HINDI SA TAO SUMUSUNOD SILA PEDRO SA DIYOS MISMO!!

HINDI SA TAO SUMUSUNOD SILA PEDRO SA DIYOS MISMO!!
*******************************************

ANG PAGPAPAGALING SA LUMPO NA IPINANGANAK NA LUMPO SA PANGALAN NI HESUS!!!
*************************************************

*******************
HINAWAKAN NI PEDRO!!
*******************

ACTS 3:6…Sa pangalan ni Jesu-Cristong taga-Nazaret, tumayo ka at lumakad.”

ACTS 3:7 Hinawakan niya sa kanang kamay ang lumpo at itinayo. Noon di’y lumakas ang mga paa at bukung-bukong ng lalaki;

ACTS 3:11 Nakahawak pa siya(YUONG LUMPO NA PINAGALING NAKAHAWAK PA KILA PEDRO) kina Pedro at Juan sa lugar na tinatawag na Portiko ni Solomon, nang patakbong lumapit sa kanila ang mga taong takang-taka sa nangyari.

ACTS 3:15 Pinatay ninyo ang Pinagmumulan ng buhay,….

********************************************
SO ANG NAGPAGALING DIYOS…….NA SI HESUS!!
********************************************

ACTS 3:16 Ang [[[[[[[[kapangyarihan ng pangalan ni Jesus]]]] ang [[[[[[nagpagaling sa lalaking ito;]]]

*******************************************************
ANG NANGYARI BINAWALAN NA SILA PEDRO AT JUAN NA MANGARAL SA PANGALANG HESUS!!!
*******************************************************

ACTS 4:17-18 Pagsabihan na lamang natin sila na [[[[[[[[[[[[[[[[huwag nang magsalita kaninuman tungkol kay Jesus]]]]]]]] upang huwag nang mabalita ang pangyayaring ito.” 18 Kaya’t muli nilang ipinatawag sina Pedro at [[[[[[[[[[[pinagsabihang huwag nang magsasalita]]]]]]]] o magtuturo pang muli tungkol kay Jesus.

ANO ANG ISINAGOT NILA PEDRO ITULOY ANG TALATA SA ACTS 4:19?

ACTS 4:19 Subalit sumagot sina Pedro at Juan, “Kayo na ang humatol kung alin ang tama sa paningin ng Diyos, [[[[[[ang sumunod sa inyo o ang sumunod sa Diyos. ]]]]]]

MALIWANAG ANG SINUSUNOD NILA PEDRO DIYOS HINDI TAO!!! AMEN!

One response to this post.

 1. PETER SAID THEY ARE FOLLOWING GOD’S INSTRUCTION NOT MAN.
  *******************************************

  ACTS 3:2 And a man lame from birth

  ACTS 3:6 But Peter said, “I have no silver and gold, but what I do have I give to you. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk!”

  ACTS 3:7 And he took him by the right hand and raised him up, and immediately his feet and ankles were made strong.

  ACTS 3:15 15 ….and you killed the [[[[Author of life]]]

  ********************************************
  JESUS NAME HEALED THE MAN NOT YOUR FATHER!!
  ********************************************

  ACTS 3:16 16 And his name(ACTS 3:6 HIS NAME)—by faith in his name (ACTS 3:6 HIS NAME)—has made this man strong whom you see and know,

  ********************************
  THEY WARNED PETER!!!!! DO NOT SPEAK TO ANYONE ABOUT THAT NAME(JESUS)
  *********************************

  Acts 4:17-18

  17 But in order that it may spread no further among the people, let us warn them to speak no more to anyone in this name.” 18 So they called them and charged them not to speak or teach at all in the name of Jesus.

  BROTHER AND SISTERS LET US CONTINUE THE VERSE IN ACTS 4:18…WHAT IS PETER REPLY?

  Acts 4:19
  19 But Peter and John answered them, “Whether it is right in the sight of God to [[[[[[[[[[[[[[listen to you]]]]]]]]]]]] [[[[[[rather than to God]]]]]]], you must judge,

  LISTEN TO YOU……RATHER THAN TO GOD!!!

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: