Advertisements

NANALANGIN DIN SI YESHUA/JESUS NG HINDI NAGPAPATIRAPA!!!!!!!

NANALANGIN SI JESUS NG [[[[[[[[[[HINDI]]] NAGPAPATIRAPA!!!!!!!!
KAPAG BA TUMINGALA KA SA LANGIT EH NAKASUBASOB PA MUKHA MO SA LUPA?

MARCOS 6:41 Kinuha ni Jesus ang limang tinapay at dalawang isda; [[[[[[[[tumingala siya sa langit]]]]]] at nagpasalamat sa Diyos. Hinati-hati niya ang mga tinapay at ibinigay sa kanyang mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. Hinati-hati rin niya ang dalawang isda at ipinamahagi rin nila.

MADAMI PA YAN…PATI PAGPAPAGALING SA BINGI NA SINABIHAN NIYA NG “EFFATA” MEANING BUMUKAS KA “NAKATINGALA DIN SA LANGIT SIYA”.

MARK 7:31-34 (YUON BANG BINGI AT PIPI NG IPINALANGIN EH NAKASUBASOB SA LUPA?)

ANO YAN NAGGAGAMUTAN NG PAREHONG NAKASUBASOB?

Ang Pagpapagaling sa Taong Bingi at Pipi

31 Pagbalik ni Jesus mula sa lupain ng Tiro, dumaan siya sa Sidon at nagtuloy sa Lawa ng Galilea, matapos tahakin ang lupain ng Decapolis. 32 Dinala ng mga tao sa kanya ang isang lalaking bingi at pipi, at nakiusap sila sa kanya na ipatong niya rito ang kanyang kamay. 33 Inilayo muna ni Jesus sa karamihan ang lalaki, at isinuot ang kanyang mga daliri sa mga tainga nito. Pagkatapos, lumura si Jesus at ipinahid ito sa dila ng pipi. [[[[[[[34 Tumingala si Jesus sa langit at nagbuntong-hininga. Pagkatapos, inutos niya sa tainga ng lalaki, “Effata,” na ang ibig sabihi’y, “Bumukas ka!” ]]]]]]]]]

Advertisements

One response to this post.

  1. TAMA…………..

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: