Advertisements

ANG NAGPAPARUMI SA TAO!! (WALANG BATAS NG PAGKAIN NA HINDI KA MAKAKAPASOK SA LANGIT)

NASUSULAT:

ROMANS 14:17 Sapagkat angPAGPASOK NG TAO sa “KAHARIAN NG DIYOS” ay HINDI!!!!! [[NABABATAY SA PAGKAIN AT INUMIN]]]] kundi sa PAGIGING MATUWID, PAGKAKASUNDO-SUNDO AT KAGALAKAN na pawang KALOOB NG ESPIRITO SANTO.


SI KRISTO NA NAGSABI NITO HA? BASA.

ETO PAKIDILAT NA MABUTI ANG INYONG MGA MATA AT BUKSAN ANG INYONG MGA PAG-IISIP

MARCOS 7

Ang Nagpaparumi sa Tao
(Mateo 15:10-20)

14 Muling pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila, “Makinig kayong lahat at unawain ang aking sasabihin! 15-16 Walang pagkain na pumapasok sa bibig ang nagpaparumi sa tao, kundi ang lumalabas dito.” d

17 Iniwan ni Jesus ang mga tao, at nang makapasok na siya sa bahay, siya’y tinanong ng kanyang mga alagad tungkol sa talinhaga. 18 “Hanggang ngayon ba ay hindi pa rin ninyo ako maunawaan?” tanong ni Jesus. “Hindi ba ninyo alam na hindi ang anumang mula sa labas ng tao ang nakapagpaparumi sa kanya, 19 sapagkat hindi naman iyon pumapasok sa kanyang puso, kundi sa tiyan, at pagkatapos ay idinudumi.” Sa ganitong paraan ay ipinahayag ni Jesus na ang lahat ng pagkain ay maaaring kainin.

20 At sinabi rin niya, “Ang lumalabas sa tao ang nagpaparumi sa kanya sa paningin ng Diyos. 21 Sapagkat sa loob, sa puso ng tao, nagmumula ang masasamang isipang naguudyok sa kanya upang makiapid, magnakaw, pumatay, 22 mangalunya, mag-imbot, gumawa ng kasamaan tulad ng pandaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirang-puri, pagmamayabang, at kahangalan. 23 Ang lahat ng ito ay nanggagaling sa puso at ang mga ito ang siyang nagpaparumi sa kanya.”

UULITIN KO…

18 “Hanggang ngayon ba ay hindi pa rin ninyo ako maunawaan?” tanong ni Jesus. “Hindi ba ninyo alam na hindi ang anumang mula sa labas ng tao ang nakapagpaparumi sa kanya, 19 sapagkat hindi naman iyon pumapasok sa kanyang puso, kundi sa tiyan, at pagkatapos ay idinudumi.” [[[[[[[[[[[[[[[Sa ganitong paraan ay ipinahayag ni Jesus na ang lahat ng pagkain ay maaaring kainin.]]]]]]]]]]

ANG LUMALABAS SA TAO ANG NAGPAPARUMI SA KANYA SA PANGINGIN NG DIYOS…………

20 At sinabi rin niya, “Ang lumalabas sa tao ang nagpaparumi sa kanya sa paningin ng Diyos. 21 Sapagkat sa loob, sa puso ng tao, nagmumula ang masasamang isipang naguudyok sa kanya upang makiapid, magnakaw, pumatay, 22 mangalunya, mag-imbot, gumawa ng kasamaan tulad ng pandaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirang-puri, pagmamayabang, at kahangalan. 23 Ang lahat ng ito ay nanggagaling sa puso at ang mga ito ang siyang nagpaparumi sa kanya.”

PAANO MGA IGAN…….IBA KASING MAGPALIWANAG YUONG DIYOS KO NA NAGING TAO…SIYA MAY GAWA NG LAHAT NG YAN..NATURAL NOONG ARAW ANG BABOY NAKAKALAT NGAYON NASA PIGGERY NA PAGKAIN MGA DARAK AT MAIS AT MGA GULAY…DIBA?

FACEBOOK DISCUSSION

 

ANG MAGBAWAL PA NG PAGKAIN AT INUMIN AT PAG-AASAWA SA HULING ARAW AY KATURUAN NA NG DEMONYO

BABOY LANG BA IPINAGBAWAL NA PAGKAIN NI MOISES?

CLARIFICATION IN EATING PORK IN ISAIAH 66

Advertisements

4 responses to this post.

  1. NASUSULAT: SINABI SA ROMA 14:17 Sapagkat ang pagpasok ng tao sa KAHARIAN NG DIYOS ay HINDI NABABATAY SA PAGKAIN AT INUMIN kundi sa PAGIGING MATUWID, PAGKAKASUNDO-SUNDO AT KAGALAKAN na pawang KALOOB NG ESPIRITO SANTO.

    Reply

  2. ANG GALING NIU TALAGA MANG ARMAN.HEHEHEHEHE…SAU NA AKO..

    Reply

Leave a Reply to armandecastro Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: