Advertisements

ANG MAGAGANAP NA PAGHATOL SA MGA PUMAPATAY SA MGA SAKSI NI CRISTO!!!

SINO MGA PUMAPATAY DITO HAHAHA NGAYON KA MAGSALITA NG YON NAMAN PALA EH.

REVELATION 6:9-11

9 Inalis ng Kordero ang panlimang selyo, at nakita ko sa ilalim ng dambana ang mga kaluluwa ng mga pinatay dahil sa salita ng Diyos at dahil sa matapat na pagsaksi nila rito.

10 Ubos-lakas silang sumigaw, “O Panginoong Makapangyarihan, banal at tapat! Huwag na po ninyong patagalin ang paghatol at pagpaparusa sa mga taong pumatay sa amin.”

11 Binigyan ng puting kasuotan ang bawat isa sa kanila, at sinabi sa kanilang magpahinga nang kaunti pang panahon, hanggang sa mabuo ang bilang ng kanilang mga kapatid at kasamahan sa paglilingkod kay Cristo, na papatayin ding tulad nila.
19 minutes ago · Like

ETO NAKASULAT NA MGA SASABIHIN NG MGA PUMATAY!!!!!

APOCALYPSIS 6

16 At sinabi nila sa mga bundok at sa mga bato, “Tabunan ninyo kami para makubli kami sa  [[[[[[[[[[[ mukha ng nakaupo sa trono, at makaiwas sa poot ng Kordero! ]]]]]]]]]

17 Sapagkat dumating na ang malagim na araw ng pagbubuhos nila ng kanilang poot, at sino ang makakatagal?

MATUTUPAD YAN…….. NASUSULAT SA DIYOS NGA ANG PAGHIHIGANTI..NASA KORDERO ANG PAGHIHIGANTI.

REVELATION 7:17 ANG KORDERO ANG NASA “GITNA MISMO NG TRONO”
REVELATION 12:10-12 At narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa langit na nagsasabi,

“Dumating na ang pagliligtas ng Diyos! Ipinamalas na niya ang kanyang lakas bilang Hari![[[[[[[[[ Ipinamalas din ni Cristo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ]]]]]]]]ang kanyang kapangyarihan! Sapagkat pinalayas na sa langit ang umuusig araw at gabi sa mga kapatid natin.

11 Nagtagumpay ang mga ito laban sa diyablo sa pamamagitan ng [[[[[[[[[[[dugo ng Kordero!!!!!!!!!!!]]]]]]]] at ng [[[[[[[[[[[[[[kanilang pagsaksi sa katotohanan sapagkat hindi nila pinanghinayangan ang kanilang buhay.]]]]]]]]]]]]]]

[[[[[[[[12 Kaya’t magalak ang kalangitan at lahat ng naninirahan diyan! Ngunit kalagim-lagim ang daranasin ninyo, lupa at dagat, sapagkat ang matinding poot ng diyablo ay babagsak sa inyo! Alam niyang kaunting panahon na lamang ang nalalabi sa kanya.”]]]]]]]

AMEN!!!

CLICK ONE THRONE OF GOD LAMB AT THE CENTER/MIDST OF THE THRONE!!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: