Advertisements

SI SIMON DAW ANG BUMUHAT NG CROSS NI KRISTO (SIMON CARRIED THE CROSS OF JESUS?)

HINDI BA NINYO NABABASA NA [[[[[[[[[[[[[[[[GALING SA BUKID SI SIMON]]]]]]]]]]]]]]]?

GALING SA KAY PILATO SA PORTIKO NI SOLOMON…..TINULUNGAN LANG SI KRISTO DIYAN NG MAKASALUBONG

JOHN 19:17[[[[[[[[[[[ Inilabas siyang]]]]]]] pasan ang kanyang krus papunta sa lugar na kung tawagi’y Lugar ng Bungo, Golgotha sa wikang Hebreo.

Lucas 23:26
Si Jesus ay dinala ng mga kawal. Nasalubong nila sa daan si Simon na taga-Cirene na noon ay [[[[[[[[[[[[[[[[[[galing sa bukid!!!!!!!!!!!]]]]]]]]] (IN ENGLISH COUNTRY=FARM). Pinigil nila ito at ipinapasan dito ang krus habang pinapasunod si Jesus.

DITO MGA TANONG NIYA HINDI NA MALAMAN KUNG ANO TOTOO!!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: