Advertisements

TALINGHAGA TUNGKOL SA UBASAN AT KATIWALA..AMEN! MATEO 21:33-46

MGA BASAHING LINK…

 

TALINGHAGA MATEO 21:33-46. (TALINGHAGA NG UBASAN AT MGA KATIWALA)

PABORITO NG ISLAM NG MAIPALIWANAG MATAPOS MAIPALIWANAG NANGAMOTE LAHAT!! EWAN KO LANG KUNG PABORITO PA NILA ANG

SUNDAN NINYO PALIWANAG KO NG KILABUTAN KAYONG LAHAT SA KALOKOHAN NYO.
18 minutes ago · Like

@Ahmad Viray napakaganda ng parabula na iyan Arman … at isa sa mga [[paborito ko.]]

@Ahmad Viray matutulog na lang ako Arman …. sayang
18 minutes ago · Like

@Ahmad Viray dami mo ng post pero wala pa ring paliwanag
18 minutes ago · Like

@Ahmad Viray have a nice day Arman.
18 minutes ago · Like

@Arman G. de Castro #34 . 34 Nang dumating ang panahon ng pitasan ng ubas, pinapunta ng may-ari ng ubasan ang kanyang mga tauhan upang kunin sa mga katiwala ang kanyang kaparte.

SO TIME NA NG ANIHAN PINAPUNTA NG MAY-ARI YUONG UMALIS ANG KANYANG MGA TAUHAN UPANG KUNIN SA MGA KATIWALA ANG KAPARTE.

SO MAY INUTUSAN PANG IBANG TAO..YUONG MAY-ARI…DOON SA MGA NAGING KATIWALA.

OKAY BA?
17 minutes ago · Like

@Arman G. de Castro ANO GINAWA SA MGA ISINUGO? NOONG MGA WALANG UTANG NA LOOB NA KATIWALA?

# 35 Ngunit sinunggaban ng mga katiwala ang mga tauhan; binugbog nila ang isa, pinatay ang ikalawa, at binato naman ang ikatlo.

YUONG MGA SINUGO PINAPATAY….NILALAIT…BINUGBOG..
15 minutes ago · Like

@Arman G. de Castro # 36 Pinapunta uli ng may-ari ang mas marami pang tauhan ngunit ganoon din ang ginawa ng mga katiwala sa mga ito.

NAGPADALA ULIT ANG MAY-ARI..NA UMALIS…MAS MADAMING TAO…GANOON PA DIN GINAWA NG MGA WALANGHIYA!!!!!!!!!!!!! NA KATIWALA…BINUGBOG..PINATAY..PINAGLALAIT!!!
14 minutes ago · Like

@Arman G. de Castro #37 Sa kahuli-huliha’y pinapunta niya ang kanyang [[[[[anak na lalaki]]]]. Sabi niya sa sarili, ‘Marahil nama’y igagalang nila ang aking anak.’

ANG IPINADALA NA NG MAY-ARI ANAK NA NIYA(SI KRISTO NA-TALINGHAGA YAN)…

ANG GINAWA NG MGA DEMONYO!!!! PINATAY

38 Ngunit nang makita ng mga katiwala ang anak, sila’y nag-usap-usap, ‘Ito ang tagapagmana. Halikayo! Patayin natin siya upang mapasaatin ang kanyang mamanahin.’ 39 Kaya’t siya’y sinunggaban nila, inilabas sa ubasan at pinatay.”
13 minutes ago · Like

@Arman G. de Castro ANAK NA NG MAY-ARI NG UBASAN ANG IPINADALA PINATAY ..GET NYO NA?
12 minutes ago · Like

Arman G. de Castro #40 At tinanong sila ni Jesus, “Pagbalik ng may-ari ng ubasan, ano kaya ang gagawin niya sa mga taong iyon?”

TANONG NI KRISTO…….YUONG UMALIS NA MAY-ARI NG UBASAN…ANO KAYA GAGAWIN NOON DOON SA PUMATAY SA ANAK NIYA?
11 minutes ago · Like

@Arman G. de Castro #41 Sumagot sila, “Lilipulin niya ang mga masasamang iyon at paaalagaan ang ubasan sa ibang katiwala na magbibigay sa kanya ng kaparte sa panahon ng pamimitas.”

SUMAGOT MGA TINANONG……..LILIPULIN…ANG MGA MASASAMANG KAMPON NG DEMONYO(KATIWALA) NA PUMATAY KAY KRISTO…AKALA AY MAKAKAPARTE O MAKAKASAMA EH MASASAMA PALA UGALI NG MGA WALANG HIYA.
10 minutes ago · Like

@Arman G. de Castro 42 Nagpatuloy si Jesus, “Hindi pa ba ninyo nababasa ang talatang ito sa Kasulatan?

‘Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong-panulukan.
Ginawa ito ng Panginoon, at ito’y kahanga-hangang pagmasdan!’

YAN NA SI KRISTO ANG BATONG PANULUKANG ITINAKWIL NA PINATAY NG MGA KATIWALA.
9 minutes ago · Like

@Arman G. de Castro REMEMBER THE PROPHCY NG BATO. NANDOON LINK SA ITAAS.
9 minutes ago · Like

@Arman G. de Castro #43 “Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang kaharian ng Diyos ay kukunin sa inyo at ibibigay sa mga taong tapat na maglilingkod sa kanya.

AYAN…….YUONG MGA PALPAK NA KATIWALA…DOON KUKUNIN ANG UBASAN ANG KAHARIAN NG DIYOS DAPAT…
8 minutes ago · Like

Arman G. de Castro #44 Ang bumagsak sa batong ito ay magkakadurug-durog at ang mabagsakan nito’y magkakaluray-luray.

SI KRISTO ANG BATO NA INYONG KADADAPAAN AT KAYO AY MAGKAKALURAY LURAY…MEANING MAPAPASAAPOY NG IMPYERNO…
7 minutes ago · Like

Arman G. de Castro RESULTA SA MGA NAKA-UNAWA? NA PINATATAMAANG MGA KATIWALANG MGA KAMPON NG DEMONYO?

45 Narinig ng mga punong pari at ng mga Pariseo ang mga talinhaga ni Jesus at naunawaan nilang sila ang pinapatamaan niya.

46 Siya’y dadakpin sana nila ngunit natakot sila sa mga tao, sapagkat kinikilala ng mga ito na si Jesus ay isang propeta.
6 minutes ago · Like

@Arman G. de Castro SANA AY MAUNAWAAN NINYO ANG PABORITO NINYONG TALATA NG MAAYOS AMEN!!!!
6 minutes ago · Like

@Arman G. de Castro ANO MR. VIRAY? NAUNAWAAN MO NA NA UMALIS YUONG MAY-ARI NG UBASAN?
6 minutes ago · Like

@Arman G. de Castro AT NG MAGSUGO NG MGA SUGO PINAGPAPATAY..NG ISUGO ANG ANAK PINATAY DIN NG MGA WALANG HIYANG KATIWALA?
6 minutes ago · Like

@Arman G. de Castro SO TIGOK…PAPATAYIN LAHAT ..NG MAY-ARI NG UBASAN ANG MGA KATIWALANG PUMATAY KAY KRISTO..DOON SA ANAK..GET NYO NA?

ANAK NG DIYOS(TALINGHAGA NG DIYOS YAN NG MAGING TAO SIYA). SCRIPTED NA LAHAT YAN SAULADO NA NI KRISTO ANG BUONG BIBLIA.
5 minutes ago · Like

@Arman G. de Castro SANA AY MABUKSAN ANG INYONG ISIPAN SA TALINGHAGA NG MATEO 21:33-46

ANY QUESTION?

Advertisements

One response to this post.

  1. Posted by teeyah on October 2, 2014 at 8:19 am

    @ arman>>TAMA!!! (y)

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: