PIGGERY IN TIME OF JESUS!!!

PIGGERY IN TIME OF JESUS!!

MAY PIGGERY NA NOONG TIME NI JESUS BASA!!!!

baka hindi ka pa naniniwala na may piggery na noon basa!!

LUKE 15

15 Namasukan siya sa isang tagaroon, at siya’y [[[[pinagtrabaho nito sa isang babuyan]]]]. 16 Sa tindi ng kanyang gutom, at dahil sa wala namang nagbibigay sa kanya ng pagkain, halos kainin na niya ang mga [[[bungangkahoy ]]]]na kinakain ng mga baboy.

so MALINIS NA BABOY BUNGANG KAHOY NA KINAKAIN.

ang PAGpasok sa kaharian ng Diyos ay HINDi nababatay sa PAGKAIN AT INUMIN…

NASUSULAT: SINABI SA ROMA 14:17 Sapagkat ang pagpasok ng tao sa KAHARIAN NG DIYOS ay HINDI NABABATAY SA PAGKAIN AT INUMIN kundi sa PAGIGING MATUWID, PAGKAKASUNDO-SUNDO AT KAGALAKAN na pawang KALOOB NG ESPIRITO SANTO.

https://armandecastro.wordpress.com/2012/03/20/ang-nagpaparumi-sa-tao-walang-batas-ng-pagkain-na-hindi-ka-makakapasok-sa-langit/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: