Advertisements

EATING PORK/PIG/SWAN/CAMEL OR LECHON BABOY IS IT PROHIBITED? IS THAT THE ONLY ANIMAL PROHIBITED BY GOD TO EAT? WRONG!!

1 Corinto 10:25-28

25 Lahat ng ipinagbibili sa pamilihan ay kanin ninyo, at huwag kayong magsipagtanong ng anoman dahilan sa budhi;

26 Sapagka’t ang lupa ay sa Panginoon, at ang kabuuan ng naririto.

27 Kung kayo’y aanyayahan ng isang hindi sumasampalataya, at ibig ninyong pumaroon; ang anomang ihain sa inyo ay kanin ninyo, at huwag kayong magsipagtanong ng anoman dahilan sa budhi.

28 Datapuwa’t kung sa inyo’y may magsabi, Ito’y inihandog na hain, ay huwag ninyong kanin, dahilan doon sa nagpahayag at dahilan sa budhi;


COLOSAS 2:13-23

 

13 At nang kayo’y mga patay dahil sa inyong mga kasalanan, at sa di pagtutuli ng inyong laman ay kaniyang binuhay kayo na kalakip niya, na ipinatawad sa atin ang ating lahat na mga kasalanan:

14 Na pinawi ang usapang nasusulat sa mga palatuntunan laban sa atin, na hindi naayon sa atin: at ito’y kaniyang inalis, na ipinako sa krus;

15 Pagkasamsam sa mga pamunuan at sa mga kapangyarihan sila’y mga inilagay niya sa hayag na kahihiyan, na nagtatagumpay siya sa kanila sa bagay na ito.

16 Sinoman nga ay huwag humatol sa inyo tungkol sa pagkain, o sa paginom, o tungkol sa kapistahan, o bagong buwan o araw ng sabbath:

17 Na isang anino ng mga bagay na magsisidating: nguni’t ang katawan ay kay Cristo.

18 Sinoman ay huwag manakawan ng ganting-pala sa inyo sa pamamagitan ng kusang pagpapakababa at pagsamba sa mga anghel, na nananatili sa mga bagay na kaniyang nakita, na nagpapalalo ng walang kabuluhan sa pamamagitan ng kaniyang akalang ukol sa laman,

19 At hindi nangangapit sa Ulo, na sa kaniya’y ang buong katawan, na inaalalayan at nakalakip sa pamamagitan ng mga kasukasuan at mga litid, ay lumalago ng paglagong mula sa Dios.

20 Kung kayo’y nangamatay na kalakip ni Cristo mula sa mga pasimulang aral ng sanglibutan, bakit, na waring kayo’y nangabubuhay pa sa sanglibutan, kayo’y nangapasasakop sa mga palatuntunan,

21 Gaya ng: Huwag dumampot, ni huwag lumasap, ni huwag humipo;

22 (Ang lahat ng mga bagay na ito ay mangasisira sa paggamit), ayon sa mga utos at mga aral ng mga tao?

23 Ang mga bagay na iya’y katotohanang mayroong anyo ng karunungan sa pagsambang kusa, at sa pagpapakababa, at sa pagpapakahirap sa katawan; nguni’t walang anomang kabuluhan laban sa ikalalayaw ng laman.


WALA PA BA KAYONG UNAWA DAW UNTIL NOW?

MARCOS 7:18-19

18 “Hanggang ngayon ba ay hindi pa rin ninyo ako maunawaan?” tanong ni Jesus. “Hindi ba ninyo alam na hindi ang anumang mula sa labas ng tao ang nakapagpaparumi sa kanya, 19 sapagkat hindi naman iyon pumapasok sa kanyang puso, kundi sa tiyan, at pagkatapos ay idinudumi.” [[[[[[[[[[[[[[[Sa ganitong paraan ay ipinahayag ni Jesus na ang lahat ng pagkain ay maaaring kainin.]]]]]]]]]]

 QUESTION: ARE THERE ANY PUNISHEMENT GIVEN IN TORAH ABOUT BEING UNCLEAN ON FOOD? IF YOU HAVE THE VERSE GIVE IT TO ME…I REPEAT (PUNISHMENT) EX. (STONED TO DEATH, KILL HIM) ETC..

WHAT WAS WRITTEN IS YOU WILL BECOME UNCLEAN ONLY UNTIL EVEN (SUNSET) NOT LIFETIME OR UNTIL PARADISE ISAIAH 66 ARE PROPHECIES NOT LITERAL PIG AND RAT/MOUSE IN EDEN SO THE ANIMAL IN ISAIAH 66 IS ABOUT SINS PROHECIES CAN NEVER BE LITERAL ALL ARE SYMBOLICAL!!.

CAMEL1CAMEL2LEVITICUS 11_720 VALLOTTON LEVITICUS 03 UNCLEAN ANIMALS clean-and-unclean-meats images UNCLEAN FOODS2

LEVITICUS 11:10 And all that have not fins and scales in the seas, and in the rivers, of all that swarm in the waters, and of all the living creatures that are in the waters, they are a detestable thing unto you, UNCLEAN FOODS3EATING PORK/PIG/SWAN/CAMEL OR LECHON BABOY IS IT PROHIBITED? YES NOT ONLY PIG SEE ALL THE PICTURES ABOVE!!

LEVITICUS 11:4 DO NOT EAT CAMEL

REMEMBER: YOU WILL BECOME UNCLEAN UNTIL EVEN…(SUNSET) NOT LIFETIME OR UNTIL PARADISE READ ALL PINK COLORS BELOW!!

Leviticus Chapter 11 וַיִּקְרָא

א  וַיְדַבֵּר יְהוָה אֶל-מֹשֶׁה וְאֶל-אַהֲרֹן, לֵאמֹר אֲלֵהֶם. 1 And the LORD spoke unto Moses and to Aaron, saying unto them:
ב  דַּבְּרוּ אֶל-בְּנֵי יִשְׂרָאֵל, לֵאמֹר:  זֹאת הַחַיָּה אֲשֶׁר תֹּאכְלוּ, מִכָּל-הַבְּהֵמָה אֲשֶׁר עַל-הָאָרֶץ. 2 Speak unto the children of Israel, saying: These are the living things which ye may eat among all the beasts that are on the earth.
ג  כֹּל מַפְרֶסֶת פַּרְסָה, וְשֹׁסַעַת שֶׁסַע פְּרָסֹת, מַעֲלַת גֵּרָה, בַּבְּהֵמָה–אֹתָהּ, תֹּאכֵלוּ. 3 Whatsoever parteth the hoof, and is wholly cloven-footed, and cheweth the cud, among the beasts, that may ye eat.
ד  אַךְ אֶת-זֶה, לֹא תֹאכְלוּ, מִמַּעֲלֵי הַגֵּרָה, וּמִמַּפְרִסֵי הַפַּרְסָה:  אֶת-הַגָּמָל כִּי-מַעֲלֵה גֵרָה הוּא, וּפַרְסָה אֵינֶנּוּ מַפְרִיס–טָמֵא הוּא, לָכֶם. 4 Nevertheless these shall ye not eat of them that only chew the cud, or of them that only part the hoof: the CAMEL, because he cheweth the cud but parteth not the hoof, he is unclean unto you.
ה  וְאֶת-הַשָּׁפָן, כִּי-מַעֲלֵה גֵרָה הוּא, וּפַרְסָה, לֹא יַפְרִיס; טָמֵא הוּא, לָכֶם. 5 And the rock-badger, because he cheweth the cud but parteth not the hoof, he is unclean unto you.
ו  וְאֶת-הָאַרְנֶבֶת, כִּי-מַעֲלַת גֵּרָה הִוא, וּפַרְסָה, לֹא הִפְרִיסָה; טְמֵאָה הִוא, לָכֶם. 6 And the hare, because she cheweth the cud but parteth not the hoof, she is unclean unto you.
ז  וְאֶת-הַחֲזִיר כִּי-מַפְרִיס פַּרְסָה הוּא, וְשֹׁסַע שֶׁסַע פַּרְסָה, וְהוּא, גֵּרָה לֹא-יִגָּר; טָמֵא הוּא, לָכֶם. 7 And the SWINE, because he parteth the hoof, and is cloven-footed, but cheweth not the cud, he is unclean unto you.
ח  מִבְּשָׂרָם לֹא תֹאכֵלוּ, וּבְנִבְלָתָם לֹא תִגָּעוּ; טְמֵאִים הֵם, לָכֶם. 8 Of their flesh ye shall not eat, and their carcasses ye shall not touch; they are unclean unto you.
ט  אֶת-זֶה, תֹּאכְלוּ, מִכֹּל, אֲשֶׁר בַּמָּיִם:  כֹּל אֲשֶׁר-לוֹ סְנַפִּיר וְקַשְׂקֶשֶׂת בַּמַּיִם, בַּיַּמִּים וּבַנְּחָלִים–אֹתָם תֹּאכֵלוּ. 9 These may ye eat of all that are in the waters: whatsoever hath fins and scales in the waters, in the seas, and in the rivers, them may ye eat.
י  וְכֹל אֲשֶׁר אֵין-לוֹ סְנַפִּיר וְקַשְׂקֶשֶׂת, בַּיַּמִּים וּבַנְּחָלִים, מִכֹּל שֶׁרֶץ הַמַּיִם, וּמִכֹּל נֶפֶשׁ הַחַיָּה אֲשֶׁר בַּמָּיִם–שֶׁקֶץ הֵם, לָכֶם. 10 And all that have not fins and scales in the seas, and in the rivers, of all that swarm in the waters, and of all the living creatures that are in the waters, they are a detestable thing unto you,
יא  וְשֶׁקֶץ, יִהְיוּ לָכֶם; מִבְּשָׂרָם לֹא תֹאכֵלוּ, וְאֶת-נִבְלָתָם תְּשַׁקֵּצוּ. 11 and they shall be a detestable thing unto you; ye shall not eat of their flesh, and their carcasses ye shall have in detestation.
יב  כֹּל אֲשֶׁר אֵין-לוֹ סְנַפִּיר וְקַשְׂקֶשֶׂת, בַּמָּיִם–שֶׁקֶץ הוּא, לָכֶם. 12 Whatsoever hath no fins nor scales in the waters, that is a detestable thing unto you.
יג  וְאֶת-אֵלֶּה תְּשַׁקְּצוּ מִן-הָעוֹף, לֹא יֵאָכְלוּ שֶׁקֶץ הֵם:  אֶת-הַנֶּשֶׁר, וְאֶת-הַפֶּרֶס, וְאֵת, הָעָזְנִיָּה. 13 And these ye shall have in detestation among the fowls; they shall not be eaten, they are a detestable thing: the great vulture, and the bearded vulture, and the ospray;
יד  וְאֶת-הַדָּאָה–וְאֶת-הָאַיָּה, לְמִינָהּ. 14 and the kite, and the falcon after its kinds;
טו  אֵת כָּל-עֹרֵב, לְמִינוֹ. 15 every raven after its kinds;
טז  וְאֵת בַּת הַיַּעֲנָה, וְאֶת-הַתַּחְמָס וְאֶת-הַשָּׁחַף; וְאֶת-הַנֵּץ, לְמִינֵהוּ. 16 and the ostrich, and the night-hawk, and the sea-mew, and the hawk after its kinds;
יז  וְאֶת-הַכּוֹס וְאֶת-הַשָּׁלָךְ, וְאֶת-הַיַּנְשׁוּף. 17 and the little owl, and the cormorant, and the great owl;
יח  וְאֶת-הַתִּנְשֶׁמֶת וְאֶת-הַקָּאָת, וְאֶת-הָרָחָם. 18 and the horned owl, and the pelican, and the carrion-vulture;
יט  וְאֵת, הַחֲסִידָה, הָאֲנָפָה, לְמִינָהּ; וְאֶת-הַדּוּכִיפַת, וְאֶת-הָעֲטַלֵּף. 19 and the stork, and the heron after its kinds, and the hoopoe, and the bat.
כ  כֹּל שֶׁרֶץ הָעוֹף, הַהֹלֵךְ עַל-אַרְבַּע–שֶׁקֶץ הוּא, לָכֶם. 20 All winged swarming things that go upon all fours are a detestable thing unto you.
כא  אַךְ אֶת-זֶה, תֹּאכְלוּ, מִכֹּל שֶׁרֶץ הָעוֹף, הַהֹלֵךְ עַל-אַרְבַּע:  אֲשֶׁר-לא (לוֹ) כְרָעַיִם מִמַּעַל לְרַגְלָיו, לְנַתֵּר בָּהֵן עַל-הָאָרֶץ. 21 Yet these may ye eat of all winged swarming things that go upon all fours, which have jointed legs above their feet, wherewith to leap upon the earth;
כב  אֶת-אֵלֶּה מֵהֶם, תֹּאכֵלוּ–אֶת-הָאַרְבֶּה לְמִינוֹ, וְאֶת-הַסָּלְעָם לְמִינֵהוּ; וְאֶת-הַחַרְגֹּל לְמִינֵהוּ, וְאֶת-הֶחָגָב לְמִינֵהוּ. 22 even these of them ye may eat: the locust after its kinds, and the bald locust after its kinds, and the cricket after its kinds, and the grasshopper after its kinds.
כג  וְכֹל שֶׁרֶץ הָעוֹף, אֲשֶׁר-לוֹ אַרְבַּע רַגְלָיִם–שֶׁקֶץ הוּא, לָכֶם. 23 But all winged swarming things, which have four feet, are a detestable thing unto you.
כד  וּלְאֵלֶּה, תִּטַּמָּאוּ; כָּל-הַנֹּגֵעַ בְּנִבְלָתָם, יִטְמָא עַד-הָעָרֶב. 24 And by these ye shall become unclean; whosoever toucheth the carcass of them shall be unclean until even(SUNSET).
כה  וְכָל-הַנֹּשֵׂא, מִנִּבְלָתָם–יְכַבֵּס בְּגָדָיו, וְטָמֵא עַד-הָעָרֶב. 25 And whosoever beareth aught of the carcass of them shall wash his clothes, and be unclean until the even(SUNSET).
כו  לְכָל-הַבְּהֵמָה אֲשֶׁר הִוא מַפְרֶסֶת פַּרְסָה וְשֶׁסַע אֵינֶנָּה שֹׁסַעַת, וְגֵרָה אֵינֶנָּה מַעֲלָה–טְמֵאִים הֵם, לָכֶם; כָּל-הַנֹּגֵעַ בָּהֶם, יִטְמָא. 26 Every beast which parteth the hoof, but is not cloven footed, nor cheweth the cud, is unclean unto you; every one that toucheth them shall be unclean.
כז  וְכֹל הוֹלֵךְ עַל-כַּפָּיו, בְּכָל-הַחַיָּה הַהֹלֶכֶת עַל-אַרְבַּע–טְמֵאִים הֵם, לָכֶם; כָּל-הַנֹּגֵעַ בְּנִבְלָתָם, יִטְמָא עַד-הָעָרֶב. 27 And whatsoever goeth upon its paws, among all beasts that go on all fours, they are unclean unto you; whoso toucheth their carcass shall be unclean until the even(SUNSET).
כח  וְהַנֹּשֵׂא, אֶת-נִבְלָתָם–יְכַבֵּס בְּגָדָיו, וְטָמֵא עַד-הָעָרֶב; טְמֵאִים הֵמָּה, לָכֶם.  {ס} 28 And he that beareth the carcass of them shall wash his clothes, and be unclean until the even; they are unclean unto you. {S}
כט  וְזֶה לָכֶם הַטָּמֵא, בַּשֶּׁרֶץ הַשֹּׁרֵץ עַל-הָאָרֶץ:  הַחֹלֶד וְהָעַכְבָּר, וְהַצָּב לְמִינֵהוּ. 29 And these are they which are unclean unto you among the swarming things that swarm upon the earth: the weasel, and the mouse, and the great lizard after its kinds,
ל  וְהָאֲנָקָה וְהַכֹּחַ, וְהַלְּטָאָה; וְהַחֹמֶט, וְהַתִּנְשָׁמֶת. 30 and the gecko, and the land-crocodile, and the lizard, and the sand-lizard, and the chameleon.
לא  אֵלֶּה הַטְּמֵאִים לָכֶם, בְּכָל-הַשָּׁרֶץ; כָּל-הַנֹּגֵעַ בָּהֶם בְּמֹתָם, יִטְמָא עַד-הָעָרֶב. 31 These are they which are unclean to you among all that swarm; whosoever doth touch them, when they are dead, shall be unclean until the even(SUNSET).
לב  וְכֹל אֲשֶׁר-יִפֹּל-עָלָיו מֵהֶם בְּמֹתָם יִטְמָא, מִכָּל-כְּלִי-עֵץ אוֹ בֶגֶד אוֹ-עוֹר אוֹ שָׂק, כָּל-כְּלִי, אֲשֶׁר-יֵעָשֶׂה מְלָאכָה בָּהֶם; בַּמַּיִם יוּבָא וְטָמֵא עַד-הָעֶרֶב, וְטָהֵר. 32 And upon whatsoever any of them, when they are dead, doth fall, it shall be unclean; whether it be any vessel of wood, or raiment, or skin, or sack, whatsoever vessel it be, wherewith any work is done, it must be put into water, and it shall be unclean until the even(SUNSET); then shall it be clean.
לג  וְכָל-כְּלִי-חֶרֶשׂ–אֲשֶׁר-יִפֹּל מֵהֶם, אֶל-תּוֹכוֹ:  כֹּל אֲשֶׁר בְּתוֹכוֹ יִטְמָא, וְאֹתוֹ תִשְׁבֹּרוּ. 33 And every earthen vessel whereinto any of them falleth, whatsoever is in it shall be unclean, and it ye shall break.
לד  מִכָּל-הָאֹכֶל אֲשֶׁר יֵאָכֵל, אֲשֶׁר יָבוֹא עָלָיו מַיִם–יִטְמָא; וְכָל-מַשְׁקֶה אֲשֶׁר יִשָּׁתֶה, בְּכָל-כְּלִי יִטְמָא. 34 All food therein which may be eaten, that on which water cometh, shall be unclean; and all drink in every such vessel that may be drunk shall be unclean.
לה  וְכֹל אֲשֶׁר-יִפֹּל מִנִּבְלָתָם עָלָיו, יִטְמָא–תַּנּוּר וְכִירַיִם יֻתָּץ, טְמֵאִים הֵם; וּטְמֵאִים, יִהְיוּ לָכֶם. 35 And every thing whereupon any part of their carcass falleth shall be unclean; whether oven, or range for pots, it shall be broken in pieces; they are unclean, and shall be unclean unto you.
לו  אַךְ מַעְיָן וּבוֹר מִקְוֵה-מַיִם, יִהְיֶה טָהוֹר; וְנֹגֵעַ בְּנִבְלָתָם, יִטְמָא. 36 Nevertheless a fountain or a cistern wherein is a gathering of water shall be clean; but he who toucheth their carcass shall be unclean.
לז  וְכִי יִפֹּל מִנִּבְלָתָם, עַל-כָּל-זֶרַע זֵרוּעַ אֲשֶׁר יִזָּרֵעַ–טָהוֹר, הוּא. 37 And if aught of their carcass fall upon any sowing seed which is to be sown, it is clean.
לח  וְכִי יֻתַּן-מַיִם עַל-זֶרַע, וְנָפַל מִנִּבְלָתָם עָלָיו–טָמֵא הוּא, לָכֶם.  {ס} 38 But if water be put upon the seed, and aught of their carcass fall thereon, it is unclean unto you. {S}
לט  וְכִי יָמוּת מִן-הַבְּהֵמָה, אֲשֶׁר-הִיא לָכֶם לְאָכְלָה–הַנֹּגֵעַ בְּנִבְלָתָהּ, יִטְמָא עַד-הָעָרֶב. 39 And if any beast, of which ye may eat, die, he that toucheth the carcass thereof shall be unclean until the even(SUNSET).
מ  וְהָאֹכֵל, מִנִּבְלָתָהּ–יְכַבֵּס בְּגָדָיו, וְטָמֵא עַד-הָעָרֶב; וְהַנֹּשֵׂא, אֶת-נִבְלָתָהּ–יְכַבֵּס בְּגָדָיו, וְטָמֵא עַד-הָעָרֶב. 40 And he that eateth of the carcass of it shall wash his clothes, and be unclean until the even; he also that beareth the carcass of it shall wash his clothes, and be unclean until the even(SUNSET).
מא  וְכָל-הַשֶּׁרֶץ, הַשֹּׁרֵץ עַל-הָאָרֶץ–שֶׁקֶץ הוּא, לֹא יֵאָכֵל. 41 And every swarming thing that swarmeth upon the earth is a detestable thing; it shall not be eaten.
מב  כֹּל הוֹלֵךְ עַל-גָּחוֹן וְכֹל הוֹלֵךְ עַל-אַרְבַּע, עַד כָּל-מַרְבֵּה רַגְלַיִם, לְכָל-הַשֶּׁרֶץ, הַשֹּׁרֵץ עַל-הָאָרֶץ–לֹא תֹאכְלוּם, כִּי-שֶׁקֶץ הֵם. 42 Whatsoever goeth upon the belly, and whatsoever goeth upon all fours, or whatsoever hath many feet, even all swarming things that swarm upon the earth, them ye shall not eat; for they are a detestable thing.
מג  אַל-תְּשַׁקְּצוּ, אֶת-נַפְשֹׁתֵיכֶם, בְּכָל-הַשֶּׁרֶץ, הַשֹּׁרֵץ; וְלֹא תִטַּמְּאוּ בָּהֶם, וְנִטְמֵתֶם בָּם. 43 Ye shall not make yourselves detestable with any swarming thing that swarmeth, neither shall ye make yourselves unclean with them, that ye should be defiled thereby.
מד  כִּי אֲנִי יְהוָה, אֱלֹהֵיכֶם, וְהִתְקַדִּשְׁתֶּם וִהְיִיתֶם קְדֹשִׁים, כִּי קָדוֹשׁ אָנִי; וְלֹא תְטַמְּאוּ אֶת-נַפְשֹׁתֵיכֶם, בְּכָל-הַשֶּׁרֶץ הָרֹמֵשׂ עַל-הָאָרֶץ. 44 For I am the LORD your God; sanctify yourselves therefore, and be ye holy; for I am holy; neither shall ye defile yourselves with any manner of swarming thing that moveth upon the earth.
מה  כִּי אֲנִי יְהוָה, הַמַּעֲלֶה אֶתְכֶם מֵאֶרֶץ מִצְרַיִם, לִהְיֹת לָכֶם, לֵאלֹהִים; וִהְיִיתֶם קְדֹשִׁים, כִּי קָדוֹשׁ אָנִי. 45 For I am the LORD that brought you up out of the land of Egypt, to be your God; ye shall therefore be holy, for I am holy.
מו  זֹאת תּוֹרַת הַבְּהֵמָה, וְהָעוֹף, וְכֹל נֶפֶשׁ הַחַיָּה, הָרֹמֶשֶׂת בַּמָּיִם; וּלְכָל-נֶפֶשׁ, הַשֹּׁרֶצֶת עַל-הָאָרֶץ. 46 This is the law of the beast, and of the fowl, and of every living creature that moveth in the waters, and of every creature that swarmeth upon the earth;
מז  לְהַבְדִּיל, בֵּין הַטָּמֵא וּבֵין הַטָּהֹר; וּבֵין הַחַיָּה, הַנֶּאֱכֶלֶת, וּבֵין הַחַיָּה, אֲשֶׁר לֹא תֵאָכֵל.  {פ} 47 to make a difference between the unclean and the clean, and between the living thing that may be eaten and the living thing that may not be eaten. {P}

QUESTION: DOES MOSES GIVE PUNISHMENT IN EATING PROHITED FOODS? AGAIN I REPEAT PUNISHMENT EX. (KILL, STONED TO DEATH) ETC..IF YOU HAVE GIVE ME THE VERSE.

 ISAIAH 66 ARE THE PROPHECIES OF ISAIAH FOR BEING SINFUL IT IS NOT THE LITERAL PIG AND RAT/MOUSE IN EDEN.

THOSE WHO PROHIBIT SOME FOOD IN THE LAST DAY ARE THE TEACHINGS OF EVIL

1 Timoteo 4: 1-16

Mga Huwad na Guro

1 Maliwanag ang sinasabi ng Espiritu na sa mga HULING ARAW (LAST DAYS) ay iiwan ng ilan ang pananampalataya. Susunod sila sa mga mapanlinlang na espiritu at sa mga(((( katuruan ng mga DEMONYO)))). 2 Ang mga katuru- ang ito’y pinalalaganap ng mga taong sinungaling at may mga manhid na budhi. 3 ((((((Ipinagbabawal nila ang pag-aasawa ))))))) at (((((ang ilang uri ng pagkain)))), ….READ MORE

 

ANG PAGPASOK SA KAHARIAN NG LANGIT AY HINDI NABABATAY SA PAGKAIN AT INUMIN

ROMA 14:17 SAPAGKAT ang PAGPASOK NG TAO sa KAHARIAN NG DIYOS ay HINDI!!!!!! NABABATAY SA PAGKAIN AT INUMIN kundi sa PAGIGING MATUWID, PAGKAKASUNDO-SUNDO AT KAGALAKAN na pawang KALOOB NG ESPIRITO SANTO.

ROMA 14:17 For the KINGDOM OF GOD is not MEAT and DRINK; but righteousness, and peace, and joy in the Holy Ghost. ROMA 14:13-17

14 13 Let us not therefore judge one another any more. But judge this rather, that you put not a stumblingblock or a scandal in your brother’s way. non ergo amplius invicem iudicemus sed hoc iudicate magis ne ponatis offendiculum fratri vel scandalum
14 14 I know, and am confident in the Lord Jesus, that nothing is unclean of itself: but to him that esteemeth any thing to be unclean, to him it is unclean. scio et confido in Domino Iesu quia nihil commune per ipsum nisi ei qui existimat quid commune esse illi commune est
14 15 For if, because of thy meat, thy brother be grieved, thou walkest not now according to charity. Destroy not him with thy meat, for whom Christ died. si enim propter cibum frater tuus contristatur iam non secundum caritatem ambulas noli cibo tuo illum perdere pro quo Christus mortuus est
14 16 Let not then our good be evil spoken of. non ergo blasphemetur bonum nostrum
14 17 For the kingdom of God is not meat and drink: but justice and peace and joy in the Holy Ghost. non est regnum Dei esca et potus sed iustitia et pax et gaudium in Spiritu Sancto

 

TAGALOG

ROMA 14:13-17

13 Huwag na nga tayong mangaghatulan pa sa isa’t isa: kundi bagkus ihatol ninyo ito, na ang sinoman ay huwag maglagay ng katitisuran sa daan ng kaniyang kapatid o kadahilanan ng ikararapa. 
14 Nalalaman ko, at naniniwala akong lubos kay Jesus na Panginoon, na walang anomang bagay na marumi sa kaniyang sarili: maliban na doon sa nagaakala na ang anomang bagay ay marumi, sa kaniya’y marumi ito. 
15 Sapagka’t kung dahil sa pagkain ang iyong kapatid ay naghinanakit ay hindi ka na lumalakad sa pagibig. Huwag mong ipamahamak sa iyong pagkain yaong pinagkamatayan ni Cristo. 
16 Huwag nga ninyong pabayaan na pagsalitaan ng masama ang inyong kabutihan:
17Sapagka’t ang kaharian ng Dios ay hindi ang pagkain at paginom, kundi ang katuwiran at ang kapayapaan at ang kagalakan sa Espiritu Santo.   UNTIL NOW YOU DON’T UNDERSTAND YESHUA/JESUS!!

 

MARCOS 7:18-19

18 “Hanggang ngayon ba ay hindi pa rin ninyo ako maunawaan?” tanong ni Jesus. “Hindi ba ninyo alam na hindi ang anumang mula sa labas ng tao ang nakapagpaparumi sa kanya, 19 sapagkat hindi naman iyon pumapasok sa kanyang puso, kundi sa tiyan, at pagkatapos ay idinudumi.” [[[[[[[[[[[[[[[Sa ganitong paraan ay ipinahayag ni Jesus na ang lahat ng pagkain ay maaaring kainin.]]]]]]]]]]

ANG LUMALABAS SA TAO ANG NAGPAPARUMI SA KANYA SA PANGINGIN NG DIYOS…………

DO NOT CONCENTRATE ONLY IN PORK/SWAN CONCENTRATE IN ALL ANIMALS PROHIBITED BY GOD AND YOU WILL BECOME UNCLEAN ONLY UNTIL EVEN

ANG PAGKAIN NG ISA (1) SA IBINAWAL O ISANG(1) PAGLABAG MO LANG.  MAGKAKAMUKHA LANG NG EPEKTO YAN MADUMI KA PA DIN KAYA HUWAG LANG BABOY TUTUKAN NINYO TUTUKAN NINYO LAHAT!!

HINDI KAYO NILALANG NG DIYOS PARA MAGING ALIPIN NG PAGKAIN AT INUMIN LANG NOH

HOY GISING!!!

Advertisements

3 responses to this post.

 1. Posted by Juanito F. Reyes on May 15, 2014 at 7:16 am

  The Lord has opened our eyes. We say, “The Lord who made the heaven and earth is mine. The earth and its fullness are the Lord’s. He is sufficient for me.”

  “I will lift up my eyes to the hills; from whence comes my help? My help comes from the Lord, who made heaven and earth” (Psalm 121:1,2).

  That is our great blessing. Those verses encourage us and prevent us from becoming weary.

  My help comes from the Lord, Who made heaven and earth” (Psalm 121:2).

  My dear friend, when we suffer in pain with no one to comfort us, we need to hold fast to the Lord and say, “My help comes from the Lord, who made the heaven and earth”.

  Prayer:
  Loving Heavenly Father,

  I sometimes give up hope when I am surrounded by various problems and forget Your love and grace. Lord, help me to be steadfast in my faith and be strong in You always. Lord, You are my shield, my fortress. Make me strong that I may not give up my trust on You for any reason. Fill my heart with Your love. In Jesus’ name, I pray.

  Amen.

  Reply

 2. […] KUNG MADUMI ANG BABOY WALA NA SANANG VITAMINA ITO. READ MORE!! […]

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: