Advertisements

PRAYER POSITIONS IN THE BIBLE!!!!

TAKE YOUR PICK..MUSLIM POSITION OF PRAYER OR CHRISTIAN POSITION OF PRAYER (MATTHEW 6:6)

CHRISTIAN PRAYING IN HIS ROOM!!

truechristianprayermatthew6_6ISLAM CLAIMING THEY FOLLOW THE PRAYER POSITION IN THE BIBLE.

muslim_prayerIN SHORT: MAY NASUSULAT BA SA BIBLIA NA MALILIGTAS KA NG POSITION NG DASAL MO?

PRAYER POSITIONS IN THE BIBLE!!!!!!!!
***************************

MANALANGIN NG NAKATAYO!!!!

MARK 11:25-26

25-26 Kapag kayo’y tumayo upang manalangin, patawarin muna ninyo ang nagkasala sa inyo upang ang inyong mga kasalanan ay patawarin din ng inyong Ama na nasa langit.”

MANALANGIN NG NAKAUPO!!!!!

2 SAMUEL 7:18 Pagkatapos nito, pumasok sa tolda si Haring David, umupo at nanalangin. Sinabi niya, “Ako po at ang aking pamilya ay hindi karapat-dapat sa lahat ng kabutihang ginawa

ninyo sa akin, Panginoong Yahweh.

MANALANGIN NG NAKATAAS ANG KAMAY!!!! VULGATE BIBLE 405 A.D.

1 TIM 2:8 I will therefore that men pray in every place, [[lifting up pure hands]]], without
anger and contention

ANOTHER POSITION NAKALUHOD NA NAKA-TAAS ANG KAMAY

1 KING 8:54

54 Nakaluhod si Solomon sa harap ng altar ni Yahweh at nakataas ang mga kamay samantalang nananalangin. Nang matapos ang kanyang pananawagan kay Yahweh,

PAGPAPATIRAPA PWEDE DIN SA KWARTO MO NA LANG…

ANY GOOD POSITION OF PRAYER IT’S UP TO YOU…

MATEO 6:4 Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong Ama na hindi mo nakikita, at ang iyong Ama na nakakakita ng ginagawa mo sa lihim ang siyang magbibigay sa iyo ng gantimpala.

KAYA YAANG MGA TUWAD TUWAD NINYO EH SARILININ NYO NA LANG AT MADAMI NAMANG POSISYON NG PAGDARASAL HANE?

NASA PUSO NG TAO YAN WALA SA KUNG ANO-ANONG POSISYONG IPINANGANGALANDAKAN NG MGA ISLAM/MUSLIM NA KESYO SILA DAW ANG NAKAKASUNOD SA KATURUAN NI JESUS KUNG PAANO MANALANGIN…

Advertisements

One response to this post.

  1. Posted by JIE on April 28, 2012 at 3:04 pm

    hahaha..correct

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: