THE 1ST DAY IN GENESIS CHAPTER 1 DO NOT HAVE SUN, MOON AND STARS!!!


THE 1ST DAY IN GENESIS CHAPTER 1 DO NOT HAVE SUN, MOON AND STARS!!!
*********************************************************
THE LITERAL SUN, MOON AND STARS CREATED IN 4TH DAY…….WHAT IS THE 1ST DAY ALL ABOUT?
********************************************************

3 MANIFESTATION NA 1 LANG ANG GAGANAP

GENESIS 1:1(FATHER/HEAVEN/HELL) GENESIS 1:2(SPIRIT OF GOD) GENESIS 1:3(LET THERE BE LIGHT=THE WORD=revealed in 2 CORINTHIANS 4:6)

DAHIL ANG LITERAL NA ARAW, BUWAN AT BITUIN AY NASA GENESIS 1:16

GENESIS 1:16 Nilikha ng Diyos ang [[dalawang]] malalaking tanglaw: ang [[Araw]], upang magbigay liwanag sa maghapon, at ang [[Buwan]]], upang tumanglaw kung gabi. Nilikha rin niya ang mga [[[bituin]]].

 

THE LITERAL SUN, MOON AND STARS CREATED IN 4TH DAY. IN GENESIS 1:16

GENESIS 1:16 And God made [[[[[[[[[[[[two]]]]] [[great lights]]; the greater light to rule the day, and the lesser light to rule the night: he made the [[[stars]]] also.

ANG UNANG ARAW NA SINASABI SA GENESIS 1:1-5 AY WALANG ARAW AT BUWAN!!!!!!!!

AMEN!

2 responses to this post.

  1. […] HINDI ARAW OF BUWAN ANG NASA GENESIS 1:1-5 ANG ARAW, BUWAN AT MGA BITUIN AY NASA GENESIS 1:16..BASA.https://armandecastro.wordpress.com/2012/05/17/the-1st-day-in-genesis-chapter-1-do-not-have-sun-moon-… 46 minutes […]

    Reply

  2. […] CLOSED!!!!!!!!!! (LEBBAEUS OR THADDAEUS IS JUDE THE BROTHER OF JAMES AND JESUS(1 TIM. 3:16)) THE 1ST DAY IN GENESIS CHAPTER 1 DO NOT HAVE SUN, MOON AND STARS!!! […]

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: