Advertisements

NAGULAT NGA BA SI TOMAS? O MGA NAGBASA NG BIBLIA AY UNGAS? sinabi “PANGINOON KO AT DIYOS KO”

tomas

MGA MINAMAHAL ATIN PONG TALAKAYIN ANG TALATA KUNG SI TOMAS NGA BA AY TUNAY NA NAGULAT NA SINASABI NG MADAMING MGA MAMBABASA NG BIBLIA  NA PILIT INILILIGAW ANG MADAMI.

 

NARITO ANG MGA TALATANG ATING PAG-UUSAPAN JOHN 19:20-28

19 Nang kinahapunan nga, nang araw na yaon, na unang araw ng sanglinggo, at nang nangapipinid ang mga pintong kinaroroonan ng mga alagad, dahil sa katakutan sa mga Judio ay dumating si Jesus at tumayo sa gitna, at sa kanila’y sinabi, Kapayapaan ang sumainyo.

 

UNANG PAGPAPAKITA NG MGA BUTAS SA TAGILIRAN AT SA KANIYANG KAMAY SA MGA ALAGAD NA WALA PA SI TOMAS ABSENT 🙂

 

20 At nang masabi niya ito, ay kaniyang ipinakita sa kanila ang kaniyang mga kamay at ang kaniyang tagiliran. Ang mga alagad nga’y nangagalak, nang makita nila ang Panginoon.

24 Nguni’t si Tomas, isa sa labingdalawa, na tinatawag na Didimo, ay wala sa kanila nang dumating si Jesus.

 

SO NG MAGKITA-KITA MGA ALAGAD AT SI TOMAS SINABI NG MGA ALAGAD NA SI JESUS AY MAY BUTAS SA TAGILIRAN AT SA KAMAY  NATURAL YUON ANG IBABALITA KAYA NASABI NI TOMAS NA MALIBANG MAKITA NIYA ANG MGA BUTAS AT MAISUOT NIYA ANG KANYANG MGA DALIRI

 

25 Sinabi nga sa kaniya ng ibang mga alagad, Nakita namin ang Panginoon. (KASAMANG NAIBALITA ANG BUTAS SA KAMAY AT TAGILIRAN KAYA GANITO SAGOT NI TOMAS) Nguni’t sinabi niya sa kanila, Malibang aking makita sa kaniyang mga kamay ang butas ng mga pako, at maisuot ko ang aking daliri sa butas ng mga pako, at maisuot ko ang aking kamay sa kaniyang tagiliran, ay hindi ako sasampalataya.

MAKALIPAS ANG (8) ARAW DITO AY HINDI NA ABSENT SI TOMAS AT NAULIT ANG TALATANG 20 NA PUMASOK SA NAKAPINID NA PINTO SI JESUS SANA DOON PA LANG NAGULAT NA SI TOMAS AT INIEXPECT NA NIYA ANG BUTAS SA TAGILIRAN AT KAMAY DAHIL NAIBALITA NA NGA SA TALATANG 25 NG MGA ALAGAD.

26 At pagkaraan ng walong araw ay muling nasa loob ng bahay ang kaniyang mga alagad, at kasama nila si Tomas. Dumating si Jesus, nang nangapipinid ang mga pinto, at tumayo sa gitna, at sinabi, Kapayapaan ang sumainyo.

NGAYON GINANAP ANG TOMAS CHALLENGE SO EXPECTED NA NI TOMAS YON NA MAY BUTAS SA TAGILIRAN AT SA KAMAY DAHIL NAIBALITA NA NGA NG MGA ALAGAD SA TALATANG 25

27 Nang magkagayo’y sinabi niya kay Tomas, idaiti mo rito ang iyong daliri, at tingnan mo ang aking mga kamay; at idaiti mo rito ang iyong kamay, at isuot mo siya sa aking tagiliran: at huwag kang di mapanampalatayahin, kundi mapanampalatayahin.

 

NASAAN NGAYON ANG SALITANG NAGULAT DIYAN? EH EXPECTED NA NIYA VERSE 25 PA LANG ANG BUTAS SA TAGILIRAN AT SA KAMAY.

\

28 Sumagot si Tomas, at sa kaniya’y sinabi, Panginoon ko at Dios ko.

 

SINABI BA NI JESUS NGAYON AY NAGULAT KA TULOY TOMAS?

29 Sinabi sa kaniya ni Jesus, Sapagka’t ako’y nakita mo ay sumampalataya ka: mapapalad yaong hindi nangakakita, at gayon ma’y nagsisampalataya.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: