YOU DO NOT NEED A BIBLE SCHOOL IF Y/JESUS CALLED YOU!!!

SI JUAN AT SI PEDRO AY HINDI NAKAPAG-ARAL MATAPOS NILANG IPAGTANGGOL SI JESUS….MALIWANAG SILA AY TINURUAN LAMANG NI JESUS SAPAGKAT SI JESUS ANG KANILANG IPINAGLALABAN..AMEN!

ACTS 4:13 Nagtaka ang buong Sanedrin sa katapangang ipinakita nina Pedro at Juan, lalo na nang malaman nilang mga karaniwang tao lamang ang mga ito at hindi nakapag-aral. Nalaman din nilang dating kasamahan ni Jesus ang mga ito.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: