Advertisements

TO WHOM ARE YOU GOING TO FAST? KANINO KA DAPAT MAG-FAFASTING?

UNAWAIN NINYO SINO ANG LALAKING IKAKASAL NA NASA MGA PANAUHIN PA BAKIT HINDI PA NAGFAFASTING MGA ALAGAD NI YESHUA/JESUS NA SA BANDANG HULI AY AALISIN SA KANILA.

MARK 2:18-20

18Minsan, nag-aayuno ang mga alagad ni
Juan na Tagapagbautismo at ang mga
Pariseo. May lumapit kay Jesus at
nagtanong, “Bakit po hindi nag-aayuno ang
inyong mga alagad, samantalang ang mga
alagad ni Juan na Tagapagbautismo at
ang mga Pariseo ay nag-aayuno?”

19Sumagot si Jesus, “Dapat bang mag-
ayuno ang mga panauhin sa kasalan
habang kasama pa nila ang lalaking ikinasal?
Hindi!!!!!!!!!!!!!!!!! Hangga’t kasama nila ito,
hindi nila gagawin iyon.

20Ngunit darating ang araw na [[[[[ilalayo ito/SIYA]]] sa kanila,
at saka pa lamang sila mag-aayuno.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: