Advertisements

WHO IS THE [[[[ BRIDE ]]] IN REVELATION?

WHO IS THE [[[[ BRIDE ]]] IN REVELATION?

Revelation 22:17

17 The Spirit and[[[[ the bride say]]]]], “Come!” And let the one who hears say, “Come!” Let the one who is thirsty come; and let the one who wishes take the free gift of the[[[[ water of life.]]]]]]]]]

HERE COMEŚ THE BRIDE!!!!!!!!!!!(GODŚ HOLY PEOPLE) AMEN!!

Revelation 19:7-8

7 Let us rejoice and be glad
and give him glory!
For the wedding of the Lamb has come,
and his bride has made herself ready.
8 Fine [[linen]], bright and clean,
was given her to wear.”
(Fine linen stands for the righteous acts of God’s holy people.)

Advertisements

5 responses to this post.

 1. Posted by codex on December 21, 2011 at 5:09 am

  The bride is indeed the God’s holy people—the saints—the members of the Church headed by Christ or the Church of Christ (Iglesia ni Cristo):

  “For a husband is the head of his wife as Christ is the head of the church. He is the Savior of his body, the church.” (Ephesians 5:23)

  “Now I want you to realize that the head of every man is Christ, and the head of the woman is man, and the head of Christ is God.” (1 Corinthians 11:3)

  Reply

 2. NAKITA MO NA PA HEAD HEAD KA PA NGAYON EH TAO LANG SI YESHUA/JESUS sa inyong mga INC…

  Reply

 3. Posted by codex on March 2, 2012 at 12:37 am

  Tao nga po dahil talagang tao po ang pagpapakilala ng Biblia sa Panginoong Jesus.

  JOHN 8:40
  “But as it is, you are seeking to kill Me, a man who has told you the truth, which I heard from God; this Abraham did not do.”

  “Datapuwa’t ngayo’y pinagsisikapan ninyo akong patayin, na taong sa inyo’y nagsaysay ng katotohanan, na aking narinig sa Dios: ito’y hindi ginawa ni Abraham.” (Ang Dating Biblia)

  Christ said, ” you are seeking ME, a MAN who has told you the truth…” (NASB)

  Malinaw di ba? SIYA na mismo ang nagsabi na “SIYA AY TAO”. May karugtong pa yan, sinabi pa Niyang:

  “…a MAN who has told you the truth, which I heard from God…”.

  Siya ay TAONG nagsaysay ng katotohanan, na aking narinig sa (((Dios)))…”

  Iba si Cristong TAO na nakarinig ng katotohanan mula sa DIYOS.

  I TIMOTHY 2:5
  “For there is one God, and one mediator also between God and men, the man Christ Jesus,” (NASB)

  “Sapagka’t may isang Dios at may isang Tagapamagitan sa Dios at sa mga tao, ang taong si Cristo Jesus” (Ang Dating Biblia)

  Ang sabi sa talata, may ISANG DIYOS at may TAGAPAMAGITAN sa DIYOS at sa mga tao.

  Sino ang TAGAPAMAGITAN at ano ang kalagayan ng TAGAPAMAGITAN ayon sa talata?

  Malinaw po ang sabi: “..ang TAONG si Cristo Jesus”

  Hindi maaaring si Cristo Jesus ang Diyos dahil ayon sa talata, isa lamang ang Diyos. Ang hindi kailanman matatawag na TAGAPAMAGITAN ang sinomang kasama sa IPINAMAMAGITAN.

  Reply

  • JOHN 10:30 AKO AT ANG AMA/NAGSUGO/DIYOS AY IISA. ganyan dapat yan kung alam mo talinghaga. kasi si Kristo hindi sa tao niya ikinumpara sarili niya kung sa DIYOS BAWAL GAWIN YAN NG ISANG TAO DIBA? BAKIT NIYA NAGAWA? yuon ang sagutin mo.

   1 TIM. 3:16 GOD manifest in the flesh…GOD not MAN.

   ****************
   I AM THAT I AM
   ****************

   Exodo 3:14 Sinabi ng Diyos “Ako’y si Ako Nga“. Sabihin mong sinugo ka ni “Ako Nga“.

   ANG SABI SA BAGONG TIPAN

   John 8:58 Sumagot si Jesus, “Sinasabi ko sa inyo: bago ipinanganak si Abraham, ‘AKO’Y AKO NA‘.

   John 8:24…Mamatay nga kayo sa inyong mga kasalanan kung hindi kayo maniniwalang “AKO’Y SI AKO NGA“.

   John 13:19 “Sinasabi ko ito sa inyo bago pa mangyari upang, kung ito’y mangyari na, ay manalig kayo na ‘AKOY SI AKO NGA.
   .
   SOURCE: https://armandecastro.wordpress.com/2010/08/12/akoy-si-ako-nga-i-am-that-i-am/

   *******************************************************************
   HINDI GALING SA TAO LANG ANG MGA ITINUTURONG MABUTING BALITA NI SAULO/PABLO.
   *******************************************************************

   GALACIA 1:11-12

   11 Mga kapatid, nais kong
   malaman ninyo na ang Magandang
   Balitang ipinangaral ko’y
   [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[hindi katha ng TAO.]]]]]]]]]]

   12 [[[[[[[[[Hindi ko ito tinanggap mula sa TAO, ]]]]]
   at [[[[[[[hindi rin itinuro sa akin ng sinumang TAO.]]]]]]
   Si Jesu-Cristo mismo ang naghayag nito sa akin. (ANO TAO BA SI KRISTO SA TALATA YUONG NAGBIGAY?)

   KALINAW SA TALATA HINDI TAO NAGBIGAY- KAY KRISTO NIYA NATANGGAP SI KRISTO JESUS NAGPAHAYAG MALIWANAG “HINDI TAO SI KRISTO JESUS” ANO SIYA? EH DI DIYOS HINDI DAW TAO EH.

   SI KRISTO JESUS AY DIYOS NA NAGHAYAG KAY PABLO/SAULO. ACTS 9 (NASA LANGIT NA SI KRISTO NG TAWAGIN SI SAULO/PABLO)

   AMEN!

   *******************************************************************************
   AT KUNG ANG PAKIKIPAGTUNGGALI NILA PABLO SA EFESO AY PARA SA TAO LANG WALANG KWENTA
   *******************************************************************************

   1 CORINTHIAN 15:31-32 Walang araw na di ako nabibingit sa kamatayan, mga kapatid! sinasabi ko ito sapagkat inkinararangal ko kayo alang-alang kay Cristo Jesus na ating Panginoon! 32 Kung ang [[[[[[[[[[[[[[pagkikipagtunggali ko sa Efeso ay PARA SA TAO lamang]]]]]]], ano ang mapapakinabang ko? Kung hindi rin lamang bubuhaying muli ang mga patay, mabuti pa’y sundin natin ang kasabihang ito: Kumain tayo’t uminom, sapagkat bukas, tayo’y mamamatay.”

   Reply

 4. Posted by abe on July 7, 2012 at 11:28 pm

  ang gulo! kung ang spiritu ay ang christo o sa iba ang ama. at ang babaing ikakasal ay ang mga santo( mga taong maliligtas o lht ng tao(144,000) at sa iba ito nman ay simbahan. sino nman ito > the one, let the one, the thirsty??? ang gulo…

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: