Advertisements

SINO BA ANG ATING TUNAY NA KAAWAY? HINDI DAW TAYO SA TAO NAKIKIPAGLABAN!!

HINDI DAW TAYO NAKIKIPAGLABAN SA TAO……

EFESO 6:12 [[[Sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao]]]]]]]]], kundi sa mga pinuno, sa mga maykapangyarihan, at sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutang ito–ang mga hukbong espirituwal ng kasamaan sa himpapawid.

GUSTO KO LANG IPAKITA NA MAY AGAWAN NG BANKAY 🙂 …BASA..

JUDAS 1:9 Kahit si Miguel na pinuno ng mga anghel, [[[[[[[[[nang makipagtalo siya sa diyablo tungkol sa bangkay ni Moises,]]]]]]]

King James Version (KJV 1611 VERSION)

Ephesians 6:12
12 For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places

VULGATE BIBLE 405 A.D.

EEPHESIANS 6:12
12 For our wrestling is not against flesh and blood; but against principalities and powers, against the rulers of the world of this darkness, against the spirits of wickedness in the high places.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s