GENEAOLOGY CONTRADICTION OF JESUS IS CLOSED!!

ENGLISH:

IN LUKE SOLOMON AND HIS SON REHOBOAM IS NOT PRESENT.
YOU KNOW WHY? JESUS IS 29+ YEARS OLD AND LUKE WROTE ABOUT THE OPINION AND HEARSAY OF PEOPLE DURING THAT TIME.

Luke 3:23-38

23 Now Jesus himself was about [[[[[thirty years old(29+ YEARS OLD) ]]]]]] when he began his ministry.(A) He was the son, [[[[[SO IT WAS THOUGHT/HEARSAY/OPINION]]]]
, of Joseph,(B)

the son of Heli, 24 the son of Matthat,
the son of Levi, the son of Melki,
the son of Jannai, the son of Joseph,
25 the son of Mattathias, the son of Amos,
the son of Nahum, the son of Esli,
the son of Naggai, 26 the son of Maath,
the son of Mattathias, the son of Semein,
the son of Josek, the son of Joda,
27 the son of Joanan, the son of Rhesa,
the son of Zerubbabel,(C) the son of Shealtiel,
the son of Neri, 28 the son of Melki,
the son of Addi, the son of Cosam,
the son of Elmadam, the son of Er,
29 the son of Joshua, the son of Eliezer,
the son of Jorim, the son of Matthat,
the son of Levi, 30 the son of Simeon,
the son of Judah, the son of Joseph,
the son of Jonam, the son of Eliakim,
31 the son of Melea, the son of Menna,
the son of Mattatha, the son of Nathan,(D)
the son of David, 32 the son of Jesse,
the son of Obed, the son of Boaz,
the son of Salmon,[a] the son of Nahshon,
33 the son of Amminadab, the son of Ram,[b]
the son of Hezron, the son of Perez,(E)
the son of Judah, 34 the son of Jacob,
the son of Isaac, the son of Abraham,
the son of Terah, the son of Nahor,(F)
35 the son of Serug, the son of Reu,
the son of Peleg, the son of Eber,
the son of Shelah, 36 the son of Cainan,
the son of Arphaxad,(G) the son of Shem,
the son of Noah, the son of Lamech,(H)
37 the son of Methuselah, the son of Enoch,
the son of Jared, the son of Mahalalel,
the son of Kenan,(I) 38 the son of Enosh,
the son of Seth, the son of Adam,
the son of God.(J)

HAVE YOU SEEN SOLOMON AND HIS SON IN LUKE 3:23-28? THE ANSWER IS NONE!!!!!!!!

WAS LUKE STUPID!, NOT TO KNOW OR RECOGNIZED THAT SOLOMON WAS THE SON OF DAVID AND REHOBOAM WAS NOT THE SON OF SOLOMON THAT’S WAS WHY HE DID NOT INCLUDE IN HIS BOOK?

LUKE WAS INSPIRED BY THE HOLY SPIRIT HE JUST WROTE THE OPINION OF OTHERS DURING THAT TIME BECAUSE JESUS IS 29+ YEARS OLD ALREADY!!

AGAIN READ THIS:

Luke 3:23-38

23 Now Jesus himself was about [[[[[thirty years old(29+ YEARS OLD) ]]]]]] when he began his ministry.(A) He was the son, [[[[[SO IT WAS THOUGHT/HEARSAY/OPINION OF OTHER PEOPLE!!]]]]
, of Joseph,(B)

AMEN!!

TAGALOG:

@Arman G. de Castro KABISOTE!!!!!! WALA SI SOLOMON AT ANAK NIYANG SI REHOBOAM……MAGREVIEW KA……..SINABI SA LUCAS OPINYON LANG NG MGA TAO YAN……..
24 minutes ago · Like

@Saulog Caesar kaka-iba ang nakaTALA sa aklat ng LUKE kumpara sa kong ano ang nakaTALA sa aklat ng Matthew, ang mgakasalungat bang ito @Arman G. de Castro ay parehong TAMA para sa iyo?
24 minutes ago · Like

@Arman G. de Castro
HINDI IBA YAN YAN ANG TOTOONG NAGANAP……NA SA LUCAS 29+ YEARS OLD NA SI KRISTO AT SINABING YAN AY HAKA-HAKA O OPINYON NOONG MGA TAO NOON…….BASAHIN MO ULIT-ULITIN MO…MALIWANAG OPINYON LANG YAN NG MGA TAO IN TIME OF LUCAS NA ISINULAT NIYA DAHIL WALA SI SOLOMON AT ANAK NITONG SI REHOBOAM SA LUCAS……..

HINDI BA KILALA NI LUCAS NA MAY ANAK SI DAVID NA SOLOMON? COMMON SENSE……INILAGAY YAN DIYAN PARA PAHIYAIN ANG MGA NAGYAYABANG SA BIBLIA.
23 minutes ago · Like

@Saulog Caesar Are you trying to correct what was wrongfully recorded in your Bible @Arman G. de Castro? my God ang linaw na nyan brod. hindi mo pa rin ba talaga nauunawaan? nangangaMOTE ka na sa usaping yan ng iyong Bibliya brod? gumising ka!
20 minutes ago · Like

@Saulog Caesar Lucas sabi nitong si @Arman G. de Castro hindi daw INSPIRED? ito ang sabi ni Arman {SINABI SA LUCAS OPINYON LANG NG MGA TAO YAN……..} so hindi INSPIRED ang Lucas? True or False?
18 minutes ago · Like

@Saulog Caesar
Hindi daw po INSPIRED ang Gospel of Luke as according to @Arman G. de Castro

ito ang sabi nitong si Arman

HINDI IBA YAN YAN ANG TOTOONG NAGANAP……NA SA LUCAS 29+ YEARS OLD NA SI KRISTO AT SINABING YAN AY HAKA-HAKA O OPINYON NOONG MGA TAO NOON…….BASAHIN MO ULIT-ULITIN MO…MALIWANAG OPINYON LANG YAN NG MGA TAO IN TIME OF LUCAS NA ISINULAT NIYA DAHIL WALA SI SOLOMON AT ANAK NITONG SI REHOBOAM SA LUCAS……..

HINDI BA KILALA NI LUCAS NA MAY ANAK SI DAVID NA SOLOMON? COMMON SENSE……INILAGAY YAN DIYAN PARA PAHIYAIN ANG MGA NAGYAYABANG SA BIBLIA.

*********************

So dito po TUWIRAN ngayon Pinaparatangan at pinatotohanan nitong si @Arman G. de Castro na ang GOSPEL of LUKE ay hindi INSPIRED as claimed by many Christians. ayan pakiBASA ng kanyang mga palusot tungkol o hinggil sa Geneology of Jesus sa aklat ng Matthew & Luke.
13 minutes ago · Like

@Arman G. de Castro DI KA NAGBABASA…..

LUCAS 3:23-27 aMagtatatlumpung taon na si Jesus nang siya’y magsimulang magministeryo.[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[ Ipinapalagay]]]]]]]]]] ng mga tao

NAKITA MO NA PALAGAY/HEARSAY NG MGA TAO……KAYA NAWALA SI SOLOMON AT ANAK NITONG SI REHOBOAM.

TANONG: SI SOLOMON BA AT ANAK NITONG SI REJOBOAM AY NASA LUCAS? SAGOT………….
12 minutes ago · Like

@Saulog Caesar ‎@Arman G. de Castro hindiu kaya nilagay di yang LUCAS na yan para din pahiyain ang mga NANINIWALA at nagBABASA nito?! Common Sense lang brod.
11 minutes ago · Like

@Arman G. de Castro
NABASA MO BA YUONG “I P I N A P A L A G A Y”

LUCAS 3:23-27 aMagtatatlumpung taon na si Jesus nang siya’y magsimulang magministeryo.[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[ Ipinapalagay]]]]]]]]]] ng mga tao

[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[ Ipinapalagay]]]]]]]]]] ng mga tao

[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[ Ipinapalagay]]]]]]]]]] ng mga tao

MALIWANAG SINASABI NG MGA TAO…….ISINULAT NIYA? SO PALPAK NA KAYO……..HINDI CONTRADICTION YAN.SINASABI NA NGANG PALAGAY/OPINYON NG MGA TAO EH……….
11 minutes ago · Like

@Arman G. de Castro ‎29+ YEARS OLD NA SI KRISTO NABASA MO BA NAPAKATAGAL NG TAON ANG NAGDAAN KAYA IPINAPALAGAY NG MGA TAO…..GET MO?

LUCAS 3:23-27 aMagtatatlumpung taon
10 minutes ago · Like

@Arman G. de Castro SUPALPAL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10 minutes ago · Like

@Arman G. de Castro ETO LANG ANG SASABIIHN KO SA INYO: MARUNONG BA KAYONG UMINTINDI NG SALITANG “IPINAPALAGAY”? HA?
9 minutes ago · Like

@Saulog Caesar Nagbabasa ako @Arman G. de Castro kaya nga alam na alam ko na yan ay Contradiction eh. ikaw itong hindi nag-iisip ng paratangan mo ang sarili mong Bibliya na HINDI INSPIRED bagkus ang sabi mo pa na HAKA-HAKA lamang yang nasa LUKE? jejejejejeje! nangangaMOTE ka na brod. hindio pala INSPIRED yang LUKE na nasa Bibliya mo eh. ikaw na rin ang may sabi brod.
9 minutes ago · Like

@Saulog Caesar
Hindi daw po INSPIRED ang Gospel of Luke as according to @Arman G. de Castro

ito ang sabi nitong si Arman

HINDI IBA YAN YAN ANG TOTOONG NAGANAP……NA SA LUCAS 29+ YEARS OLD NA SI KRISTO AT SINABING YAN AY HAKA-HAKA O OPINYON NOONG MGA TAO NOON…….BASAHIN MO ULIT-ULITIN MO…MALIWANAG OPINYON LANG YAN NG MGA TAO IN TIME OF LUCAS NA ISINULAT NIYA DAHIL WALA SI SOLOMON AT ANAK NITONG SI REHOBOAM SA LUCAS……..

HINDI BA KILALA NI LUCAS NA MAY ANAK SI DAVID NA SOLOMON? COMMON SENSE……INILAGAY YAN DIYAN PARA PAHIYAIN ANG MGA NAGYAYABANG SA BIBLIA.

*********************

So dito po TUWIRAN ngayon Pinaparatangan at pinatotohanan nitong si @Arman G. de Castro na ang GOSPEL of LUKE ay hindi INSPIRED as claimed by many Christians. ayan pakiBASA ng kanyang mga palusot tungkol o hinggil sa Geneology of Jesus sa aklat ng Matthew & Luke.
8 minutes ago · Like

@Arman G. de Castro NABASA MO BA SI SOLOMON AT ANAK NITONG SI REHOBOAM SA LUCAS? SAGOT……………….HUWAG MONG SABIHING HINDI ALAM NI LUCAS ANG ANAK NI DAVID…NA SI SOLOMON……NAKAKAHIYA KA NA IHO.
8 minutes ago · Like

@Arman G. de Castro kasalanan ba ni LUCAS NA ISULAT ANG DIKTA NG MGA TAO KUNG SAAN GALING SI CRISTO NG 29+ YEARS OLD NA ANG TAMA NASA MATEO WALA PANG EDAD SI KRISTO…ISISILANG PALANG…
5 minutes ago · Like

@Arman G. de Castro YAN AY ISINULAT NG DIYOS NAMIN PARA PAHIYAIN ANG MGA NAGYAYABANG SA BIBLIA SA PAGKAKATAONG ITO NA DARATING.
5 minutes ago · Like

@Saulog Caesar
Ang sabi nitong NANGANGAMOTENG si @Arman G. de Castro NABASA MO BA SI SOLOMON AT ANAK NITONG SI REHOBOAM SA LUCAS? SAGOT……………….HUWAG MONG SABIHING HINDI ALAM NI LUCAS ANG ANAK NI DAVID…

*****************

Sagot naman po natin sa kanya ay ganito;

kaya nga @Arman G. de Castro dyan natin nasusukat kong totoo o hindi ang nakatala sa inyong Bibliya eh at ikaw na rin mismo ang may sabi na ang Gospel of Luke hindi INSPIRED. jejejejeje! tapus ka na sa akin brod.
4 minutes ago · Like

@Saulog Caesar hahahahaha! at dioS pa raw sila ang may sulat? brod @Arman G. de Castro show your PROOF that if ur telling the truth. hindi yong puro ka nalang kwento.
2 minutes ago · Like

@Arman G. de Castro SINABI NA NGANG IPINAPALAGAY NG MGA TAO ANG LUCAS 3:23…kulit..

NABASA MO BA YUONG “I P I N A P A L A G A Y”

LUCAS 3:23-27 aMagtatatlumpung taon na si Jesus nang siya’y magsimulang magministeryo.[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[ Ipinapalagay!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!]]]]]]]]]] ng mga tao!!!!!!!!!!!!

[[[[[IPINAPALAGAY NG MGA TAO]]]
[[[[[IPINAPALAGAY NG MGA TAO]]]
[[[[[IPINAPALAGAY NG MGA TAO]]]
[[[[[IPINAPALAGAY NG MGA TAO]]]

ANO BA UNAWA MO SA IPINAPALAGAY HA? TOTOO BA ANG PALAGAY O OPINYON?
about a minute ago · Like

@Saulog Caesar So may mga part daw po ng Bibliya na isinulat para ipahiya ang mga sumusulat nito na INSPIRED din by God… ganoon po ba @Arman G. de Castro? jejejejeje! wala ka ng lusot sa akin brod. kawawa ka naman.
about a minute ago · Like

@Arman G. de Castro WALA KA EDWIN BILLIONES / NANGGAGAYA KA PA NG IBANG PANGALAN

SINABI NA NGANG IPINAPALAGAY NG MGA TAO ANG LUCAS 3:23…kulit..

NABASA MO BA YUONG “I P I N A P A L A G A Y”

LUCAS 3:23-27 aMagtatatlumpung taon na si Jesus nang siya’y magsimulang magministeryo.[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[ Ipinapalagay!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!]]]]]]]]]] ng mga tao!!!!!!!!!!!!

[[[[[IPINAPALAGAY NG MGA TAO]]]
[[[[[IPINAPALAGAY NG MGA TAO]]]
[[[[[IPINAPALAGAY NG MGA TAO]]]
[[[[[IPINAPALAGAY NG MGA TAO]]]

ANO BA UNAWA MO SA IPINAPALAGAY HA? TOTOO BA ANG PALAGAY O OPINYON?
a few seconds ago · Like

@Arman G. de Castro ANO SAGOT………….WHAT IS IPINAPALAGAY NG MGA TAO? dali..
a few seconds ago · Like

@Arman G. de Castro ANO EDWIN CANETE SA PALAGAY MO……..TUMAMA KA BA?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: