Advertisements

ZAM ZAM WELL DEBATE! (ABDUL SALAM OLIVAR VS ARMAN) (WHERE IS BEERSEBA, PARAN AND GERAR?)

gerar_beerseva_israel2
gerar_beerseva_israel3
beersheva
hebron_gerar_beersevaparanparan2
dejavu_or_dejaboboAbdul Salam Olivar

Déjà vu, (/ˌdeɪʒɑː ˈvuː/) from French, literally “already seen”, is the phenomenon of having the strong sensation that an event or experience currently being experienced has been experienced in the past, whether it has actually happened or not.

first instances

IN GENESIS 12:10 And there was a famine in the land: and Abram went down into Egypt to sojourn there; for the famine was grievous in the land.
11 And it came to pass, when he was come near to enter into Egypt, that he said unto Sarai his wife, Behold now, I know that thou art a fair woman to look upon:
12 Therefore it shall come to pass, when the Egyptians shall see thee, that they shall say, This is his wife: and they will kill me, but they will save thee alive.
13 Say, I pray thee, thou art my sister: that it may be well with me for thy sake; and my soul shall live because of thee.
14 And it came to pass, that, when Abram was come into Egypt, the Egyptians beheld the woman that she was very fair.
15 The princes also of Pharaoh saw her, and commended her before Pharaoh: and the woman was taken into Pharaoh’s house.
16 And he entreated Abram well for her sake: and he had sheep, and oxen, and he asses, and menservants, and maidservants, and she asses, and camels.
17 And the LORD plagued Pharaoh and his house with great plagues because of Sarai Abram’s wife.

second instances:

genesis 20:1 And Abraham journeyed from thence toward the south country, and dwelled between Kadesh and Shur, and sojourned in Gerar.
2 And Abraham said of Sarah his wife, She is my sister: and Abimelech king of Gerar sent, and took Sarah.
3 But God came to Abimelech in a dream by night, and said to him, Behold, thou art but a dead man, for the woman which thou hast taken; for she is a man’s wife.
4 But Abimelech had not come near her: and he said, Lord, wilt thou slay also a righteous nation?
5 Said he not unto me, She is my sister? and she, even she herself said, He is my brother: in the integrity of my heart and innocency of my hands have I done this.
6 And God said unto him in a dream, Yea, I know that thou didst this in the integrity of thy heart; for I also withheld thee from sinning against me: therefore suffered I thee not to touch her.
7 Now therefore restore the man his wife; for he is a prophet, and he shall pray for thee, and thou shalt live: and if thou restore her not, know thou that thou shalt surely die, thou, and all that are thine.
8 Therefore Abimelech rose early in the morning, and called all his servants, and told all these things in their ears: and the men were sore afraid.
9 Then Abimelech called Abraham, and said unto him, What hast thou done unto us? and what have I offended thee, that thou hast brought on me and on my kingdom a great sin? thou hast done deeds unto me that ought not to be done.
10 And Abimelech said unto Abraham, What sawest thou, that thou hast done this thing?
11 And Abraham said, Because I thought, Surely the fear of God is not in this place; and they will slay me for my wife’s sake.
12 And yet indeed she is my sister; she is the daughter of my father, but not the daughter of my mother; and she became my wife.
13 And it came to pass, when God caused me to wander from my father’s house, that I said unto her, This is thy kindness which thou shalt shew unto me; at every place whither we shall come, say of me, He is my brother.

third instances:

genesis 26:1 And there was a famine in the land, beside the first famine that was in the days of Abraham. And Isaac went unto Abimelech king of the Philistines unto Gerar.
2 And the LORD appeared unto him, and said, Go not down into Egypt; dwell in the land which I shall tell thee of:
3 Sojourn in this land, and I will be with thee, and will bless thee; for unto thee, and unto thy seed, I will give all these countries, and I will perform the oath which I sware unto Abraham thy father;
4 And I will make thy seed to multiply as the stars of heaven, and will give unto thy seed all these countries; and in thy seed shall all the nations of the earth be blessed;
5 Because that Abraham obeyed my voice, and kept my charge, my commandments, my statutes, and my laws.
6 And Isaac dwelt in Gerar:
7 And the men of the place asked him of his wife; and he said, She is my sister: for he feared to say, She is my wife; lest, said he, the men of the place should kill me for Rebekah; because she was fair to look upon.
8 And it came to pass, when he had been there a long time, that Abimelech king of the Philistines looked out at a window, and saw, and, behold, Isaac was sporting with Rebekah his wife.
9 And Abimelech called Isaac, and said, Behold, of a surety she is thy wife: and how saidst thou, She is my sister? And Isaac said unto him, Because I said, Lest I die for her.
10 And Abimelech said, What is this thou hast done unto us? one of the people might lightly have lien with thy wife, and thou shouldest have brought guiltiness upon us.
11 And Abimelech charged all his people, saying, He that toucheth this man or his wife shall surely be put to death.

 • 2 people like this.
 • Abdul Salam Olivar take note both events happen to abraham’s life…. considering the order and the age factor, geographical factor, and the persons with in the scene this events contains BLATANT ERROR….
 • Abdul Salam Olivar one proof first event happen between abraham’s age 75-86… second event at 99-100 third event when isaac is 60 abraham=160…. take note of the second event sarai is conceiving Isaac at 90 hehehe pinag iintresan ni ABEMILECH???? A BLATANT LIE A BLATANT ERROR
 • Abdul Salam Olivar sad to say these were all in the very first book of genesis the foundation of christian’s belief……
 • Abdul Salam Olivar Arman G. De Castro dito tayo kung ok lang sa yo…..
 • Arman G. De Castro OO SIGE WALANG BURAHAN… ETO NGA PALA GROUP KO..https://www.facebook.com/groups/133474723441601/ DALAWIN MO KAYA MUNA BAKA MAPAHIYA KA LANG

 • Abdul Salam Olivar paninindigan mo ba na walang error sa tatlong instances na nilatag ko sa taas? oo o hindi?
 • Arman G. De Castro PANININDIGAN KO…BINABASA KO…WAIT KA LANG…
 • Abdul Salam Olivar cge maiwan na muna kita kailangan ciguro ay aralin mo muna ang lahat na nakalatag babalikan kita pagkatapos kung magpray…..
 • Arman G. De Castro POST KO MUNA MGA TALATA MO SA TAGALOG PARA MADALI SA IBANG PILIPINOGenesis 12: 1-20Tinawag ng Diyos si Abram1 Sinabi ni Yahweh kay Abram, “Lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak, at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. 2 Pararamihin ko ang iyong mga anak at apo at gagawin ko silang isang malaking bansa. Pagpapalain kita, at gagawin kong dakila ang iyong pangalan at ikaw ay magiging pagpapala sa marami.3 Ang sa iyo’y magpapala ay aking pagpapalain,
  at ang sa iyo’y sumumpa ay aking susumpain;
  sa pamamagitan mo, lahat ng mga bansa sa daigdig ay aking pagpapalain.”[[[Si Abram patungo sa Canaan]]]]Genesis 12:1 – Sinabi ni Yahweh kay Abram, “Lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak, at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo.
  4 Sumunod nga si Abram sa utos ni Yahweh; nilisan niya ang Haran noong siya’y pitumpu’t limang taon. Sumama sa kanya si Lot. 5 Isinama ni Abram ang kanyang asawang si Sarai at si Lot na pamangkin niya. Dinala niyang lahat ang kanyang mga alipin at mga kayamanang naipon nila sa Haran. Pagkatapos nito’y nagtungo sila sa Canaan.

  Pagdating nila roon, 6 nagtuloy si Abram sa isang banal na lugar sa Shekem, sa malaking puno ng Moreh. Noo’y naroon pa ang mga Cananeo. 7 Nagpakita kay Abram si Yahweh na nagsabi sa kanya, “Ito ang lupaing ibibigay ko sa iyong lahi.” At nagtayo si Abram ng altar para kay Yahweh na nagpakita sa kanya. 8 Buhat doon, nagtuloy siya sa kaburulan sa silangan ng Bethel at huminto sa pagitan ng Bethel na nasa kanluran at ng Ai na nasa silangan. Nagtayo rin siya roon ng altar at sumamba kay Yahweh. 9 Mula roon, unti-unti silang nagpatuloy papunta sa gawing timog ng Canaan.

  [[[[Pumunta si Abram sa Egipto]]]]

  10 Nagkaroon ng matinding taggutom sa lupain ng Canaan, kaya umalis doon sina Abram at naglakbay na patimog, patungo sa lupain ng Egipto, upang doon muna manirahan. 11 Nang malapit na sila sa hangganan, sinabi niya sa kanyang asawa, “Sarai, napakaganda mo. 12 Kapag nakita ka ng mga Egipcio, sasabihin nilang asawa kita at papatayin nila ako para makuha ka. 13 Ang mabuti pa’y sabihin mong magkapatid tayo. Alang-alang sa iyo, hindi nila ako papatayin.” 14 Nang makapasok na sina Abram sa Egipto, napuna nga ng mga Egipcio na napakaganda ni Sarai. 15 Nang nakita siya ng mga pinuno roon, ibinalita nila sa Faraon kung gaano siya kaganda. Kaya’t iniutos nitong kunin si Sarai at dalhin sa palasyo. 16 Dahil sa kanya, mabuti ang naging pagtanggap ng Faraon kay Abram at binigyan pa niya ito ng mga tupa, kambing, baka, asno, kamelyo at mga alipin.

  17 Dahil dito’y pinahirapan ni Yahweh ang Faraon. Siya at ang buong palasyo ay nagdanas ng katakut-takot na karamdaman. 18 Kaya’t si Abram ay ipinatawag ng Faraon at tinanong, “Bakit mo ito ginawa sa akin? Bakit hindi mo sinabing asawa mo siya? 19 Ang sabi mo’y kapatid mo siya, kaya naman kinuha ko siya para maging asawa. Heto na ang asawa mo. Kunin mo siya at umalis na kayo!” 20 Iniutos ng Faraon sa kanyang mga tauhan na paalisin ang mag-asawa, dala ang lahat nilang ari-arian.

 • Arman G. De Castro Genesis 20: 1-18Si Abraham at si Abimelec1 Nilisan ni Abraham ang Mamre at nagpunta sa lupain ng Negeb sa pagitan ng Kades at Shur, at tumira sa Gerar. Habang siya’y naroon, 2 kapatid ang pakilala niya kay Sara, kaya ito’y ipinakuha ni Abimelec, hari ng Gerar. 3 Sa isang panaginip, nagpakita ang Diyos kay Abimelec at sinabi, “Mamamatay ka dahil sa babaing kinuha mo; siya ay may asawa na.”4 Noon ay hindi pa nasisipingan ni Abimelec si Sara, kaya’t sinabi niya, “Panginoon, papatayin ba ninyo ako at ang aking bayan na wala namang kasalanan? 5 Kapatid ang pakilala ni Abraham kay Sara, at gayundin naman ang pakilala nito kay Abraham. Ginawa ko po ito na malinis ang aking hangarin, kaya wala akong kasalanan.”6 Sumagot ang Diyos, “Oo, alam kong malinis ang hangarin mo, kaya naman hindi ko na hinintay na magalaw mo siya upang huwag ka nang magkasala sa akin. 7 Ibalik mo siya agad sa kanyang asawa. Propeta ang asawa niya, at ipapanalangin ka niya upang hindi ka mamatay. Kapag hindi mo siya ibinalik, hindi lamang ikaw ang mamamatay, kundi pati ang buong nasasakupan mo.”8 Kinabukasan, sinabi ni Abimelec sa mga alipin niya ang mga bagay na ito, at gayon na lamang ang kanilang pagkatakot. 9 Dahil dito’y ipinatawag ni Abimelec si Abraham at tinanong, “Bakit mo ginawa ito? Ano bang kasalanan ko at dinalhan mo ng kapahamakang ito ang aking kaharian? Hindi tama ang ginawa mo! 10 Ano bang pumasok diyan sa isip mo at ginawa mo ang bagay na ito?”11 Sumagot si Abraham, “Ang akala ko po’y walang takot sa Diyos ang mga tagarito, at nangangamba akong baka patayin nila ako para makuha ang aking asawa. 12 Ang totoo po’y kapatid ko siya sa ama at napangasawa ko siya. 13 Kaya po nang sabihin sa akin ng Diyos na lisanin ko ang sambahayan ng aking ama, sinabi ko sa aking asawa, ‘Mabuti pa’y ganito ang gawin mo: saanman tayo pumunta, sabihin mong tayo’y magkapatid at sa gayo’y maipapakita mo ang iyong katapatan sa akin.'”

  14 Sa halip na parusahan, binigyan pa ni Abimelec si Abraham ng mga tupa, baka at mga aliping lalaki at babae, at ibinalik niya si Sara. 15 Sinabi pa niya kay Abraham, “Sa buong lupain kong ito, tumira ka kung saan mo gusto.” 16 Ito naman ang sinabi niya kay Sara: “Binibigyan ko ang iyong kapatid ng sanlibong pirasong pilak, bilang katunayan na ang dangal mo’y hindi nadungisan. Sa gayon, hindi iisipin ninuman na ikaw ay may ginawang masama.”

  17-18 Dahil sa pagkakuha ng hari kay Sara, pinarusahan ni Yahweh ang lahat ng babae sa sambahayan ni Abimelec: hindi sila magkaanak. At upang malunasan ito, ipinanalangin sila ni Abraham. Gumaling naman si Abimelec, at mula noon, ang kanyang asawa’t mga aliping babae ay nagkaanak.

 • Arman G. De Castro Genesis 26: 1-35Si Isaac sa Gerar at sa Beer-seba1 Tulad ng nangyari nang panahon ni Abraham, nagkaroon muli ng taggutom sa lupain ng Canaan, kaya’t nakarating si Isaac sa Gerar, sakop ni Abimelec na hari ng mga Filisteo. 2 Nagpakita si Yahweh kay Isaac at nagsabi, “Huwag kang pupunta sa Egipto; manirahan ka sa lupaing ituturo ko sa iyo. 3 Dito ka muna; sasamahan kita at pagpapalain. Ibibigay ko sa iyo at sa iyong lahi ang buong lupaing ito, tulad ng aking ipinangako sa iyong amang si Abraham. 4 Pararamihin kong gaya ng mga bituin sa kalangitan ang iyong lahi, at lahat ng lupaing ito’y ibibigay ko sa kanila. At hihilingin sa akin ng lahat ng bansa sa daigdig na sila’y pagpalain ko tulad ng ginagawa ko sa iyong lahi. 5 Pagpapalain kita dahil kay Abraham, sapagkat sinunod niya ako at tinupad ang aking mga utos.”6 Doon nga tumira si Isaac sa Gerar. 7 Kung tinatanong siya ng mga tagaroon tungkol kay Rebeca, sinasabi niyang ito’y kanyang kapatid. Inililihim niyang mag-asawa sila sa takot na siya’y patayin para makuha si Rebeca, sapagkat ito’y maganda. 8 Hindi pa sila nagtatagal sa lugar na iyon, nadungawan minsan ni Abimelec sina Isaac at Rebeca na naglalambingan. 9 Ipinatawag agad ni Abimelec si Isaac at ang sabi’y, “Tiyak na asawa mo ang babaing iyon, hindi ba? Bakit ang sabi mo’y kapatid mo?””Natatakot po ako na baka ako’y patayin kung sabihin kong asawa ko siya,” tugon ni Isaac.10 “Bakit mo ito ginawa sa amin?” wika ni Abimelec. “Kung siya’y ginalaw ng isa sa mga tauhan ko, isinubo mo pa kami sa kapahamakan!” 11 At sinabi ni Abimelec sa kanyang nasasakupan, “Papatayin ang sinumang umapi sa mag-asawang ito.”12 Nang taong iyon, si Isaac ay nagsaka sa lupain ng Gerar at makasandaang ibayo ang kanyang inani kaysa kanyang itinanim. Pinagpala siya ni Yahweh. 13 Patuloy na lumago ang kanyang kabuhayan, at siya’y naging napakayaman. 14 Nainggit sa kanya ang mga Filisteo sapagkat marami siyang alipin at mga kawan ng tupa at baka. 15 Kaya’t tinabunan nila ang mga balong ginawa ng mga alipin ni Abraham noong ito’y nabubuhay pa.

  16 Sinabi ni Abimelec, “Umalis ka na, Isaac; mas makapangyarihan ka pa ngayon kaysa amin.” 17 Kaya, umalis si Isaac at nanirahan muna sa libis ng Gerar. 18 Ipinahukay niyang muli ang mga balon ni Abraham na tinabunan ng mga Filisteo. At ang mga balong iyon ay tinawag ni Isaac sa dating tawag dito ng kanyang ama.

  19 Ang mga tauhan ni Isaac ay nakahukay ng isang malakas na bukal sa libis, 20 ngunit nakipag-away ang mga pastol na taga-Gerar at inangkin ang bukal ng tubig na iyon. Kaya’t ang balong iyon ay tinawag ni Isaac na “Balon ng Away” sapagkat sila’y inaway ng mga tagaroon.

  21 Nang makahukay muli sila, nakipagtalo na naman sa kanila ang mga taga-Gerar, kaya’t tinawag naman itong “Balon ng Pagtatalo.” 22 Lumayo sila roon at humukay ng ibang balon. Wala nang umangkin nito, kaya’t tinawag niyang “Balon ng Kalayaan.” Ang sabi niya, “Uunlad tayo sa lupaing ito, sapagkat binigyan tayo ni Yahweh ng kalayaang mamuhay sa lupaing ito.”

  23 Umalis si Isaac at nagpunta sa Beer-seba. 24 Nang gabing iyon, nagpakita sa kanya si Yahweh, at ang sabi,

  “Ako ang Diyos ng iyong amang si Abraham,
  huwag kang matakot, sapagkat sasamahan kita;
  pagpapalain kita, at pararamihin ko ang iyong lahi
  alang-alang kay Abraham na tapat kong alipin.”

  25 Nagtayo si Isaac ng altar doon at sinamba si Yahweh. Tumigil sila sa lugar na iyon at humukay muli ng balon ang kanyang mga alipin.

  Ang Kasunduan ni Isaac at ni Abimelec

  26 Dumating si Abimelec buhat sa Gerar kasama si Ahuzat na kanyang tagapayo at si Picol na pinuno ng kanyang hukbo. 27 Tinanong siya ni Isaac, “Bakit mo ako dinalaw? Hindi ba’t galit ka sa akin at ako’y pinaalis mo sa iyong bayan?”

  28 Ito ang sagot nila: “Naniniwala na kami ngayon na kasama mo ang Diyos; nais naming makipagkasundo sa iyo. Ipangako mo sanang 29 hindi mo kami pipinsalain, sapagkat hindi ka rin naman namin pininsala. Pinakitaan ka namin ng mabuti at hindi ka ginambala sa iyong pag-alis. Ikaw ngayon ang pinagpapala ni Yahweh.” 30 Naghanda si Isaac ng malaking salu-salo at sila’y nagkainan at nag-inuman. 31 Kinaumagahan, sila’y nagsumpaang magiging magkaibigan, at saka mapayapang naghiwalay.

  32 Nang araw ring iyon, ibinalita ng mga alipin ni Isaac na sila’y nakahukay na ng tubig. 33 Tinawag niyang “Balon ng Panata” ang balong iyon. Kaya, hanggang ngayon ay Beer-seba a ang tawag sa lunsod na itinayo roon.

  Nag-asawa ng mga Dayuhan si Esau
  34 Apatnapung taon si Esau nang siya’y mag-asawa; si Judit na anak ng Heteong si Beeri ang napangasawa niya. Naging asawa rin niya si Basemat, anak naman ni Elon, isa ring Heteo. 35 Ang dalawang ito ang naging dahilan ng malaking sama ng loob nina Isaac at Rebeca.

 • Arman G. De Castro ETO MGA PINAGSASABI MO Abdul Salam Olivar@Abdul Salam Olivar take note both events happen to abraham’s life…. considering the order and the age factor, geographical factor, and the persons with in the scene this events contains BLATANT ERROR….
  March 15 at 11:26am · Like@Abdul Salam Olivar one proof first event happen between abraham’s age 75-86… second event at 99-100 third event when isaac is 60 abraham=160…. take note of the second event sarai is conceiving Isaac at 90 hehehe pinag iintresan ni ABEMILECH???? A BLATANT LIE A BLATANT ERROR
  March 15 at 11:30am · Like@Abdul Salam Olivar sad to say these were all in the very first book of genesis the foundation of christian’s belief……
  March 15 at 11:31am · Like@Abdul Salam Olivar Arman G. De Castro dito tayo kung ok lang sa yo…..
 • Arman G. De Castro CHAPTER 12, 20, 26 ANG LALAYO NG STORYA ANO IPINAGPUPUTOK NG BUTSE MO?
 • Abdul Salam Olivar paki tanggapin mo naman ako sa group mo kaibigan at wag mo rin naman akong i block…..
 • Arman G. De Castro HINDI KITA IBA-BLOCK PROMISE WALA PA AKONG BINA-BLOCK DOON LAHAT NAPAHIYA NA..KAYA PAGBUTIHIN MO CONTRADICTIONS MO
 • Abdul Salam Olivar ang lahat ay nasa kitab ng genesis hindi aking kurokuro… kelan may alam mong hindi ako gumagamit ng kurokuro…
 • Abdul Salam Olivar easy ka lang lahat ng panahon ay pinag kakaloob ko po sa inyo para pag aralan ang eksenang ito…
 • Arman G. De Castro ANO NGA CONTRADICTION MO TUMBUKIN MO NA KAAGAD…
 • Arman G. De Castro ETO BA? take note of the second event sarai is conceiving Isaac at 90 hehehe pinag iintresan ni ABEMILECH????
 • Abdul Salam Olivar paninindigan mo ba na walang kasinungalingan dito? sagotin mo muna or else pwedeng aralin mo pa para tiyak ka sa isasagot mo pinagkalooban kita ng sapat na panahon….
 • Abdul Salam Olivar isang pangyayari lang po yan kaya sabi ko aralin mo muna para fair hindi naman tatakbo itong aking mga post at komento….
 • Arman G. De Castro NAGYAYABANG KA LANG YATA EH..BUTATA NA KAAGAD ITONG SINABI MO NA ITO…FROM: Abdul Salam Olivar take note of the second event sarai is conceiving Isaac at 90 hehehe pinag iintresan ni ABEMILECH???? A BLATANT LIE A BLATANT ERRORARMAN’S REPLY:MAGULO KWENTO MO EH… PAANO MASISIPINGAN NI ABIMELEC SI SARAH EH YUONG SECOND INSTANCE MO AY NASA GENESIS 20….ANONG KAHANGALAN!! YANG IPINAUUSO MO?SAMANTALANG ISINILANG SI ISAAC AY SA GENESIS 21?Genesis 21: 1-34Ang Kapanganakan ni Isaac

  1 Pinagpala ni Yahweh si Sara at tinupad ang kanyang pangako. 2 Ayon sa panahong sinabi ng Diyos, si Sara nga ay nagdalang-tao at nanganak ng isang lalaki, kahit matanda na noon si Abraham. 3 Isaac ang ipinangalan ni Abraham sa kanyang anak. 4 Ayon sa utos ng Diyos, tinuli ni Abraham ang bata walong araw pagkasilang nito. 5 Isandaang taon na si Abraham nang ipanganak si Isaac. 6 Sinabi ni Sara, “Nakakatawa ang ginawang ito sa akin ng Diyos at sinumang makarinig nito’y tiyak na matatawa rin.” 7 At sinabi pa niya, “Sa edad na iyon ni Abraham, sinong makakapagsabi sa kanyang ako’y mag-aalaga pa ng bata? Gayunman, nabigyan ko pa rin siya ng anak kahit siya’y matanda na.”

  8 Lumaki ang bata, at nang ito’y awatin, naghanda nang malaking salu-salo si Abraham.

 • Abdul Salam Olivar Armando hindi ganyan kadumi ang iniisip ko kaya nga pagukolan mo nang panahon… kahit ikaw nga pala ay naguguluhan so my friendly advice take your bible and read it with understanding…
 • Arman G. De Castro NAGYAYABANG KA LANG YATA EH..BUTATA NA KAAGAD ITONG SINABI MO NA ITO…FROM: Abdul Salam Olivar take note of the second event sarai is conceiving Isaac at 90 hehehe pinag iintresan ni ABEMILECH???? A BLATANT LIE A BLATANT ERRORSECOND INSTANCE MO NASA GENESIS 20(ABIMELEC)… TAPOS IPINANGANAK SI ISAAC GENESIS 21SAMANTALANG ISINILANG SI ISAAC AY SA GENESIS 21?Genesis 21: 1-34Ang Kapanganakan ni Isaac1 Pinagpala ni Yahweh si Sara at tinupad ang kanyang pangako. 2 Ayon sa panahong sinabi ng Diyos, si Sara nga ay nagdalang-tao at nanganak ng isang lalaki, kahit matanda na noon si Abraham. 3 Isaac ang ipinangalan ni Abraham sa kanyang anak. 4 Ayon sa utos ng Diyos, tinuli ni Abraham ang bata walong araw pagkasilang nito. 5 Isandaang taon na si Abraham nang ipanganak si Isaac. 6 Sinabi ni Sara, “Nakakatawa ang ginawang ito sa akin ng Diyos at sinumang makarinig nito’y tiyak na matatawa rin.” 7 At sinabi pa niya, “Sa edad na iyon ni Abraham, sinong makakapagsabi sa kanyang ako’y mag-aalaga pa ng bata? Gayunman, nabigyan ko pa rin siya ng anak kahit siya’y matanda na.”

  8 Lumaki ang bata, at nang ito’y awatin, naghanda nang malaking salu-salo si Abraham.

 • Arman G. De Castro PAANO? SUPALPAL KA NA KAAGAD?
 • Arman G. De Castro YUONG UNANG PUNTA NAMAN SA EGIPTO..PARAON KAUSAP NIYA… HINDI NAMAN SI ABIMELEC YON… HINDI MO YATA ALAM KUNG ILANG BESES NAGPABALIK-BALIK SA EGIPTO SI ABRAHAM?
 • Abdul Salam Olivar sagotin mo ang tanong ok kung supalpal ang tingin mo papaano nangyari wala ka man lang malinaw na sagot simple lang ang pamagat di ba dejavuh walang sex at hindi ganyan ka rumi ang iniisip ko….
 • Arman G. De Castro yuon ngang sequence…….abimelec GENESIS 20….. so isinilang naman si isaac sa GENESIS 21 ANO PALPAK DOON?
 • Abdul Salam Olivar ang simpleng katanungan paninindigan mo ba na walang kasinungalingan dito???
 • Arman G. De Castro WALA NGA……..KAYA IPOST MO NA KASINUNGALINGAN MO.. PURO PALPAK TANONG MO SA ITAAS EH
 • Abdul Salam Olivar tingnan mo ikaw mismo naguguluhan kaya binigyan kita ng pagkakataong aralin ito bago ka sumagot at kung hindi ka maka oo pwes ikaw ang nasupalpal…
 • Arman G. De Castro ANO ANO BA NAKITA MONG CONTRADICTION………IBIGAY MO LAGYAN MO NG NUMBER…AT NG MAKITA MO KAMANGMANGAN MO SA BIBLIA.
  17 hours ago · Like · 1
 • Arman G. De Castro 1.
  2.BIGYAN MO NG NUMBER AT IPAPAKITA KO SA IYO..
  17 hours ago · Like · 1
 • Arman G. De Castro HINDI AKO NAGUGULUHAN DIYAN…IKAW ANG NAGUGULUHAN.
  17 hours ago · Like · 1
 • Abdul Salam Olivar ngayon napansin kong nagmamagaling ka nga lang simple lang ang tanong ko paninindigan mo ba na totoo ito at ipakita ko sa yo ang BLATANT ERROR…..
 • Arman G. De Castro IPAKITA MO NA NGA… DI KO MAKITA EH..
 • Arman G. De Castro CHAPTER 12, 20, 26 ANG LALAYO NG KWENTO… PAANO MAGKAKAROON NG CONTRADICTION YAN?
 • Abdul Salam Olivar YAN ANG HIRAP SA INYO akala nyo kayo lang ang nakakaalam sa kitab nyo…. hayan oh
 • Arman G. De Castro SIGE ANO SABI..DALI…
 • Arman G. De Castro LAGYAN MO NG NUMBER HA?
 • Abdul Salam Olivar so oo na ba ang sagot mo?????
 • Arman G. De Castro ANONG OO PALPAK MGA CONTRADICTION MO
 • Abdul Salam Olivar hindi ako sabi nagpatotoo ng walang batayan…..
 • Arman G. De Castro CHAPTER 12 KAALIS NI ABRAHAM SA TATAY NIYA..GET MO? NAGPUNTA SA EGIPTO..HINDI NAMAN SI ABIMELEC YAN.
 • Abdul Salam Olivar ngayon palang nagdadalawang isip ka nang sumagot kitab mo yan….. ikinahihiya mo na ba????
 • Arman G. De Castro GENESIS 15:1 PANGITAIN NI ABRAHAM BAKA NAMAN AKALA MO SA PANGITAIN EH NAGANAP NA?1 Pagkaraan ng lahat ng ito, si Abram ay nagkaroon ng isang [[[[[[[[[[[[pangitain]]]]]]]. Sinabi sa kanya ni Yahweh, “Abram, huwag kang matakot. Ako ang iyong kalasag na mag-iingat sa iyo. Bibigyan kita ng napakalaking gantimpala.”
 • Abdul Salam Olivar hanggat hindi kita napasagot ng oo mananatiling aralin sa iyo ito at kung handa ka nang sasagot tapos ang usapan dito…..
 • Arman G. De Castro GENESIS 16 NAGSILANG SI HAGAR (86 YEARS OLD SI ABRAHAM)15 Nagsilang nga si Hagar ng isang anak na lalaki kay Abram at ito’y pinangalanan nitong Ismael. 16 Noo’y walumpu’t anim na taon na si Abram.
 • Abdul Salam Olivar ano kaba naman simpleng katanungan kung saan saan ka na bumaling eh…..
 • Arman G. De Castro GENESIS 17 (90 YEARS OLD SI ABRAHAM NAKIKIPAGTIPAN PA LANG ANG DIYOS NG PAGTUTULI) (SO TINULI PA LANG DITO SI ISHMAEL)GENESIS 17:1 Nang [[[[[[siyamnapu’t siyam na taon]]]] na si Abram,15 Sinabi pa rin ng Diyos kay Abraham, “Hindi na Sarai ang itatawag mo sa iyong asawa kundi Sara b 16 sapagkat siya’y pagpapalain ko. Magkakaanak ka sa kanya at siya’y magiging ina ng maraming bansa; may magiging hari mula sa kanyang mga salinlahi.”17 Muling nagpatirapa si Abraham, ngunit napatawa siya nang kanyang maisip na siya’y matanda na. Nasabi niya sa sarili, “Magkakaanak pa ba ang isang lalaki na sandaang taong gulang na? At si Sara! Maglilihi pa ba siya gayong siya’y siyamnapung taon na?” 18 At sinabi niya sa Diyos, “Bakit hindi na lang po si Ismael ang magmana ng mga ipinangako ninyo sa akin?”19 Kaya’t sumagot ang Diyos, “Hindi; ang asawa mong si Sara ay magkakaanak ng isang lalaki at tatawagin mo siyang Isaac. c Makikipagtipan ako sa kanya at sa kanyang lahi magpakailanman. 20 Tungkol naman kay Ismael, ipagkakaloob ko ang kahilingan mo: Pagpapalain ko siya at pararamihin ko rin ang kanyang lahi. Magkakaanak siya ng labindalawang prinsipe, at magiging bansang makapangyarihan ang kanyang salinlahi. 21 Ngunit ang aking tipan sa iyo ay matutupad kay Isaac, na isisilang ni Sara sa isang taon, sa ganito ring panahon.” 22 Pagkasabi nito, nilisan ng Diyos si Abraham.23 Nang araw ring iyon, ayon sa utos ng Diyos, tinuli ni Abraham si Ismael at lahat ng lalaki sa kanyang sambahayan, maging ang aliping ipinanganak doon o binili. 24 Si Abraham ay siyamnapu’t siyam na taon na nang tuliin, 25 si Ismael naman ay labingtatlo. 26 Tinuli sila sa parehong araw, 27 at noon ding araw na iyon tinuli ang kanyang mga alipin.
 • Abdul Salam Olivar maraming factor dyan kaibigan hindi lang yan may brother and sister factor may age factor may geographical factor….. lahat yan nakatala dyan ang sa akin ito ay may malaking ERROR….
 • Arman G. De Castro GENESIS 18 IPINANGAKO PA LANG PAGSILANG NI ISAACGenesis 18: 1-33
  Ipinangako ang Pagsilang ni ISAAC…SO MAY 3 BISITA NA NAGPAKITA DIYAN 1 SI YHWH SA GENESIS 18:13 (TANONG NI YAHWEH)
 • Arman G. De Castro Genesis 19: 1-38 (PAGKAGUNAW NG SODOMMA AT GOMORRAH) AT ANG SIMULA NG LAHI NG AMMONITA AT MOABITA KAY LOT. AT SA KANYANG MGA ANAK.Ang Labis na Kasamaan sa Sodoma36 Bunga nito, kapwa nagdalang-tao ang magkapatid. 37 Nagkaanak ng lalaki ang panganay at tinawag niyang Moab. b Siya ang ninuno ng mga Moabita ngayon. 38 Lalaki rin ang naging anak ng bunso at tinawag naman niya itong Ben-ammi. c Siya naman ang ninuno ng mga Ammonita ngayon.
 • Arman G. De Castro GENESIS 20 TUMIRA SA GERAR…NAGKITA SILA NI ABEMELEC..HINDI NAMAN BUNTIS SI SARAH KAY ISAAC DIYAN WALA PA SI ABRAHAM NA 100 YEARS OLD DIYAN..Genesis 20: 1-18
  Si Abraham at si Abimelec
  1 Nilisan ni Abraham ang Mamre at nagpunta sa lupain ng Negeb sa pagitan ng[[[[ Kades at Shur, at tumira sa Gerar. Habang siya’y naroon,]]]
 • Arman G. De Castro GENESIS 21 IPINANGANAK SI ISAAC..Genesis 21: 1-34
  Ang Kapanganakan ni Isaac
  1 Pinagpala ni Yahweh si Sara at tinupad ang kanyang pangako. 2 Ayon sa panahong sinabi ng Diyos, si Sara nga ay nagdalang-tao at nanganak ng isang lalaki, kahit matanda na noon si Abraham. 3 Isaac ang ipinangalan ni Abraham sa kanyang anak. 4 Ayon sa utos ng Diyos, tinuli ni Abraham ang bata walong araw pagkasilang nito. 5 Isandaang taon na si Abraham nang ipanganak si Isaac. 6 Sinabi ni Sara, “Nakakatawa ang ginawang ito sa akin ng Diyos at sinumang makarinig nito’y tiyak na matatawa rin.” 7 At sinabi pa niya, “Sa edad na iyon ni Abraham, sinong makakapagsabi sa kanyang ako’y mag-aalaga pa ng bata? Gayunman, nabigyan ko pa rin siya ng anak kahit siya’y matanda na.”8 Lumaki ang bata, at nang ito’y awatin, naghanda nang malaking salu-salo si Abraham.
 • Arman G. De Castro O NASAAN KWENTONG BARBERO MO? Abdul Salam Olivar WALA AKONG MAKITA NA PALPAK EH..
 • Arman G. De Castro GENESIS 22 SINUBOK SI ABRAHAM NA IALAY SI ISAACGenesis 22: 1-24Sinubok ng Diyos si Abraham
  1 Pagkalipas ng ilang panahon, sinubok ng Diyos si Abraham. Tinawag siya ng Diyos, “Abraham!” “Narito po ako,” tugon naman niya.2 Sinabi sa kanya, “Isama mo ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak na si Isaac, at magpunta kayo sa lupain ng Moria. Umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa iyo, at ihandog mo siya sa akin.”
 • Arman G. De Castro GENESIS 23Genesis 23: 1-20
  Namatay si Sara at Bumili si Abraham ng Libingan
  1 Nabuhay si Sara nang 127 taon. 2 Namatay siya sa Lunsod ng Arba, na tinatawag ding Hebron sa lupain ng Canaan. Ito’y labis na ikinalungkot ni Abraham.
 • Arman G. De Castro GENESIS 24Genesis 24: 1-67
  Nag-asawa si ISAAC
 • Arman G. De Castro GENESIS 25 IKINUWENTO NG DIYOS MGA SUMMARY NG LAHI!!Genesis 25: 1-34
  Mga Iba pang Lahi ni Abraham
  (1 Cronica 1:32-33)
  1 Muling nag-asawa si Abraham at ang pangalan ng babae ay Ketura. 2 Ang mga anak niya rito ay sina Zimran, Jocsan, Medan, Midian, Isbak at Suah. 3 Si Jocsan ang ama nina Seba at Dedan. Kay Dedan nagmula ang mga Asurim, Letusim at Leumim. 4 Ang mga anak naman ni Midian ay sina Efa, Efer, Enoc, Abida at Eldaa. Lahat sila’y buhat kay Ketura.5 Kay Isaac ipinamana ni Abraham ang lahat niyang ari-arian. 6 Ngunit bago siya namatay, pinagbibigyan na niya ng regalo ang mga anak niya sa ibang asawa, at pinapunta sa lupain sa dakong silangan para mapalayo kay Isaac.Namatay si Abraham
  7 Si Abraham ay nabuhay nang 175 taon. 8 Matandang-matanda na siya nang mamatay. 9 At inilibing siya nina Isaac at Ismael sa yungib ng Macpela sa silangan ng Mamre, sa parang na dating kay Efron, anak ni Zohar na Heteo. 10 Ang lugar na iyon ang binili ni Abraham sa mga Heteo at doon sila nalibing ni Sara. 11 Pagkamatay ni Abraham, pinagpala ng Diyos si Isaac. Doon siya tumira sa Beer-lahai-roi.Ang Lahi ni Ismael
  (1 Cronica 1:28-31)
  12 Ito naman ang lahi ni Ismael na anak ni Abraham kay Hagar, ang taga-Egiptong alipin ni Sara. 13 Si Nebayot ang panganay, sumunod sina Kedar, Abdeel at Mibsam. 14 Sumunod sina Misma, Duma at Massa; 15 pagkatapos ay sina Hadad, Tema, Jetur, Nafis at Kedema. 16 Sila ang labindalawang anak ni Ismael na naging pinuno ng kani-kanilang lipi. Isinunod sa kanilang mga pangalan ang mga bayan at pinagkampuhan ng kani-kanilang mga lipi. 17 Namatay si Ismael sa gulang na 137 taon, at siya’y inilibing. 18 Ang lahi ni Ismael ay tumira sa lupain sa pagitan ng Havila at Shur, sa daang patungo sa Asiria sa silangan ng Egipto. Nakabukod sila sa ibang mga lipi ni Abraham.Ipinanganak sina Esau at Jacob
  19 Ito naman ang kasaysayan ni Isaac na anak ni Abraham. 20 Apatnapung taon na si Isaac nang mapangasawa niya si Rebeca, anak na dalaga ni Bethuel, isang Arameong taga-Mesopotamia. Si Rebeca’y kapatid ni Laban, isa ring Arameo. 21 Hindi magkaanak si Rebeca, kaya’t nanalangin kay Yahweh si Isaac. Dininig naman siya at si Rebeca’y naglihi. 22 Kambal ang kanyang dinadala at nasa tiyan pa’y nagtutulakan na ang dalawa. Kaya’t nasabi ng ina, “Kung ngayon pa’y ganito na ang nangyayari sa akin, bakit pa ako mabubuhay?” Kaya’t siya’y nagtanong kay Yahweh. 23 Ganito naman ang sagot ni Yahweh:”Dalawang sanggol ang dala mo sa loob ng iyong tiyan,
  larawan ng dalawang bansa na magiging magkalaban;
  magiging higit na malakas ang mas bata kaysa sa nauna,
  kaya maglilingkod ang mas matanda sa bata niyang kapatid.”

  24 Dumating ang panahon at nanganak nga siya ng kambal. 25 Mamula-mula ang kutis at mabalahibo ang katawan ng panganay, kaya’t Esau a ang ipinangalan dito. 26 Nang lumabas ang pangalawa, nakahawak ito sa sakong ng kanyang kakambal, kaya Jacob b naman ang itinawag sa kanya. Animnapung taon si Isaac noon.

  Ipinagbili ni Esau ang Kanyang Karapatan
  27 Lumaki ang mga bata. Naging mahusay na mangangaso si Esau at sa kaparangan na halos tumitira. Si Jacob naman ay tahimik at lagi sa bahay. 28 Higit ang pagtingin ni Isaac kay Esau, palibhasa’y kinawiwilihan niyang kainin ang mga nahuhuli nito sa pangangaso, samantalang si Jacob naman ang mas mahal ni Rebeca.

  29 Minsan, si Jacob ay nagluluto ng sinabawang pulang patani; siya namang pagdating ni Esau mula sa pangangaso. 30 Sinabi niya, “Gutom na gutom na ako, bigyan mo naman ako niyang mapulang niluluto mo.” At dahil dito’y tinawag siyang Edom. c

  31 Sumagot si Jacob, “Ibigay mo muna sa akin ang iyong karapatan bilang panganay.”

  32 “Payag na ako,” sabi ni Esau, “aanhin ko pa ang pagiging panganay kung mamamatay naman ako sa gutom?”

  33 “Kung gayon,” sabi ni Jacob, “sumumpa ka muna.” Sumumpa nga si Esau, at ibinigay kay Jacob ang karapatan ng pagiging panganay. 34 Ibinigay naman ni Jacob kay Esau ang niluto niyang gulay at binigyan pa ito ng tinapay. Matapos kumai’t uminom, umalis na agad si Esau. Iyon lamang ang halaga sa kanya ng kanyang karapatan bilang panganay.
  http://www.angbiblia.net/genesis25.aspx

  www.angbiblia.net

                 1 Muling nag-asawa si Abraham at ang pangalan ng babae ay Ketura….See More
 • Arman G. De Castro GENESIS 26 SI ISAAC NA YANG KWENTO KAY ABIMELEC HINDI NA SI ABRAHAM… AT KASUNDUAN NA NI ABIMELEC AT ISAAC…HINDI NA ABRAHAM ANG CHAPTER 26Genesis 26: 1-35
  Si Isaac sa Gerar at sa Beer-seba
  1 [[[[[[[[[[[[[[[[Tulad ng nangyari nang panahon ni Abraham]]]]]]]]]], nagkaroon muli ng taggutom sa lupain ng Canaan, kaya’t nakarating si Isaac sa Gerar, sakop ni Abimelec na hari ng mga Filisteo.Ang Kasunduan ni Isaac at ni Abimelec
  26 Dumating si Abimelec buhat sa Gerar kasama si Ahuzat na kanyang tagapayo at si Picol na pinuno ng kanyang hukbo. 27 Tinanong siya ni Isaac, “Bakit mo ako dinalaw? Hindi ba’t galit ka sa akin at ako’y pinaalis mo sa iyong bayan?”28 Ito ang sagot nila: “Naniniwala na kami ngayon na kasama mo ang Diyos; nais naming makipagkasundo sa iyo. Ipangako mo sanang 29 hindi mo kami pipinsalain, sapagkat hindi ka rin naman namin pininsala. Pinakitaan ka namin ng mabuti at hindi ka ginambala sa iyong pag-alis. Ikaw ngayon ang pinagpapala ni Yahweh.” 30 Naghanda si Isaac ng malaking salu-salo at sila’y nagkainan at nag-inuman. 31 Kinaumagahan, sila’y nagsumpaang magiging magkaibigan, at saka mapayapang naghiwalay.32 Nang araw ring iyon, ibinalita ng mga alipin ni Isaac na sila’y nakahukay na ng tubig. 33 Tinawag niyang “Balon ng Panata” ang balong iyon. Kaya, hanggang ngayon ay Beer-seba a ang tawag sa lunsod na itinayo roon.
 • Arman G. De Castro O Abdul Salam Olivar NASAAN SINASABI MONG MALI DIYAN? AYAN NA IPINALIWANAG KO NA CHAPTER BY CHAPTER WALA NAMANG CONFLICT AH?
 • Arman G. De Castro NGANGA!!!!!!!!!!
 • Arman G. De Castro AKALA MO SIGURO SA 26 SI ABRAHAM PA NAKIKIPAG-USAP KAY ABIMELEC SI ISAAC NA IYON IHO..
 • Arman G. De Castro paalam na muna..pa 16 block record mong pulpol
 • Abdul Salam Olivar tingnan mo nga naman oh ang babaw ng naabot ng aral nito so oo na pala ang sagot mo walang error at sinabi mo nganga ako ok patuloy natin xenxa kana ha tinapos ko lang ang wakto…
 • Abdul Salam Olivar ang dami mo nang paliwanag isang tanong ko wala kang masagot kundi lihis lahat…. isaac was between 60 to 70 when the third instances happen so am i wrong if i told you that these instances happen also to abraham???
  14 hours ago · Like · 1
 • Abdul Salam Olivar pakiusap pwede mo bang ishare ito sa gruop mo???? please anyway?
 • Abdul Salam Olivar bago mo sabihing makukuha ko ang pang 16 block pakiusap paki share sa gruop mo hindi ata ako pinahihintulutan makapagpost sa gruop mo eh…..
 • Abdul Salam Olivar paramdam ka kung online ka na… ang dami mo nang binitiwang salita kinukutya mo na ako kaibigan baka pagdedeletin mo lang yan….. 100% nga nga daw halika tapusin na natin ito isang tanong ko hindi mo sinagot ikaw ata ang ngumanganga ngayon ah….
 • Abdul Salam Olivar sariling kitab mo naguguluhan ka na kamo halika ituturo ko sa yo basta ba wag mo yang itapon…..
 • Abdul Salam Olivar sabi ng kitab mo oh ikaw mismo ang nag post… basa gen 26:32 Nang araw ring iyon, ibinalita ng mga alipin ni Isaac na sila’y nakahukay na ng tubig. 33 Tinawag niyang “Balon ng Panata” ang balong iyon. Kaya, hanggang ngayon ay Beer-seba a ang tawag sa lunsod na itinayo roon. kjv…32 And it came to pass the same day, that Isaac’s servants came, and told him concerning the well which they had digged, and said unto him, We have found water.
  33 And he called it Shebah: therefore the name of the city is Beersheba unto this day….. sino raw nakahukay ng balon sa bayan ng Beerseba??? hehehe sagot naman dyan o baka ikaw ang nganga dito… ….
 • Abdul Salam Olivar magdedelete na naman itong taong hindi katulad kong pulpol…
 • Abdul Salam Olivar isang tanong isang sagot…… hehehe gagawa yan ng kwento wala sa kitab nya pustahan tayo….. sino daw nakahukay ng balon na ito??? ayon mismo sa talata????
 • Abdul Salam Olivar heto pa oh…. basahin mo ng may katinuan…18 And Isaac digged again the wells of water, which they had digged in the days of Abraham his father; for the Philistines had stopped them after the death of Abraham: and he called their names after the names by which his father had called them….. hehehe
 • Abdul Salam Olivar balong panata??? nasaan ka na baga may brother and sister pa tayo….
 • Abdul Salam Olivar ano namang pangalan ng balong hinukay ni abraham balong malaim????
 • Abdul Salam Olivar nagpost ng kitab inalis ang brother and sister ilagay mo pati kasama pa yun sa tatalakayin natin… nag umpisa ka nang umiwas nga nga ako nito ba…..
 • Abdul Salam Olivar panata = shiba beersheba = balong panata eh yung hinukay ni abraham anong pangalan hehehe beersheba din?. ilagay mo na ang mapa nalilito ka na ata aralin mo muna dong…
 • Abdul Salam Olivar baka pasukin lang ng langaw ang bibig mo hehehe..
 • Arman G. De Castro Wait ka lang…at lahat ng DE JAVU MO MAGIGING DEJABOBO!!
 • Abdul Salam Olivar heto pa yung balong ipinakita kay hagar habang nagiging musmus ang 16 yearsold beerseba= balong panata…. nagkakagulo na di po ba hehehehe… aral dong nakita mo isang instances pa lang mamumuti na ang buhok mo dong hehehe nasaulo ko yata ang buong genesis hehehe asan ka na pakipaliwanag naman please….. ito ang beerseba geographical error na agad….. kagaling nitong usapang ito…
 • Arman G. De Castro Walang magulo magulo lang utak mo wait ka at lahat ng de javu mo nga MAGIGING DEJABOBO!
 • Abdul Salam Olivar tyak may isang nganga na ngayon maliwanag na tadtad na ng error… dagdagan natin bukas nilalangaw na eh… aral ka muna dong
 • Arman G. De Castro AT KAPAG NAIPALIWANAG KO LAHAT KAKAININ MO YABANG MO NA 16 BLOCK WAIT KA LANG…
 • Abdul Salam Olivar baka mayabo ha kay isaac palang yan ha buhay pa si abraham naging patay na dito hehehehe…..
 • Arman G. De Castro BEERSEBA YUONG BALON KAYA PALPAK ZAM ZAM WELL NINYO!!!
 • Abdul Salam Olivar mayabo yang bibliya mo pustahan tayo
 • Abdul Salam Olivar ang problema nga dito hindi malocate ng tama eh dahil sa blatant error.. tanong sinong gumawa ng beerseba =balong panata si abraham si Isaac O ang dyos …… explain first….
 • Arman G. De Castro Wait ka muna wag kang matuwa at kakain ka ng alikabok..
 • Abdul Salam Olivar hay naku inaral ko ito dong asaan ang nga nga???
 • Arman G. De Castro PALPAK PAG-AARAL MO.. WAIT KA LANG…SABI KO NGA SA IYO MAGIGING DEJA BOBO POST MO…
 • Abdul Salam Olivar heto yung pagkakalarawan ng 16 yearold ismael oh hehehehe bibliya nyo galing yan hehehe… salamat naglagay ka ng link sinungaling talaga ang kitab mo hehehe….

  Abdul Salam Olivar's photo.
 • Abdul Salam Olivar bata nga hehehe
 • Arman G. De Castro Kawawa ka naman child ab eh baby lang? Magreview ka ng stages of growth chart kung hanggang saan ang child at adult etc…
 • Abdul Salam Olivar basta hindi mo ako iblock sa grupo mo ayos lang pag i block mo ako pang 16 na yun hehehe..
 • Arman G. De Castro Di kita ibablock dahil malaki kang kahihiyan sa MGA NANINIRA NG BIBLIA!!
 • Abdul Salam Olivar baby lang pala sa yo ang sixteen cge na ituloy natin sagotin mo yung mga tanong ko… wag ka ng mahiya.. genesis palang tayo kalagitnaan palang may kay joseph kay hakob at isau pa bilisan mo para makausad tayo…
 • Arman G. De Castro Maganda nga walang burahan ng post eh para makita mo palagi kahihiyan mo eh
 • Abdul Salam Olivar good hindi ako ang naninira ang bibliya mismo ang may sira wala ako sariling kurokuro dito… yan lahat ay mababasa mo sa kitab mo 100 porsyento….
 • Arman G. De Castro Sa iyo baby ang 16 hindi sa akin magreview ka nga ng GROWTH CHART.
 • Abdul Salam Olivar baka kayo ang nahihiya at pilit nyong baluktutin ang aral ng kitab nyo….
 • Abdul Salam Olivar hehehe hayan ang pagkakalarawan oh sa link mo galing yan hindi sa akin kasi kung ako ang gagawa ng scene re inactment tyak maraming tatawa kasi hindi bata ang ilalagay ko yun lang po….
 • Abdul Salam Olivar wag na tayong lumihis at marami ka pang hindi nasagot sa akin sinu ang humukay ng beer seeba ang dyos ba si Isaac o Abraham…. sagotin mo yan bibigyan kita ng pagkakataon bukas mahaba ang oras ko sa umaga wala akong pasok…..
 • Arman G. De Castro SABI KO NGA NUMBERAN MO CONTRADICTION MO SA GENESIS HINDI YANG PAPUTOK PUTOK KA DIYAN… IAYOS MO AH..1.
  2.
  3.Tapos sa bawat number lalagyan ko ng sagot!!Parang ganito!!!!1. May yuyugan ba ng Dates sa Jesus ng Bible?
  2. Wala bang asawang joseph ang Maria ng bible bakit sa Islam walang Joseph?
  3. Si angel jibril ba kasama ni Maria habang nanganganak sa Bible?
  4. Sa may puno ba ng dates naipanganak si Jesus sa. Biblia o. Manger?
  5. Nagsalita ba noong sanggol Si jesus para ipagtanggol ang dalagang ina na si maria?
  6. May aklat bang injil at sinabi ba kaagad ni jesus baby pa lang siya na siya eh propeta?
 • Arman G. De Castro Magulo kang kausap eh… Kung ano ano inilalabas mo Lagyan mo ng number okay?
 • Arman G. De Castro Ayan kahit igoogle mo pa WALA SA SAUDI ANG BEERSEBA NI HAGAR AT ISMAEL!!!https://www.google.com.sg/search?q=paran%2C%20israel…

  Arman G. De Castro's photo.
 • Arman G. De Castro Eto naman yuong PARAN SA BUHAY NI ISHMAEL AT HAGAR!!https://www.google.com.sg/search?q=paran%2C%20israel…ZAM ZAM WELL FAKE!!!!!GENESIS 21:20 Hindi nga pinabayaan ng Diyos si Ismael; ito’y lumaki sa ilang ng [[[ Paran ]]] at naging mahusay na mangangaso.https://armandecastro.wordpress.com/…/ang-balon-sa…/

 • Arman G. De Castro Sabi ni @abdul salam olivar ang dami mo nang paliwanag isang tanong ko wala kang masagot kundi lihis lahat…. isaac was between 60 to 70 when the third instances happen so am i wrong if i told you that these instances happen also to abraham???Arman’s REPLY:Namatay si Abraham 175 years old (GENESIS 25:7)Genesis 25:26 ay 60 years old si ISAAC SO BUHAY PA SI ABRAHAM DIYAN DAHIL 100 years old (GENESIS 21:5) si Abraham ng isilang si ISAAC.Lumalabas kahit 70 years old si ISAAC BUHAY PA SI ABRAHAM!!!GET MO?
 • Abdul Salam Olivar thanks kaya ang pangatlong instances ay buhay pa si abraham… tingnan natin kung anong sinabi ng 3rd instances hinggil kay abraham alayhi salam.
 • Abdul Salam Olivar salamat sa sagot mo gets ko may aral ka nga 18 And Isaac digged again the wells of water, which they had digged in the days of Abraham his father; for the Philistines had stopped them after the death of Abraham: and he called their names after the names by which his father had called them….. hehehe
 • Abdul Salam Olivar naku po namatay na pala hehehe sinungaling ang bibliya mo 3rd instances po oh malinaw na supalpal ka malinaw supalpal ka ng sarili mong kitab hehehehe inamin nyo po sa itaas naku po nagsinungaling ang kitab na ito hehehehe asan ang hiya at handa na akong kumain.. sabi ko sayo aralin mo muna…..hmmm
 • Abdul Salam Olivar wag kasing magbitaw ng salitang nakakasira ng damdamin…. kahit saan ka pa lumihis ay supalpalin ka ng sarili mong kitab… inilatag ko yan dahil dun sa unang talakayan ay naglagay ka ng mapa… itong 3 instances ang magpapatunay ng napakalaking nakatagong lihim ano meron ang kitab mo…….
 • Abdul Salam Olivar hanggat patuloy mong pagtakpan ang katotohanan itoy sisingaw kaibigan sabi ko sayo marami ka pang hindi alam sa kitab mo… aral ka muna….. salamat nga pala igan sa inyo at hinayaan mo akong makapost sa gruop mo pero kanikanina lang dating kaklase ko ay blocklisted na ako sa group nila… kitams kung makapanglait sa huling kapahayagan ay wagas kahit walang matibay na basehan pero hetong may matibay na basehan punto por punto…. napakaraming factor pa… ang susunod dito marami kang matutuhan sa akin pangako yan
 • Abdul Salam Olivar kahit sinong kristyano dito itanong mo kong ang mga latag dyan ay wala sa kitab nyo… naroon lahat yan patuloy natin yung beer seba….. mayron ka pang hindi sinagot dun sagotin mo lang at madadagdagan ang kaalaman mo ….. kung sinong humukay….
 • Abdul Salam Olivar para sa kaalaman ng higit na nakakarami ang BEER sa hebrew ay nangangahulogang balon sheba nangangahulugang panata may dalawang panata na nangyari sa balong ito kay abraham at abimelik ang pangalawa ay kay isaac at abemelik…. kaya tinanong ko ang madla kung sinong totoong humukay ng balong ito….. tandaan po natin itong balon na ito ayon kay armando ay syang balong natagpuan daw ni hagar kasama ang bata daw na ismael…… at pinaninindigan nya yun sa unang talakayan kaya hindi daw zamzam ang pinuntahan… kung sasagot lang sana si armando sa katanungan ko sya mismo ay sinupalpal ng sarili nyang hakahaka……
 • Abdul Salam Olivar at lalong tumibay ang BLATANT ERROR IN THE BOOK OF GENESIS……
 • Abdul Salam Olivar ganito nya sinabi… BEERSEBA YUONG BALON KAYA PALPAK ZAM ZAM WELL NINYO!!! kaya sumagot ka na kung sinong humukay kaibigan… wag kang patatalo manindigan ka….
 • Arman G. De Castro WAIT KA AT KAKAIN KA NA NG ALIKABOK
 • Abdul Salam Olivar pinaninindigan ko po na bibliya nya mismo ang sasagot… kahit naguluhan sya pilit nating ipaunawa sa kanya ang aral ng kanyang bibliyang halatang may dagdag bawas…..
 • Arman G. De Castro Oo AT MALALAMAN MO NA LABAK PALA ZAM ZAM WELL NINYO DI K PA NAKAKAHALATA SA MGA LUGAR NG DISCUSSION NATIN
 • Abdul Salam Olivar ayon sa pagkakapaliwanag ng beersheba galing sa bibliya mismo ni arman…

  Abdul Salam Olivar's photo.
 • Abdul Salam Olivar yung bata dyan ay si Ismael 16 yearold at yung isa ay si hagar…
 • Arman G. De Castro PEKE ZAM ZAM WELL NINYO!!
 • Abdul Salam Olivar hehehe unti unti nang nalantad ang katotohanan…
 • Abdul Salam Olivar puntahan mo sa meca buhay pa hanggang ngayon ang ZAMZAM ang beer sheba kaya hehehe
 • Abdul Salam Olivar geographical factor palang nanlalait na si igan hindi na makasagot simpleng tanong nasa kitab nya hindi makasagot ng deretso… isaulo mo kaya ang buong genesis….
 • Abdul Salam Olivar kakainin ko na ang alikabok saan na hehehe baka nga pagdenelete mo ang thread mo di para akong nakikipagtalakayan sa alikabok hehehe…. senya ka na hindi na ako tatawa….
 • Arman G. De Castro UNA NAGANAP YAN SA GERAR!!https://www.google.com.sg/search?q=gerar&client=safari…DIYANNAKATIRA SI ISAAC AT ABRAHAM!!!GENESIS 26:1 diyan sa GERAR DIN NANIRAHAN SI ABRAHAM…1 Tulad ng nangyari nang panahon ni Abraham, nagkaroon muli ng taggutom sa lupain ng Canaan, kaya’t nakarating si Isaac sa [[[[[[[Gerar]]]]], sakop ni Abimelec na hari ng mga Filisteo.GENESIS 20:1 1 Nilisan ni Abraham ang Mamre at nagpunta sa lupain ng Negeb sa pagitan ng Kades at Shur, at [[[[[[tumira sa Gerar]]]]]. Habang siya’y naroon,SO MALIWANAG MAGKAKATABI ANG BEERSEBA AT GERAR AT PARAN SA ISRAEL!!!! At HINDI SAUDI ARABIA MEKKAH!!!

  Arman G. De Castro's photo.
 • Abdul Salam Olivar sinung humukay ng balong panata kasimple ng tanong ko oh si abraham si Isaac o sino…. talaga naman po… ayaw mong sagotin eh ikinahihiya mo eh….
 • Abdul Salam Olivar basa ka muna ha sabi ng kitab mo oh Gen. 21:30 Sumagot si Abraham, “Ito’y para sa iyo, bilang pagsang-ayon mo na akin ang balong ito.” 31 Kaya ang lugar na iyon ay tinawag na Beer-seba, b sapagkat doon ay nanumpa sila sa isa’t isa.
 • Arman G. De Castro ABOUT HUMUKAY WALANG HUMUKAY NANDOON NA BALON DATI!!! Sa inggit ng mga FILISTEO TINABUNAN NILA ITO. AT THE SAME BALON ANG IPINAHUKAY NI IASAAC NA ANG BALON DIN NI ABRAHAM NA TINAWAG NA BALON NG PANATA O BALON NG PITO DAHIL NAG-BIGAY NG 7 TUPA SI ABRAHAM KAY ABIMELEC!!ANG MGA TALATA NIYAN IBIBIGAY KO SA IYO MAMAYA MAYA AT NGA MAKITA MO ANG DEJABOBO!!! Mo!!!
 • Arman G. De Castro KAWAWA KA NAMAN 16 BLOCK MO EH MAPAPAHIYA KAYA HUWAG NAGYAYABANG KUNG KABISOTE RIN LANG!!!!!
 • Abdul Salam Olivar nagsinungaling ka na naman basahin nang malinaw ayon sa pagkakasunod sunod basahin mo…. kumain na pala ako ng alikabok basahin mo hah….
 • Abdul Salam Olivar genesis21:30 And he said, For these seven ewe lambs shalt thou take of my hand, that they may be a witness unto me, that I have digged this well.31 Wherefore he called that place Beersheba; because there they sware both of them. 0 And he said, For these seven ewe lambs shalt thou take of my hand, that they may be a witness unto me, that I have digged this well.31 Wherefore he called that place Beersheba; because there they sware both of them.
 • Arman G. De Castro NUMBER 1 WALANG HUMUKAY IBINUKAS LANG ANG MATA NI HAGAR NG DIYOS!!!
  Maaring sa pagod kaya hirap na mata niya!! SO MALIWANAG MAY BALON NA SA BEERSEBA!!!GENESIS 21:1919 [[[[[[[[Pinagliwanag ng Diyos]]]]]] ang paningin ni Hagar at nakita nito ang isang balon. Pinuno niya ng tubig ang dalang sisidlan at pinainom ang bata.VULGATE 405 A.D.21 19 And [[[[[[[[[God opened her eyes]]]]]]: and she saw a well of water, and went and filled the bottle, and gave the boy to drink. aperuitque oculos eius Deus quae videns puteum aquae abiit et implevit utrem deditque puero bibere
 • Arman G. De Castro TUMAHIMIK KA MUNA IPAPALIWANAG KO POST KO SA ITAAS IISA ISAHIN KO!!!!
 • Abdul Salam Olivar hehehe sinungaling ito kanya ngang inangkin eh ikaw ha sinungaling ka heto pa oh…gen 26.18 And Isaac digged again the wells of water, which they had digged in the days of Abraham his father; for the Philistines had stopped them after the death of Abraham: and he called their names after the names by which his father had called them.19 And Isaac’s servants digged in the valley, and found there a well of springing water.
 • Abdul Salam Olivar wala pa pala ito nung pinalayas si haggar supalpal ka na naman asan ang alikabok kakainin ko na…asaan na…..
 • Arman G. De Castro NUMBER 2NGAYON BAKIT NAGING BALON NG PANATA O BALON NG PITO(PITONG TUPA)? INIREKLAMO NI ABRAHAM KAY ABIMELEC ANG BALON SA BEERSEBA!!Same chapter!!! GENESIS 2125 Ngunit [[[[[nagreklamo ]]]] si Abraham kay Abimelec tungkol sa isang balon na inagaw ng mga alipin ng hari. 26 Sumagot si Abimelec, “Hindi ko nalalaman iyon. Bakit ngayon mo lamang sinabi sa akin?” 27 Nagkasundo ang dalawa, at binigyan ni Abraham si Abimelec ng ilang tupa’t baka. 28 Ibinukod ni Abraham ang [[[[[[pitong tupa]]]]] ng kanyang kawan. 29 “Anong kahulugan nito?” tanong ni Abimelec.30 Sumagot si Abraham, “Ito’y para sa iyo, bilang pagsang-ayon mo na akin ang balong ito.” 31 Kaya ang lugar na iyon ay tinawag na [[[[[[Beer-seba, sapagkat doon ay nanumpa sila sa isa’t isa.]]]]]]
 • Abdul Salam Olivar hindi pa pala nahukay sa panahon ni haggar o sinungaling ka hayan ang kitab mo nagsabi naku lumalala na ata ang BLATANT ERROR…
 • Arman G. De Castro ABOUT ISAAC DIG THE WELL MAGHINTAY KA KABISOTE KA NGA EH!!!!! IPAPALIWANAG KO YAN!!!!
 • Arman G. De Castro AT MATAPOS KUNG IPALIWANAG TAKPAN MO NA MUKHA MO SA KAHIHIYAN AT KAYABANGAN MO!!!!
 • Abdul Salam Olivar BASTA MAY BATAYAN ANG PALIWANAG MO TATANGGAPIN NATIN..
 • Arman G. De Castro NGAYON DADAKO TAYO SA CHAPTER 26 na KINADULINGAN MO @Abdul Salam Olivar
 • Arman G. De Castro NATURAL MAY BATAYAN!!!! HINDI AKO MANGANGARAL NG HINDI KO ALAM BINABASA KO HINDI KATULAD MO PULOT KA LANG NG PULOT!!!!
 • Abdul Salam Olivar GUMAGAWA NG SARILING OPINYON MAGLABAS NG VERSES IKA NGA SA ARABI “LA DALEELIN” WALANG BATAYAN KUNDI SARILING HAKAHAKA HHMM KAKAININ KO NA ANG ALIKABOK…
 • Abdul Salam Olivar MARAMI PA TAYONG TATALAKAYIN AT LAGI AKONG HANDA KUMAIN NG ALABOK….
 • Abdul Salam Olivar SABI SA 21:30 I (ABRAHAM) DIGGED THIS WELL.. KJV. NIV. HEBREW SEPTUAGENT…
 • Arman G. De Castro MADALDAL KA NABASA MO BA ITO SA GENESIS 26? TINABUNAN AT IPINAHUKAY ULIT NI ISAAC MGA…..MGA BALON NI ABRAHAM!!!12 Nang taong iyon, si Isaac ay nagsaka sa lupain ng Gerar at makasandaang ibayo ang kanyang inani kaysa kanyang itinanim. Pinagpala siya ni Yahweh. 13 Patuloy na lumago ang kanyang kabuhayan, at siya’y naging napakayaman. 14 Nainggit sa kanya ang mga Filisteo sapagkat marami siyang alipin at mga kawan ng tupa at baka. 15 [[[[[[[[[[Kaya’t tinabunan nila ang mga balong ginawa ng mga alipin ni Abraham noong ito’y nabubuhay pa.]]]]]]]16 Sinabi ni Abimelec, “Umalis ka na, Isaac; mas makapangyarihan ka pa ngayon kaysa amin.” 17 Kaya, umalis si Isaac at nanirahan muna sa libis ng Gerar. 18 [[[[[[[[[[Ipinahukay niyang muli]]]]] ang mga balon ni Abraham ]]]] na tinabunan ng mga Filisteo. [[[[[At ang mga balong iyon ay tinawag ni Isaac sa [[[[dating tawag ]]] dito ng kanyang ama.]]]]]
 • Abdul Salam Olivar NILAGAY KO NA ANG PALIWANAG SA GENESIS 26 ABRAHAM DUG THAT WELL WALA PA PALA ANG BEERSHEBA SA PANAHON NI HAGGAR NAKU PO KOMPLETO ANG PATUNAY KOMPLETOS RECADOS ANG BLATANT ERROR NASAAN ANG ALIKABOK? KAKAININ KO NA… MADALING GAWIN YAN DELETE MO LANG COMMENT DI NAGMUMUKHANG TANGA AKO EH….
 • Arman G. De Castro SO YUONG MGA DATING BALON NI ABRAHAM AY NAKITAAN NG TUBIG!!!!!32 Nang araw ring iyon, ibinalita ng mga alipin ni Isaac na sila’y [[[[[nakahukay na ng tubig. ]]]]]] 33 Tinawag niyang “Balon ng Panata” ang balong iyon. Kaya, hanggang ngayon ay Beer-seba a ang tawag sa lunsod na itinayo roon.SO MAY NAIBA BA SA BALON NI ABRAHAM AT BALON NI ISAAC?
 • Arman G. De Castro SO MALIWANAG IPINAHUKAY LANG NI ISAAC MGA DATI NG BALON NI ABRAHAM!!!!!SO ANO NGAYON NASAAN 16 BLOCK MONG PULPOL NA DE JAVU NA NAGING DEJABOBO!!!
 • Abdul Salam Olivar gaya ng sinabi ko dalawang supalpal ka na dito buhay ay patay na…. ang beerseba ayun sa kitab mo hinukay ni abraham… eh naduon na sa panahon ni haggar na hindi pa nahukay kaya ERROR di ba yung ibang balon darating tayo dyan o kitams di may natutunan ka… next issue brother and sister….
 • Arman G. De Castro ANO? NAPAHIYA KA ANO???
 • Arman G. De Castro SEE BRACKETED WORDS!!!!!MADALDAL KA NABASA MO BA ITO SA GENESIS 26? TINABUNAN AT IPINAHUKAY ULIT NI ISAAC MGA…..MGA BALON NI ABRAHAM!!!12 Nang taong iyon, si Isaac ay nagsaka sa lupain ng Gerar at makasandaang ibayo ang kanyang inani kaysa kanyang itinanim. Pinagpala siya ni Yahweh. 13 Patuloy na lumago ang kanyang kabuhayan, at siya’y naging napakayaman. 14 Nainggit sa kanya ang mga Filisteo sapagkat marami siyang alipin at mga kawan ng tupa at baka. 15 [[[[[[[[[[Kaya’t tinabunan nila ang mga balong ginawa ng mga alipin ni Abraham noong ito’y nabubuhay pa.]]]]]]]16 Sinabi ni Abimelec, “Umalis ka na, Isaac; mas makapangyarihan ka pa ngayon kaysa amin.” 17 Kaya, umalis si Isaac at nanirahan muna sa libis ng Gerar. 18 [[[[[[[[[[Ipinahukay niyang muli]]]]] ang mga balon ni Abraham ]]]] na tinabunan ng mga Filisteo. [[[[[At ang mga balong iyon ay tinawag ni Isaac sa [[[[dating tawag ]]] dito ng kanyang ama.]]]]]
 • Abdul Salam Olivar tingnan mo nga kung naroon parin ang pangalan ko gruop na ((((mat 24:14)))) block na di ba pang 16 yun kung i block mo ako pang 17….
 • Arman G. De Castro . 15 [[[[[[[[[[Kaya’t tinabunan nila ang mga balong ginawa ng mga alipin ni Abraham noong ito’y nabubuhay pa.]]]]]]]IPINAHUKAY NI ISAAC MULI MGA BALON NI ABRAHAM18 [[[[[[[[[[Ipinahukay niyang muli]]]]] ang mga balon ni Abraham ]]]] na tinabunan ng mga Filisteo.DATING KATAWAGAN[[[[[At ang mga balong iyon ay tinawag ni Isaac sa [[[[dating tawag ]]] dito ng kanyang ama.]]]]]
 • Arman G. De Castro MALWANAG DATI NG BALON YUONG SINASABI MO NA NA KAY ISAAC!!!! SAME CHAPTER!!!SO YUONG MGA DATING BALON NI ABRAHAM AY NAKITAAN NG TUBIG!!!!!32 Nang araw ring iyon, ibinalita ng mga alipin ni Isaac na sila’y [[[[[nakahukay na ng tubig. ]]]]]] 33 Tinawag niyang “Balon ng Panata” ang balong iyon. Kaya, hanggang ngayon ay Beer-seba a ang tawag sa lunsod na itinayo roon.SO MAY NAIBA BA SA BALON NI ABRAHAM AT BALON NI ISAAC?
 • Abdul Salam Olivar hehehe saan ang hiya kakainin ko na… kailan ko sinabi ang layo ng aral mo hayan ang itaas ang nagpapaliwanag tinanong kita ayaw mong sagutin kaya kitab mo pinasagot ko na hinukay nga ni abraham 2 times kinumpirma ang tanong bakit naroon na ito sa panahon ni Haggar yan ang error wala pang panatang naganap at wala pang hukayang nagaganap naroon na ang Balong panata Yan ang BLATANT ERROR PERIOD..
 • Arman G. De Castro FOOTNOTE!!!http://www.angbiblia.net/genesis26.aspxBEER-SEBA: Sa wikang Hebreo, ang kahulugan ng salitang ito ay “Balon ng Panata” o kaya’y “Balon ng Pito”.(7 lamb)
  26:3 Genesis 22:16-18
  26:7 Genesis 12:13; Genesis 20:2
  26:26 Genesis 21:22

  www.angbiblia.net

                 1 Tulad ng nangyari nang panahon ni Abraham, nagkaroon muli ng ta…See More
 • Abdul Salam Olivar OOPS TANONG WAG KA MUNANG LUMIHIS BEERSHEBA BA YUNG NAKITA NI HAGGAR??? PAANO ITO NANGYARI EH HINDI PA PALA NAHUKAY????? SINUNGALING ANG KITAB MO BLATANT ERROR….
 • Arman G. De Castro ANONG WALANG PANATANG NAGANAP!! Sa TIME NI ABRAHAM?a umiiyak naman ang bata: Sa ibang manuskrito’y umiiyak si Hagar.
  b BEER-SEBA: Sa wikang Hebreo, ang kahulugan ng salitang ito ay “sumpaan”.
  21:2 Hebreo 11:11
  21:4 Genesis 17:12; Gawa 7:8
  21:10 Galacia 4:29,30
  21:12 Roma 9:7; Hebreo 11:18
  21:22 Genesis 26:26http://www.angbiblia.net/genesis21.aspx

  www.angbiblia.net

                 1 Pinagpala ni Yahweh si Sara at tinupad ang kanyang pangako. 2 A…See More
 • Abdul Salam Olivar SINUNG LUMABAS NA KAHIYAHIYA…. KAKAININ KO YAN…. 2 BESES NASUPALPAL.. AT YAN AY MALINAW NA KAHIHIYAN…
 • Arman G. De Castro OO BEERSEBA NAKITA NIYA DI MO BA NABASA NA SILA HAGAR AY NASA BEERSEBA?GENESIS 21:1414 Madaling araw pa lamang, ang mag-ina’y ipinaghanda na ni Abraham ng baong pagkain at inumin. Ipinapasan ni Abraham ang mga ito kay Hagar at ang mag-ina ay kanyang pinaalis. Nagpagala-gala sila sa ilang ng [[[[Beer-seba.]]]]]
 • Arman G. De Castro BLATANT ERROR ISALPAK MO NGAYON SA MUKHA MO!!!!!
 • Abdul Salam Olivar HINDI PA NGA NAHUKAY EH ALIN ANG NAUNA ANG PAGPAPALAYAS O ANG PANATA BASAHIN MO LOL…..
 • Abdul Salam Olivar ALIN ANG NAUNA PANATA O PALAYAS HINDI MAKASAGOT ANG TAONG NASUPALPAL…..
 • Abdul Salam Olivar ALIN ANG NAUNA PANATA O PALAYAS HINDI MAKAKIBO ANG MAGALING
 • Arman G. De Castro KAYA BALON NI ISAAC AY BALON DIN NI ABRAHAM NA ANG LUGAR NA YON AY BEERSEBA NASA SAUDI BA BEERSEBA, PARAN AT GERAR?KUNG HINDI BA NAMAN SARAP NA SARAP KAYO SA ZAM ZAM WELL NYONG LABAK EH!!!

  Arman G. De Castro's photo.
 • Abdul Salam Olivar SAMAKATUWID NAHAHALATANG MAY DAGDAGBAWAS MALINAW DI BA HINDI NANAMAN MAKASAGOT…
 • Abdul Salam Olivar NAGLAGAY NA NAMAN NG MAPA MAMAYA BURADO YAN PUSTAHAN TAYO…..
 • Arman G. De Castro ANO SAUDI BA TALAKAYAN NATIN?
 • Abdul Salam Olivar ALIN ANG NAUNA PALAYAS O PANATA TURUAN MO AKO PLEASE
 • Abdul Salam Olivar LUMIHIS AY BAWAL
 • Abdul Salam Olivar BIBLIYA ITO OH ANG AKLAT NA MAY LANTARANG ERROR….
 • Abdul Salam Olivar WAG MANGUTYA KASI KUNG HINDI ALAM ANG SAGOT MANAHIMIK AT NANG HINDI MASUPALPAL… OOPS UMPISA NG LUMIHIS MAMAYA BURADO YAN MARAMING NANOUOD MARAMING NAG PM AT NAG AABANG ALIN ANG NAUNA PANATA O PAGPALAYAS…….
 • Arman G. De Castro Nauna ang PINALAYAS AT PARA MALAMAN NG MAMBABASA LUGAR KAYA INILAGAY NA ANG PANGALAN NG LUGAR BAKIT? ALANGAN NAMANG ILANG LANG ANG ILAGAY NG DIYOS!!!SAKA KWENTO YAN HINDI YAN ISINUSULAT NG PIRA-PIRASO!!!
 • Arman G. De Castro LULUSOT KA PA? may MAPA NA YAN ANO NASA SAUDI ARABIA BA? SAGOT!!!!!
 • Abdul Salam Olivar PUMASOK KA NGAYON SA ALANGANIN DAHIL ANG BEERSEBA BALONG PANATA NA IP[INANGALANDAKAN MO AY HINDI PA NAGING BALONG PANATA SAMAKATUWID WALA PANG BEERSHEBA SOBRANG LINAW INILAGAY MO PA ANG BUONG KAPITULO BASAHIN MO …..
 • Abdul Salam Olivar SA PANAHON NI HAGGAR AY WALANG BEERSEBA NGAYON ITUTULOY PA BA NATIN NAKATATLONG SUPALPAL KANA MISMO SA KITAB MO OH….
 • Arman G. De Castro BEERSEEBA LUGAR YAN AT HINDI LANG BALON YAN!!!!
 • Arman G. De Castro ANO KA NAGPAPATAWA!!!!
 • Abdul Salam Olivar BAWAL KANG LUMIHIS KAYA NGA TATLONG INSTANCES YAN EH PARA TUKOYIN NATIN EH MAMAYA DADALHIN KITA DUON… HMMP HINDI PWEDENG BIGLABIGLA……
 • Arman G. De Castro Pumunta ka sa MAPA KUNG BALON LANG NGAYON YAN!!!!
 • Arman G. De Castro SO PARAN, BEERSEBA AT GERAR WALA SA SAUDI ARABIA TAPOS NA!!!!!!!
 • Abdul Salam Olivar ARMANDO KULANG TALAGA ANG ARAL MO BEER=BALON SHIBA= PANATA…. KUNG WALANG BALON AT PANATA WALANG BEERSEBA SA MAKATUWID ANG BEERSEEBA AY NAGING BEERSEBA MATAPOS ANG PGHUHUKAY NG BALON AT PANATA…….
 • Arman G. De Castro SAKA PAALALA KO LANG ANG NAGSULAT NG GENESIS HINDI SI ABRAHAM SI MOISES!!! KAYA ALAM NA NIYA NA NAGING BEERSEBA YAN!!!! NGANGA!!!!!
 • Arman G. De Castro SUPALPAL!!!!!!!
 • Abdul Salam Olivar SAMAKATUWID ANG LUGAR NA PINUNTAHAN NI HAGGAR AY HINDI BEERSEBA DITO PUMAPASOK ANG DAGDAGBAWAS…… SOBRANG LINAW OH….
 • Arman G. De Castro SINO BA NAGSULAT NG GENESIS SI ABRAHAM BA?
 • Arman G. De Castro GINAGAWA MO PALANG KOMIKS EH….TAPOS NA YAN AT NALAMAN NA LAHAT NI MOISES SA TORAH!!!!
 • Arman G. De Castro SO UMINOM NA KAYO NG LABAK SA ZAM ZAM WELL NINYO HA?
 • Abdul Salam Olivar WAG KA MUNANG LUMIHIS NGAYON AY MALINAW NA NAPAPATUNAYAN DITO ANG LANTARANG ERROR NG KITAB MO…
 • Arman G. De Castro SAGOT NA!!!!! SINO SUMULAT NG GENESIS?
 • Abdul Salam Olivar IT IS WRITTEN BY UNKNOWN AUTHOR….
 • Arman G. De Castro TUNGAK TORAH YAN!!!!
 • Arman G. De Castro SI MOISES SUMULAT NIYAN!!!! Lulusot ka pa!!!
 • Arman G. De Castro ANO NASAAAN NA YABANG MO? NAGINAIN KA NG ALIKABOK SA 16 BLOCK MO?
 • Abdul Salam Olivar OOPS LUMIHIS KA NA BAGA HEHEHE AYAW MO NA BA NG SUPALPAL? ANG TORAH AY KAPAHAYAGAN NA PINADALA KE MOSES ANG BIBLIYA AY KOPYA NG MGA COPYIST SA PINAKALUMANG MANUSKIRTO ANG KAPAHAYAGAN KAY MOSES AY WALANG ERROR ANG BIBLIYA AY TADTAD NG ERROR…..
 • Arman G. De Castro Ng mabuhay po kasi si MOISES BEERSEBA NA PANGALAN NG LUGAR NA YON GET MO!!!!!!!
 • Abdul Salam Olivar OOOPS LUMIHIS NA AYAW MO BANG MASUPALPAL SA BROTHER AND SISTER FACTOR DEJAVUH ANG USAPAN DITO….. NAYABO NA BA ANG BIBLE BAY AYAW OG LIHISLIHIS….
 • Arman G. De Castro SO NAKABASA BA NG KASULATAN SI ABRAHAM? NGANGA!!!!
 • Arman G. De Castro ANO PA DEJABOBO MO NASAGOT NA LAHAT.
 • Abdul Salam Olivar SA GENESIS DETALYADO KUNG KELAN NAGING BEERSHEBA ANG BAYANG IYON IKAW AY MAY SARILING HAKAHAKA MAGLABAS NG DALEEL….
 • Arman G. De Castro Paputok putok ka pala akala mo habang nagaganap nagsusulat si moises!!! NGANGA!!!
 • Arman G. De Castro ANO ANO BA TORAH? Ibigay mo nga 5 BOOKS OF MOISES!!!!!
 • Abdul Salam Olivar BASAHIN MO ULI ANG THREAD PARA MALIWANAGAN KA BAGO NATIN ITULOY…..
 • Arman G. De Castro PATI NAG PPM SA IYO NADAMAY PA SA DEJABOBO MO!!!
 • Abdul Salam Olivar WAG KANG LUMIHIS BAY SAAN BA SA BIBILIYA ANG SALITANG TORAH ABEER….
 • Abdul Salam Olivar BROTHER AND SISTER FACTOR NA TAYO TYAK ITAPON MO YANG KITAB MO…..
 • Arman G. De Castro ANO NALIWANAGAN KA NA SA BEERSEBA, PARAN AT GERAR? WALA SA SAUDI ANO?
 • Abdul Salam Olivar ANG LUMIHIS SA LARANGAN NG TALAKAYAN AY TALUNAN PERIOD….
 • Arman G. De Castro TORAH BASA NAKAKAAWA KA NAMANhttp://en.wikipedia.org/wiki/Torah

  en.wikipedia.org

  Torah (/ˈtɔːrə/; Hebrew: תּוֹרָה, “Instruction”, “Teaching”) is the central conc…See More
 • Abdul Salam Olivar ANG LUMIHIS SA LARANGAN NG TALAKAYAN AY TALUNAN PERIOD…
 • Arman G. De Castro SAGOT!!!!!ANO NALIWANAGAN KA NA SA BEERSEBA, PARAN AT GERAR? WALA SA SAUDI ANO?
 • Abdul Salam Olivar ANG LUMIHIS SA LARANGAN NG TALAKAYAN AY TALUNAN PERIOD…
 • Arman G. De Castro NATANGGAL YABANG MO ANO? Basahin mo mga post mo previously nakakaawa eh
 • Arman G. De Castro NG ISILANG BA SI MOISES EH HINDI BEERSEBA PANGALAN NG LUGAR? Sagot ulit!!!ANG HIRAP SA IYO ITINATANONG MO KUNG ANO NAUNA!!! AKALA MO PALA SI ABRAHAM ANG NAGSUSULAT NG BUHAY NILA AT SI ISAAC!!! Diba?
 • Abdul Salam Olivar AKALA KO NGA MATALINO KA MAY BALONG NATAGPUAN SI HAGGAR BALON NAYON BAGO NANGYAYARI ANG HUKAYAN AT PANATA ALIN ANG NAUNA PALAYAS O HUKAYAN AT PANATA AKALA KO MATALINO KA ABEER…
 • Abdul Salam Olivar IKAW YATA ANG NAPAHIYA AH… PAULITULIT BA SINAGOT MO NA YAN KAYA SUPALPAL KA NA
 • Abdul Salam Olivar AKALA KO NGA MATALINO KA MAY BALONG NATAGPUAN SI HAGGAR BALON NAYON BAGO NANGYAYARI ANG HUKAYAN AT PANATA ALIN ANG NAUNA PALAYAS O HUKAYAN AT PANATA AKALA KO MATALINO KA ABEER.
 • Arman G. De Castro SINO NGA NAGSULAT NG GENESIS? At BUHAY NA NGA SI MOISES ALAM NA NILANG NAGING BEERSEBA ANG LUGAR NA YAN!!!
 • Abdul Salam Olivar BAKIT KA PUMUNTA KAY MOSES ALAHI SALAM WAG KANG LUMIHIS
 • Abdul Salam Olivar IBANG BALOON ANG NAKITA NI HAGGAR HINDI BEERSEBA NA HULING HINUKAY NI ABRAHAM AT NAGPANATAAN SILA ABEMILIK SINONG NAPAHIYA AYAW KITANG TAWANAN EH DUMERETSO KA NA KE MOSES AGAD EH…. SINU LUMABAS NA KAHIYAHIYA ABEER???
 • Arman G. De Castro NAKAKAAWA KA EH…. BAKIT TINATANONG MO NAUNA EH SI MOISES NGA SUMULAT NIYAN ALAM NA NGA NILANG BEERSEBA LUGAR NA YAN!!!
 • Arman G. De Castro So PEKE PALA ZAM ZAM well NINYO!! REMEMBER GERAR, BEERSEVA AT PARAN!! Okay?
 • Abdul Salam Olivar INAMIN NYA NA NGA TAPOS MOSSES ANG PALIWANAG KATALINO MO NGA PALA EH… KUNG MAY NAKITANG BALON SI HAGGAR MAY BALONG HINUKAY SI ABRAHAM PAGKATAPOS PALAYASIN SI HAGGAR MAGKAIBANG BALON YUN MALIWANAG??? GAMIT UTAK MINSAN BA PARA TUMINO ANG USAPAN……
 • Abdul Salam Olivar NGAYON PAANO MO MASABING PEKE ANG ZAMZAM KUNG ANG BASEHAN MO MISMO ANG ERROR HA ABEER ANG SALITA DITO ANG ERROR BINULATLAT NATIN OH SOBRANG LINAW BAKIT DITO TAYO MAGBASE KUNG ANG PAHAYAG NAMAN PALA DITO AY ERROR…… ABEER……
 • Arman G. De Castro Bakit ano ba inireklamong balon ni ABRAHAM kay abimelec? Backread ka na lang.. Tapos na usapan LUGAR NG BEERSEBA YANG BALON.. KAHIT NA SABIHIN MO PANG MADAMING BALON SI ABRAHAM NA TOTOO NAMAN MGA NAKASULAT EH …BEERSEBA PA RIN YAN!!!
 • Arman G. De Castro MGA BALONG!!!!SEE MGA!!!!!!!!!!!!!!!!!…See More
 • Abdul Salam Olivar TOTOO ERROR NA NGA OH LOL ERROR NA NGA OH IBIG MO NAMAN SABIHING DALAWANG BALONG BEERSEBA DALAWANG HUKAYAN YAN AT DALAWANG PANATAAN KAHIRAP MAKIKIPAGUSAP SA TAONG SOBRANG TALINO…..
 • Arman G. De Castro DATING TAWAG DITO NG KANYANG AMA!!! Nabasa mo ba sa DULO?
 • Abdul Salam Olivar NGAYON KO LANG NALAMAN NA WALA KANG ARAL MAY MGA PANGALAN ANG MGA BALON LOL HINDI BEERSEBA….. HETO NA ANG MATALINO NAGLABAS NA NG MARAMING BALON ILAGAY MO LAHAT AT LAGYAN KO NG PANGALAN HEHEHE NATATAWA NA NAMAN AKO…..
 • Arman G. De Castro PINAGAAWAYAN PA NGA IBA HINDI KA PALA NAGBABASA EH!!!
 • Abdul Salam Olivar MAMAYA PAGBALIK KO BROTHER AND SISTER TAYO…. KAYA NGA DEJAVUH AT DITO MO MAKILALANG HUSTO ANG KITAB MO…..
 • Arman G. De Castro Genesis 26 BALON NG PAGTATALO AT BALON NG KALAYAAN!!19 Ang mga tauhan ni Isaac ay nakahukay ng isang malakas na bukal sa libis, 20 ngunit nakipag-away ang mga pastol na taga-Gerar at inangkin ang bukal ng tubig na iyon. Kaya’t ang balo…See More
 • Arman G. De Castro Dejavu or dejabobo?
 • Abdul Salam Olivar LAHAT NG BALON DYAN SA PANAHON NI ISAAC AY MAY PANGALAN… GUSTO MO ATANG ITURO SA AKIN NA BEERSEBA DIN YAN MATATAWA NA NAMAN AKO… NANGANGAPA KA BAGA HALATA EH…. KUNG INARAL MO SANA YAN HINDI NKA MASUSUPALPAL… BALIKAN KITA MAMAYA….
 • Arman G. De Castro beerseba na lang tayo…. Palusot ka pa ehBASA DATING TAWAG NI ABRAHAM!!!!!…See More
 • Arman G. De Castro SO ANO MAN ANG MANGYARI ALAM NA NINYO LOCATION NG BUHAY NI HAGAR AT ISMAEL, NASA MAPA NGAYONG KASALUKUYANG PANAHON, BEERSEBA, GERAR, AT PARAN LAHAT NASA ISRAEL!!! KAYA KUNG ANO MAN ZAM ZAM WELL NINYO BAHALA NA KAYONG MAG-ISIP
 • Radz Alea Lambac Sandigan alam nyo sinusundan ko ito at napansin ko ginugulo ni armando ang malinaw na talakayan maliwanag na po sa akin ngayon kung bakit pilit nilang itinatago ang zamzam sa kitab nila wala pa pala ang balon ng beerseba sa panahong pinalayas si haggar ni ibrahim so anong tawag pala sa balong iyon xori kung nakikisawsaw isa lang ang tanong ko…… hindi na ako comment
 • Arman G. De Castro naku naman bakit ko guguluhin nga eh SA ILANG NG BEERSEBA NAGLAKAD SI HAGAR AT ISHMAEL.. SI MOISES NAGSULAT KAYA ALAM NIYA LOCATION NIYAN..AT HANGGANG NGAYON KAHIT SAAN PA KAYO MAGSEARCH NANDIYAN LAHAT ANG LUGAR NG PARAN, BEERSEBA AT GERAR!!
 • Arman G. De Castro ETO CLICK NINYO ABOUT GERAR!! MGA TINIRHAN NI ABRAHAM, ISAAC, ISHMAEL..NOONG HINDI PA PINALALAYAS..https://www.google.com.bn/search?q=GERAR&oq=GERAR…

 • Arman G. De Castro MALIWANAG SA MAY ISRAEL LAHAT NAGANGAP…PARAN, BEERSEBA AT GERAR!!
 • Arman G. De Castro SO ANO NGAYON ANG ZAM ZAM WELL NINYO? SAAN NAGANAP BA ANG BUHAY NI HAGAR AT ISHMAEL? SO MALIWANAG NA NAGLALAKAD MALABONG MAKARATING NG MEKKAH SAUDI ARABIA!! AMEN!!!
Advertisements

3 responses to this post.

 1. Posted by armandecastro on March 24, 2014 at 3:44 am

  FROM ARMAN G. DE CASTRO

  THE SAME NAME!!!

  SAME BEERSHEBA

  Genesis 26:18

  18 Isaac reopened the wells that had been dug in the time of his father Abraham, which the Philistines had stopped up after Abraham died, [[[[[[[[[[and he gave them the same names his father had given them.]]]]]]]

  GENESIS 26 di mo ba binasa? Ipinahukay lang ni ISAAC MGA BALON NI ABRAHAM?

  YOU FOOL!!!!!

  12 Nang taong iyon, si Isaac ay nagsaka sa lupain ng Gerar at makasandaang ibayo ang kanyang inani kaysa kanyang itinanim. Pinagpala siya ni Yahweh. 13 Patuloy na lumago ang kanyang kabuhayan, at siya’y naging napakayaman. 14 Nainggit sa kanya ang mga Filisteo sapagkat marami siyang alipin at mga kawan ng tupa at baka. 15 [[[[[[[[Kaya’t tinabunan nila ang mga balong ginawa ng mga alipin ni Abraham noong ito’y nabubuhay pa.]]]]]]]]

  16 Sinabi ni Abimelec, “Umalis ka na, Isaac; mas makapangyarihan ka pa ngayon kaysa amin.” 17 Kaya, umalis si Isaac at nanirahan muna sa libis ng Gerar. 18 [[[[[[[[Ipinahukay niyang muli]]]]] ang [[[[[mga balon ni Abraham na tinabunan ng mga Filisteo. At ang mga balong iyon ay tinawag ni Isaac sa dating tawag dito ng kanyang ama.]]]]]

  The same abimelec the one with agreement to abraham see PICOL!!!

  GENESIS 26

  Ang Kasunduan ni Isaac at ni Abimelec

  26 Dumating si Abimelec buhat sa Gerar kasama si Ahuzat na kanyang tagapayo at si [[[[_Picol na pinuno ng kanyang hukbo]]](COMMANDER) . 27 Tinanong siya ni Isaac, “Bakit mo ako dinalaw? Hindi ba’t galit ka sa akin at ako’y pinaalis mo sa iyong bayan?”

  28 Ito ang sagot nila: “Naniniwala na kami ngayon na kasama mo ang Diyos; nais naming makipagkasundo sa iyo. Ipangako mo sanang 29 hindi mo kami pipinsalain, sapagkat hindi ka rin naman namin pininsala. Pinakitaan ka namin ng mabuti at hindi ka ginambala sa iyong pag-alis. Ikaw ngayon ang pinagpapala ni Yahweh.” 30 Naghanda si Isaac ng malaking salu-salo at sila’y nagkainan at nag-inuman. 31 Kinaumagahan, sila’y nagsumpaang magiging magkaibigan, at saka mapayapang naghiwalay.

  32 Nang araw ring iyon, ibinalita ng mga alipin ni Isaac na sila’y nakahukay na ng tubig. 33 Tinawag niyang “Balon ng Panata” ang balong iyon. Kaya, hanggang ngayon ay [[[[[Beer-seba ]]]] a ang tawag sa lunsod na itinayo roon.

  COMPARE TO ABRAHAM SEE PICOL!!!

  GENESIS 21

  Ang Kasunduan nina Abraham at Abimelec

  22 Nang panahong iyon, isinama ni Haring Abimelec si [[[[[___Picol, pinuno ng hukbo]]]](COMMANDER) , at sila’y nagpunta kay Abraham. Sinabi ni Abimelec kay Abraham, “Sa lahat ng gawain mo’y pinagpapala ka ng Diyos. 23 Isumpa mo ngayon sa harap ng Diyos na hindi mo ako dadayain pati na ang aking lahi. Kung paanong ako’y naging tapat sa iyo, ipangako mo rin namang magiging tapat ka sa akin at sa lupaing ito na tinitirhan mo ngayon.”

  24 “Nangangako ako,” tugon naman ni Abraham.

  25 Ngunit nagreklamo si Abraham kay Abimelec tungkol sa isang balon na inagaw ng mga alipin ng hari. 26 Sumagot si Abimelec, “Hindi ko nalalaman iyon. Bakit ngayon mo lamang sinabi sa akin?” 27 Nagkasundo ang dalawa, at binigyan ni Abraham si Abimelec ng ilang tupa’t baka. 28 Ibinukod ni Abraham ang pitong tupa ng kanyang kawan. 29 “Anong kahulugan nito?” tanong ni Abimelec.

  30 Sumagot si Abraham, “Ito’y para sa iyo, bilang pagsang-ayon mo na akin ang balong ito.” 31 Kaya ang lugar na iyon ay [[[[[tinawag na Beer-seba, ]]]] b sapagkat doon ay nanumpa sila sa isa’t isa.

  32 Matapos ang sumpaang iyon, bumalik na sa lupain ng mga Filisteo si Abimelec at si Picol na pinuno ng kanyang hukbo. 33 Pagkaalis nila’y nagtanim naman si Abraham ng punong tamarisko sa Beer-seba at sumamba kay Yahweh, ang Diyos na Walang Hanggan. 34 Mahabang panahong nanirahan si Abraham sa lupain ng mga Filisteo.

  SO NASA BEERSEVA lahat laman ng KWENTO!!

  Reply

 2. […] Arman G. De Castro Eto na debate natin Abdul Salam Olivar yuong DE JAVU MO NAGING DEJABOBO https://armandecastro.wordpress.com/…/zam-zam-well…/ […]

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: