Advertisements

HINDI KAYO IDADALANGIN NI YEHOSHUA/JESUS SA AMA!! (I am not saying that I will ask the Father on your behalf)

JUDGEMENT DAY BINANGGIT DIYAN SA JOHN 16:26

JOHN 16:26 In that day you will ask in [[[[[[[[[[my name]]]]]. I am not saying that I will ask the Father on your behalf.

JOHN 16:26 Sa araw na iyon ay hihingi kayo sa kanya sa [[[[[[[[[aking]]]] pangalan, at hindi ko sinasabing ako mismo ang hihiling sa Ama para sa inyo.

EH BAKIT DADALANGIN SIYA SA SARILI NIYA…DIBA? COMMON SENSE.

AMEN!

AMEN!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: