Advertisements

JUDAS 1:25 IBA ANG KAHULUGÀN NG NAMAMAGITAN SA PAMAMAGITAN!!!!

NAMAMAGITAN = MEDIATOR

PAMAMAGITAN = IKAW NA MISMO YON.

HALIMBAWA:

SA PAMAMAGITAN MO AALISIN MO SILA SA EGIPTO AT MAMAGITAN KA SA MGA TAO AT SÀ PHARAOH.

Basa…HINDI NA PINAPURIHAN AMA NINYONG HINDI NYO KILALA.

JUDAS 1:25 sa iisang Diyos na ating Tagapagligtas, sa PAMAMAGITAN ni Jesu-Cristo na Panginoon natin, sa kanya ang kapurihan, karangalan, kaluwalhatian at kapangyarihan, mula pa noong una, ngayon at magpakailanman! Amen.

image

image

TO GOD YESHUA=JESUS BE THE GLORY!!! Amen!!!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: