Advertisements

SI JOSE GINAWANG MATANDA SABI NI ABDUL SALAM OLIVAR VS ARMAN

Abdul Salam Olivar

ETO SAGOT KO UNAWAAIN MONG MABUTI HA?

GENESIS 29

Ang mga Anak ni Jacob

31 Alam ni Yahweh na si Lea ay di gaanong mahal ni Jacob, kaya’t niloob niyang magkaanak na ito, samantalang si [[[Raquel ay baog.]]] 32 Lalaki ang unang anak ni Lea. Ang sabi niya, “Nakita ni Yahweh ang aking suliranin. Ngayon, tiyak na mamahalin ako ng aking asawa.” Kaya’t [[[[ Ruben ]]]]]]ang ipinangalan niya rito. 33 Nagdalang-tao siyang muli at lalaki na naman ang kanyang naging anak. Kanyang sinabi, “Kaloob din ito sa akin ni Yahweh, dahil narinig niyang ako’y hindi mahal ng aking asawa.” Kaya’t tinawag naman niya itong [[[Simeon. ]]]]34 Muling nagdalang-tao si Lea at lalaki uli ang naging anak. Sinabi niya, “Lalo akong mapapalapit sa aking asawa, sapagkat tatlong lalaki na ang aming anak.” At tinawag niya itong [[[[[[Levi.]]]] 35 Nagdalang-tao siyang muli at lalaki pa rin ang kanyang anak. Sinabi niya, “Ngayo’y pupurihin ko si Yahweh.” Kaya’t tinawag niya itong [[[[[[Juda]]]]]]]. Pagkatapos noo’y [[[[[hindi na siya nagkaanak.]]]]

AYAN HUMINTO PANGANGANAK DIN NI LEA

So diyan si RUBEN, SIMEON, LEVI AT JUDA MGA ANAK NI LEA (4) yang anak ni Jacob sa GENESIS 29.

MAY ALIPIN SI LEA AT SI RACQUEL(same CHAPTER)

GENESIS 29:24 Ibinigay rin ni Laban kay LEA ang alipin nitong si ZILFA.
GENESIS 29:29 Ibinigay rin ni Laban kay RACQUEL ang alipin nitong si BILHA.

SO TANDAAN MO 4 na pangalan na yan na malalahian ni JACOB!!!!

GENESIS 30:6-13

hindi na magkaanak si RACQUEL KAYA IBINIGAY NIYA ALIPIN NIYANG SI BILHA NANAY NILA NEPTALI AT DAN kay Jacob

6 At sinabi ni Raquel, Hinatulan ako ng Dios, at dininig din naman ang aking tinig, at binigyan ako ng anak: kaya’t pinanganlang [[[[[[Dan. ]]]]]]
7 At si Bilhang alila ni Raquel ay naglihi uli at ipinanganak ang kaniyang ikalawang anak kay Jacob.
8 At sinabi ni Raquel, Ako’y nakipagbaka ng malaking pakikipagbaka sa aking kapatid, at ako’y nanaig: at siya’y pinanganlang [[[[[Nephtali. ]]]]

So 6 na anak ni Jacob so BUMAWI NAMAN SI LEA LABANAN NG KATULONG IBINIGAY NAMAN NIYA SI ZILFA NANAY NI GAD AT ASER kay Jacob

9 Nang makita ni Lea, na [[[siya’y hindi na nanganganak, ]]] ay kinuha si Zilpa na kaniyang alila at ibinigay na asawa kay Jacob.
10 At si Zilpa na alila ni Lea ay nagkaanak ng isang lalake kay Jacob.
11 At sinabi ni Lea, Kapalaran! at pinanganlang [[[[Gad]]]].
12 At ipinanganak ni Zilpa na alila ni Lea, ang kaniyang ikalawang anak kay Jacob.
13 At sinabi ni Lea, Mapalad ako! sapagka’t tatawagin akong mapalad ng mga babae: at tinawag niya ang kaniyang pangalan na [[[Aser. ]]]

So 8 na anak ni JACOB/ISRAEL NASAAN YUONG 4 na lalaki at 1 babae si DINA?

SO LET US CONTINUE THE SAME CHAPTER OF GENESIS 30

14 At yumaon si Ruben nang panahon ng paggapas ng trigo, at nakasumpong ng mga mandragoras sa bukid, at dinala sa kaniyang inang kay Lea. Nang magkagayo’y sinabi ni Raquel kay Lea, Ipinamamanhik ko sa iyo na bigyan mo ako ng mga mandragoras ng iyong anak.
15 At kaniyang sinabi, Kakaunti pa bang bagay na iyong kinuha ang aking asawa? at ibig mo pa ring kunin ang mga mandragoras ng aking anak? At sinabi ni Raquel, Kaya’t sisiping siya sa iyo ngayong gabi, dahil sa mga mandragoras ng iyong anak.
16 At si Jacob ay umuwing galing sa bukid ng hapon, at sinalubong siya ni Lea, at sa kaniya’y sinabi, Sa akin ka dapat sumiping; sapagka’t tunay na ikaw ay aking inupahan ng mga mandragoras ng aking anak. At sumiping siya sa kaniya ng gabing yaon.
17At [[[[[[dininig ng Dios si Lea: ]]]] at siya’y naglihi at kaniyang ipinanganak kay Jacob ang kaniyang ikalimang anak.
18At sinabi ni Lea, Ibinigay sa akin ng Dios ang aking kaupahan, sapagka’t ibinigay ko ang aking alila sa aking asawa: at kaniyang pinanganlang [[[[Issachar. ]]]]
19At naglihi uli si Lea, at kaniyang ipinanganak ang kaniyang ikaanim na anak kay Jacob.
20At sinabi ni Lea, Binigyan ako ng Dios ng isang mabuting kaloob; ngayo’y makikisama na sa akin ang aking asawa, sapagka’t nagkaanak ako sa kaniya ng anim na lalake: at kaniyang pinanganlang [[[[[Zabulon. ]]]
21At pagkatapos ay nanganak siya ng babae, at kaniyang pinanganlang [[[[[[Dina. ]]]]]

SO ANIM (6) NA ANAK NI LEA at ISANG (1) BABAE SI DINA. 2 kay BILHA AT 2 kay ZILFA. So 11 na lahat 10 lalaki at 1 babae si DINA!!

DITO NIPANGANAK NA SI DINA WALA PA SI JOSE!!!!

22At naalala ng Dios si Raquel, at dininig ng Dios, at [[[binuksan ang kaniyang bahay-bata. ]]
23At siya’y naglihi at nanganak ng lalake; at kaniyang sinabi, Inalis ng Dios sa akin ang kakutyaan ko:
24At kaniyang tinawag ang pangalan niya na [[[[[Jose,]]] na sinasabi, [[[[Dagdagan pa ako ng Panginoon ng isang anak. ]]]]]

SO HUMINGI SI RAQUEL NG DAGDAG NA ISA PA!!! So nangyari genetics mo…sa mga sumunod na chapter.

SA [[[[[CHAPTER 34 ]]]] ginahasa na si DINA…AT NAKIDIGMA NA MGA ANAK NI JACOB SA LAHI NG GUMAHASA KAY DINA!! SO MGA MANDIRIGMA NA MGA ANAK NI JACOB!!

GENESIS 30 nasa GENESIS 35:18 namatay si RAQUEL AT ISINILANG SI [[[[BENJAMIN]]]] kalayo ng agwat DAHIL TUMAKAS NA SILA KAY LABAN DIYAN, NAKIPAGKITA KAY ESAU…nanatili sa Bethel…

NGAYON ABDUL SALAM OLIVAR YAANG SINASABI MONG 17 years old si JOSE AY NASA CHAPTER 37 na!!!!

SO ANO CONTRADICTION DIYAN EH TALAGA NAMANG DALAGA AT BINATA NA MGA ANAK NI JACOB SA CHAPTE R 34.

 

FACEBOOK CHAT!!

 • Arman G. De Castro Nasaan bata ginawang binata diyan Abdul Salam Olivartumakbo ang panahon hindi ba? Sayang yuong 18 years mong pagbabasa ng biblia ngayon mo lang nalaman yuong tamang sagot.
  6 hrs · Like
 • Abdul Salam Olivar kulang yang latag mo ilatag mo yung 7 years na pagsasama ni hacob at lea kung saan nagkaroon ng 7 anak si leah/// at nagkaroon ng jose si raquel kung saan pagkaanak na pagkaanak ni raquel kay jose ay 6 na taon ang pagitan ng lumisan si hacob at pumuntang sechem…. wala pick n roll ka gusto mo ituro ko sa iyo???
  5 hrs · Like
 • Abdul Salam Olivar saan naman nagkaroon ng sietas na dalaga na si raquel nung dumating sila sa sichem wala niloloko mo yung mga kapanalig mo ilatag mo ang mga sietas ng komiks mo…..
  5 hrs · Like
 • Arman G. De Castro Di ka ba marunong bumasa ng storya? Read CHAPTER 34 ha!
  5 hrs · Like
 • Abdul Salam Olivar SO ANO CONTRADICTION DIYAN EH TALAGA NAMANG DALAGA AT BINATA NA MGA ANAK NI JACOB SA CHAPTE R 34.///////////////// ano ito mando hakahaka?? nyahahahaha
  5 hrs · Like
 • Arman G. De Castro Eh nasaan ba yuong 17 years old si Jose anong chapter?
  5 hrs · Like
 • Abdul Salam Olivar ah ikaw ang hindi marunong bumasa nasa 37:2 basahin mo
  5 hrs · Like
 • Arman G. De Castro Hindi bat nasa CHAPTER 37 na diba? So nakikipagdigmaan na sila sa nang rape kay dina na sinundan ni Jose!!
  5 hrs · Like
 • Arman G. De Castro O kaya nga MALIWANAG MADAMING TAON NA LUMIPAS BAKIT PAG-AANAK LANG KINOMPUTE NO MALI PA…AFTER 7 years lang ibinigay si LEA IHO..
  5 hrs · Like
 • Abdul Salam Olivar akala ko magaling ka sa geography ilatag mo nga kung bumalik pa si hacob sa sichem matapos ang embentong kwento na yan??? wala talaga ang kitab mo pagsinuri komiks lang
  5 hrs · Like
 • Arman G. De Castro Utak mo ayusin mo 9 na chapter lahat yan ulit ulitin mo munang basahin saka ka bumalik sa akin. Katulad ng sinasabi ko nasasagot kita pero hindi mo din alam sagot sa mga tanong mo.
  5 hrs · Like
 • Abdul Salam Olivar oo nga nung umalis si jacob mula sa beyenan nya ayon sa kitab mo ay 6 yearsold palang si jose si dinah naman kung ipalagay natin taontaon nag anak si leah ay 6 years old din lang dumating si hacob sa sichem at namugot ng ulo ang mga batiti nyang anak nSee More
  5 hrs · Like
 • Arman G. De Castro NAKIKIDIGMA SILANG LAHAT SA CHAPTER 34 MAGREVIEW KA!!
  5 hrs · Like
 • Abdul Salam Olivar nyahahaha nakikidigma kaya o dinagdag lang ang gahasaan at digmaan… kung mapapatunayan ko mismo sa kitab mo na hindi na nagkita ang magkapatid na jose at benjamin nung sinilang si bunso tanggap mo na ba ang kapalpakan ng komiks mo????? ikaw ata ang lumalabas ngayon na walang reading comprehension ahh
  5 hrs · Like
 • Abdul Salam Olivar kahit saang anggulo pa natin ito tingnan error ang genesis na aklat..
  5 hrs · Like
 • Arman G. De Castro SINO BA BUNSO? sige nga sumagot ka
  5 hrs · Edited · Like
 • Guiaria Pikit Anong aklat naman at sinong propeta ang nag sabi ng dyos ay c yawe kasi ang
  Aramaic ni hesus isa alaihi slm ay ang tawag nila sa Allah ay elah tapos ang.
  Hebrew ni moisis musa alaihi slm ay aloah Arabic Muhammad s a w} ay ALLAH}ang tawag sa lumikha ng lahat ng bagay ang lahat nila ay nag sugo ng sambahin ang nag iisang diyos
  jesus & moisis ay nag sabi here O israel the Lord of our God is One GOD the Lord is One mark 12:29 &Deut 6:4
  Si Muhammad naman ay lahat ng tao sa buong mundo shahada ang kanyang ipinag utos sa mga tao. Tulad ng LA ILAHA ILLAH ALLAH>na ang ibig sabihin ay wala ng ibang diyos maliban pa kay Allah
  Kaya ang ELAH >ELOHIM>ALLAH AY MAGKA KAPATID NA WIKA GETZ SANA NINYO NILIKHA TAYO NG ALLAH ISANG RELIHIYON SUMAMBA SA NAG IISANG DIYOS NA LUMIKHA SA SANTINAKPAN
  Pero tao lang ang nag paparami ng diyos gumagawa ng sariling haka haka na ang diyos ay nagkatawang tao sa pagitan ni hesus astagferullah
  ang diyos ay hindi anak ng tao na nagkaka sala at nagsisinungaling nasa biblia din poh ninyo yan ^~^
  4 hrs · Like
 • Arman G. De Castro FROM @abdul salam olivar nyahahaha nakikidigma kaya o dinagdag lang ang gahasaan at digmaan… kung mapapatunayan ko mismo sa kitab mo na hindi na nagkita ang magkapatid na jose at benjamin nung sinilang si bunso tanggap mo na ba ang kapalpakan ng komiSee More
  3 hrs · Like
 • Abdul Salam Olivar nyahahahaha ibig sabihin bata lang nuong mangyari ang bintahan supalpal ka sa sarili mong latag nyahahahahaha inamin din nyahahahaha
  2 hrs · Like
 • Abdul Salam Olivar gusto mo komputasyon??? nyahahahaha talo ka na naman tsktsktsk….
  2 hrs · Like
 • Abdul Salam Olivar komiks nga kitams hindi na nga nagkita si jose at benjamin kasi sa sichem binenta si jose tapos si benjamin naman ay isinilang sa daan papuntang lupain ni isaac papaano ngayon naging 17 si jose nuong benenta sya nyahahahaha lokolokong komiks yan ahhhhh pati si mando nadali nyahahahahaha…..
  Arman G. De Castro KAENGOT MO NAMAN SA PALAGAY MO ILAN ANG EDAD NI DINA NG MA RAPE? SINUNDAN NI JOSE YAN….
Advertisements

2 responses to this post.

 1. Posted by butata on April 29, 2014 at 1:17 pm

  nakakatawa kadebate si mando suriin nyo

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: