Advertisements

ANG DIYOS NA TUMAWAG KAY SAULO/PABLO AY DIYOS DING TUMAWAG KAY PEDRO!!

ANG DIYOS NA TUMAWAG KAY SAULO/PABLO AY DIYOS DING TUMAWAG KAY PEDRO

GALACIA 2:7-8 Sa halip, kinilala nila na ako’y pinili ng Diyos upang mangaral ng Magandang Balita sa mga Hentil, tulad ni Pedro na pinili naman upang mangaral ng Magandang Balita sa mga Judio.

8 [[[[[[[Ang DIYOS na nagbigay ng kapangyarihan kay Pedro]]]]]]]]] na [[[[mangaral sa mga Judio]]]]]]] ang [[[[[[[[siya ring nagbigay sa akin]]]]]]] ng [[[[[[kapangyarihang mangaral sa mga Hentil.]]]]]]]]]]]

NATATANDAAN BA NINYO PANGANGARAL NI PEDRO SA ACTS AT PAGPAPAGALING SA LUMPO NA TAO NA ISINILANG NA LUMPO AT PINAGBAWALAN SILA NA HUWAG NG MANGARAL SA PANGALANG HESUS? YON ANG DIYOS NA TUMAWAG KILA PEDRO…NA SIYA RING TUMAWAG KAY PABLO…AYON SA GALACIA 2:7-8.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: