Advertisements

ANG SULAT NI PABLO/SAULO AY HINDI SA “KARUNUNGAN NG TAO”?

HINDI “KARUNUNGAN NG TAO” SULAT NI PABLO

1 CORINTHIANS 1:17
Ipinangaral ko nga ito, ngunit hindi sa pamamagitan ng mahusay na pagtatalumpati at [[[[[[KARUNUNGAN NG TAO]]]]]]]]]], nang sa gayon ay hindi mawalan ng kabuluhan ang pagkamatay ni Cristo sa krus.

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: