Advertisements

MY SAVIOUR IS NOT MY RELIGION!!!!!!!!!!!!!!!

YESHUA/IESOUS/IESV/JESUS IS GOD INCARNATE!!!

(HIS NAME ORIGINALLY WRITTEN IN HEBREW, GREEK, LATIN JOHN 19:19-20)

WALANG PAGPAPAYAMAN NG SARILI LAMANG SA RELIGION!! 
NASUSULAT: “HABAG ANG IBIG KO AT HINDI HAIN”

WALA DAPAT MGA NAGHIHIRAP SA INYONG MGA INA-AKAY!!!

DIYOS SA PUSO NG TAO!!

2 CORINTHIAN 4:2-3
 2 Kayo na mismo ang aming rekomendasyon, kayo na nakasulat sa aming puso at makikilala at mababasa ng lahat. 3 Maliwanag na kayo ang sulat ni Cristo, ang sulat na ipinadala niya sa pamamagitan namin, hindi nakasulat sa pamamagitan ng tinta, kundi isinulat ng Espiritu ng Diyos na buhay, at hindi sa mga tapyas na bato kundi sa puso ng mga tao.

mysaviornotmyreligion

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: