Advertisements

DIYOS NG TRINITARIAN HINDI BUMABA SA LUPA NAGING YHWH(SON)=JESUS=(SON)!!! PANGALAN NG DIYOS NILA (AMA/GOD).

@Jess Blanco Jungco paki sagot nga to kuya @Arman G. de Castro
21 hours ago · Like

@Arman G. de Castro ETO SAGOT KO DIYAN BASAHIN MO ANG PAG-UPO NI DAVID AT NI JESUS …

ANG HULA SA LUMANG TIPAN

AWIT 110:1 Sinabi ni Yahweh:
Sa Hari ko’t Panginoon,
“Maupo ka sa kanan ko,
Hanggang ang kaaway mo
Ay lubos na mapasuko, pagkat
iyong matatalo.”

ANG KATUPARAN SA BAGONG TIPAN

Mateo 22:43-45
43″Kung gayon,” sabi ni Jesus, “bakit tumawag sa kanya ng Panginoon si David ng kasihan ito ng Espiritu? Ang sabi niya,
44 “Sinabi ng Panginoon sa aking
Panginoon, Maupo ka sa aking kanan,
Hanggang lubusan kong mapasuko
sa iyo ang mga kaaway mo.”

TUTUKAN MO ITO!!!!!!!!!!!! 45 Ngayon, si David na rin ang tumawag sa kanya ng Panginoon; paanong masasabing anak ni David ang Mesias?

46 Isa man sa kanila’y walang makasagot at mula noon wala nang nangahas magtanong sa kanya.

https://armandecastro.wordpress.com/2010/08/12/maupo-ka-sa-aking-kanan-hindi-anak-ni-david-si-jesus/
MAUPO KA SA AKING KANAN HINDI ANAK NI DAVID SI JESUS
armandecastro.wordpress.com
ANG HULA SA LUMANG TIPAN AWIT 110:1 Sinabi ni Yahweh: Sa Hari ko’t Panginoon, “M…See More
21 hours ago · Like
@Arman G. de Castro SI AKLAT NG AWIT AY ISINULAT DIN NG IBANG MGA PROPETA HINDI LANG SI DAVID……NANINIWALA KA BA?

Mga Awit
Panimula:

Ang aklat ng Mga Awit ay himnaryo at aklat-panalangin ng Biblia. Ito ay sinulat ng [[[[[[[[[[iba’t ibang ]]]]]]]]]]manunulat sa loob ng mahabang panahon. Ang mga awit at mga panalanging ito’y tinipon at ginamit ng bansang Israel sa kanilang pagsamba, hanggang sa isama ang mga ito sa Kasulatan.

Maraming uri ang mga tulang ito: mga awit ng pagpupuri at pagsamba; mga panalangin ng paghingi ng tulong, pag-iingat, pagliligtas at kapatawaran; mga awit ng pasasalamat sa mga pagpapala ng Diyos; at mga kahilingan para parusahan ang kanilang mga kaaway. Ang mga panalanging ito ay dalawang uri. Ang pampersonal na panalangin ay naglalarawan ng nakatagong damdamin ng isang tao. Samantala, ang pambansang panalangin ay kumakatawan naman sa pangangailangan at damdamin ng buong sambayanan ng Diyos.

Marami sa mga awit na ito ay pinapaniwalaang kinatha at inawit ni Haring David, mula sa iba’t-ibang panahon ng kanyang buhay. May mga pagkakataon na nakasaad sa mga awit na ito ang mga ginamit na instrumento at pamamaraan ng pag-awit.

Ginamit ni Jesus ang mga awit, binanggit ng mga sumulat ng mga aklat sa Bagong Tipan, at naging mahalagang aklat para sa pananambahan ng mga Cristiano buhat sa simula.
21 hours ago · Like

@Jess Blanco Jungco wala nmn jan ung sagot eh tungkol kay david yan hindi kay Jesus at sa Diyos
21 hours ago · Like

@Arman G. de Castro NGAYON SI DAVID MAY 3 PROPETA YAN NA TAGA-SULAT..ALAM MO BA YON?
21 hours ago · Like

@Arman G. de Castro DI MO BA NABASA ITO? SI DAVID PALA ANG TUMATAWAG NG PANGINOON DOON SA AKLAT NG AWIT…AY NAKU!!

TUTUKAN MO ITO!!!!!!!!!!!! 45 Ngayon, si David na rin ang tumawag sa kanya ng Panginoon; paanong masasabing anak ni David ang Mesias?
21 hours ago · Like

@Arman G. de Castro EH ETO YUONG PROPHECY AH…DI KA PALA NAGBABASA EH..

ANG HULA SA LUMANG TIPAN

AWIT 110:1 Sinabi ni Yahweh:
Sa Hari ko’t Panginoon,
“Maupo ka sa kanan ko,
Hanggang ang kaaway mo
Ay lubos na mapasuko, pagkat
iyong matatalo.”

ANG KATUPARAN SA BAGONG TIPAN

Mateo 22:43-45
43″Kung gayon,” sabi ni Jesus, “bakit tumawag sa kanya ng Panginoon si David ng kasihan ito ng Espiritu? Ang sabi niya,

44 “Sinabi ng Panginoon sa aking <<<>>?????? OR

HE IS “A SON” GIVEN?????
5 hours ago · Edited · Like

@Leonilo Macabales SAGUTIN MO NG MALINAW ANG TANONG KO
5 hours ago · Like

@Leonilo Macabales ANO… YUNG BATA BA

“A FATHER HIMSELF:”>>>?????? OR

HE IS “A SON” GIVEN?????
5 hours ago · Like

@Leonilo Macabales HUWAG MO DAANIN SA DALDAL
5 hours ago · Like

@Leonilo Macabales ANO… YUNG BATA BA

“A FATHER HIMSELF:”>>>?????? OR

HE IS “A SON” GIVEN?????
5 hours ago · Like

@Leonilo Macabales “A SON GIVEN”

ETO ANG KATUPARAN NITO SA “NEW TESTAMENT Ohhh”

John 3:16

16 “For God so loved the world that
(((HE GAVE HIS ONE AND ONLY SON))),[a] that whoever believes in him shall not perish but have eternal life.
5 hours ago · Like

@Leonilo Macabales ISAIAH 9:6 WAS ((((DEFINITELY TALKING ABOUT))))

THE SON that will be given
5 hours ago · Like

@Arman G. de Castro ano ba nakasulat? kulit mo pala eh..
5 hours ago · Like

@Leonilo Macabales para sabihin mo na ang “AMANG DIOS MISMO” ang baba sa trono niya

MAGHUNOSDILI KA ARMANDO
5 hours ago · Like

@Leonilo Macabales YAN ANG NAKA SULAT
5 hours ago · Like

@Arman G. de Castro sinabi na yaang SON AY SIYA RIN DAHIL NGA EVERLASTING FATHER, MIGHTY GOD..GOD..GOD….AT EMMANUEL 2 HEBREW WORDS..EMMANU=”WITH US” EL=”GOD”…

IN SHORT “GOD IS WITH US”

NG MATUPAD BA EH SINABING “SON IS WITH US”? HA?
5 hours ago · Like

@Leonilo Macabales “A SON IS GIVEN”

“THE ONLY BEGETTEN “SON” AYUN KAY JUAN
5 hours ago · Like

@Leonilo Macabales EH GOD NGA YAN
5 hours ago · Like

@Arman G. de Castro KAYA NGA WALA PALA KAYONG NALALAMAN KAHIT NA MATUPAD ANG PROPHECY BAKYA PA RIN KATWIRAN NINYO EH.
5 hours ago · Like

@Leonilo Macabales POR QUE GOD……. EH “GOD DIN YANG ANAK

“BUGTONG NA ANAK NG DIOS NGA EH”
5 hours ago · Like

@Leonilo Macabales ANO BA ANG NABABASA MO ARMAN???

HA??? PURO KA DAL DAL GO ON TO THE SCRIPTURE
5 hours ago · Like

@Arman G. de Castro MALIWANAG HINDI SON…YUONG SON OF MAN..PARABLES YAN IHO…AT SON OF GOD…

BASA..SON OF MAN PARABLES AND SON OF GOD…ANAK BA?

MATTHEW 24:37 Ang pagdating ng “ANAK NG TAO” ay matutulad sa pagdating ng baha noong panahon ni NOE. Noon, ang mga tao’y nagsisikain, nagsisiinom at nag-aasawa, hanggang sa araw na pumasok sa daong si NOE.

MATTHEW24:39 Dumating ang baha nang di nila namamalayan at tinangay silang lahat. Gayon din ang mangyayari sa pagdating ng “ANAK NG TAO”

MATTHEW 24:44 Kaya maging handa kayong lagi, sapagkat darating ang ANAK NG TAO sa oras na di ninyo inaasahan.

MATTHEW 25:31 “Darating ang Anak ng Tao bilang HARI, KASAMA NG ANGHEL AT LULUKLOK SA KANYANG MARINGAL NA TRONO.

JOHN 6:62 “Gaano pa kaya kung makita ninyo umaakyat ang “Anak ng Tao” sa dati niyang kinaroroonan?

MATTHEW 19:28 “Sinabi sa kanila ni Jesus, “Tandaan ninyo ito: kapag nakaluklok na ang ANAK NG TAO sa KANYANG…KANYANG..KANYANG KANYANG maringal na TRONO sa BAGONG DAIGDIG…SA BAGONG DAIGDIG…SA BAGONG DAIGDIG Kayong sumunod SA…AKIN…SA AKIN…SA AKIN…ay luluklok din sa 12 trono upang hukuman ang labindalawang LIPI NG ISRAEL.

https://armandecastro.wordpress.com/2012/06/02/anak-ng-tao-literal-ba-son-of-man-is-it-literal/
ANAK NG TAO LITERAL BA? SON OF MAN IS IT LITERAL?
armandecastro.wordpress.com
MATTHEW 24:37 Ang pagdating ng “ANAK NG TAO” ay matutulad sa pagdating ng baha n…See More
5 hours ago · Like

@Arman G. de Castro SIYA MISMO MAY TRONO AT SIYA DARATING..GET NYO NA?
5 hours ago · Like

@Leonilo Macabales “MAITATANGI MO BA THAT

“GOD GAVE HIS ONLY BEGOTTEN SON”???
5 hours ago · Like

@Leonilo Macabales SI JESUS ANG DARATING BASA ANAK NG TAO
5 hours ago · Like

@Leonilo Macabales ANG “AMA BA ANAK NG TAO”????
5 hours ago · Like

@Leonilo Macabales HAHAHAHAA
5 hours ago · Like

@Leonilo Macabales HA ARMAN????
5 hours ago · Like

@Leonilo Macabales SAGOT
5 hours ago · Like

@Arman G. de Castro HINDI NIYA ANAK YAN SARILI NIYA YAN…KULIT KA PALA EH IPINAGHANDA NGA NG DAAN NI JOHN THE BAPTIST YAN.
5 hours ago · Like

@Leonilo Macabales ang “AMA BA ANAK NG TAO”????
5 hours ago · Like

@Leonilo Macabales HAHAHAHAHA
5 hours ago · Like

@Arman G. de Castro TANONG: ANO BA YUONG CHILD SA ISAIAH 9:6 SIGE NGA?

KAPAG NATUPAD EH ANO BA ANG SON?
5 hours ago · Like

@Arman G. de Castro TATAWA TAWA KA EH BASAHIN MO NGA NA KANYA TRONO SA LANGIT AH..

MATTHEW 19:28 “Sinabi sa kanila ni Jesus, “Tandaan ninyo ito: kapag nakaluklok na ang ANAK NG TAO sa KANYANG…KANYANG..KANYANG KANYANG maringal na TRONO sa BAGONG DAIGDIG…SA BAGONG DAIGDIG…SA BAGONG DAIGDIG Kayong sumunod SA…AKIN…SA AKIN…SA AKIN…ay luluklok din sa 12 trono upang hukuman ang labindalawang LIPI NG ISRAEL.
5 hours ago · Like

@Leonilo Macabales ANO???? BASA

And a voice from heaven said, “THIS IS MY SON, whom I love; with him I am well pleased.”

MATTHEW 3:17
5 hours ago · Edited · Like

@Arman G. de Castro YUON BANG [[[[[[SA AKIN]]] EH MADAMI?

SUMUNOD SA AKIN…MARINGAL NIYANG TRONO?

IISA TRONO NG DIYOS SA LANGIT IHO AT SI KRISTO NASA GITNA NIYAN.
5 hours ago · Like

@Leonilo Macabales AY NAG IBA NA NAMAN NG ANGULO
5 hours ago · Like

@Leonilo Macabales SAGOT HUWAG DAANIN SA DAL DAL
5 hours ago · Like

@Leonilo Macabales ANO???? BASA

And a voice from heaven said, “THIS IS MY SON, whom I love; with him I am well pleased.”

MATTHEW 3:17

HINDI BA NIYA ANAK TO????
5 hours ago · Like

@Arman G. de Castro ANG PINA-ECHO NI YAHWEH NA SALITA SA LANGIT HABANG SIYA AY NASA BUNDOK NG SINAI…

NASA MT. SINAI SI YHWH DIYAN……NATAKOT MGA TAO DIYAN..

EXODUS 20:22 Sinabi ni Yahweh kay Moises, “Sabihin mo ito sa mga Israelita: [[[[[[Narinig ninyo nang ako’y magsalita mula sa langit.]]]]

[[[[[[Narinig ninyo nang ako’y magsalita mula sa langit.]]]]
[[[[[[Narinig ninyo nang ako’y magsalita mula sa langit.]]]]
[[[[[[Narinig ninyo nang ako’y magsalita mula sa langit.]]]]
5 hours ago · Like

@Arman G. de Castro NABASA MO BA MULA SA LANGIT? NAKAKATAKOT PAG-PAPAECHO NA YAN IHO SA LUMANG TIPAN PA LANG..
5 hours ago · Like

@Leonilo Macabales EH ANG YHWH SI JESUS DIN YAN
5 hours ago · Like

@Arman G. de Castro NATAKOT ANG MGA ISRAELITA..EXODUS 20:

EXODUS 20:18-19 Nanginig sa takot ang mga Israelita nang marinig nila ang dagundong ng kulog at tunog ng trumpeta, at makita ang kidlat at ang usok sa bundok. Nanatili silang nakatayo sa malayo. 19 Nang lumapit sa kanila si Moises, sinabi nila, “Ikaw ang magsalita sa amin at makikinig kami; huwag na ang Diyos at baka kami mamatay.”
5 hours ago · Like

@Leonilo Macabales SINO ANG MULA SA LANGIT???????? ANG ANAK BA HINDI GALING SA LANGIT??
5 hours ago · Like

@Arman G. de Castro SI YHWH(AMA) AT SI JESUS AY IISA.
5 hours ago · Like

@Leonilo Macabales JOHN 8:58

BEFORE ABRAHAM “I AM”
5 hours ago · Like

@Leonilo Macabales PAREA SABIHIN MO ANG AMA YANK
5 hours ago · Like

@Arman G. de Castro MAKULIT KA PALA EH…BIBIGYAN PA NINYO ANG DIYOS NG KASALANAN NA MAGPAPATAY NG ANAK EH HINDI NGA IPINATUPAD NI ABRAHAM KAY ISAAC YON…

KAYA NGA TUPA IPINALIT DOON EH..NABASA MO BA YON?
5 hours ago · Edited · Like

@Leonilo Macabales UNITED YAN HINDI YAN IISA NA TRANSFORMER
5 hours ago · Like

@Leonilo Macabales EPHESIANS 4:3

“UNITY OF THE SPIRIT”
5 hours ago · Like

@Leonilo Macabales UNITY YAN…. SINABI PA NI JESUS “WE ARE ONE”
5 hours ago · Like

@Arman G. de Castro I AM THAT I AM…SI YHWH AT JESUS IISA TALAGA YAN BASA.

ANG NAKASULAT SA LUMANG TIPAN PATUNGKOL KAY AKO NGA.

Exodo 3:14 Sinabi ng Diyos “Ako’y si Ako Nga“. Sabihin mong sinugo ka ni “Ako Nga“.

ANG SABI SA BAGONG TIPAN

John 8:58 Sumagot si Jesus, “Sinasabi ko sa inyo: bago ipinanganak si Abraham, ‘AKO’Y AKO NA‘.

John 8:24…Mamatay nga kayo sa inyong mga kasalanan kung hindi kayo maniniwalang “AKO’Y SI AKO NGA“.

John 13:19 “Sinasabi ko ito sa inyo bago pa mangyari upang, kung ito’y mangyari na, ay manalig kayo na ‘AKOY SI AKO NGA.
5 hours ago · Like

@Arman G. de Castro KAWAWA MGA HINDI NAKAKITA SA KADAKILAAN NG SAKRIPISYO NG DIYOS MISMO…
5 hours ago · Like

@Leonilo Macabales SI YHWH AY SI JESUS NGA YUN WALANG PROBLEMA DIYAN
5 hours ago · Like

@Leonilo Macabales ANG PROBLEMA KASE AKALA MO ANG AMA YUN
5 hours ago · Like

@Leonilo Macabales DI BA?
5 hours ago · Like

@Leonilo Macabales AKALA MO SI YHWH AY ANG “AMA SA LANGIT?
5 hours ago · Like

@Leonilo Macabales SAGOT
5 hours ago · Like

@Arman G. de Castro O WALA NAMAN PALANG PROBLEMA EH…YHWH=Y/JESUS..
5 hours ago · Like

@Leonilo Macabales HA ARMANDO?
5 hours ago · Like

@Arman G. de Castro GANOON………MAY AMA PA KAYO SA LANGIT….HINDI BUMABA GANOON BA?
5 hours ago · Like

@Leonilo Macabales ANG PROBLEMA NGA AY ANG MALI MONG AKALA
5 hours ago · Like

@Arman G. de Castro SAGOT……..HINDI BUMABA ANG DIYOS SA LANGIT GANOON BA?
5 hours ago · Like

@Leonilo Macabales YES
5 hours ago · Like

@Leonilo Macabales ANG ANAK ANG BUMABA
5 hours ago · Like
· 1
@Leonilo Macabales HINDI ANG AMA
5 hours ago · Like
· 1
@Leonilo Macabales PABABAIN BA NAMAN ANG AMA
5 hours ago · Like

@Arman G. de Castro HANGAL!! SANGKATUTAK ANG NAKASULAT NA BUMABA ANG DIYOS SA LANGIT…
5 hours ago · Like

@Leonilo Macabales EH ANG ANAK NGA ANG BUMABA
5 hours ago · Like

@Arman G. de Castro GUSTO MO NG TALATA NA BUMABA ANG DIYOS SA LANGIT?
5 hours ago · Like

@Leonilo Macabales SAGOT ARMANDO
5 hours ago · Like

@Jose D. Hibaler hehe
5 hours ago · Like

@Arman G. de Castro DIYOS NGA SA LANGIT NAKASULAT EH
5 hours ago · Like

@Leonilo Macabales HINDI AKO NAG AARGUE ABOUT SA DIOS KUNG BUMABA
5 hours ago · Like

@Arman G. de Castro KAWAWA NAMAN ANG MGA ITO …HINDI PALA DIYOS ANG BUMUHAY KAY EVA AT ADAN..
5 hours ago · Like

@Jose D. Hibaler Sige nga ,pakita mo na ang Ama ang bumaba @Arman G. de Castro
5 hours ago · Like

@Leonilo Macabales ANG ARGUMENTO

|SINO ANG BUMABA??? ANG AMA BA O ANG ANAK???
5 hours ago · Like

@Arman G. de Castro AMA AT ANAK AY IISA………..KAYA NGA AMA YUONG BUMABA.
5 hours ago · Like

@Jose D. Hibaler Trick or treat
5 hours ago · Like

@Leonilo Macabales AKALA NIYA KASE BROD YUNG

“YHWH” na kumausap kay MOSES ay ang DIOS AMA
5 hours ago · Like

@Jose D. Hibaler hahahaha
5 hours ago · Like

@Arman G. de Castro HINDI SIRA ULO NG DIYOS NA MAGPAPATAY NG ANAK. KASALANAN ANG PAGSUSUBO NG ANAK TAPOS IPAPATAY MO LANG.
5 hours ago · Like

@Leonilo Macabales united ONE yan gaya sa atin Armando
5 hours ago · Like

@Jose D. Hibaler Yun nga eh,,
5 hours ago · Like

@Leonilo Macabales iisa “united”
5 hours ago · Like

@Arman G. de Castro GOD = YHWH = JESUS = HS GANYAN BA KAYO?
5 hours ago · Like

@Jose D. Hibaler Ibig bang sabihin yung nagsugo yun din ang sinugo?
5 hours ago · Like

Eugene Nagasaki Naku” pinag tyatyagaan nyo si @Arman G. de Castro ? adik lang yan eh…..haha
5 hours ago · Like

@Arman G. de Castro TANONG: ANO PANGALAN NG DIYOS NINYONG NAIWAN SA LANGIT? SAGOT…
5 hours ago · Like

@Jose D. Hibaler Ama ang tawag..
5 hours ago · Like

@Arman G. de Castro GOD? ANG GOD HINDI PANGALAN YAN PWEDENG DOG YAN…GOD OF FIRE, GOD OF BEAUTY, GOD OF EVIL…ETC…ETC…
5 hours ago · Like

@Arman G. de Castro AMA HINDI PANGALAN YAN……..JOHN 8:44 DIYABLO ANG INYONG AMA, AMA NG KADILIMAN, AMA NG TAHANAN, AMA NG DAGAT, AMA NG AGHAM ETC..ETC…
5 hours ago · Like

@Leonilo Macabales unang una gusto ni Armando bumaba sa trono ang ama
5 hours ago · Like

@Arman G. de Castro SO WALANG PANGALAN DIYOS NINYO MGA IHO?
5 hours ago · Like

@Jose D. Hibaler Tama ka… kaya ng ipinanganak ang Kristo , Ama na sya.
5 hours ago · Like

@Leonilo Macabales ngayon naman RURURUKIN NIYA ANG PANGALAN NG AMA
5 hours ago · Like

@Arman G. de Castro KAPAG NABASA KUNG BUMABA SA TRONO NIYA ANG AMA ANO GAGAWIN NINYO?
5 hours ago · Like

@Leonilo Macabales EH ANG “ANAK PA NGA LANG HINDI MO NA MARURUK YAN
5 hours ago · Like

@Arman G. de Castro TANONG: KAPAG NABASA KUNG BUMABA SA TRONO NIYA ANG AMA ANO GAGAWIN NINYO?
5 hours ago · Like

@Leonilo Macabales “JESUS” PANGALAN NG BUGTONG NA ANAK YAN
5 hours ago · Like

@Leonilo Macabales HINDI YAN PANGALAN NG AMA
5 hours ago · Like

@Jose D. Hibaler Sige nga ,Ipakita mo na bumaba ang Ama
5 hours ago · Like

@Arman G. de Castro BASA MGA IHO..KAWAWA NAMAN KAYO..

ISAIAH 64:1 [[[[[[[[[[[[[BUKSAN MO ANG LANGIT]]]]]]] AT IKAW’Y BUMABA SA MUNDONG IBABAW, AT ANG MGA BUNDOK KAPAG NAKITA KA’Y MAGSISIPANGATAL.
5 hours ago · Like

@Leonilo Macabales GUSTO TALAGA NG DEMONYO na ang ama mismo magpapalko
5 hours ago · Like

@Leonilo Macabales hahaha
5 hours ago · Like

@Arman G. de Castro EZEKIEL 10:4 Ang kaningningan ni Yahweh ay umalis sa may kerubin AT LUMIPAT SA MAY PAGPASOK NG TEMPLO.
5 hours ago · Like

@Arman G. de Castro MIKAH 1:2-5

2 Pakingaan ninyo ito, mga bansa
Kayong TUMATAHAN sa BUONG
SANLIBUTAN.

Pakinggan ninyo ang pahayag ni YHWH laban sa inyo.
Siya’y nagsasalita buhat sa kanyang
banal na templo.

3 Lalabas si YHWH mula sa kanyang
dakong banal.
Mananaog maglalakad sa taluktok ng mga bundok.
4 hours ago · Like

@Leonilo Macabales kita mo armando>>>”si YHWH ang bumaba
4 hours ago · Like

@Jose D. Hibaler Yahweh.. Ang Ama? hehehe
4 hours ago · Like

@Leonilo Macabales patunayan mo muna sa amin na si YHWH ay ang ama
4 hours ago · Like

@Arman G. de Castro ANO NGA PANGALAN NG DIYOS NINYONG HINDI BUMABA SA LANGIT? SAGOT…………PANGALAN..HINDI GENERAL NOUN…
4 hours ago · Like

@Leonilo Macabales ang salitang “AMA” HINDI BA YAN PANGALAN ARMANDO?
4 hours ago · Like

@Leonilo Macabales PAPAAANO KUNG MAY MABABASA AKONG ANG “AMA AY PANGALAN”

????
4 hours ago · Like

@Arman G. de Castro HINDI…….ANG AMA MALAWAK YAN DIYABLO ANG INYONG AMA, AMA NG TAHANAN………AMA NG KADILIMAN ETC…ETC…
4 hours ago · Like

@Leonilo Macabales HAHAHAHA ANO SAGOT HUWAG DALDAL
4 hours ago · Like

@Arman G. de Castro ANG AMA=GENERAL NOUN HILO!!
4 hours ago · Like

@Arman G. de Castro SIGE POST MO…….DALI!! WAITING…
4 hours ago · Like

@Leonilo Macabales HAMON… SAYO

PAPAANO KUNG MABABASANG SINABI SA BIBLIA

ANG “AMA” AY PANGALAN NIYA?
4 hours ago · Like

@Arman G. de Castro AT PAANO DIN KAPAG NABASA KO SI SATANAS EH AMA…PAANO NA KAYO?
4 hours ago · Like

@Arman G. de Castro SIGE IKAW MUNA …………
4 hours ago · Like

@Jose D. Hibaler Alam mo brod..pag sinabi mong Yahweh.. sinasabi mo lang na LOrd… Hindi pangalan yan…. TITLE

Kaya ng sinugo ang Anak.may AMA na Nagsugo.

ANg tanong Si Yahweh ba ang nagsugo @Arman G. de Castro?
4 hours ago · Like

@Leonilo Macabales SINABI BANG “AMA ANG PANGALAN NI SATANAS MO?
4 hours ago · Like

@Leonilo Macabales KUNG AAKININ NG DIOS NA PANGALAN NIYA AY “AMA”

TUTUTULAN MO?
4 hours ago · Edited · Like

@Leonilo Macabales IPINAKILALA NG “ANAK NA PANGALAN NG AMA SA LANGIT AY AMA”

TUTULAN MO?
4 hours ago · Like

@Arman G. de Castro JOHN 8:44 “DIYABLO ANG INYONG AMA”.
4 hours ago · Like

@Arman G. de Castro sige tutulan mo yan..
4 hours ago · Like

@Arman G. de Castro nasaan na ang AMA eh pangalan ng DIYOS SA LANGIT POST MO NA…
4 hours ago · Like

@Jose D. Hibaler @Arman G. de Castro..Turuan mo nga kami na Unawain ang talatang ito..

Isa 48:16 Come ye near unto me, hear ye this; I have not spoken in secret from the beginning; from the time that it was, there am I: and now the Lord GOD, and his Spirit, hath sent me.
4 hours ago · Like

@Leonilo Macabales SINABI BA DIYAN ARMAN

“AMA PANGALAN NG DIYABLO?
4 hours ago · Like

@Arman G. de Castro SI YHWH yan so WALA AMA MO SA ISA. 48:16.
4 hours ago · Like

@Jose D. Hibaler @Arman G. de Castro..Turuan mo nga kami na Unawain ang talatang ito..

Isa 48:16 Come ye near unto me, hear ye this; I have not spoken in secret from the beginning; from the time that it was, there am I: and now the Lord GOD, and his Spirit, hath sent me.
4 hours ago · Like

@Arman G. de Castro NASA LANGIT LANG AMA NINYO HINDI BUMABA…NAKAKAHIYA PA KAYO!!
4 hours ago · Like

@Jose D. Hibaler @Arman G. de Castro..Turuan mo nga kami na Unawain ang talatang ito..

Isa 48:16 Come ye near unto me, hear ye this; I have not spoken in secret from the beginning; from the time that it was, there am I: and now the Lord GOD, and his Spirit, hath sent me.
4 hours ago · Like

@Jose D. Hibaler @Arman G. de Castro..Turuan mo nga kami na Unawain ang talatang ito..

Isa 48:16 Come ye near unto me, hear ye this; I have not spoken in secret from the beginning; from the time that it was, there am I: and now the Lord GOD, and his Spirit, hath sent me.
4 hours ago · Like

@Arman G. de Castro SI YHWH ANG NAGSUGO DAHIL PROPHECY NIYA LAHAT YON..GET NYO NA?
4 hours ago · Like

@Arman G. de Castro KAYA NGA SI YHWH=Y/JESUS=HS……….SO MAY PANGALAN…HINDI “AMA” PWEDENG JOHN 8:44 YAN.
4 hours ago · Like

@Jose D. Hibaler Sino ang Lord GOD
Ang SPIRIT
AT yung sent?
4 hours ago · Like

@Jose D. Hibaler Sino ang Lord GOD
Ang SPIRIT
AT yung sent?

Isa 48:16 Come ye near unto me, hear ye this; I have not spoken in secret from the beginning; from the time that it was, there am I: and now the Lord GOD, and his Spirit, hath sent me.
4 hours ago · Like

@Jose D. Hibaler ino ang Lord GOD
Ang SPIRIT
AT yung sent?

Isa 48:16 Come ye near unto me, hear ye this; I have not spoken in secret from the beginning; from the time that it was, there am I: and now the Lord GOD, and his Spirit, hath sent me.
a few seconds ago · Like

4 hours ago · Like

@Jose D. Hibaler Pag di mo nasagot ng maayos yan..siguro naman titigil ka na
4 hours ago · Like

@Leonilo Macabales BASA ARMANDO?

For you are our(((FATHER)))r, though Abraham does not know us, and Israel does not acknowledge us; you, O LORD,

are our ((( Father)))), our Redeemer from of old (((IS YOUR NAME)))).

63:16
4 hours ago · Like

@Jose D. Hibaler @Arman G. de Castro
sino ang Lord GOD
Ang SPIRIT
AT yung sent?

Isa 48:16 Come ye near unto me, hear ye this; I have not spoken in secret from the beginning; from the time that it was, there am I: and now the Lord GOD, and his Spirit, hath sent me.
a few seconds ago · Like

4 hours ago · Like

@Leonilo Macabales SINABI PA NI JESUS

“John 12:28

((((Father,))))

glorify (((THY NAME)))). Then came there a voice from heaven, saying, I have both glorified it, and will glorify it again.
4 hours ago · Like

@Leonilo Macabales “FATHER WAS “A NAME “GLORIFIED” BY THE SON
4 hours ago · Like

@Arman G. de Castro SI YHWH din magsusugo..basa…

Isaiah 48:16 Kayo ay lumapit at pakinggan ang aking sasabihin.
Sa mula’t mula pa’y hayagan ako kung magsalita
at ang sabihin ko’y aking ginagawa.”
Sa kapangyarihan ng espiritu ng Panginoong [[Yahweh]], ako’y kanyang sinugo.
4 hours ago · Like

@Arman G. de Castro wala na……….NAKAKATAWA PALA DOKTRINA NINYO……DAMING TRONO NG NAG-IISANG DIYOS SA LANGIT….
4 hours ago · Edited · Like

@Arman G. de Castro HINDI PALA BUMABABA DIYOS NINYO!!!!! SAMANTALANG TINIG NI YHWH ANG NAGSALITA SA PAG-PAPAECHO SA LUMANG TIPAN…MGA HANGAL!!!
4 hours ago · Like

@Jose D. Hibaler @Arman G. de Castro..pakisagot

Sino ang Lord GOD
Ang SPIRIT
AT yung sent?

Isa 48:16 Come ye near unto me, hear ye this; I have not spoken in secret from the beginning; from the time that it was, there am I: and now the Lord GOD, and his Spirit, hath sent me.
a few seconds ago · Like

4 hours ago · Like

@Arman G. de Castro SI YHWH NAGSALITA MULA SA LANGIT MGA SINUNGALING NA KAMPON NG DEMONYO!!

EXODUS 20:22 Sinabi ni Yahweh kay Moises, “Sabihin mo ito sa mga Israelita: [[[[[[[[[Narinig ninyo nang ako’y magsalita mula sa langit.]]]

[[[[[[[[[Narinig ninyo nang ako’y magsalita mula sa langit.]]]
[[[[[[[[[Narinig ninyo nang ako’y magsalita mula sa langit.]]]
[[[[[[[[[Narinig ninyo nang ako’y magsalita mula sa langit.]]]
4 hours ago · Like

@Arman G. de Castro YUON PALANG DIYOS NINYO AY PIPI!!!BAKA NGONGO!!
4 hours ago · Like

@Leonilo Macabales HAHAHAHA HINDI PINANSIN
4 hours ago · Like

@Leonilo Macabales PAULIT ULIT NA
4 hours ago · Like

@Leonilo Macabales HAHAHAHA
4 hours ago · Like

@Jose D. Hibaler @Arman G. de Castro..pakisagot

Sino ang Lord GOD
Ang SPIRIT
AT yung sent?

Isa 48:16 Come ye near unto me, hear ye this; I have not spoken in secret from the beginning; from the time that it was, there am I: and now the Lord GOD, and his Spirit, hath sent me.
a few seconds ago · Like

4 hours ago · Like

@Arman G. de Castro BASA…NAGSALITA MULA SA LANGIT..

SI YHWH NAGSALITA MULA SA LANGIT MGA SINUNGALING NA KAMPON NG DEMONYO!!

EXODUS 20:22 Sinabi ni Yahweh kay Moises, “Sabihin mo ito sa mga Israelita: [[[[[[[[[Narinig ninyo nang ako’y magsalita mula sa langit.]]]

[[[[[[[[[Narinig ninyo nang ako’y magsalita mula sa langit.]]]
[[[[[[[[[Narinig ninyo nang ako’y magsalita mula sa langit.]]]
[[[[[[[[[Narinig ninyo nang ako’y magsalita mula sa langit.]]]
4 hours ago · Like

@Jose D. Hibaler @Arman G. de Castro..pakisagot

Sino ang Lord GOD
Ang SPIRIT
AT yung sent?

Isa 48:16 Come ye near unto me, hear ye this; I have not spoken in secret from the beginning; from the time that it was, there am I: and now the Lord GOD, and his Spirit, hath sent me.
a few seconds ago · Like

4 hours ago · Like

@Arman G. de Castro SI YHWH=Y/LAMB/=HS…YAN LANG YAN 1 LANG YAN…ANG GENESIS 1:1-3 AY 3 PLANO NA GAGANAPIN NG NAG-IISANG DIYOS..

GENESIS 1:1(GOD) GENESIS 1:2(SPIRIT OF GOD) GENESIS 1:3 “LET THERE BE LIGHT” ANG WORD.

ANG LITERAL NA ARAW, BUWAN AT BITUIN AY NASA GENESIS 1:16. 4TH DAY.
4 hours ago · Like

@Jose D. Hibaler @Arman G. de Castro..pakisagot

Sino ang Lord GOD
Ang SPIRIT
AT yung sent?

Isa 48:16 Come ye near unto me, hear ye this; I have not spoken in secret from the beginning; from the time that it was, there am I: and now the Lord GOD, and his Spirit, hath sent me.
a few seconds ago · Like

4 hours ago · Like

@Arman G. de Castro IBA ANG LIWANAG NG 1ST DAY..NA MAKIKITA SA 2 COR. 4:6…SA ARAW, BUWAN AT BITUIN SA GENESIS 1:16. 4TH DAY
4 hours ago · Edited · Like

@Jose D. Hibaler @Arman G. de Castro..pakisagot

Sino ang Lord GOD
Ang SPIRIT
AT yung sent?

Isa 48:16 Come ye near unto me, hear ye this; I have not spoken in secret from the beginning; from the time that it was, there am I: and now the Lord GOD, and his Spirit, hath sent me.
a few seconds ago · Like

4 hours ago · Like

@Arman G. de Castro GOD/SPIRIT/LAMB = SI Y/JESUS LANG LAHAT YAN..
4 hours ago · Like

@Arman G. de Castro 1 LANG YAN makulit ka.
4 hours ago · Like

@Arman G. de Castro AMA NINYO HINDI NAGSASALITA……..MGA HANGAL!!
4 hours ago · Like

@Leonilo Macabales ETO OH SI JESUS ((( ANG ANAK NG DIOS))) NAG SALITA MULA SA LANGIT

NAGPAKILALA ARMANDO

Acts 9:3-5
King James Version (KJV)
3 And as he journeyed, he came near Damascus: and suddenly there shined round about him a light (((FROM HEAVEN))):

4 And he fell to the earth, and heard ((( A VOICE SAYING))))) unto him, Saul, Saul, why persecutest thou me?

5 And he said, Who art thou, Lord? And the Lord said,

((((I AM)))) <<<>>> whom thou persecutest: it is hard for thee to kick against the pricks.
4 hours ago · Like

@Jose D. Hibaler @Arman G. de Castro..pakisagot

Sino ang Lord GOD
Ang SPIRIT
AT yung sent?

Isa 48:16 Come ye near unto me, hear ye this; I have not spoken in secret from the beginning; from the time that it was, there am I: and now the Lord GOD, and his Spirit, hath sent me.
a few seconds ago · Like

4 hours ago · Like

@Arman G. de Castro NAGSALITA MULA SA LANGIT..SI YHWH MISMO..=Y/JESUS.

SI YHWH NAGSALITA MULA SA LANGIT MGA SINUNGALING NA KAMPON NG DEMONYO!!

EXODUS 20:22 Sinabi ni Yahweh kay Moises, “Sabihin mo ito sa mga Israelita: [[[[[[[[[Narinig ninyo nang ako’y magsalita mula sa langit.]]]

[[[[[[[[[Narinig ninyo nang ako’y magsalita mula sa langit.]]]
[[[[[[[[[Narinig ninyo nang ako’y magsalita mula sa langit.]]]
[[[[[[[[[Narinig ninyo nang ako’y magsalita mula sa langit.]]]
4 hours ago · Like

@Jose D. Hibaler @Arman G. de Castro..pakisagot

Sino ang Lord GOD
Ang SPIRIT
AT yung sent?

Isa 48:16 Come ye near unto me, hear ye this; I have not spoken in secret from the beginning; from the time that it was, there am I: and now the Lord GOD, and his Spirit, hath sent me.
a few seconds ago · Like

4 hours ago · Like
· 2
@Jose D. Hibaler Bakit ayaw mong sagutin yan?
4 hours ago · Like

@Leonilo Macabales PAULIT ULIT NALANG SIYA EH HAHAHAHA
4 hours ago · Like

@Arman G. de Castro SI Y/JESUS ANG GOD ANG DIYOS NG LUMANG TIPANG NAGING TAO..TAPOS KANINA PA KITA SINASAGOT…AT ANG KANYANG ESPIRITU DIN ANG NAKIKIPAG-USAP SA NGAYON AYON SA KATUPARAN NG PROPHECY NI PROPETA JOEL SA PENTECOSTES.
4 hours ago · Like

@Jose D. Hibaler Iniiwasan mo ba ang kahihiyan?
4 hours ago · Like

@Leonilo Macabales PARA SABIHIN MO ARMANDO NA ANG “AMA” SA LANGIT ANG KUMAUSAP KAY MOSES

MAGHUNOSDILI KA
4 hours ago · Like

@Leonilo Macabales ANG “ANAK” NA IPINADALA ANG KUMAKAUSAP SA MGA TAO MULA PA NOONG UNA
4 hours ago · Like

@Arman G. de Castro NAGSALITA MULA SA LANGIT!!!! SI YHWH..NASUSULAT PAANO NA YAN?

EXODUS 20:22 Sinabi ni Yahweh kay Moises, “Sabihin mo ito sa mga Israelita: [[[[[[[[[Narinig ninyo nang ako’y magsalita mula sa langit.]]]

[[[[[[[[[Narinig ninyo nang ako’y magsalita mula sa langit.]]]
[[[[[[[[[Narinig ninyo nang ako’y magsalita mula sa langit.]]]
[[[[[[[[[Narinig ninyo nang ako’y magsalita mula sa langit.]]]
4 hours ago · Edited · Like

@Jose D. Hibaler SO.sa talata..

@Arman G. de Castro..pakisagot

Sino ang Lord GOD
Ang SPIRIT
AT yung sent?

Isa 48:16 Come ye near unto me, hear ye this; I have not spoken in secret from the beginning; from the time that it was, there am I: and now the Lord GOD, and his Spirit, hath sent me.
a few seconds ago · Like

Si Jesus ang LOrd God
SI Jesus ang SPIRIT
Si Jesus ang SENT… GANON BA?
4 hours ago · Like

@Leonilo Macabales GAYA NG SINABI PA NI JESUS

“WALA PANG NAKAKITA O NAKARINIG MAG SA TINIG NG AMA\
4 hours ago · Like

@Jose D. Hibaler SO.sa talata..

@Arman G. de Castro..pakisagot

Sino ang Lord GOD
Ang SPIRIT
AT yung sent?

Isa 48:16 Come ye near unto me, hear ye this; I have not spoken in secret from the beginning; from the time that it was, there am I: and now the Lord GOD, and his Spirit, hath sent me.
a few seconds ago · Like

Si Jesus ang LOrd God
SI Jesus ang SPIRIT
Si Jesus ang SENT… GANON BA?
4 hours ago · Like

@Arman G. de Castro PAANO NA ITO MGA IHO?

[[[[[[[[[Narinig ninyo nang ako’y magsalita mula sa langit.]]]
[[[[[[[[[Narinig ninyo nang ako’y magsalita mula sa langit.]]]
[[[[[[[[[Narinig ninyo nang ako’y magsalita mula sa langit.]]]
4 hours ago · Like

@Leonilo Macabales SI YHWH “I AM” AY SI JESUS
4 hours ago · Like

@Leonilo Macabales ANG ANAK NG DIOS
4 hours ago · Like

@Arman G. de Castro AKO’Y(YHWH) MAGSALITA MULA SA LANGIT!!!!!!!! SAGOT…
4 hours ago · Like

@Leonilo Macabales “ETO NAGPAKILALA NA SA NEW TESTAMENT ARMANDO

ETO OH SI JESUS ((( ANG ANAK NG DIOS))) NAG SALITA MULA SA LANGIT

NAGPAKILALA ARMANDO

Acts 9:3-5
King James Version (KJV)
3 And as he journeyed, he came near Damascus: and suddenly there shined round about him a light (((FROM HEAVEN))):

4 And he fell to the earth, and heard ((( A VOICE SAYING))))) unto him, Saul, Saul, why persecutest thou me?

5 And he said, Who art thou, Lord? And the Lord said,

((((I AM)))) <<<>>> whom thou persecutest: it is hard for thee to kick against the pricks.
4 hours ago · Like

@Leonilo Macabales (((((I AM ))))) JESUS
4 hours ago · Like

@Jose D. Hibaler Sige na…magaling ka naman imiwas eh.di ko aksayin oras ko sayo… kung nasa katotohanan ka at handang tumanggap ng katotohanan.. Sasagutin mo to

SO.sa talata..

@Arman G. de Castro..pakisagot

Sino ang Lord GOD
Ang SPIRIT
AT yung sent?

Isa 48:16 Come ye near unto me, hear ye this; I have not spoken in secret from the beginning; from the time that it was, there am I: and now the Lord GOD, and his Spirit, hath sent me.
a few seconds ago · Like

Si Jesus ang LOrd God
SI Jesus ang SPIRIT
Si Jesus ang SENT… GANON BA?
4 hours ago · Like

@Arman G. de Castro NAPAKAGANDANG PROPHECY NG NASA ITAAS NA YAN….BASAHIN NINYO KUNG MATIGAS TALAGA ULO NINYO..DAPAT LANG SA INYO YAN.
4 hours ago · Like

@Leonilo Macabales PURO KA LANG DALDAL ARMANDO
4 hours ago · Like

@Arman G. de Castro WALA NA KAYONG LUSOT!!!!!!!!!!!! SI YHWH ANG NAGSALITA MULA SA LANGIT………..MGA BABASA NA ANG HUHUSGA SA INYO.
4 hours ago · Like

@Leonilo Macabales DEBUNKED KA NA

ETO OH SI JESUS ((( ANG ANAK NG DIOS))) NAG SALITA MULA SA LANGIT

NAGPAKILALA ARMANDO

Acts 9:3-5
King James Version (KJV)
3 And as he journeyed, he came near Damascus: and suddenly there shined round about him a light (((FROM HEAVEN))):

4 And he fell to the earth, and heard ((( A VOICE SAYING))))) unto him, Saul, Saul, why persecutest thou me?

5 And he said, Who art thou, Lord? And the Lord said,

((((I AM)))) <<<>>> whom thou persecutest: it is hard for thee to kick against the pricks.
4 hours ago · Like

@Leonilo Macabales ANAK NG DIOS YUNG SI YHWH NA NAGSALITA MULA SA LANGIT
4 hours ago · Like

@Arman G. de Castro KUNG SI JESUS AY ANAK NG DIYOS…………EH DI SI YHWH AY AMA NG DIYOS? GANOON BA?
4 hours ago · Like

@Leonilo Macabales BAWAL ANG FLOODING DITO
4 hours ago · Like

@Leonilo Macabales NYEK
4 hours ago · Like

@Arman G. de Castro MGA ENGOT!! TAPOS NA THE END NA….paalam na sa inyo nasabi ko na ang mga dapat kung sabihin pagbulay-bulayan nyo na lang.
4 hours ago · Like

@Leonilo Macabales SI JESUS NGA SI YHWH
4 hours ago · Like

@Leonilo Macabales HAHAHAHA
4 hours ago · Like

@Leonilo Macabales THE END NA TALAGA DEBUNKED NA EH
4 hours ago · Like

@Leonilo Macabales PAULIT ULIT NA NGALANG
4 hours ago · Like

@Leonilo Macabales NAPAKA LINAW KUNG SINO ANG “I AM NA NAGSALITA SA LANGIT

ETO OH SI JESUS ((( ANG ANAK NG DIOS))) NAG SALITA MULA SA LANGIT

NAGPAKILALA ARMANDO

Acts 9:3-5
King James Version (KJV)
3 And as he journeyed, he came near Damascus: and suddenly there shined round about him a light (((FROM HEAVEN))):

4 And he fell to the earth, and heard ((( A VOICE SAYING))))) unto him, Saul, Saul, why persecutest thou me?

5 And he said, Who art thou, Lord? And the Lord said,

((((I AM)))) <<<>>> whom thou persecutest: it is hard for thee to kick against the pricks.
4 hours ago · Like

@Leonilo Macabales SIYA SI JESUS ANG “ANAK NG DIOS”
4 hours ago · Like

@Arman G. de Castro tapos na….hihirit pa kayo BASTA DIYOS NINYO HINDI NAGSALITA SA LANGIT AT HINDI BUMABA.
4 hours ago · Like

@Leonilo Macabales HAHAHAHA TAPOS NA TALAGA DINADAAN MO NALANG SA DALDAL
4 hours ago · Like

@Leonilo Macabales PINATUNAYAN NI JESUS ANG SINABI NIYA SA JOHN 8:58

NA BEFORE ABRAHAM “I AM”

NAGSALITA SIYA MULA SA LANGIT AT NARINIG NI PABLO
4 hours ago · Like

@Leonilo Macabales NAPAKA LINAW
4 hours ago · Like

@Arman G. de Castro SINABI MO NA SI YHWH=JESUS=HS ANO PA? ANG PANGALAN NG DIYOS NINYO “AMA/GOD”….ANO PA? MEANING PALPAK!!!
4 hours ago · Like

@Leonilo Macabales SI JESUS ANG KUMAUSAP SA MGA PROPETA AT SA MGA APOSTOL

“SI JESUS (((( ANG BUGTONG NA ANAK NG DIOS))))
4 hours ago · Like

@Leonilo Macabales HAHAHAHA PALPAK KA
4 hours ago · Like

@Arman G. de Castro ANG GOD/AMA HINDI PANGALAN YAN…..DIYABLO ANG INYONG AMA..O AMA MO DIN BA YAN? PATI DIYOS IPINANTAY MO PA SA PANGALAN NG DIYABLO.

AMA PWEDENG AMA NG TAHANAN, AMA NG AGHAM, AMA NG KADILIMAN………….DAMING MEANING NIYAN MGA IHO.
4 hours ago · Like

@Arman G. de Castro KUNG SI JESUS AY ANAK NG DIYOS SA LANGIT NA HINDI BUMABA AT AMA ANG PANGALAN……………ANO NG DIYOS SI YHWH? SAGOT………..
4 hours ago · Like

@Leonilo Macabales HAHAHAHAA

PAULITULIT
4 hours ago · Like

Eugene Nagasaki @Arman G. de Castro…………”adik” follow up muna….haha
4 hours ago · Like

@Leonilo Macabales ANAK
4 hours ago · Like

@Leonilo Macabales SIYA SI JESUS
4 hours ago · Like

@Arman G. de Castro SI YHWH ANAK NG DIYOS???

KUNG SI JESUS AY ANAK NG DIYOS SA LANGIT NA HINDI BUMABA AT AMA ANG PANGALAN……………ANO NG DIYOS SI YHWH? SAGOT………..
4 hours ago · Like

@Leonilo Macabales SIRANG PLAKA NGA EUGENE
4 hours ago · Like

@Arman G. de Castro TANONG: ANO NG DIYOS SI YHWH? ANAK DIN?
4 hours ago · Like

@Leonilo Macabales HAHAHA SI JESUS NGAYUN ARMANDO
4 hours ago · Like

@Arman G. de Castro SAGOT LEONILO……ANO NG DIYOS SI YHWH?
4 hours ago · Like

@Leonilo Macabales SIYA YUN ETO OH SINABI NIYA

I told you that you would die in your sins; if you do not believe that

((((I AM)))

[the one I claim to be], you will indeed die in your sins.”

JOHN 8:24
4 hours ago · Like

@Arman G. de Castro NATAMEME!!! SI KUMAG!! SAGOT NA: ANO NG DIYOS SI YHWH? KUNG ANAK PALA EH SI JESUS?
4 hours ago · Like

@Leonilo Macabales EH SI JESUS NGA YUN…..
4 hours ago · Like

@Leonilo Macabales SIYA DAW YUN
4 hours ago · Like

@Leonilo Macabales HAHAHAHA
4 hours ago · Like

@Leonilo Macabales TINGNNAN NIYO PARANG POAROT NA SI ARMANDO
4 hours ago · Like

@Leonilo Macabales HAHAHA
4 hours ago · Like

@Arman G. de Castro SO PATAY!!! NA………..WALA NG FATHER/SON AND HOLY SPIRIT…NAGING SON/SON HS NA!!!!!!!!LOKOHIN MO SATANAS!! SARILI MO OKAY?
4 hours ago · Like

@Leonilo Macabales NAGTATANONG HINDI INIINTINDI ANG SAGOT
4 hours ago · Like

Ma. Dalisay G. Bernardo accept all what Jesus said . Jesus told us about his Father ad the Holy Spirit . You are not a True Believer if you ignore what Jesus said
4 hours ago · Like
· 1
@Leonilo Macabales CORRECT SIS
4 hours ago · Like

@Arman G. de Castro SON/SON/HS NA. ANAK DAW NG DIYOS SI YHWH.
4 hours ago · Like

@Arman G. de Castro ALAM MO LEONILO…….PALPAK KA NA SA FATHER/SON/HS………IKAW PALA AY SON/SON HS.
4 hours ago · Like

@Arman G. de Castro ANONG KALOKOHAN ANG IPINAKIKITA MO SA TAO? DOKTRINA NI SATANAS!!!
4 hours ago · Like

@Leonilo Macabales YES !!!!! IT WAS JESUS

I told you that you would die in your sins; if you do not believe that

(((((I AM)))) [the one I claim to be], you will indeed die in your sins.”

JOHN 8:24
4 hours ago · Like

@Leonilo Macabales SINO DAW YUN ARMANDO>
4 hours ago · Like

@Leonilo Macabales HAHAHAHA
4 hours ago · Like

Ma. Dalisay G. Bernardo 23But he( Jesus ) continued, “You are from below; I am from above. You are of this world; I am not of this world. 24I told you that you would die in your sins; if you do not believe that I am [the one I claim to be],a you will indeed die in your sins.” – john 8:23-24
4 hours ago · Like

@Leonilo Macabales SI SATANAS BA ITONG NAG AANGKIN SIYA SI “I AM”???
4 hours ago · Like

@Arman G. de Castro SI YHWH DAW!!!!!! AY ANAK NG DIYOS!!!!!SABI NI LEONILO!!

@Arman G. de Castro NATAMEME!!! SI KUMAG!! SAGOT NA: ANO NG DIYOS SI YHWH? KUNG ANAK PALA EH SI JESUS?
2 minutes ago · Like

@Leonilo Macabales EH SI JESUS NGA YUN…..
2 minutes ago · Like

@Leonilo Macabales SIYA DAW YUN

SO MALIWANAG SI YHWH IS SON OF GOD!!!!!!!!!
4 hours ago · Like

@Leonilo Macabales I told you that you would die in your sins; if you do not believe that

(((( I AM))))

[the one I claim to be], you will indeed die in your sins.”

JOHN 8:24
4 hours ago · Like

@Leonilo Macabales YES
4 hours ago · Like

@Arman G. de Castro GOD = SON/SON HS….KAPAL MO LEONILO..
4 hours ago · Like

@Leonilo Macabales YHWH IS A TETRAGRAMATION .. AS A SYMBOL IN HEBREW MEANS

“I AM
4 hours ago · Like

@Arman G. de Castro MALAKAS NA TAMA NG UTAK MO!! SA KALOKOHAN NINYO SA TAO AYAN LUMABAS NA KATOTOHANAN NG DOKTRINA MO.
4 hours ago · Like

@Leonilo Macabales YOU ARE NOT ARGUING ACCORDING TO THE SCRIPTURES
4 hours ago · Like

@Leonilo Macabales PURO KA DALDAL
4 hours ago · Like

@Arman G. de Castro TUMIGIL KA NA…YHWH=JESUS=HS (SON OF GOD) TAPOS!!! YAN ANG PINALABAS MO!!
4 hours ago · Edited · Like

@Arman G. de Castro TUMIGIL KA NA…YHWH=JESUS=HS (SON OF GOD) TAPOS!!! YAN ANG PINALABAS MO!!

GOD = SON/SON/HS.
4 hours ago · Like

@Leonilo Macabales IKAW ANG TUMIGIL

MAKINIG KA KAY JESUS

YES !!!!! IT WAS JESUS

I told you that you would die in your sins; if you do not believe that

(((((I AM)))) [the one I claim to be], you will indeed die in your sins.”

JOHN 8:24
4 hours ago · Like

@Leonilo Macabales PINATUNAYAN NIYA YAN SA ACTS CHAPTER 9
4 hours ago · Like

@Leonilo Macabales MAMAMATAY KA ARMANDO KUNG HINDI KA MANINIWALA NA SIYA SI “YHWH
4 hours ago · Like

@Leonilo Macabales BAWAL FLOODING DITO
4 hours ago · Like

Delia Bautista paktay!!!!!!
4 hours ago · Like

@Arman G. de Castro sige……paalam na..muna…thanks sa lahat…sorry sa mga hangal!!! si kristo nagsalita din niyan.
4 hours ago · Like

@Jose D. Hibaler @Arman G. de Castro..kahit kailan wala kang sinasagot… BUlaan ka ba?
4 hours ago · Like

@Leonilo Macabales HAHAHA ANG DEMONYO NGA NAMAN PAG MAPAG KUNWARI

“SORRY DAW MGA HANGAL;
4 hours ago · Like

@Arman G. de Castro KAMI PA MAMATAY? SI YHWH/JESUS/HS(Y/JESUS) LANG PANGALAN NIYAN…SIYA ANG DIYOS MISMO NG LUMANG TIPANG NAGING TAO NA NAGSALITA MULA SA LANGIT.
4 hours ago · Like

@Leonilo Macabales “SORRY DAW BROD MGA HANGAL”
4 hours ago · Like

@Leonilo Macabales HAHAHAHA
4 hours ago · Like

@Arman G. de Castro HINDI AKO NAGKUKUNWARI……HINDI AKO KATULAD NINYO NA MAHILIG MAGIMBENTO NG DIYOS.
4 hours ago · Like

@Leonilo Macabales BULAG TALAGA ITONG SI ARMANDO
4 hours ago · Like

@Arman G. de Castro TANDAAN NINYO ANG ESPIRITU NG KAUSAP NINYO 1 JOHN 4:2-3 AND 1 TIM. 3:16……….PAALAM!!
4 hours ago · Like

@Leonilo Macabales MAPAGKUNWARI
4 hours ago · Like

@Leonilo Macabales SORRY DAW MGA HANGAL
4 hours ago · Like

@Leonilo Macabales HAHAHAHAHA
4 hours ago · Like

@Jose D. Hibaler Kung hindi ka nagkukunwari pakisagot naman to

O.sa talata..

@Arman G. de Castro..pakisagot

Sino ang Lord GOD
Ang SPIRIT
AT yung sent?

Isa 48:16 Come ye near unto me, hear ye this; I have not spoken in secret from the beginning; from the time that it was, there am I: and now the Lord GOD, and his Spirit, hath sent me.
a few seconds ago · Like

Si Jesus ang LOrd God
SI Jesus ang SPIRIT
Si Jesus ang SENT… GANON BA?
4 hours ago · Like

@Leonilo Macabales ANO ARMANDO??? HINDI BA GALING SA DEMOYO ANG SALITA MONG YAN??????

“SORRY MGA HANGAL”????
4 hours ago · Like

@Jose D. Hibaler Nagpaaalam//// Di na nya matindigan
4 hours ago · Like
· 1
@Leonilo Macabales PAULIT ULIT NA NGALANG EH HAHAH
4 hours ago · Like

@Leonilo Macabales “ANG WORD NA “EVERLASTING FATHER” sa Isaiah 9:6 ang nagpahilo sa kanya
4 hours ago · Like

@Leonilo Macabales hindi niya na pansin na sinabi sa kung bakit sinabi sa John 3:16

“ONLY BEGOTTEN” SON OF GOD si Jesus
4 hours ago · Like

@Arman G. de Castro sinabi ni KRISTO……MGA HANGAL KAYO!! NASUSULAT YAN.
4 hours ago · Like

@Leonilo Macabales this emplies that there is a distinction between as

“BEING A SON” and to JESUS as “A SON”
4 hours ago · Like

Ma. Dalisay G. Bernardo Keep reminding them of these things. Warn them before God against quarreling about words; it is of no value, and only ruins those who listen.- 2 TIMOTHY 2:14
4 hours ago · Like
· 1
Ma. Dalisay G. Bernardo 1 Timothy 6:4 he is conceited and understands nothing. He has an unhealthy interest in controversies and quarrels about words that result in envy, strife, malicious talk, evil suspicions
4 hours ago · Like

Ma. Dalisay G. Bernardo Titus 3:9 But avoid foolish controversies and genealogies and arguments and quarrels about the law, because these are unprofitable and useless.
4 hours ago · Like

@Leonilo Macabales YAN ANG GINAGAWA NG MGA HINDI MAKA REASON ACCORDING TO THE SCRIPTURES SIS
4 hours ago · Like

@Leonilo Macabales DADAANIN NILA SA MURA
4 hours ago · Like

@Arman G. de Castro SA BIBIG nga ni kristo nagsimula yan ..para sa mga HANGAL talaga yan.
4 hours ago · Like

@Leonilo Macabales SI KRISTO ARMAN…. “JUST”
4 hours ago · Like

@Leonilo Macabales IKAW BIASED
4 hours ago · Like

@Leonilo Macabales HUWAG MO I HAMBING ANG KADEMONYOHAN MO SA KAY CHRISTO
4 hours ago · Like

@Leonilo Macabales KITA MO HINDI KA MAKA TULOG
4 hours ago · Like

@Arman G. de Castro PAANO KUNG MAI-POST KO NA SI KRISTO AY NASALITA NGA “MGA HANGAL!!!”? PAANO KA NA?
4 hours ago · Like

@Leonilo Macabales LETS “REASON” ACCORDINGLY TO THE SCRIPTURES
4 hours ago · Like

@Leonilo Macabales AY DEADMA NA NAMAN
4 hours ago · Like

@Arman G. de Castro MALIWANAG HINDI MO NABASA KAHANGALAN MO?
4 hours ago · Like

@Leonilo Macabales SINABI KO BANG HINDI SIYA NAG SALITA NIYAN?
4 hours ago · Like

@Arman G. de Castro SAGOT………PAANO KUNG MAIPALABAS KO NA NAGSALITA SI KRISTO NG [[[[[MGA HANGAL!!!!!!!!]] PAANO KA NA LEONILO?
4 hours ago · Like

@Leonilo Macabales ANG SINABI KO SI CHRISTO KUNG MAGSALITA MAN NG GANYAN

AY NASA KATOTOHANAN SIYA
4 hours ago · Like

@Leonilo Macabales EH IKAW??????? HINDI NA NGA MAKA SAGOT
4 hours ago · Like

@Jose D. Hibaler @Arman G. de Castro… Hinahamon kita…ONE ON ONE… Call ka?
4 hours ago · Like

@Arman G. de Castro SCRIPTURES!! NGA YAN…….
4 hours ago · Like

@Leonilo Macabales MALAKAS PA ANG BUNGANGA
4 hours ago · Like

@Leonilo Macabales HAHAHAH
4 hours ago · Like

@Leonilo Macabales NAKU PINAGLALARUAN MO ANG KASULATAN ARMANDO
4 hours ago · Like

@Arman G. de Castro SAGOT……….

LUCAS 11:40 [[[[[[[[[[Mga hangal! ]]]]]]]Hindi ba’t ang lumikha ng nasa labas ang siya ring lumikha ng nasa loob?
4 hours ago · Like

@Jose D. Hibaler @Arman G. de Castro… Hinahamon kita…ONE ON ONE… Call ka?
a few seconds ago · Like

4 hours ago · Like
· 1
@Leonilo Macabales MATANDA KA NA MATAKOT KA SA GINAGAWA MO
4 hours ago · Like

@Leonilo Macabales BRO JOSE magpaulit ulit n naman sayo yan hahahaha
4 hours ago · Like

@Jose D. Hibaler Brod @Leonilo Macabales… Pakitanong mo nga kung haharap sya sa debate laban sa akin
4 hours ago · Like

@Jose D. Hibaler Formal. para walang iwasan
3 hours ago · Like

@Arman G. de Castro ANG ESPIRITU NG DIYOS AY NASA-AKIN KAPAG KAUSAP KO KAYO……SO MALIWANAG HINDI AKO KADEBATE NINYO..KUNDI SI KRISTO……GET NYO NA? LAHAT NG IBINIBIGAY NIYANG IDEA AY HINDI GALING SA AKING SARILI KUNDI SA AKING AMA NA SI KRISTO..GET NYO NA?

BASA.

2 PEDRO 1:21 Higit sa lahat, tandaan ninyo na [[[[[[[[[[[walang makakapagpaliwanag ]]]]]]]]]]ng [[[[[[[[[[alinmang hula]]]]] sa KASULATAN sa bisa ng KANYANG SARILING KAKAYAHAN. 21 SAPAGKAT HINDI NAGBUHAT SA KALOOBAN NG TAO ANG HULA NG MGA PROPETA; ITO’Y GALING SA DIYOS AT IPINAHAYAG NG MGA TAONG KINASIHAN NG ESPIRITU SANTO.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: