PARA SA MAKIKITID ANG UTAK SA REBULTO!!

ANG SABI HUWAG SASAMBAHIN!!!!!!!! PERO DIYOS MISMO NAGPAPAGAWA NG MGA PANG-LUPA AT PANG-LANGIT NA BAGAY.

PARA SA MAKIKITID ANG UTAK SA REBULTO!!

KERUBIN PANG-LANGIT YAN…IPINAGBAWAL BA YAN PATI AHAS NA TANSO?

EXODUS 25:19 tig-isa sa magkabilang dulo. Ihihinang ang mga kerubin upang ito at ang Luklukan ng Awa ay maging iisang piraso. 20 Gawin mong [[[[[[[[[[[[[magkaharap ang dalawang kerubin]]]]]]]] na parehong nakatungo, at nakabuka ang mga pakpak na nilulukuban ang Luklukan ng Awa.

ANG AHAS NA TANSO ANG “NEHUSTAN”

PANG-LUPA YAN DIYOS DIN LUMALANG NIYAN.

BILANG 21:8 at ganito ang sagot sa kanya ni Yahweh: “Gumawa ka ng [[[isang ahas na tanso]]]]]]. Ilagay mo iyon sa dulo ng isang mahabang kahoy. Sinumang natuklaw ng ahas at tumingin doon ay hindi mamamatay.” 9 Ganoon nga ang ginawa ni Moises. Kaya lahat ng natuklaw ng ahas ay tumitingin sa ahas na tanso at hindi nga namamatay.

MALIWANAG HUWAG LANG SASAMBAHIN!!!!!!!!!!
IBA ANG INAA-LALA SA SINASAMBA PERO SANA ITAMA NINYO ANG PAG-AALA-ALA SIGURADUHIN NINYONG TAMA YANG INAALALA NINYO AT YAN NGA ANG MUKHA NIYA.

KAYA DINUROG ANG NEHUSTAN..ABA EH SINASAMBA PA NILA KATAGAL NG PANAHON FROM EXODUS TO 2 KING..

SA 2 KING 18:4 LANG NADUROG ANG NEHUSTAN.

2 KING 18:4 Ipinagiba niya ang mga dambana sa mga sagradong burol at ipinasira ang mga sinasambang haligi, pati ang rebulto ni Ashera. [[[[[[[[Dinurog din niya ang tansong ahas]]]]]]] na ginawa ni Moises na kung tawagin ay [[[[[Nehustan]]] sapagkat hanggang sa panahong iyon ay pinagsusunugan pa nila ito ng insenso.

ANG LAYO EXODUS TO 2 KING.

HINDI MAGANDANG LALAKI SI JESUS (SHROUD OF TURIN)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: