Advertisements

SON OF MAN, SON OF GOD, SON OF DAVID, SON OF ABRAHAM ARE ALL PARABLES OF JESUS!!

SON OF MAN, SON OF GOD, SON OF DAVID, SON OF ABRAHAM ARE ALL PARABLES OF JESUS!!

John 8:56-58 he is older than abraham.

Matthew 22:41-45 he spoked to David. And JESUS NOT SON OF DAVID.

WHY???

SON ARE PARABLES OF JESUS…HE IS THE FATHER, SON AND HS.

THE PROPHECY OF PARABLES.
THE PROPHECY IN OT.

Psalm 78:2
I will open my mouth in a parable: I will utter dark sayings of old:

PROPHECY FULFILLED TAKE NOTE WITHOUT!!!!
Matthew 13:34-35
34 All these things spake Jesus unto the multitude in parables; and [[[[[[[[[[[[[[[[[[without!!! a parable]]]]]] spake he not unto them:

35 That it might be [[[fulfilled which was spoken by the PROPHET(DAVID), saying,
[[[[I will open my mouth in parables; I will utter things which have been kept secret from the foundation of the world.]]]] (PSALM 78:2 PROPHECY FULFILLED)

WHY HE USED PARABLES?

Matthew 13:10-11
King James Version (KJV)
10 And the disciples came, and said unto him, [[[[[[[Why speakest thou unto them in parables?]]]]]]]]]]
[[[[[[[[[[[[[[[[11 He answered and said unto them, Because it is given unto you to know the mysteries of the kingdom of heaven, but to them it is not given.]]]]]]]

SON OF MAN!!! NOT LITERAL!!

Advertisements

One response to this post.

 1. Posted by armandecastro on January 27, 2013 at 3:04 am

  MATTHEW 24:37 Ang pagdating ng “ANAK NG TAO” ay matutulad sa pagdating ng baha noong panahon ni NOE. Noon, ang mga tao’y nagsisikain, nagsisiinom at nag-aasawa, hanggang sa araw na pumasok sa daong si NOE.

  MATTHEW24:39 Dumating ang baha nang di nila namamalayan at tinangay silang lahat. Gayon din ang mangyayari sa pagdating ng “ANAK NG TAO”

  MATTHEW 24:44 Kaya maging handa kayong lagi, sapagkat darating ang ANAK NG TAO sa oras na di ninyo inaasahan.

  MATTHEW 25:31 “Darating ang Anak ng Tao bilang HARI, KASAMA NG ANGHEL AT LULUKLOK SA KANYANG MARINGAL NA TRONO.

  JOHN 6:62 “Gaano pa kaya kung makita ninyo umaakyat ang “Anak ng Tao” sa dati niyang kinaroroonan?

  MATTHEW 19:28 “Sinabi sa kanila ni Jesus, “Tandaan ninyo ito: kapag nakaluklok na ang ANAK NG TAO sa KANYANG…KANYANG..KANYANG KANYANG maringal na TRONO sa BAGONG DAIGDIG…SA BAGONG DAIGDIG…SA BAGONG DAIGDIG Kayong sumunod SA…AKIN…SA AKIN…SA AKIN…ay luluklok din sa 12 trono upang hukuman ang labindalawang LIPI NG ISRAEL.

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: