Advertisements

FATHER, SON AND HOLY SPIRIT THESE THREE ARE ONE!!!! FATHER, SPIRIT, WATER AND BLOOD THESE THREE ARE ONE!!!!

GENESIS 1:1 (FATHER), GENESIS 1:3 (WORD 2 cor. 4:6 = LET THERE BE LIGHT), GENESIS 1:2 (HOLY GHOST!!!!!!)
THE FIRST DAY DO NOT HAVE SUN, MOON AND STARS……THE LITERAL SUN, MOON AND STARS YOU CAN FIND IN GENESIS 1:16.

VULGATE BIBLE 405 A.D.

1 JOHN 5:7-12

7 And there are Three who give testimony in heaven, the FATHER(GENESIS 1:1), the WORD(GENESIS 1:3), and the HOLY GHOST(GENESIS 1:2). And THESE THREE ARE ONE.

8 And there are three that give testimony on earth: the SPIRIT and the WATER and the BLOOD. And THESE
THREE ARE ONE.

9 If we receive the testimony of men, the testimony of God is greater. For this is the testimony of God,
which is greater, because HE hath TESTIFIED  of HIS SON.

10 He that believeth in the Son of God hath the testimony of God in himself. He that believeth not the Son maketh him a liar: because he believeth not in the testimony which God hath testified of his Son.

11 And this is the testimony that God hath given to us ETERNAL LIFE. And this life is in his SON.

12 He that hath the Son hath life. He that hath not the Son hath not life.

[[[[[NAGING]]]] TAO!!!!! HINDI LANG BASTA TAO…

1 IN 3 YAN………ISA LANG ANG GUMANAP NIYAN ANG DIYOS NG LUMANG TIPAN ANG NAGING TAO.

THE ANTI-CHRIST

2 JOHN 1:7-8 Sapagkat nagkalat sa sanlibutan ang mga mandaraya! Ayaw nilang kilalanin na si Jesu-Cristo’y [[[[[[[[[[[naging!!!!!!!]]]]]]]]] tao. Ang ganoong mga tao ay mandaraya ANTI-KRISTO.

1 JOHN 4: 1-6

Makikilala ang Espiritung Mula sa Diyos (THE ANTI-CHRIST)

1 Mga minamahal, huwag ninyong paniniwalaan kaagad ang bawat nagsasabing nasa kanila ang Espiritu. Sa halip, subukin muna ninyo sila upang malaman kung talagang mula sa Diyos ang espiritung nasa kanila, sapagkat marami nang huwad na propeta sa mundong ito.

ANG PALATANDAAN!!!!!!!!!!!!!!
2 Ito ang palatandaan na ang Espiritu ng Diyos nga ang nasa kanila: kung ipinapahayag nila na si Jesu-Cristo ay NAGINGtao. 3 Kung hindi gayon ang kanilang ipinapahayag tungkol kay Jesus, hindi mula sa Diyos ang espiritung nasa kanila. Ang espiritu ng anti-Cristo ang nasa kanila. Nasabi na sa inyong ito’y darating at ngayon nga’y nasa daigdig na.

4 Mga anak, kayo nga’y sa Diyos na at napagtagumpayan na ninyo ang mga huwad na propeta, sapagkat ang Espiritung nasa inyo ay mas makapangyarihan kaysa espiritung nasa mga makasanlibutan. 5 Sila’y makasanlibutan, kaya’t mula rin sa sanlibutan ang itinuturo nila, at nakikinig sa kanila ang mga makasanlibutan. 6 Ngunit tayo’y sa Diyos. Ang sinumang kumikilala sa Diyos ay nakikinig sa atin; ngunit hindi nakikinig sa atin ang sinumang hindi sa Diyos. Sa ganito nga natin nakikilala ang Espiritu ng katotohanan at ang espiritu ng kasinungalingan.

1 TIM. 3:16

16 Hindi maikakaila na napakadakila ng hiwaga ng ating relihiyon:

Siya’y/GOD(ENGLISH VERSION) nahayag nang maging tao,
pinatunayang matuwid ng Espiritu, at nakita ng mga anghel.
Ipinangaral sa mga Hentil, pinaniwalaan ng lahat, at itinaas sa kalangitan.

TANDAAN NINYO: “NAGING TAO” HINDI LANG TAO YAN

AMEN!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: