Advertisements

WARNING TO SOME BIBLE INTERPRETER!!! MARK 16:17-18 NO WORD POISON BUT “DEADLY THING” NO WORD PICK UP SNAKE BUT “TAKE UP” SNAKE

VULGATE 405 A.D. BIBLE TRANSLATION

vulgate_markphoto 1

King James Bible

MARK 16:18 They shall take up serpents; and if they drink any deadly thing, it shall not hurt them; they shall lay hands on the sick, and they shall recover.

EXAMPLE OF DEADLY THING: SNAKE VENOM, GLASS (LIKE MAGICIAN THEY ARE EATING AND DRINKING BROKEN GLASSES), OTHERS ARE WILD FRUITS/VEGETABLES (2 KINGS 4:39-41) ETC…ETC BUT IF INTENTIONAL KILLING FORMULA THAT IS FOR EVIL ALREADY!!

2 KINGS 4:39=40 Tumayo ang isa sa mga naroon at lumabas ng bukid upang manguha ng gulay. Nakakita siya ng isang ligaw na baging na parang upo at maraming bunga. Kumuha siya ng makakaya niyang dalhin. Pagbabalik niya’y pinagputul-putol ang mga iyon at inilagay sa palayok na nakasalang.

               40 Pagkaluto, inihain niya ito ngunit nang tikman nila’y napasigaw sila, “Lingkod ng Diyos, lason po ito!” Hindi nila ito makain.

41 Sinabi ni Eliseo, “Magdala kayo rito ng kaunting harina.” Inabutan nga siya at ito’y ibinuhos sa palayok saka sinabi, “Ihain ninyo ngayon.” Nang kainin nila, wala namang masamang nangyari sa kanila.

 

WHAT ARE THE MEANING OF THE WORD “TAKE UP”?

TO CAPTURE, TO SEIZE, TO KILL…… SNAKEStake_up2

 take_up

 

NOW CHOOSE THE BIBLE THAT YOU CAN TRUST!! FOR ME VULGATE 405 A.D. TRANSLATION AND IN OLD TESTAMENT COMBINATION OF TANAKH AND HEBREW BIBLE.

THERE ARE SOME SCHOLARS THEY TRANSLATED THE BIBLE BUT THEY ARE INSERTING THEIR OWN INTERPRETATION THEY SHOULD STICK TO THE ORIGINAL TRANSLATIONS OR OLDER SCRIPT AND LET THE PEOPLE READ IT WITHOUT THEIR OWN INTERPRETATION SEE BELOW EXAMPLE HOW THEY AGGRAVATED THOSE VERSES.

choose_bible_translation_you_can_trust

ISANG HAMON NG KAPATID NA ISLAM NA HINDI NAMAN MARUNONG UMUNAWA AT BUMASA NA KULANG NA KULANG SA PAGKUHA NG MGA MAAYOS NA MEANING NG WORDS.

photo 3photo 4photo 2photo 5

PEACE ON EARTH! AMEN!!

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: