WALA TAYONG MADADALA NA KAHIT NA ANO SA ATING PAGPANAW SA MUNDONG ITO!!!

MANGANGARAL 5:15 Kung paanong tayo’y walang dala nang isilang dito sa daigdig, wala rin tayong madadala pagpanaw natin. Wala tayong madadalang anuman sa ating pinagpaguran.

1 TIMOTHY 6:7 Wala tayong dalang anuman sa sanlibutan, at wala rin tayong madadalang anuman pag-alis dito.

YUONG MGA GANID SA SALAPI!! MAGMAHAL NAMAN KAYO NG KAPWA NINYO.

AMEN!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: