Advertisements

ANG PAGKAKA-IBA NG HULA(FORTUNE TELLER) SA (PROPETA/PROHECY)!!

ANG PAGKAKA-IBA NG HULA(FORTUNE TELLER) SA (PROPETA/PROHECY)

HULA NG DIYOS HINDI HULA NG LEVITICUS 20:27 “Sinumang kumakausap sa mga espiritu ng mga patay na o mga manghuhula, maging lalaki o babae, ay babatuhin hanggang sa mamatay. Sila na rin ang may kagagawan sa sarili nilang kamatayan.”

YAN ANG MGA BUMABASA NG BARAHA, PALAD, BITUIN, BOLANG KRISTAL AT ESPIRITISTA ETC…………

PERO ANG PROPETA NG DIYOS KAPAG HUMULA……….HINDI BAWAL YUON DAHIL YUON AY HULANG GALING SA DIYOS…

DEUT. 18: 21 “Upang matiyak ninyo kung ang sinabi ng propeta ay galing kay Yahweh o hindi, 22 ito ang palatandaan: kapag hindi nangyari o nagkatotoo ang sinabi niya, iyon ay hindi mula kay Yahweh; ang mensahe niya ay gawa-gawa lamang niya. Huwag ninyo siyang katatakutan.

IN ISLAM PROPHECY IS PROHIBITED!!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: