Advertisements

D-Great Debate Pastor Arman G. De Castro Oneness PATRIPASSIANISM ((((Vs)))) Abu-asraf Dipatuan ISLAM…..Topic Si HESUS BA’Y DIYOS NA NAGING TAO ????

D-Great Debate Pastor Arman G. De Castro Oneness PATRIPASSIANISM ((((Vs)))) Abu-asraf Dipatuan ISLAM…..Topic Si HESUS BA’Y DIYOS NA NAGING TAO ???? Arman G. De Castro Affirmative side… Abu-asraf Dipatuan Negative side..Debate Format and Rules:
1. Presentation of Argument by Arman – 2,500 words maximum
2. Presentation of Argument by Abu-asraf – 2,500 words maximum
3. Cross-Examinations
a. Abu-asraf to ask questions to Arman – 7 questions maximum
b. Response by Arman – 2,000 words maximum
c. Arman to ask questions to Abu-asraf – 7 questions maximum
d. Response by Abu-asraf – 2,000 words maximum
4. Rebuttal by Arman – 2,000 words maximum
5. Rebuttal by Abu-asraf – 2,000 words maximum
6. Conclusion by Arman– 1,000 words maximum
7. Conclusion by Abu-asraf– 1,000 words maximum
8. Audience NOT participate in the discussion….
Rules:
1: Language Tagalog
2. 48 hours limit for finish the Debate
3. References of evidences must be provided

 

 • Abu-Asraf Dipatuan Ito na po ang thread natin Arman ,Pakiusap po sa lahat ng mga kapatid ko na MUSLIM wala pong sasali sa amin,hayaan ninyo na lang kaming dalawa,Tanging like lang ang pwede sa mga readers sa page….wait ko ang unang stand mo Arman G. De Castro pakibasa po ang Rules natin sa debate.
 • Abu-Asraf Dipatuan Dito po ang thread ARMAN.
 • Abu-Asraf Dipatuan Dito po ang thread ARMAN. dito mo ilagay ang unang stand mo .
 • Abu-Asraf Dipatuan Wait kita sa ibang thread ka napunta pakibasa muna ang rules bago ka pumasok ok.
 • Abu-Asraf Dipatuan Tagalog speaking tayo sa Rules na pinagkasunduan natin.
 • Arman G. De Castro nagpost na ko sa invite mo doon na lang tayo
 • Abu-Asraf Dipatuan Ayan nakapinpost para hindi ka maligaw,dito na po kasi dito ako gumawa ng thread copy paste mo lang dito.

 • Abu-Asraf Dipatuan pakibasa muna ang rules bago ka pumasok ok.
 • Arman G. De Castro MGA MINAMAHAL SA PANGINOONG YESHUA/JESUS MAGANDANG ARAW SA INYONG LAHAT ANG PAPURI AT PAGGALANG AY SA IISANG TUNAY na DIYOS NA NAGKATAWANG TAO 1 TIM. 3:16 GOD MANIFEST IN FLESH!!!

  SA AKLAT NG DIYOS MAY MATE!!!! NA HINDI DAPAT MAWAWALA MEANING MGA PROPHECIES O HULA NG MGA PROPETA.

  Arman G. De Castro's photo.
 • Arman G. De Castro ANG PROPHECY AY MATAGAL NA NAKALIHIM AT HINDI NINYO ALAM KUNG SINO GAGANAP AT ANONG EVENT YUON!!

  EXAMPLE SI HERODES PALA ANG SINASABI NI PROPETA JEREMIAH NA DARATING UPANG MAGPAPATAY NG SANGGOL.

  Arman G. De Castro's photo.
 • Arman G. De Castro PARANG GANITO LANG YAN NGAYON!!

  THE LIGHT/THE WORD/THE GOD PROPHECY

  JOHN 1:1 Nang pasimula ay naroon na ang Salita; ang Salita ay kasama ng Diyos, at ang Salita ay Diyos. 2 Sa pasimula ay kasama na siya ng Diyos.

  HE IS THE CREATOR OF EVERTHING
  JOHN 1:3 Nilikha ang LAHAT NG BAGAY sa pamamagitan NIYA, at WALANG ANUMANG nalikha nang hindi sa pamamagitan NIYA.

  JOHN 1:14 NAGING TAO ANG SALITA AT NANIRAHAN SA PILING NATIN.

  THE LITERAL SUN, MOON AND STARS CREATED IN 4TH DAY. IN GENESIS 1:16

  GENESIS 1:16 And God made [[[[[[[[[[[[two]]]]] [[great lights]]; the greater light to rule the day, and the lesser light to rule the night: he made the [[[stars]]] also.
  ANG UNANG ARAW NA SINASABI SA GENESIS 1:1-5 AY WALANG ARAW AT BUWAN!!!!!!!!

  ANG KATUPARAN NG HULA AT PLANO NG DIYOS.

  2 CORINTHIAN 4:5Hindi namin ipinapangaral ang aming sarili, kundi si Cristo Jesus bilang Panginoon. At kami ay lingkod ninyo alang-alang kay Jesus. 6 Sapagkat ang Diyos na nagsabing, [[[[[[[[“Mula sa kadiliman ay sisilang ang liwanag,”]]]](LET THERE BE LIGHT)))) ay siya ring nagbigay liwanag sa aming isip upang makilala namin ang [[[[[[[kaluwalhatian ng Diyos na nahahayag sa mukha ni Cristo.]]]]]

  Arman G. De Castro's photo.
 • Arman G. De Castro JESUS PROPHECY THE MIGHTY GOD, EVERLASTING FATHER AT GID IS WITH US

  EMMANUEL AY 2 HEBREW WORDS MEANING EMMANU=”WITH US” EL=”GOD”

  PROPHECY SA LUMANG TIPAN

  Isaiah 7:14 Kaya nga’t ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan; Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng lalaki, At ito’y tatawaging EMMANUEL. (KAPILING NATIN ANG DIYOS HINDI TAO HINDI ANAK ANG MEANING NIYAN)

  ANG KATUPARAN (BAGONG TIPAN)

  Mateo 1:21-23 (v.21) Manganganak siya ng isang lalaki at ito’y PAPANGANLAN MONG JESUS, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. (v.22) Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang [[[[[[[sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng Propeta]]]]]]]:

  (v.23) “Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki, at TATAWAGIN ITONG EMMANUEL” (ang kahuluga’y “KASAMA NATIN ANG DIYOS.”) [[[THIS IS ISAIAH 7:14)

  Arman G. De Castro's photo.
 • Arman G. De Castro NA PINATOTOHANAN NI ELIJAH/JUAN BAUTISTA NA PAMILYA NI ZACHARIAH

  ELIJAH PROPHECY or JOHN THE BAPTIST

  LUCAS 1:12 Mauuna siya sa Panginoon (Sinabi ito ng ANGHEL) taglay ang ESPIRITU AT KAPANGYARIHAN NI ELIAS, upang pagkasunduin (MAGKAKALAPIT) ang mga ama at mga anak, at panumbalikin sa daan ng matuwid ang mga SUWAIL. Sa gayon, ipaghahanda niya ng isang bayan ang Panginoon.

  NG MAPUSPOS NG ESPIRITU SANTO SI ZACARIAS TATAY NI JUAN BAUTISTA ETO ANG KANYANG INIHULA.

  LUCAS 1:76 “IKAW NAMAN ANAK (SI JUAN BAUTISTA), ay tatawaging propeta ng Kataas-taasan; [[[[[Sapagkat mauuna ka sa Panginoon upang ihanda gn kanyang mga daraanan.]]]]

  PROPHECY SA LUMANG TIPAN
  ISAIAH 40:3 May tinig na sumisigaw: “IPAGHANDA SI YAHWEH” ng daan sa ilang; Isang patag at matuwid na lansangan para sa ating Diyos.

  KATUPARAN NG ISAIAH 40:3 sa BAGONG TIPAN
  JUAN 1:23 “Sumagot si Juan, “Ako ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang; Tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon” (Ang Propeta Isaias ang maysabi nito)

  NA PINATUNAYAN NI ELIZABETH ASAWA NI ZACHARIAH ng DALAWIN SIYA NI MARIA TINAWAG NIYANG PANGINOON NIYA NASA TIYAN NI MARIA.

  LUKE 1:43 Sino ako upang dalawin ng ina ng [[[[[[AKING Panginoon? ]]]]

  Arman G. De Castro's photo.
 • Arman G. De Castro SINABI BA NIYANG DIYOS SIYA?

  I AM(1) ………. and ……… HE(2)

  AKO ……….. AY…………..SIYA,!!

  I AM HE…WHO IS “HE “JESUS PERTAINING TO?

  John 8:24 I said therefore unto you, that ye shall die in your sins: for if ye believe not that [[[[[[I am he]]]], ye shall die in your sins.

  John 13:19 Now I tell you before it come, that, when it is come to pass, ye may believe that[[[[ I am he.]]]]

  HE = GOD/FATHER/SENDER

  Read more!!!

  https://armandecastro.wordpress.com/…/akoy-si-ako-nga-i…/

  Arman G. De Castro's photo.
 • Arman G. De Castro okay yan lang po ginoong @abu-asraf Dipatuan !! ANG PROPHECIES AY NATUPAD LAHAT HINDI SON IS WITH US O MAN IS WITH US BUT….”GOD IS WITH US”!!

  NA PINATOTOHANAN NA RIN NG MGA WITNESSES NA FAMILY OF ZACHARIAH.

 • Abu-Asraf Dipatuan ok wait mo ang 7 Cross-Examinations ko sayo cr muna ako.
 • Arman G. De Castro mag pipresent ka pa…bago cross exam nasa rules
 • Abu-Asraf Dipatuan Unang tanong ginamit mo ang na DIYOS NA NAGKATAWANG TAO 1 TIM. 3:16 GOD MANIFEST IN FLESH!!!======================================Ang tanong ko ito bay Salita ni Hesus o Pawang salita lamang ni pablo ????
 • Abu-Asraf Dipatuan wait mo ang 7 Q ko bago ka sumagot ha.
 • Abu-Asraf Dipatuan Pangalawang tanong Ginamit mo rin ang
  Isaiah 7:14 PARA patunayan na si hesus ay Diyos =============Ang tanong ko sayo Bakit EMMANUEL Ang nakasulat doon May mababasa ba tayo sa BAGONG TIPAN na nagsabi si Hesus na si Emmanuel ay ako rin yon ????
 • Arman G. De Castro sagot ko sa paggamit ng 1 tim 3:16 walang maisusulat si pablo kung hindi natawag ni KRISTO YAN.

  [PAGKATAWAG KAY SAUL/SAULO NA TINAWAG DING PABLO]
  GAWA 9:4-6…….SAULO…SAULO..BAKIT MO AKO INUUSIG (v.5) “SINO PO KAYO PANGINOON?” TANONG NIYA..”AKO’Y SI JESUS, ANG IYONG INUUSIG,” TUGON NIYA…(v.6) “Tumindig ka’t pumasok sa lunsod. Sasabihin sa iyo roon kung ano ang dapat mong gawin.

  at PINATUNAYAN NG SAKSI YAN NA SI PEDRO…

  ANG PATOTOO NI PEDRO NA NAKASAMA NIYA SI PABLO.
  2 PETER 3:15 Isipin ninyong kaya nagtitimpi ang Panginoon ay upang bigyan kayo ng pagkakataong maligtas. Iyan ang isinulat sa inyo ng kapatid nating si Pablo, taglay ang karunungang kaloob sa kanya ng Diyos.

 • Arman G. De Castro #2 pa dapat ikaw mag pipresent ng arguments mo sumunod ka sa rules…
 • Abu-Asraf Dipatuan Pangatlong tanong gimit mo rin ang Mateo 1:21-23 (v.21) Manganganak siya ng isang lalaki at ito’y PAPANGANLAN MONG JESUS, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan======================Ang tanong ko sayo ILAN BA ANG TAGAPAGLIGTAS SAYO ???????????
 • Arman G. De Castro Pangalawang tanong Ginamit mo rin ang
  Isaiah 7:14 PARA patunayan na si hesus ay Diyos =============Ang tanong ko sayo Bakit EMMANUEL Ang nakasulat doon May mababasa ba tayo sa BAGONG TIPAN na nagsabi si Hesus na si Emmanuel ay ako rin yon ????

  ARMAN’s REPLY….BAKIT SINABI BANG PAPANGALANAN NG EMMANUEL YUONG SANGGOL….ANG NAKASULAT ANG KANYANG PANGALAN(JESUS) ay TATAWAGING KAPILING NATIN ANG DIYOS!!

  KAYA TINAWAG NGA YAN NI MATTHEW NA EMMANUEL SA MATTHEW 1:22-23

 • Arman G. De Castro Pangatlong tanong gimit mo rin ang Mateo 1:21-23 (v.21) Manganganak siya ng isang lalaki at ito’y PAPANGANLAN MONG JESUS, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan======================Ang tanong ko sayo ILAN BA ANG TAGAPAGLIGTAS SAYO ???????????

  SAGOT: SI JESUS ANG TAGAPAGLIGTAS NGA NA NAKASULAT HE IS THE SAVIOUR!!

 • Abu-Asraf Dipatuan Pang-apat na Tanong marami kang nilatag na verse na pawang Hula HULA kay hesus======Ang tanong ko ANG DIYOS BA’Y HINDI KILALA NG TAO KAYA KAILANGAN HULAAN NA LANG KUNG SINO SIYA ????
 • Arman G. De Castro Pang-apat na Tanong marami kang nilatag na verse na pawang Hula HULA kay hesus======Ang tanong ko ANG DIYOS BA’Y HINDI KILALA NG TAO KAYA KAILANGAN HULAAN NA LANG KUNG SINO SIYA ????

  ARMAN’s REPLY..

  IBA NAMAN HULA NG FORTUNE TELLER SA MGA HULA NG PROPETA!!

  nasusulat GAGANAPIN NIYA LAHAT NG HULA SA KANYA AT YAN AY NATUPAD!!!

  Arman G. De Castro's photo.
 • Arman G. De Castro ANG DIYOS NG LUMANG TIPAN ANG NAGPAHAYAG NG MGA HULA O PROPHECY SO WAITING LANG TAYO SA KATUPARAN NITO!!!

  Arman G. De Castro's photo.
 • Abu-Asraf Dipatuan Panglimang tanong Kung ANG diyos ay Nagsugo kay hesus bilang propeta sa Bayan ng israel Pareho ba siya ang NAGSUGO SA SINUGO ???
 • Abu-Asraf Dipatuan Pang-anim na Tanong Saan NATIN mababasa SA bibliya na NAGSABI MULA MISMO KAY HESUS NA AKO ANG DIYOS /PANGINOON SAMABAHIN NINYO ?????
 • Arman G. De Castro Panglimang tanong Kung ANG diyos ay Nagsugo kay hesus bilang propeta sa Bayan ng israel Pareho ba siya ang NAGSUGO SA SINUGO ???

  ARMAN’s REPLY:

  PAREHO LANG DAHIL SABI NGA NI JESUS AKO AT ANG AMA AY IISA SA JOHN 10:30

  SO KUNG PAPANSININ NATIN SA TALATA HUWAG NATING LIMITAHAN ANG MEANING NG SALITANG “AMA” diyan sa JOHN 10:30 dahil ang meaning ng AMA DIYAN AY [[[[AMA/NAGSUGO/DIYOS]]]]

  HINDI SA TAO NIYA KINUMPARA SARILI NIYA BAGKUS SA DIYOS AMA NA DIYOS AT NAGSUSUGO DIBA?

  Arman G. De Castro's photo.
 • Abu-Asraf Dipatuan Pangpitong Tanong KUNG DIYOS DIN ANG AMA NI HESUS ,AT DIYOS DIN SI HESUS SO ILAN NGAYON ANG DIYOS MO ????
 • Abu-Asraf Dipatuan Tapos na ang 7 Cross-Examinations ko sayo ARMAN pagkatapos mong sagutin ,tatayo naman ako sa UNANG Presentation of Argument KO.
 • Arman G. De Castro Pang-anim na Tanong Saan NATIN mababasa SA bibliya na NAGSABI MULA MISMO KAY SI HESUS NA AKO ANG DIYOS /PANGINOON SAMABAHIN NINYO ?????

  ARMAN’s REPLY:

  DIYOS AKO!!!! sabi niya AKO AT ANG DIYOS/AMA AY IISA…

  I AM(1) ………. and ……… HE(2)

  AKO ……….. AY…………..SIYA,!!

  I AM HE…WHO IS “HE “JESUS PERTAINING TO?

  John 8:24 I said therefore unto you, that ye shall die in your sins: for if ye believe not that [[[[[[I am he]]]], ye shall die in your sins.

  John 13:19 Now I tell you before it come, that, when it is come to pass, ye may believe that[[[[ I am he.]]]]

  HE = GOD/FATHER/SENDER

  SAMBAHIN AKO!!!

  MATTHEW 6:9..ganito “KAYO” manalangin….hindi niya sinabing ganito “TAYO” manalangin…SO MALWANAG KANYA DASAL NA AMA NAMIN…SUMASALANGIT KA SAMBAHIN PANGALAN MO!!!

  SA SARILI NIYA TUMUTUKOY YANg DASAL NA YAN AYON SA JOHN 12:24 na mananatiling nag-iisa ang BUTIL NG TRIGO KAPAG NAMATAY.

 • Arman G. De Castro Pangpitong Tanong KUNG DIYOS DIN ANG AMA NI HESUS ,AT DIYOS DIN SI HESUS SO ILAN NGAYON ANG DIYOS MO ????

  ARMAN’s REPLY: 1 lang si YHWH NGA NAGING TAO…MISMO PARA TUPARIN ANG DAY OF PASCH PROPHECY of the LAMB KAY MOISES!!!

  so DUMAMI BA YAN?

  sagot 1.

 • Arman G. De Castro ayan lang kaibigan ang sagot sa 7 tanong mo..
 • Abu-Asraf Dipatuan pakisik po 1.2.3 NA TANONG KO WALA KAYONG SAGOT.
 • Arman G. De Castro meron basahin mo ulit
 • Arman G. De Castro so MAGTATANONG NA AKO?

  LAHAT BA NG PROPHECY NA INILATAG KO EH NATUPAD OH HINDI?

  yan lang pakisagot.

  OO O HINDI…IPALIWANAG LAHAT BAKIT HINDI NATUPAD.

 • Abu-Asraf Dipatuan Wala po ang pakisik po 1.2.3 NA TANONG KO ….Mamaya ka pa magtatanong sa akin wala pa akong stand sa Presentation of Argument ko hihintayin mo ang stand ko at magtatanong karin sa akin ng 7 Q sa ipinayag ko ….taposin muna sagutin ang tanong ko para magtayo ako sa side ko.
 • Arman G. De Castro meron nga..yuon na sagot unawain mo na lang o kontrahin mo irepost mo sagot ko.
 • Arman G. De Castro Unang tanong ginamit mo ang na DIYOS NA NAGKATAWANG TAO 1 TIM. 3:16 GOD MANIFEST IN FLESH!!!======================================Ang tanong ko ito bay Salita ni Hesus o Pawang salita lamang ni pablo ????

  arman’s reply

  sagot ko sa paggamit ng 1 tim 3:16 walang maisusulat si pablo kung hindi natawag ni KRISTO YAN.

  [PAGKATAWAG KAY SAUL/SAULO NA TINAWAG DING PABLO]
  GAWA 9:4-6…….SAULO…SAULO..BAKIT MO AKO INUUSIG (v.5) “SINO PO KAYO PANGINOON?” TANONG NIYA..”AKO’Y SI JESUS, ANG IYONG INUUSIG,” TUGON NIYA…(v.6) “Tumindig ka’t pumasok sa lunsod. Sasabihin sa iyo roon kung ano ang dapat mong gawin.

  at PINATUNAYAN NG SAKSI YAN NA SI PEDRO…

  ANG PATOTOO NI PEDRO NA NAKASAMA NIYA SI PABLO.
  2 PETER 3:15 Isipin ninyong kaya nagtitimpi ang Panginoon ay upang bigyan kayo ng pagkakataong maligtas. Iyan ang isinulat sa inyo ng kapatid nating si Pablo, taglay ang karunungang kaloob sa kanya ng Diyos.

 • Arman G. De Castro Pangalawang tanong Ginamit mo rin ang
  Isaiah 7:14 PARA patunayan na si hesus ay Diyos =============Ang tanong ko sayo Bakit EMMANUEL Ang nakasulat doon May mababasa ba tayo sa BAGONG TIPAN na nagsabi si Hesus na si Emmanuel ay ako rin yon ????

  ARMAN’s REPLY….BAKIT SINABI BANG PAPANGALANAN NG EMMANUEL YUONG SANGGOL….ANG NAKASULAT ANG KANYANG PANGALAN(JESUS) ay TATAWAGING KAPILING NATIN ANG DIYOS!!

  KAYA TINAWAG NGA YAN NI MATTHEW NA EMMANUEL SA MATTHEW 1:22-23

 • Arman G. De Castro Pangatlong tanong gimit mo rin ang Mateo 1:21-23 (v.21) Manganganak siya ng isang lalaki at ito’y PAPANGANLAN MONG JESUS, sapagkat siya ang [[[[[[magliligtas sa kanyang bayan ]]]]]]] sa kanilang mga kasalanan======================Ang tanong ko sayo ILAN BA ANG TAGAPAGLIGTAS SAYO ???????????

  SAGOT: SI JESUS ANG TAGAPAGLIGTAS NGA NA NAKASULAT HE IS THE SAVIOUR!!

  IKAW NA NAGPOST NG TALATA NA MAGLILIGTAS SA KANYANG BAYAN.

  SO ISA LANG TAGAPAGLIGTAS

 • Abu-Asraf Dipatuan Back read mo kaibigan Arman G. De Castro wala talaga,baka sa ibang thread mong pinasok.
 • Arman G. De Castro huwag mong ipilit kasi gusto mo na isa sagot ko nasasagot kita hindi mo naman inuunawa.
 • Arman G. De Castro so MAGTATANONG NA AKO?

  LAHAT BA NG PROPHECY NA INILATAG KO EH NATUPAD OH HINDI?

  yan lang pakisagot.

  OO O HINDI…IPALIWANAG LAHAT BAKIT HINDI NATUPAD.

 • Arman G. De Castro KASI NGA SA ACTS CHAPTER 1 nasa langit na si JESUS BAKIT SA ACTS CHAPTER 16 at CHAPTER 23 BUHAY PA at TUMATABI PA KAY PABLO NA PINATOTOHANAN NG MADAMING WITNESS NG 12 ALAGAD KASAMA PA SILA MARIA SA ACTS CHAPTER 1.

  Arman G. De Castro's photo.
 • Abu-Asraf Dipatuan Sige ok na wait mo ang stand saka magtanong ng 7 Q mo ayon sa nilatag ko rin ha…wait lang tatype pa ako.
 • Abu-Asraf Dipatuan Bismillah Sa Ngalan ni Allah, Ang Maawain, Ang Mahabagin

  Lahat ng papuri ay sa Allah lamang, pinupuri natin siya and hinihingan natin siya ng tulong at tayo ay humihingi ng kanyang kapatawaran. Tayo ay nagpapakupkop kay Allah laban sa kasamaan ng ating mga sarili at sa mga masamang naidudulot ng ating mga gawa. Ang sinumang gabayan ni Allah, walang makapagliligaw sa kanya at ang sinomang iniligaw ni Allah walang makapag gagabay sa kanya. Ako ay sumasaksi na si Muhammad ay kanyang alipin at sugo. Siya ay ipinadala ni Allah bayna yadayyi sa’a, bilang isang tagapaghatid ng magandang balita at Tagapaghatid ng babala. Siya ay mananawag papunta sa Allah at sa ayon sa Kanyang pahintulut, siya ay Liwanag at Muneer. Siya nga ay nagpahayag ng Kanyang mensahe, at tumupad ng tiwala, ay siya ay nag bigay payo sa Ummah, . Ang salaat and salaam ng Allah ay sumakanya nawa at sa kanyang pamilya, mga Kasamahan at sa kung sinoman ang sumunod ng mainam sa kanila hanggang sa araw ng paghuhukom. Amma ba’ad:……………Ang PAKSA NA AMING Pagtatalunan ni kaibigan na Arman G. De Castro ay Topic ay Si HESUS BA’Y DIYOS NA NAGING TAO ???? Bago ko simulaan ang unang tayo koy nais ko muna ipaHAyag kung Sino BA si HESUS SA PANANAW NG ISLAM…Ano ba ang sinasabi ng Banal na Qur’an tungkol sa tunay na misyon ni Hesus? Ang Banal na Qur’an ay nagsasabi na si Hesus ay isa sa kawing ng mga Propeta, at mga Sugong ipinadala ng Diyos sa iba’t ibang panahon, nasyon at lipunan sa tuwing mangangailangan sila ng patnubay o sila’y naligaw mula sa Kanyang mga turo. Si Hesus ay ipinadala ng Diyos sa mga Hudyo na lumihis sa mga turo ni Moises at ng ibang mga Sugo. Siya ay itinaguyod ng Diyos simulang siya’y ipaglihi at maging sa kanyang pagkasilang hanggang sa pagsapit tamang gulang. Siya ay tinulungan din sa pamamagitan ng maraming himala upang patunayang siya ay Sugo mula sa Diyos. May mga himala sa Qur’an na patungkol kay Hesus na hindi nababanggit sa Bibliya. Gayunman, karamihan sa mga Hudyo ay tumanggi sa kanyang pagiging Sugo.At hihirangin siyang isang Sugo sa mga Angkan ni Israel (na nagsasabi): “Katotohanan! Ako ay naparito sa inyo na may dalang Ayat (palatandaan, himala) mula sa inyong Rabb (Panginoon). Huhubog ako para sa inyo mula sa luwad (putik) ng animo’y hugis ibon, at hihipan ko ito, at magiging ibon ito sa kapahintulutan ng Allah. At pagagalingin ko ang ipinanganak na bulag, at ang may ketong, at bubuhayin ko ang patay sa kapahintulutan ng Allah. At ipababatid ko sa inyo kung ano ang inyong kinakain at kung ano ang itinatabi ninyo sa inyong mga tahanan. Katiyakan! Naririto ang Ayat (palatandaan, himala) sa inyo kung tunay nga kayong mananampalataya.”“At (ako ay pumarito) upang magpatunay sa Tawrah (Batas) na nauna sa akin, at upang pahintulutan sa inyo ang ilang ipinagbawal sa inyo. At dumating ako sa inyo na may dalang katibayan mula sa inyong Rabb (Panginoon). Samakatuwid, matakot sa Allah at sumunod sa akin.”“Katotohanan! Ang Allah ang (Siyang) aking Rabb (Panginoon) at inyong Rabb (Panginoon), samakatuwid Siya lamang ang dapat sambahin. Ito ang matuwid na landas.” (Qur’an 3:49-51)…………………Ang tanong ngayon Diyan paano yan sa Quran iyan ….Puntahan natin ang tinatawag na Bibliya kung paano rin ipinakilala ni Hesus ang kanyang sarili at paano kinilala ang ibang tao sa kanyang paligid,matutunghayan po natin sa napakaraming talata ng Bibliya Basa po tayo …sabi ni hesus MATEO 15:24 “… Hindi ako ISINUGO kundi sa mga tupang nangaligaw sa bahay ni Israel.”Maraming bersikulo sa Bibliya (Bagong Tipan) ang nagpapatotoo at nagpapatunay na si Hesus ay hindi humigit sa isang PROPETA lamang. Halimbawa:
  JUAN 7:40 ” ang ilan nga sa karamihan,nang marinig ang mga salitang ito,ay nangagsabi, tunay na ito ang PROPETA.”
  JUAN 4:44 ” Sapagkat si Hesus din ang nagpapatotoo na ang isang PROPETA ay walang kapurihan sa kanyang lupain.”
  LUCAS 24:19 ” ang mga bagay tungkol kay Hesus na Nasareno, na isang PROPETA makapangyarihan sa gawa at salita sa harap ng Diyos at ng buong bayan.”

  LUCAS 13: 33 “Ako’y yumaon sa aking lakad ngayon at bukas at sa makalawa : sapagkat hindi mangyayari na ang isang PROPETA ay mamatay sa labas ng Jerusalem.
  JUAN 6:14 ” …totoong ito nga ang PROPETA na paparito sa sanlibutan.”
  HEBREO 3:1 “…inyong isipin ang Apostol (PROPETA) at Dakilang Saserdote na ating kinikilala, si Hesus.
  JUAN 9:17 “… muling sinabi nga nila sa bulag, Ano ang sabi mo tungkol sa kanya (Hesus),na siyang nagpadilat sa iyong mga mata? At sinabi niya, Siya ay isang PROPETA.”

 • Abu-Asraf Dipatuan ok na tapos na po ang unang stand ko ARMAN 7 Q KA SA AKIN AYON SA MGA NILATAG KO MAGTANONG KANA.
 • Arman G. De Castro UNANG TANONG YUON BANG JESUS AT MARIA NG BIBLIA AY IISA PAANO SILA NAGING-ISA KUNG MAGKA-IBA ANG STORYA AT MGA MAGULANG?

  DIFFERRENT STORY YOUR JESUS BEFORE 7th century.

  READ CAREFULLY!!
  ********************************************
  JESUS/IZA OF ISLAM BORN IN PALM DATES NOT IN MANGER!!
  ********************************************
  SEE DROVE HER TO THE TRUNK OF A PALM-TREE NOT MANGER!!!!!!!!

  SURAH 19:23-26
  (19:23) Then the birth pangs [[[drove her to the trunk of a palm-tree]]]] and she said: “Oh, would that I had died before this and had been all forgotten.”17 فَاَجَآءَهَا الۡمَخَاضُ اِلٰى جِذۡعِ النَّخۡلَةِ‌ۚ قَالَتۡ يٰلَيۡتَنِىۡ مِتُّ قَبۡلَ هٰذَا وَكُنۡتُ نَسۡيًا مَّنۡسِيًّا ﴿19:23﴾
  (19:24) Thereupon the angel below her cried out: “Grieve not, for your Lord has caused a stream of water to flow beneath you. فَنَادٰٮهَا مِنۡ تَحۡتِهَاۤ اَلَّا تَحۡزَنِىۡ قَدۡ جَعَلَ رَبُّكِ تَحۡتَكِ سَرِيًّا ﴿19:24﴾
  ***********************************************************************

  MARIA SHE IS IN PAIN THEN THE ANGEL SAID SHAKE THE TRUNK OF THE PALM DATES!!!

  ************************************************************************
  (19:25) [[[[[[Shake the trunk of the palm-tree]]] towards yourself and fresh and ripe dates shall fall upon you. وَهُزِّىۡۤ اِلَيۡكِ بِجِذۡعِ النَّخۡلَةِ تُسٰقِطۡ عَلَيۡكِ رُطَبًا جَنِيًّا ﴿19:25﴾
  (19:26) So eat and drink and cool your eyes; and if you see any person say to him: ‘Verily I have vowed a fast to the Most Compassionate Lord, and so I shall not speak to anyone today.’ “18 فَكُلِىۡ وَاشۡرَبِىۡ وَقَرِّىۡ عَيۡنًا‌ ۚ فَاِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الۡبَشَرِ اَحَدًا ۙ فَقُوۡلِىۡۤ اِنِّىۡ نَذَرۡتُ لِلرَّحۡمٰنِ صَوۡمًا فَلَنۡ اُكَلِّمَ
  **********************************************************************

  THEN YOUR JESUS TALKED WHEN HE WAS A BABY ANG THERE IS A BOOK ALREADY!!!
  *******************************************************************

  SURAH 19:30
  (19:30) The child cried out: [[[[[[[[“Verily I am Allah’s servant]]]]. He has granted me [[[the Book]]] and has made me a Prophet قَالَ اِنِّىۡ عَبۡدُ اللّٰهِ ؕ اٰتٰٮنِىَ الۡكِتٰبَ وَجَعَلَنِىۡ نَبِيًّا ۙ ﴿19:30﴾

 • Abu-Asraf Dipatuan ILATAG MO ANG 7 Cross-Examinations MO SA AKIN SAKA NA KITA SAGUTIN NG TODO .WAIT NA LANG KITA.
 • Arman G. De Castro SI HESUS SA PANANAW NG ISLAM SABI MO DIBA? so

  ETO 7 TANONG KO SA POST MO ayan SAGUTIN MO YAN

  1. May yuyugan ba ng Dates sa Jesus ng Bible?
  2. Wala bang asawang joseph ang Maria ng bible bakit sa Islam walang Joseph?
  3. Si angel jibril ba kasama ni Maria habang nanganganak sa Bible?
  4. Sa may puno ba ng dates naipanganak si Jesus sa. Biblia o. Manger?
  5. Nagsalita ba noong sanggol Si jesus para ipagtanggol ang dalagang ina na si maria?
  6. May aklat bang injil at sinabi ba kaagad ni jesus baby pa lang siya na siya eh propeta?

  7. AT SINONG MUSLIM SCHOLAR NAGKALAT NG GANYANG KWENTO FROM
  32A.D. TO 670A.D. MERON BA?

 • Abu-Asraf Dipatuan ok wait mo sagut ko ha isaisahin ko kaya lang mukhang talo ka na niyan kasi pumasok ka sa Quran ng tanong mo.
 • Arman G. De Castro okay lang…at least mapatunayan nating MAGKA-IBA PALA TINATALAKAY NATING JESUS AT MARIA. diba?
 • Arman G. De Castro sige wait ko na at iisa isahin mo ha?
 • Abu-Asraf Dipatuan @Arman G. De Castro 1. May yuyugan ba ng Dates sa Jesus ng Bible?============================================================Sagot wala po sa bible dahil si hesus ay ipinanganak sa sabsaban sa Quran ay mababasa natin sa CHAPTER MARIAM 19:25 AT IYONG UGAIN ANG PUNO NA PALMERA SA IYONG HARAPAN AT DITO AY MALALAGLAG ANG MGA SARIWA AT HINOG NA BUNGA PARA SAYO .
 • Abu-Asraf Dipatuan @Arman Arman G. De Castro 2. Wala bang asawang joseph ang Maria ng bible bakit sa Islam walang Joseph=============================================================Sagot sa Quran ay wala talagang JOSEPH NA ASAWA ni Maria dahil si Maria ipinanganak ninya si hesus na Ang Banal na Qur’an ay nagsasabi na si Hesus ay isa sa kawing ng mga Propeta, at mga Sugong ipinadala ng Diyos sa iba’t ibang panahon, nasyon at lipunan sa tuwing mangangailangan sila ng patnubay o sila’y naligaw mula sa Kanyang mga turo. Si Hesus ay ipinadala ng Diyos sa mga Hudyo na lumihis sa mga turo ni Moises at ng ibang mga Sugo. Siya ay itinaguyod ng Diyos simulang siya’y ipaglihi at maging sa kanyang pagkasilang hanggang sa pagsapit tamang gulang. Siya ay tinulungan din sa pamamagitan ng maraming himala upang patunayang siya ay Sugo mula sa Diyos. May mga himala sa Qur’an na patungkol kay Hesus na hindi nababanggit sa Bibliya. Gayunman, karamihan sa mga Hudyo ay tumanggi sa kanyang pagiging Sugo.At hihirangin siyang isang Sugo sa mga Angkan ni Israel (na nagsasabi): “Katotohanan! Ako ay naparito sa inyo na may dalang Ayat (palatandaan, himala) mula sa inyong Rabb (Panginoon). Huhubog ako para sa inyo mula sa luwad (putik) ng animo’y hugis ibon, at hihipan ko ito, at magiging ibon ito sa kapahintulutan ng Allah. At pagagalingin ko ang ipinanganak na bulag, at ang may ketong, at bubuhayin ko ang patay sa kapahintulutan ng Allah. At ipababatid ko sa inyo kung ano ang inyong kinakain at kung ano ang itinatabi ninyo sa inyong mga tahanan. Katiyakan! Naririto ang Ayat (palatandaan, himala) sa inyo kung tunay nga kayong mananampalataya.”“At (ako ay pumarito) upang magpatunay sa Tawrah (Batas) na nauna sa akin, at upang pahintulutan sa inyo ang ilang ipinagbawal sa inyo. At dumating ako sa inyo na may dalang katibayan mula sa inyong Rabb (Panginoon). Samakatuwid, matakot sa Allah at sumunod sa akin.”“Katotohanan! Ang Allah ang (Siyang) aking Rabb (Panginoon) at inyong Rabb (Panginoon), samakatuwid Siya lamang ang dapat sambahin. Ito ang matuwid na landas.” (Qur’an 3:49-51)…
 • Arman G. De Castro 2,0 okay wait ko pa 5 na sagot mo 2 meron puro wala sagot mo.
 • Abu-Asraf Dipatuan @Arman G. De Castro 3. Si angel jibril ba kasama ni Maria habang nanganganak sa Bible?=================================================================SA BIBLE WALA AKONG NABASA NA MAGKASAMA SILA NI JIBRIL SA KANYANG PANGANGANAK NGUNIT SA QURAN AY MAYROON, BUTI BALIKAN NATIN ULIT ANG CHAPTER NG MARIAM 19:24 AT SI GABRIEL AY NANGUSAP SA KANYANG PAANAN NA nagsasabi HUWAG KANG MANIMDIM ANG IYONG PANGINOON AY NAGKALOOB NG ISANG ISANG DALISDIS NG TUBIG SA IYONG PAANAN.
 • Arman G. De Castro 3,0 sa amin si Joseph kasama..
 • Abu-Asraf Dipatuan @Arman G. De Castro 4. Sa may puno ba ng dates naipanganak si Jesus sa. Biblia o. Manger?===================================================================SAGOT SA bibliya mo ay sa SABSABAN PERO SA QURAN AY NASA PUNO NG DATES GAYA NG NABANGGIT KO SA CHAPTER 19 :25 AT IYONG UGAIN ANG PUNO NA PALMERA SA IYONG HARAPAN AT DITO AY MALALAGLAG ANG MGA SARIWA AT HINOG NA BUNGA PARA SAYO .
 • Arman G. De Castro 4,0 sa amin sabsaban nga
 • Abu-Asraf Dipatuan @Arman G. De Castro 5. Nagsalita ba noong sanggol Si jesus para ipagtanggol ang dalagang ina na si maria?=============================================================SAGOT YES AYON SA QURAN PERO WALA SA INYONG BIBLE ……………Surah 3 – Al-Imran 46. Siya (Hesus) ay mangungusap sa mga tao sa kanyang duyan at sa kanyang pagbibinata, siya ay magiging isa sa mga matutuwid.

  47. Siya (Maria) ay nagsabi: “O aking Panginoon! Papaano akong magkakaroon ng anak (na lalaki) gayong wala pang lalaki ang sumaling sa akin.” Siya (Allah) ay nagwika: “Ito ay magaganap, sapagkat ang Allah ay lumilikha ng Kanyang maibigan.” Kung Siya ay magtalaga ng isang bagay, Siya ay magwiwika lamang ng: “Mangyari nga!”, at ito ay magaganap.

  48. At Siya (Allah) ay magtuturo sa kanya (Hesus) ng Aklat at Al-Hikmah (alalaong baga, ang Sunnah, [mga Gawa], ang pangungusap ng mga Propeta na walang kamalian, ang karunungan, atbp.) at ng Torah (Mga Batas) at ng Ebanghelyo.

 • Arman G. De Castro 5,0 sa amin hindi siya nagsasalita ng sanggol at walang aklat na injil

  THEN YOUR JESUS TALKED WHEN HE WAS A BABY ANG THERE IS A BOOK ALREADY!!!
  *******************************************************************
  SURAH 19:30
  (19:30) The child cried out: [[[[[[[[“Verily I am Allah’s servant]]]]. He has granted me [[[the Book]]] and has made me a Prophet قَالَ اِنِّىۡ عَبۡدُ اللّٰهِ ؕ اٰتٰٮنِىَ الۡكِتٰبَ وَجَعَلَنِىۡ نَبِيًّا ۙ ﴿19:30﴾

  next

 • Abu-Asraf Dipatuan @Arman G. De Castro 6. May aklat bang injil at sinabi ba kaagad ni jesus baby pa lang siya na siya eh propeta?==========================================================SAgot yes na yes BASA Surah 3 – Al-Imran
  48. At Siya (Allah) ay magtuturo sa kanya (Hesus) ng Aklat at Al-Hikmah (alalaong baga, ang Sunnah, [mga Gawa], ang pangungusap ng mga Propeta na walang kamalian, ang karunungan, atbp.) at ng Torah (Mga Batas) at ng Ebanghelyo.

  49. At Kanyang hihirangin siya (Hesus) na isang Tagapagbalita sa Angkan ng Israel (na magsasabi): “Ako ay naparito sa inyo na may dalang Tanda mula sa inyong Panginoon; aking huhubugin para sa inyo mula sa malagkit na putik, na katulad nito, ang hugis ng isang ibon, sa pamamagitan ng kapahintulutan ng Allah; at aking pagagalingin siya na ipinanganak na bulag, at ang may ketong, at aking bibigyang muli ng buhay ang patay, sa pamamagitan ng kapahintulutan ng Allah. At ipapaalam ko sa inyo kung ano ang inyong kinakain, at kung ano ang iniimbak ninyo sa inyong mga tahanan. Katotohanang naririto ang isang tanda sa inyo kung kayo ay nananalig.

  50. At ako ay pumarito (sa inyo) na nagpapatotoo kung ano (ang nakapaloob) sa Torah (mga Batas) noong pang una, at upang gawing tumpak (at makatarungan) sa inyo ang ilang bahagi (ng mga bagay) na sa inyo ay ipinagbabawal, at ako ay pumarito sa inyo na may katibayan mula sa inyong Panginoon. Kaya’t pangambahan ninyo ang Allah at ako ay inyong sundin.

  51. Katotohanan! Ang Allah ay aking Panginoon at inyong Panginoon, kaya’t (tanging ) Siya (lamang) ang inyong sambahin. Ito ang Matuwid na Landas.

 • Arman G. De Castro 6,0 sa amin walang aklat na injil na ibinigay noong sanggol

  THEN YOUR JESUS TALKED WHEN HE WAS A BABY ANG THERE IS A BOOK ALREADY!!!
  *******************************************************************
  SURAH 19:30
  (19:30) The child cried out: [[[[[[[[“Verily I am Allah’s servant]]]]. He has granted me [[[the Book]]] and has made me a Prophet قَالَ اِنِّىۡ عَبۡدُ اللّٰهِ ؕ اٰتٰٮنِىَ الۡكِتٰبَ وَجَعَلَنِىۡ نَبِيًّا ۙ ﴿19:30﴾

 • Abu-Asraf Dipatuan @Arman G. De Castro 7. AT SINONG MUSLIM SCHOLAR NAGKALAT NG GANYANG KWENTO FROM
  31 mins ·===========================================================SAGOT WALA PO SCHOLAR NG ISLAM NA NAGTSISMIS NIYAN KUNDI NAKABATAY LAMANG SA SINABI NG ALLAH SA QURAN BASA Surah 3 – Al-Imran 3. Siya (Allah) ang nagpapanaog ng Aklat (ang Qur’an) sa iyo (O Muhammad) ng may katotohanan, na nagpapatotoo sa mga ipinahayag noong pang una. At Siya ang nagpapanaog ng Torah (mga Batas) at ng Ebanghelyo –

  4. Noong pang una, bilang patnubay sa sangkatauhan, at ipinanaog Niya ang Pamantayan (ng paghatol sa pagitan ng matuwid at mali, ang Qur’an). Katotohanan, ang mga hindi sumasampalataya sa Ayat (mga aral, katibayan, kapahayagan, tanda, atbp.) ng Allah, sa kanila ay mayroong isang kasakit-sakit na kaparusahan; at ang Allah ay Sukdol sa Kapangyarihan, ang Ganap na Nakakapangyari sa Pagpaparusa.

  5. Katotohanan! Walang nalilingid sa Allah maging sa kalupaan at sa mga kalangitan.

 • Arman G. De Castro okay thanks bro…7,0
 • Abu-Asraf Dipatuan ayan sulit na ang sagot ko ,papasuk tayo ngayon sa tinatawag ng rebuttal 2 stand mo wait ko pagkatapos mo bali 3 Cross exam na lang tayo bawat panig…tapos rebuttal na rin ako.
 • Arman G. De Castro MALIWANAG IBA JESUS AT MARIA NG QURAN SA JESUS AT MARIA NG BIBLIA.

  7,0

  1. May yuyugan ba ng Dates sa Jesus ng Bible?(WALA)
  2. Wala bang asawang joseph ang Maria ng bible bakit sa Islam walang Joseph?(WALA)
  3. Si angel jibril ba kasama ni Maria habang nanganganak sa Bible?(HINDI)
  4. Sa may puno ba ng dates naipanganak si Jesus sa. Biblia o. Manger?(WALA)
  5. Nagsalita ba noong sanggol Si jesus para ipagtanggol ang dalagang ina na si maria?(HINDI)
  6. May aklat bang injil at sinabi ba kaagad ni jesus baby pa lang siya na siya eh propeta?(HINDI)

  7. AT SINONG MUSLIM SCHOLAR NAGKALAT NG GANYANG KWENTO FROM 32A.D. TO 670A.D. MERON BA? (WALA)

 • Arman G. De Castro so PAANO NA YAN? itutuloy pa ba natin? eh IBA NAMAN PALA JESUS at MARIA MO SA JESUS AT MARIA NAMIN?
 • Arman G. De Castro PWEDE BANG MAGING-ISANG TAO ANG IBA MAGULANG AT IBA SA STORYA NG KAPANGANAKAN?
 • Abu-Asraf Dipatuan Naku deba nasa pangalawang tindig ka REBUTTAL MO YAN NA Ba arman ang rebuttal mo ?
 • Abu-Asraf Dipatuan nasa second stand tayo ngayon hehe tapos conlusion pa natin.
 • Abu-Asraf Dipatuan pakibasa po ulit ang .Debate Format and Rules:
  1. Presentation of Argument by Arman – 2,500 words maximum
  2. Presentation of Argument by Abu-asraf – 2,500 words maximum
  3. Cross-Examinations
  a. Abu-asraf to ask questions to Arman – 7 questions maximum
  b. Response by Arman – 2,000 words maximum
  c. Arman to ask questions to Abu-asraf – 7 questions maximum
  d. Response by Abu-asraf – 2,000 words maximum
  4. Rebuttal by Arman – 2,000 words maximum
  5. Rebuttal by Abu-asraf – 2,000 words maximum
  6. Conclusion by Arman– 1,000 words maximum
  7. Conclusion by Abu-asraf– 1,000 words maximum
  8. Audience NOT participate in the discussion….
  Rules:
  1: Language Tagalog
  2. 48 hours limit for finish the Debate
  3. References of evidences must be provided
 • Abu-Asraf Dipatuan 4. Rebuttal by Arman – 2,000 words maximum
  5. Rebuttal by Abu-asraf – 2,000 words maximum
  6. Conclusion by Arman– 1,000 words maximum
  7. Conclusion by Abu-asraf– 1,000 words maximum
 • Abu-Asraf Dipatuan nasa unang tagpo palang tayo tataposin muna hehe.
 • Arman G. De Castro MALIWANAG NA MAGKA-IBA NGA…..IBA JESUS AT MARIA NG QURAN SA BIBLI A (7,0) remember? kung nag 7,7 yan okay sana. diba?
 • Abu-Asraf Dipatuan wait kita at kakain ako tapos pray pa ako 12:40 pm balikan kita dito.
 • Abu-Asraf Dipatuan papasok palang ako sa bibliya mo maya sa rebuttal ko iiwas kana.
 • Arman G. De Castro eh MAGKA-IBA NAMAN JESUS AT MARIA NINYO NGA PAANO NA YAN?
 • Abu-Asraf Dipatuan wait kita at kakain ako tapos pray pa ako 12:40 pm balikan kita dito.
 • Arman G. De Castro yan na nga rebuttal ko…7,0 hindi 7,7 so MAGKA-IBA NGA JESUS NG QURAN SA BIBLIA SA STORYA AT MGA MAGULANG,..ayon sa mga ISINAGOT MO SAGOT KA NA…
 • Arman G. De Castro JESUS IS SENDER OF COMFORTER OR HOLY SPIRIT…

  Arman G. De Castro's photo.
 • Arman G. De Castro AND ALL THE MESSAGE OF COMFORTER CAME FROM HIM TO GLORIFY HIMSELF…ALSO

  Arman G. De Castro's photo.
 • Arman G. De Castro WHY YESHUA/JESUS OWNED ANGEL? DIYOS LANG MAY-ARI NIYANG MGA ANGHEL

  APOCALYPSIS 22:6 And he said unto me, These words are faithful and true: and [[[[the Lord God ]]]] of the holy prophets [[[[ sent HIS ANGEL ]]]]]]]to show unto his servants the things which must shortly be done

  REVELATION 22:16[[[ I ]]] Jesus have sent [[[ MY!!!!!!! ANGEL ]]] to testify unto you these things in the churches. I am the root and the offspring of David, and the bright and morning star.

  https://armandecastro.wordpress.com/…/si-jesus-ang…/

  armandecastro.wordpress.com

  [SI JESUS ANG NAGMAMAY-ARI NG MGA ANGHEL] APOCALYPSIS 22:6 At sinabi sa akin ng See More
 • Arman G. De Castro TUTAL IBA NAMAN JESUS AT MARIA NG BIBLIA SA QURAN NAPATUNAYAN NAMAN NG 7,0… sagutin mo na lang 3 na yan mamaya.
 • Abu-Asraf Dipatuan by@Arman G. De Castro JESUS IS SENDER OF COMFORTER OR HOLY SPIRIT…
  Arman G. De Castro’s photo.
  26 mins Arman G. De Castro AND ALL THE MESSAGE OF COMFORTER CAME FROM HIM TO GLORIFY HIMSELF…ALSO
  Arman G. De Castro’s photo.
  34 mins ·===========================================================Sagot basahin natin ·ang sinabi mo na COMFORTER OR HOLY SPIRIT…kung tumutukoy ba ito kay hesus si Jesus ay naitalang nagsabi (Mateo 5:9):”Mapapalad ang mga mapagpayapa: sapagkat silay tatawaging mga anak ngDiyos.”Ang Islam ay nangangahulugan Kapayapaan: kapayapaan sa pagitan ng Lumikha at mananamba. Hindi maaaring tukuyin ni Jesus ang kanyang misyon bilang mapagpayapa dahil hindi siya naparito para sa kapayapan. (Mateo 10:34-36): “Huwag ninyong isiping akoy naparito upang magdala ng kapayapaan sa lupa: hindi ako naparito upang magdala ng kapayapaan, kundi tabak. Sapagkat akoy naparito upang papagalitin ang lalake laban sa kaniyang ama, at ang anakna babae laban sa kaniyang ina, at ang manugang na babae laban sa kaniyang biyanang babae. At ang magiging kaaway ng tao ay ang kaniya ring sariling kasam bahay.” Tingnan mo rin ang Lucas 12:49-53. Ang Mang-aaliwJuan 14:16: “At akoy dadalangin sa Ama, at kayoy bibigyan niya ng ibang Mang-aaliw, upang siyang suma inyo magpakailanman man.”Hindi natin ganap na nalalaman ang orihinal na salitang Aramaic na ginamit niJesus para sa Mang-aaliw (Comforter). Ang ibang mga Bibliya (sa Ingles) ay
  gumagamit ng Consoler (Taga-aliw), Advocate (Tagatangkilik), Helper (Katulong),at sa Bibliyang Griego naman ay ang katagang Paraclete. Mayroongmagkakaibang mga paliwanag para rito: Espiritu Santo, ang Salita, isangpersona, at iba pa.Ipinahayag ng Banal na Quran sa Sْrah 61:6 na binanggit nang maliwanag niJesus ang pangalang Ahmad: “At banggitin noong magsabi si Jesus na anak niMaria: “O mga anak ni Israel, tunay na ako ang sugo ni Allah sa inyo nanagpapatotoo sa Torah na nauna sa akin at naghahatid ng nakalulugod na balitang isang Sugo na darating kapag wala na ako, na ang kanyang pangalan ayAhmad.” Subalit noong dumating na siya sa kanila dala ang mga malinaw napatunay ay nagsabi sila: “Ito ay isang malinaw na panggagaway.” ” Ang Ahmaday ang ikalawang pangalan ni Propeta Muhammad (SKP), na ang literal nakahulugan ay ang nagpupuri kay Allah nang higit kaninuman.Kung anuman ang kapaliwanagan ng katagang Mang-aaliw, masasabi natin na siJesus ay nag-iwan ng hindi natapos na gawain, at na mayroon pang isang darating upang lubusin ang kanyang misyon. Suriin natin nang mabuti sa liwanag ng Bibliya kung ang Mang-aaliw na ito ay tumutugma sa mga katangian niPropeta Muhammad (SKP).
 • Abu-Asraf Dipatuan 1. “ibang Mang-aaliw”: Napakarami na ang mga Mang-aaliw na dumating, atmayroon pang isang darating.2. “upang siyang suma inyo magpakailan man”: dahil hindi na kailangan na mayisa pang darating pagkatapos niya, at siya ang Kahuli-hulihan sa lahat ngPropeta. Ang katuruan ay mananatili magpakailanman at mananatiling di-nabago. Sa katunayan, ang Banal na Quran at ang lahat ng katuruan niya aynananatiling di-nabago sa nakalipas na 1400 taon.3. “kaniyang susumbatan ang sanglibutan tungkol sa kasalanan” (Juan 16:8):ang lahat ng iba pang Propeta, pati na sina Abraham, Moses, David, at Solomonay tumuligsa sa kanilang mga tao at mga kababayan dahil sa kasalanan, subalithindi sa sanlibutan na gaya ng ginawa ni Muhammad (SKP). Hindi lamang niyanaalis ang pagsamba sa mga diyus-diyusan sa Arabia sa loob ng 23 taon,nagpadala pa siya ng mga sugo kay Heraclius, sa mga hari ng EmperyongPersiano at Romano, sa Najash يna Hari ng Ethiopia, at kay Muqawqis naGobernador ng Egipto [upang anyayahan sila sa Islam].Sinumbatan niya ang mga Kristiyano sa paghati sa Kaisahan ng Diyos saTrinidad, sa pagtaas kay Jesus bilang anak ng Diyos at mismong Diyos. Siya rinang tumuligsa sa mga Hudyo at mga Kristiyano sa pagbabago nila ng kanilangmga kasulatan, ang nagpatunay sa karapatang mana ni Ismael (SKP), at angnagpabula sa mga paratang sa mga Propeta na pangangalunya sa kamag-anak,pangangalunya sa di-kamag-anak, panggagahasa, at pagsamba sa mga diyus-diyusan.
  4. “sapagkat ang prinsipe ng sanglibutang ito ay hinatulan na.” (Juan 16:11). Itoay si Satanas ayon sa pagpapaliwanag sa Juan 12:31 at 14:30. Samakatuwiddumating si Propeta Muhammad (SKP) upang sumbatan ang sanlibutan tungkolsa hatol.5. “ang Espiritu ng katotohanan” (Juan 16:13). Magmula pa sa pagkabata siPropeta Muhammad (SKP) ay tinatawag nang al-Am يn, na nangangahulugangang Mapagkakatiwalaan o ang Tapat, at “papatnubayan niya kayo sa buongkatotohanan …” (Juan 16:13).6. “sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kaniyang sarili; kundi anganomang bagay na kaniyang maririnig” (Juan 16:13).Ang Banal na Quran ay salita ng Diyos. Wala ni isa mang salitang mula kayPropeta Muhammad (SKP) o sa kanyang mga Kasamahan ang naisama rito.Binasa ito ni Anghel Gabriel sa kanya, isinaulo niya ito, at isinulat ito ng kanyangmga tagasulat. Ang kanyang sariling mga salita at mga katuruan ay nakatala satinatawag na Had يth o Kalakaran (Ah لd يth, ang pangmaramihan).Ihambing sa Deuteronomio 18:18: “… at aking ilalagay ang aking mga salita sabibig niya, at kaniyang sasalitain sa kanila ang lahat ng aking iuutos sa kaniya.”Umaayon ito sa Sْrah 53:2-4: “Ang kasama ninyo ay hindi naligaw o nagkamali.At hindi siya nagsasalita ng ayon sa kanyang pithaya. Ito ay isang kapahayaganlamang na ipinahayag sa kanya.”7. “at kaniyang ipahahayag sa inyo ang mga bagay na magsisidating” (Juan16:13). Ang lahat ng hula ni Propeta Muhammad (SKP) ay nagkatotoo [atmagkakatotoo].8. “Luluwalhatiin niya ako” (Juan 16:14). Sa totoo lamang, ang Banal na Quranat si Propeta Muhammad (SKP) ay may higit na malaking pagpipitagan kayJesus (SKP) kaysa sa Bibliya at mga Kristiyano mismo. Ang mga sumusunod aymaglilinaw:A. Ang paniniwala sa kamatayan niya sa krus ay nagpapabula sa kanyangpagkapropeta ayon sa Deuteronomio 13:5: “At ang propetang yaon o angnagbibigay ng kahulugan sa panaginip ay dapat patayin …” [Ang paniniwalang]ito ay nagpapakilala rin na siya ay isinumpa ng Diyos (Ilayo ni Allah!) ayon saDeuteronomio 21:22-23: “… sapagkat ang bitin ay isinumpa ng Diyos …”B. Mateo 27:46: “… Dios ko, Dios ko, bakit mo ako pinabayaan?” Hindi kaya maaaring nasabi ito ng iba pa kay Jesus? Kahit na ang isang di-propeta ay ngingiti sa pasakit dahil nalalaman niya na ang kanyang kamatayan ay ikapagtatamo niya ng kamartiran. Hindi kaya ito ay isang insulto kay Jesus (SKP)dahil para bang wala siyang pananampalataya sa Diyos?
 • Abu-Asraf Dipatuan @Arman G. De Castro WHY YESHUA/JESUS OWNED ANGEL? DIYOS LANG MAY-ARI NIYANG MGA ANGHEL

  APOCALYPSIS 22:6 And he said unto me, These words are faithful and true: and [[[[the Lord God ]]]] of the holy prophets [[[[ sent HIS ANGEL ]]]]]]]to show unto his servants the things…See More
  SI JESUS ANG NAGMAMAY-ARI NG MGA ANGHEL
  armandecastro.wordpress.com
  [SI JESUS ANG NAGMAMAY-ARI NG MGA ANGHEL] APOCALYPSIS 22:6 At sinabi sa akin ng anghel, “Maasahan at totoo ang mga salitang ito. Ang Panginoong Diyos, na nagkaloob ng kanyang Espiritu sa mga propet…
  30 mins=================================================================Sagot ang lahat ng iyan ay salungat sa inyong Bibliya ARMAN BASA SA NAPAKARAMING TALATA NG BIBLIYA MO…ang Diyos ay tuwirang sinabi Niya na:

  OSEAS 11:9 “Sapagkat Ako ay Diyos,hindi tao.”

  Binigyang liwanag din ng isang bersikulo sa Bibliya na ang Diyos kailanman ay hindi magkakatawang tao at hindi siya maaaring maging anak ng tao.Ang Diyos ay nagwika:

  MGA BILANG 23:19 ” Ang Diyos ay hindi tao na magsisinungaling o ni anak ng tao na nagsisisi.” (si Hesus) ay nagsabi:
  LUCAS 4:8 “… nasusulat, sa Panginoong Diyos sasamba ka at Siya lamang ang iyong paglilingkuran.” (Deuteronomio 6:4):”Dinggin mo, Oh Israel: ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon”;(Isaias 43:10-11): “…upang inyong maalaman at magsisampalataya kayo sa akin,at inyong matalastas na ako nga; walang ibang Diyos na inanyuan na una saakin, o magkakaroon man pagkatapos ko. Ako, samakatuwid bagay ako, angPanginoon; at liban sa akin ay walang tagapagligtas.”; (Isaias 44:6): “Ganito angsabi ng Panginoon … Ako ang una, at ako ang huli; at liban sa akin ay walangDios.”; (Isaias 45:18): “Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoong na lumikha nglangit, na siyang Diyos na nag-anyo sa lupa at gumawa niyaon, na kaniyangitinatag, at hindi niya nilikha na sira, na kaniyang inanyuan upang tahanan: akoang Panginoon; at wala nang iba….SA Marcos 12:29 kung ano ang sinabi ni Jesus mismo:”Sumagot si Jesus, Ang pangulo ay, Pakinggan mo, Oh Israel; ang Panginoonnating Diyos, ang Panginoon ay iisa.”(I Mga Taga Corinto 8:4): “… nalalaman natin na ang diosdiosan ay walangkabuluhan sa sanglibutan, at walang Dios liban sa iisa.” (I Timoteo 2:5):”Sapagkat may isang Dios at may isang Tagapamagitan sa Dios at sa mga tao,ang taong si Cristo Jesus.” Pansinin mo ang pangungusap “ang taong si CristoJesus.”

 • Abu-Asraf Dipatuan OK TAPOS KA NA SI REBUTTAL MO AT SINAGOT KO RIN ANG TANONG MO .AKO NAMAN NGAYON ANG MAY REBUTTAL
 • Abu-Asraf Dipatuan Bismillah 2nd stand rebuttal ko Sumasaksi ako na walang Diyos kundi Ang Allah, tanging Siya lamang, walaSiyang Katambal; at sumasaksi rin ako na si Muhammad ay Kanyang Lingkod atKanyang Sugo. Ashhadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu, waashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasoluhu………………Actually pitong tanong ang ibingay natin kay Arman na tanong subalit hindi po tayo sinagot ng punto 4 punto ,kundi pawang hula hula ang kanyang sagot sa atin ang masaklap pa ,mga salita ni pablo ang isinasagot sa atin,na kung tutuusin si pablo ay kuntra sa lahat ng ARAL NI HESUS bigay tayo ng halimbawa SINO SI JESUS? …“Ang propeta’y iginagalang kahit saan, liban sa kanyang sariling bayan at sa kanyang sariling sambahayan.” Mateo 13:57 “…inyong iibigin ako sapagka’t ako’y nagmula at nanggaling sa Diyos; sapagka’t hindi ako naparito sa aking sarili, kundi sinugo Niya ako.”-JUAN 8:42
  SINO SI PABLO? …“Ako ay isang Judio, ipinanganak sa Tarso ng Cilicia ngunit lumaki rito sa Jerusalem. Nag-aral ako kay Gamaliel at buong higpit na tinuruan sa Kautusan ng ating mga ninuno. Tulad ninyong lahat, ako’y masugid na naglilingkod sa Diyos. Inusig ko at ipinapatay ang mga sumusunod sa Daang ito. Ipinagapos ko at ipinabilanggo sila, lalaki’t babae…Binigyan pa nila ako ng mga sulat para sa mga Judio sa Damasco, at pumunta ako roon upang dakpin ang mga tagasunod doon at dalhin dito sa Jerusalem upang parusahan.” -Gawa 22:3-5 “Ginaygay ko ang lahat ng sinagoga, at sinuman sa kanilang abutan ko roon ay pinaparusahan ko upang piliting magsalita laban kay Jesus. Sa tindi ng poot ko’y pinag-usig ko sila kahit sa mga lungsod sa ibang bansa.” Gawa 26:11
  Sabi ni Jesus…“…Darating ang panahon na ang sinumang pumapatay sa inyo ay mag-aakala na naglilingkod siya sa Diyos.” –Juan 16:2
  Ang Sagot ni Pablo…“Tulad ninyong lahat, ako’y masugid na naglilingkod sa Diyos. Inusig ko at ipinapatay ang mga sumusunod sa Daang ito. Ipinagapos ko at ipinabilanggo sila, lalaki’t babae…”-Gawa 22:3 Ang sabi ni Jesus…“Pakinggan mo, Israel! Ang Panginoon na ating Diyos, Siya lamang ang Panginoon -Marcos 12:29
  Ang sagot ni Pablo…“Iisa lamang ang Diyos, ang Ama…iisa ang Panginoon, si Jesu-Cristo.”-1Corinto 8:6 Ang sabi pa ni Jesus…“Ito ang buhay na walang hanggan: ang kilalanin Ka nila, Ang Nag-iisa at Tunay na Diyos, at si Jesu-Cristo ay Iyong sinugo.”-Juan 17:3
  Ang sagot ni Pablo…“Tulad ni Cristo Jesus na bagamat siya ay Diyos, hindi nagpilit na manatiling Kapantay ng Diyos.-Filipos 2:5-6
 • Abu-Asraf Dipatuan Ang tanong ko sayo ngayon Arman De Castro ..1 paano naging Diyos pa si hesus kung nagsabi ang tunay na Diyos ng ganito (Deuteronomio 6:4):”Dinggin mo, Oh Israel: ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon”;(Isaias 43:10-11): “…upang inyong maalaman at magsisampalataya kayo sa akin,at inyong matalastas na ako nga; walang ibang Diyos na inanyuan na una saakin, o magkakaroon man pagkatapos ko. Ako, samakatuwid bagay ako, angPanginoon; at liban sa akin ay walang tagapagligtas.”; (Isaias 44:6): “Ganito angsabi ng Panginoon … Ako ang una, at ako ang huli; at liban sa akin ay walangDios.”; (Isaias 45:18): “Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoong na lumikha nglangit, na siyang Diyos na nag-anyo sa lupa at gumawa niyaon, na kaniyangitinatag, at hindi niya nilikha na sira, na kaniyang inanyuan upang tahanan: akoang Panginoon; at wala nang iba.???????????
 • Abu-Asraf Dipatuan 2: paano na rin magiging diyos pa si hesus kung siya mismo ipinakilala ninya ANG KANYANG dIYOS AYON DIN SA SINABI NI HESUS SA BIBLIYA Ang sabi pa ni Jesus…“Ito ang buhay na walang hanggan: ang kilalanin Ka nila, Ang Nag-iisa at Tunay na Diyos, at si Jesu-Cristo ay Iyong sinugo.”-Juan 17:3 SA Marcos 12:29 kung ano ang sinabi ni Jesus mismo:”Sumagot si Jesus, Ang pangulo ay, Pakinggan mo, Oh Israel; ang Panginoonnating Diyos, ang Panginoon ay iisa.?????????????
 • Abu-Asraf Dipatuan 3: Paano magiging Diyos si hesus ,siya pa ang nagsabi sa katangian ng Diyos ay ganito ay Ang sabi ni Jesus…“Ang Diyos na nagsugo sa akin…kailanman ay hindi ninyo narinig ang Kanyang tinig at nakita ang Kanyang anyo.” -JUAN 5:37……………………Siya’y nakita ng mga tao at narinig ang kanyang tinig,samantala ang DIYOS NA SINASABI NI HESUS AY kailanman ay hindi ninyo narinig ang Kanyang tinig at nakita ang Kanyang anyo?????????………..HINDI BA ISANG KALUKUHAN ANG GANYANG PANINIWALA ARMAN DE CASTRO .
 • Abu-Asraf Dipatuan TAPOS NA ANG REBUTTAL KO SAGUTIN MO LANG TANONG KO NA TATLO,PAGKATAPOS PAPASOK TAYO SA CONCLUSION NATIN DALAWA,PARA MAKAPAGTANONG ANG MGA READERS NATIN SA ATING DALAWA.
 • Arman G. De Castro 1 lang sagot diyan ALL PROPHECIES FUFULLED TO HIM….SI YHWH HINDI DUMAMI NAGING TAO TINAPOS LAHAT NG PROPHECY NIYA!!

  Arman G. De Castro's photo.
 • Arman G. De Castro example SINASABI NA LANG NIYA ANG DIYOS KO DIYOS KO BAKIT MO AKO PINABAYAAN!!! psalm 22:1-18 ay CRUCIFIXION PROPHECY SCRIPTED O PROPHESIED NA LAHAT!!

  Arman G. De Castro's photo.
 • Arman G. De Castro natupad lahat ng hula o prophecy

  Arman G. De Castro's photo.
 • Arman G. De Castro KAYA NGA TANONG KO NA AYAW MONG SAGUTIN!!!

  natupad ba lahat ng prophecies na ipinost ko o hindi? yon lang sumagot ka ng OO O HINDI!

 • Arman G. De Castro yang oseas 11:9 mo na pinutol mo patungkol yan kay efraim na hindi na sisirain kaya kung mangako siya hindi tao…wala yan sa gagawin niyang pagkakatawang tao.
 • Arman G. De Castro NAPAKASIMPLE EH DIYOS NG LUMANG TIPAN NAGING TAO(LAMB) NG MAIALAY BUMALIK SA DATING SIYA SA LANGIT.

  IISA LANG YAN.

 • Abu-Asraf Dipatuan Natapos po cross examanation natin Arman G. De Castro ang tanong mo at tanong ko ay nasagot na CONCLUSION NA LANG,DAPAT MAY NAKALIGTAAN KA KANINA SINABI MO SA REBUTTAL MO,anyway may conclusion tayo ng huling pananalita natin dalawa ,gawin mo na para tumanggap tayo ng tanong ng mga readers natin.
 • Arman G. De Castro BABY PA LANG SINASAMBA NA YAN HANGGANG SA UMAKYAT SA LANGIT

  BAWAL A REVELATION YAN!!

  DITO SASAMBAHIN NI JUAN YUONG ANGHEL NA KAUSAP NIYA. NGUNIT SINABI NG ANGHEL…

  REVELATION 22:9 Ngunit sinabi niya, “Huwag! Ako ma’y aliping tulad mo, tulad ng iyong mga kapatid na propeta, at ng lahat ng sumusunod sa mga salita sa aklat na ito. Ang Diyos ang sambahin mo!”

  https://armandecastro.wordpress.com/…/sinamba-nila-si…/

  Arman G. De Castro's photo.
 • Abu-Asraf Dipatuan lahat ng tanong mo sinagot ko isa isa backread mo .
 • Arman G. De Castro CONCLUSION KO ETO NA YAN ANG SUMMARY NG BIBLIA!!! DAPAT MATUPAD LAHAT NG NAKAHULA O NAKAPROPHECY SA PROPHETIC BOOK TA BIBLIA IN KOINE GREEK MEANING “THE BOOKS”

  https://armandecastro.wordpress.com/…/ang-mga-hula-at…/

  armandecastro.wordpress.com

  PEACE ON EARTH! NARITO ANG BUOD NG MGA HULA AT KATUPARAN NA MAGAGANAP NG MAGING See More
 • Abu-Asraf Dipatuan nandito tayo ngayon 6. Conclusion by Arman– 1,000 words maximum
  7. Conclusion by Abu-asraf– 1,000 words maximum
  8. Audience NOT participate in the discussion….
  Rules:
  1: Language Tagalog
 • Arman G. De Castro thanks sa iyo at sa sharing nating dalawa bro. @abu-asraf dipatuan tapos na ako. yan na conclusion ko.
 • Abu-Asraf Dipatuan ok sige Mag conclusion narin ako ha wait lang tatype pa ako,pagkatapos tatanggap tayo ng tanongan portion from Audience.
 • Abu-Asraf Dipatuan Bismillah last stand bilang conclusion ko ang sabi ng Allah swt sa Quran ay ganito (Qur’an 16:125″Anyayahan (ang sangkatauhan, o muhammad) sa landas ng iyong Rabb (panginoon) nang may karunungan (sa pamamagitan ng Qur’an) at kaaya-ayang pakikipagtalakayan, at makipagtalo sa kanila sa paraang makakabuti, katotohanan, ang iyong Rabb (panginoon) ay higit na nakababatid kung sino ang napaligaw mula sa kanyang landas, at (lubos) Niyang natatalos yaong mga napatnubayan.”………………. HESUS BILANG PROPETA NG ISLAM NG KAHALINTULAD NI HESUS:
  Una sa lahat ang mga Muslim ay nananatili sa paniniwala na ang pagsilang ni Hesus na walang ama ay kahalin tulad ng pagkakalikha ng Diyos kay Adan, na walang ama at ina. Ang Banal na Quran ay nagpaliwanag:
  QURAN 3:59 “Ipahayag: Ang kahalintulad ni Hesus sa paningin ng Diyos ay si Adan. Siya ay nilikha mula sa alabok.At saka nagwikang “Maging” at “nangyari nga.”
  Tuwirang tinatalikdan ng Islam ang ideya na si Hesus ay “anak ng Diyos.” Kung pagsilang ni Hesus na walang ama ang siyang malaking dahilan upang siya ay tawaging “anak ng Diyos” higit na may karapatan si Adan na tawaging “anak ng Diyos” sapagkat siya isinilang na walang ama at ina. Sa katotohanan, ang Kapangyarihan ng Diyos ay hindi mapag-aalinlangan. Sa anumang pamamaraan, lumilikha ang Diyos ng anumang Kanyang naisin. Nilikha niya si Adan ng walang ama at ina. Si Eba ay nilikha mula sa tadyang ng lalaki at walang ina. Si Hesus ay nilikha na walang ama ngunit may ina.Ang karaniwang tao ay nilikha ng Diyos na may ama at ina. Kaya sa Walang Hanggang Karunungan at Kapangyarihan ng Diyos ng lahat ng bagay na kanyang itakda ay natutupad at nangyayari.Ang Diyos ay magsabi lamang ng : “Maging” at mangyayari nga. Ang pagkakalikha ng Diyos sa iba’t ibang pamamaraan ay tanda lamang na Siya ay dapat pag-ukulan ng Pagsamba at Pagmamahal.
  ANG PAGSILANG NI HESUS
  Si Hesus ay Propeta ng Diyos na ipinadala para sa mga taga Israel upang mangaral sa
  Tunay na diwa ng pagsamba.Siya ay binigyan ng magandang karangalan sa daigdig at sa
  Kabilang buhay.Ang Banal na Quran ay nagpaliwanag na pinili si Maria higit sa lahat ng babae dito sa lupa.Ang Anghel Gabriel ay dumating sa kanya na may magandang balita na siya ay nakatakdang magsilang kay Hesus.Ang magandang salaysay na ito ay matatagpuan sa Banal na Quran:
  QURAN 3:45-48 “Ipagbadya! Ang mga Anghel ay nagwika: Oh, Maria,Ang Diyos ay nagbibigay sa iyo ng magandang balita ng isang Salita mula sa Kanya : ang kanyang pangalan ay Hesus, anak ni Maria, na may mataas na karangalan sa daigdig na ito sa kabilang buhay At siya ay ( nasa hanay) ng mga malalapit sa Diyos. Siya ay magsasalita sa tao mula sa kamusmusan at kagulangan.At siya ay nasa hanay ng mga matutuwid.
  Siya (Maria) ay nagwika:
  Oh aking Panginoon! Paano ako magkakaroon ng anak gayong walang lalaki ang humawak sa akin? Siya ay nagwika:”Kahit na” Ang Diyos ay lumilikha ng anumang kanyang naisin.Kung Kanyang itakda ang isang balakin, Siya ay magsasabi (lamang) ng “Maging” at ” mangyari nga”
  “Si Hesus ay tuturuan ng Diyos ng Aklat at Karunungan.
  Ang Batas at ang Ebanghelyo”
 • Abu-Asraf Dipatuan Si HESUS at ang kanyang INA
  Tanging ang Banal na Quran ang siyang nagbibigay ng magandang kalagayan tungkol kay Hesus at Birhen Maria.Para sa mga Hudyo si Hesus ay tinaguriang Huwad na Propeta at si Birhen Maria bilang isang masamang babae.Sa paningin ng mga Hudyo,si Hesus at Maria ay kabilang sa mga may mababang uri ng pagkatao.Sa Kristiyanismo naman,itinuring si Hesus bilang anak ng Diyos at Diyos na nagkatawang tao.Si Birhen Maria bilang Ina ng Diyos. Ngunit ang Islam ay siyang daan upang bigyang liwanag ang tunay na katayuan ni Hesus at ng kanyang Ina , hindi bilang mababang uri ng tao o mga diyos kundi mga mabubuting tao na nasa hanay ng mga matutuwid.Ang Banal na Quran ay nagpahayag:
  QURAN 5:78 “…si Hesus, anak ni Maria ay hindi humigit sa isang Alagad (Propeta) lamang. Maraming Alagad (Propeta) ang dumating bago pa man siya.Ang kanyang ina ay isang babaing makatotohanan.
  QURAN 3:42 “O, Maria! Ikaw ay pinili ng Diyos (Allah), at ginawang dalisay (at malinis), Ikaw ay piniling higit sa mga babae sa lahat ng bansa.”
  ANG HIMALA ni HESUS sa BANAL na QURAN
  Ang salaysay ng Banal na Quran tungkol sa mga Himala ni Hesus ay akmang-akma sa kanyang kabanalan at karangalan.Taliwas sa Bibliya na ang isang himala niya ay ang paggawa ng nakalalasing na alak.
  Sa Banal na Quran sanggol pa lamang si Hesus ay nagbigay na siya ng himala.May isang pagkakataon na ang tao ay nagtatanong kay Maria kung bakit nagawa niyang magkaanak na ang pag-aakala siya ay masamang babae.At upang patunayan ni Maria na siya ay malinis na babae, hindi siya nagpaliwanag para sa kanyang sarili kundi itinuro niya si Hesus na isang sanggol.Sa pamamagitan ng Himala si Hesus ay nagsalita.
  QURAN 19:29-30 ” At kanyang (Maria) itinuro ang sanggol.Sila (mga tao) ay nagwika: “Paano namin makakausap ang isang batang nasa duyan? Siya (Hesus) ay nagsabi:”Tunay na ako ay Lingkod ng Diyos:Ako ay binigyan ng kapahayagan at ginawa Niya akong PROPETA…”
  Si Hesus ay nagpamalas din ng himala sa iba’t ibang pagkakataon.Ang Banal na Quran ay nagsalaysay:
  QURAN 3:49 “Ako ay naparito sa inyo na may dalang Palatandaan mula sa inyong Panginoon, na ako ay gagawa para sa inyo mula sa (dakot na) alabok katulad ng hugis ng ibon”
  At hinipan ito at naging ibon “Sa Kapangyarihan ng Diyos aking pagagalingin ang ipinanganak na bulag at ketongin.At aking bubuhayin ang patay sa pamamagitan Kapangyarihan ng Diyos.”
  ANG LAYUNIN ni HESUS
  Katulad ng nakasaad sa Bibliya, maging ang Banal na Quran ay nagbibigay liwanag tungkol sa layunin ni Hesus.Siya ay isinugo na may hangaring gisinging muli ang mga Taga Israel na sa panahong yaon ay nagkawatak-watak.Binigyang-diin niya ang pangunahing aral ng Diyos,ang Pagsamba at Pananampalataya sa Diyos.Ang Banal na Quran ay nagpahayag tungkol sa aral ni Hesus: Siya ay nagsabi:
  QURAN 3:51 “Siya ang aking Diyos na inyong Panginoon kaya’t Sambahin siya.”
  QURAN 5:75 “O, angkan ng Israel, Sambahin ang Diyos, na aking Panginoon at inyong Panginoon.Ang sinumang magtambal ng ibang diyos sa (Tunay) na Diyos (Allah) ay di paroroon sa Paraiso at ang Apoy ang kanyang tirahan.
  Ang isa pang layunin ni Hesus ay upang bigyang-daan ang pagdating ni Propeta Muhammad (Sumakanya Nawa ang Kapayapaan).
  Ang Banal na Quran ay nagsabi
  QURAN 61:6 “O, angkan ng Israel, katotohanang ako ay Sugo ng Diyos sa inyo na nagpapatotoo sa Torah (ni Moises) na nauna sa akin at nagbibigay ng magandang balita na isang Sugo na susunod sa akin na ang pangalan ay tatawaging Ahmad (Ang Ipinagkakapuri).”
  VII. HESUS, SAKSI sa ARAW ng PAGHUHUKOM
  At dahil nga sa paniniwala at pagsamba kay Hesus bilang Diyos ng mga Kristiyano, sa Araw ng Paghuhukom si Hesus ay haharap sa Diyos (Allah).Si Hesus mismo ang magtutuwid sa maling paniniwalang ito.
  Sa Araw ng Paghuhukom ang Panginong Diyos (Allah) ay magtatanong kay Hesus.
  Siya ay magsasabi:
  QURAN 5:119-120 ” Ipahayag: Ang Diyos (Allah) ay nagwika: O, Hesus, anak ni Maria,Ikaw ba ay nagsabi sa tao:”Sambahin ako at ng aking Ina bilang mga Diyos na kahati ng Diyos? Si Hesus ay nagwika: Luwalhati sa Inyo! Hindi ko maaaring sabihin ang anumang bagay na yaon , ito ay Inyong Batid.Batid Ninyo ang aking kalooban gayong ang sa Inyo ay di ko batid.Wala akong sinabi maliban kung ano ang Inyong ipinag-uutos na sabihin:SAMBAHIN ANG DIYOS, ang AKING DIYOS at ako ay saksi habang ako ay kasama nila at ng ako ay pumaroon sa Inyo, Kayo ang Saksi at tanging nakakakita sa kanilang mga gawa.”
  VIII. Ang EBANGHELYO ni HESUS
  Isa sa saligan ng Pananampalataya ng Islam ay ang Paniniwala sa mga Aklat ng Diyos.Kinikilala ng mga Muslim ang mga sumusunod na aklat bilang Patnubay para sa tao.Ito ay ang mga sumusunod:
  Aklat ni Abraham na tinatawag na “Suhuf” (scroll of Abraham)
  Psalmo ni David na tinatawag na “Zabur” (Psalms of David)
  Aklat ni Moises na tinatawag na “Tawrat” (Torah of Moises)
  Ebanghelyo ni Hesus tinatawag na “Injeel” (Gospel of Jesus)
  Banal na Quran ni Muhammad “Al Quran” (Al Quran revealed to Muhammad)
  Ang mga aklat na ito ay ipinagkaloob ng Allah sa tao upang gawing panuntunan.Sa paglipas ng maraming panahon ang mga aklat ng Diyos maliban sa Al Quran ay nangawala na o hindi na buo ang nilalaman.Ang Gospel ni Hesus ay isa sa naging biktima ng pagkasira.Sa ngayon panahong ito,kung ating bubuksan ang Bibliya,matutunghayan natin na ang Ebanghelyo o Gospel ay hindi ayon kay Hesus kundi ayon sa apat na manunulat,Ebanghelyo ayon kay Juan, Lucas,Marcus,at Mateo.At kung susuriin mong mabuti ang nilalaman ng mga ito, pawang mga kasaysayan noong panahon ni Hesus.Ang mga ito ay nagsasalaysay lamang kung ano ang ginawa ni Hesus sa pang-araw-araw. Nasaan ang EBANGHELYO ni HESUS na SIYANG dapat gamitin ng tao bilang AKLAT ng PATNUBAY? Sa pananaw ng Islam, ang Ebanghelyo ni Hesus ang siyang tanging aklat na dapat paniwalaan bilang Aklat ng Patnubay.At dahil nga sa wala na sa panahong ito ang aklat ni Hesus, sa awa at pagpapala ng Allah, muli Siya ay nagpahayag ng Kanyang Huling Aklat, ang Banal na Quran ay nagbigay liwanag tungkol sa mga naunang mga Aklat.Pinatutunayan ng Banal na Quran ang mga aklat na ipinagkaloob sa mga Propeta ng Diyos.
 • Abu-Asraf Dipatuan OK na po ang conclusion ko OPEN NA PO MAGTANONG tanongan portion from Audience. SABIHIN LANG ANG TANONG KUNG KANINO ANG SASAGOT.
 • Abu-Asraf Dipatuan OK na po ang conclusion ko OPEN NA PO MAGTANONG tanongan portion from Audience. SABIHIN LANG ANG TANONG KUNG KANINO ANG SASAGOT.
 • Abu-Asraf Dipatuan Masha-allah napaka maginoong kausap si ARMAN natapos namin ang debate sa loob ng 5 hours d tulad na iba kong nakkadebate na inaabot po kami ng dalawang araw bago natapos .
 • Abu-Asraf Dipatuan Ako’y labis na nagppasalamat sa aking mga kapatid na muslim sa pagbibigay daan sa maginoong talakayan namin,na walang nakisalo anyway JazakhomuAllah khairan sa inyng lahat,ang GABAY at pagppala ng Allah swt ay Sumaatin lahat Ameen ,Wa Alhamdulillahi rabbil Aalameen.!
 • Arman G. De Castro thanks bro naway mabuksan mga isipan ng mga manunood na yang TA BIBLIA AY PROPHETIC BOOK.
 • Alsaad Dano Omar Salam sumainyo nawa ang kapayapaan sa dalawang nagtatagisan at lumalaban sa pananampalataya ako po mai itatanung mula sa magaling na kapatid nating si Arman G. De Castro si hesu kristo ay nagwika sa biblia “ang dios na nagsugo sakin kailanmay hindi ninyo naririnig ang kanyang tinig ni nakita ang kanyang anyo” so maliwanag pa sa sikat ng araw na mismong si hesu kristo pa ang nagpakilala na ang tunay na dios ay hindi naririnig ang tinig o makita ang anyo ang tanong ko sino puh dapat ang sambahin Arman G. De Castro si Jesus christ na sinugo lamang ng Dios o ang Dios na nagsugo kay jesus christ?
 • Abu-Asraf Dipatuan Arman G. De Castro May tanong na sayo ni kapatid na Alsaad Dano Omar
 • Arman G. De Castro SI CRISTO NGA ANG LARAWAN NG DIYOS NA HINDI NAKIKITA!! nasusulat yan. iba ang mukha niya sa LANGIT KAYSA NG MAGING TAO. KAYA NIYA SINABI YAN.

  Arman G. De Castro's photo.
 • Nihaya Mangoda Ampaso HESUS ay isa sa naging Sugo ng ALLAH.. Siya ay anak ni MARIAM na tintwag nilang MARY.. Siya ay dalaga birhen na nanganak sapagkat siya ay isang sa takda ng ating paniniawala sa Islam sa Kapangyarihan ni Allah na kung siya magbigkas ng KONPAYAKON mangyyari ang nais nyang gawin.. HESUS ang tunay niyang pangalan ay ISAH.. Sa knyang pinagktiwala ng Panginoon Allah ang kitab na Injil..
 • Alsaad Dano Omar Kc mismong pinahayag ni kristo na sia ay sinugo lamang ng Dios
 • Alsaad Dano Omar At merung nag iisang dios na nagsugo kai hesus
 • Nihaya Mangoda Ampaso Tama.. Siya ay nagbigkas na sambahin ang nag iisang Diyos na walang iba kundi ang Allah.. At akoy isa sa kanyang mga sugo..
 • Abu-Asraf Dipatuan out muna ako bahala na kayo kay arman.
 • Arman G. De Castro backread kayong lahat sa prophecies na inihayag ko “NATUPAD” LAHAT YAN AT NANDIYAN NA KASAGUTAN SA INYONG MGA TANONG.
 • Abu Rashad Cusain Di ka pala marunong arman manghuhula ng formal debate. Lahat ng arguments mo labas sa topic.
 • Nihaya Mangoda Ampaso Ok ARMAN G. DE CASTRO tanung ko sayo “my nrinig kba na kwento na isang muslim na naniwalang si HESUS ai isang Diyos? For short Muslim became Christian and believe JESUS is God.. “walang isang muslim ang naniwala HESUS ay Diyos.. BUT christian even pari sa inyong ay nagmuslim at inamin mali ang naging pnniwala sa Diyos na si HESUs spagkat siyang ay isa sa naging Sugo na nag iisang Panginoon na si ALLah..
 • Alsaad Dano Omar Kung matalino ang isang tao kayang pag ibahin ang sinugo sa nagsugo wala ee lagpak di kaya sinabi pa ni HESUS ” WALANG KABULUHAN ANG PAGSAMBA NILA SAKIN NA TINUTURO SA KANILA NG MGA TAO” ANG daming nalinlang ni PABLO
 • Arman G. De Castro ALAM BA NINYO MGA KAPATID NA IBA ANG ANYO NI KRISTO NG NABUHAY NA MAG-ULI?

  MARK 16:12-13 Pagkatapos, nagpakita rin si Jesus sa dalawang alagad na naglalakad papuntang bukid, [[[[[[[[[[[subalit iba ang kanyang anyo noon. ]]]]]]]] 13 Bumalik agad sila at ibinalita sa kanilang mga kasamahan ang nangyari, ngunit ayaw din silang paniwalaan ng mga ito.

  SUBALIT IBA NA ANG KANYANG ANYO!!!!!

 • Arman G. De Castro kung matalino kayo ang AMA AY DIYOS AT NAGSUGO NA DIN.

  DAHIL SINABI NIYA NA AKO AT ANG AMA AY IISA!!! JOHN 10:30

  maliwanag AKO AT ANG AMA/NAGSUGO/DIYOS AY IISA!!

  KAYA ISINUGO NIYA SARILI NIYA AYON SA PROPHECY!!

  (Isaiah 9:6) King James Version (KJV)

  6 For unto us a child is born, unto us a son is given: and the government shall be upon his shoulder: and his name shall be called Wonderful, Counsellor, The mighty God, The everlasting Father, The Prince of Peace.”

  Jesus had a titles of Wonderful.
  Jesus had a titles of Counsellor.
  Jesus had a titles of The mighty God. MIGHTY GOD NA YAN GOD NA GINAMIT
  Jesus had a titles of The everlasting Father. WALANG HANGGANG AMA
  Jesus had a titles of The Prince of Peace.

  Arman G. De Castro's photo.
 • Arman G. De Castro tanong ninyo bakit bibihira muslim na naging christian…una baka patayin ninyo at tawaging kafir kapag umalis sa islam.

  pangalawa bibihira nga kasi makakakita ng mga hula at katuparan ng aklat ng DIYOS.

  Arman G. De Castro's photo.
 • Abu Rashad Cusain Ang panginoon di yan manghuhula gaya ng sayo arman. Di ka pala marunong sa formal debate.
 • Arman G. De Castro eto isang magandang halimbawa THE CURSE OF JERICHO PROPHECY of JOSUA IN OLD TESTAMENT SA 2 KING 16 na NATUPAD.

  “THE CURSE IN JERICHO”
  DEATH OF ABIRAM AND SEGUB

  Joshua 6:26

  26 And Joshua adjured them at that time, saying, Cursed be the man before the Lord, that riseth up and buildeth this city Jericho: he shall lay the foundation thereof in [[[[[his firstborn]]], and in [[[his youngest son]]]] shall he set up the gates of it.
  PROPHECY FULFILLED!!!!

  1 Kings 16:34

  34 In his days did Hiel the Bethelite build Jericho: he laid the foundation thereof in [[[[Abiram]]]]his firstborn, and set up the gates thereof in his youngest son [[[Segub, ]]]] according to the word of the Lord(PROPHECY!!!), which he spake by [[[[[[[[[[[Joshua ]]]]]]] the son of Nun.

  https://armandecastro.wordpress.com/…/the-cursed-in…/

  armandecastro.wordpress.com

  EXAMPLE OF THE PROPHECY IN OLD TESTAMENT PROPHECY FULFILLED IN OLD TESTAMENT ALSSee More
 • Arman G. De Castro napakahahabang panahon bago natupad mga yan hindi yan hula ng fortune teller.
 • Abu Rashad Cusain Wala yan katotohanan mga hulascope mo arman. Puro kathang isip.
 • Arman G. De Castro eh di dalawin mo mga talata nasusulat lahat sa THE BOOKS o TA BIBLIA IN KOINE GREEK YAN.
 • Abu Rashad Cusain Di mo nga sinagot ang mga tanong syo ni bro abu asraf dipatuan. Kaya napakabobo mo sa debate. Di ka marunong. Lahat nga arguments mo labas sa topic.
 • Arman G. De Castro kaya nga may PROPETA….PROPHETIC MGA ISINUSULAT… SO MGA HULA NG DIYOS YAN WARNING SA HINAHARAP GANOON YON…READ MO REV. 22:12-13 sinabi ni JESUS DARATING NA AKO DALA KO ANG GANTIMPALA SA BAWAT ISA SA INYO AKO ANG ALPHA AT ANG OMEGA ANG SIMULA AT WAKAS!!

  hula yan na hinihintay…ganoon yan…

 • Abu Rashad Cusain Kung magbalik si hesus patotohanan niya sayo na hindi siya diyos.
 • Arman G. De Castro wala naman siyang mahirap na tanong simple lang ang sagot hindi nga niya masagot yuong tanong ko na NATUPAD BA LAHAT NG IPINOST KUNG PROPHECY? wala siyang sagot dahil kung OO SAGOT NIYA…DIYOS NG LUMANG TIPAN ANG NAGING TAO…KAYA MASASAGOT NA LAHAT NG TANONG NINYO KUNG MATALINO KA SA MGA PROPHECIES AT KATUPARAN.
 • Arman G. De Castro ALPHA AT OMEGA NGA SIMULA AT WAKAS HINDI DIYOS…IKAW NAMAN OO
 • Abu Rashad Cusain Ako na lang sasagot sa propesiya mo. Lahat di natupad kasi ang bibliya kathang isip lang ng mga bible scholar. Kaya bobo ka sa debate.
 • Arman G. De Castro IN REVELATION KUNG NAGBABASA KA ETO SI JESUS DOON

  DIYOS SIYA NGAYON DOON ANG

  1. MAY-ARI NG MGA ANGHEL,
  2. NASA GITNA NG TRONO,
  3. AT MAY-ARI NG AKLAT NG BUHAY NA BUBURA SA PANGALAN NATING LAHAT.
  4. ILAWAN NG BAGONG JERUSALEM DAHIL SI KRISTO ANG KANINGNINGAN NG DIYOS EH SIYA LANG NAMAN ANG
  NAGPANINGNING SA MUKHA NI MOISES.
  5. SI KRISTO DIN ANG MAY ARI NG 7 NA NAGING (ISANG(1) ESPIRITU NG DIYOS.
  6. SI KRISTO MISMO ANG DARATING ANG ALPHA AT OMEGA.

  https://armandecastro.wordpress.com/…/ano-si…/

  armandecastro.wordpress.com

  DIYOS SIYA NGAYON DOON ANG 1. MAY-ARI NG MGA ANGHEL, 2. NASA GITNA NG TRONO, 3. See More
 • Arman G. De Castro haka haka ka lang pala eh abu rashid eh sino may sabing kathang isip ng scholar ang biblia ikaw lang mag-isa
 • Abu Rashad Cusain Ikaw at ang bibliya mo ang haka haka. Puno ng kalokohan. Kalokohan na pinagpipilitan paniwalaan ng mga tao na gaya mo para makapanglikom ng salapi gamit ang salita kuno ng diyos.
 • Arman G. De Castro walang maniniwala s iyo si muhammad alam na may bible eh
 • Arman G. De Castro kaya alam ng mga makakabasa ng mga post mo na ikaw ang bobo.
 • Abu Rashad Cusain Yan ang sinisigaw ng mga katropa salita ng diyos pagkatapos basahin ang salita ng diyos kuno may magbibigay na ng sobre sa mga tao para manglikom ng pera. Bobo ka talaga sa debate.
 • Arman G. De Castro ano aklat ng mga christian uncle ni kadijah? kabisote ka sa history mag-aral ka muna
 • Abu Rashad Cusain Kaya yang hula hula mo sa lumang tipaklong na nagkatoo kuno sa bagong tipaklong ay sarado na. CASE CLOSED…
 • Abu Rashad Cusain Wala ng pagdedebatehan pa diyan. Pinataob ka na ni bro abu asraf dipatuan.
 • Alsaad Dano Omar Arman G. De castro lahat ba ng nilalatag mung argumento galing biblia sinusunod mu o sinasakatuparan mu?
 • Arman G. De Castro PATRIPASSIANISM nga kaya tinutupad ko yan..

  THIS IS OUR BELEIF
  EARLY CHRISTIANS ARE:
  REVIEW SABELLIANISM, PATRIPASSIANISM, MODALISM, MONARCHISM
  YESHUA/JESUS IS GOD INCARNATE!! NANINIWALANG DIYOS NG LUMANG TIPAN ANG NAGING TAO!!

  http://en.wikipedia.org/wiki/Patripassianism
  http://en.wikipedia.org/wiki/Sabellianism
  http://en.wikipedia.org/wiki/Sabellius
  http://en.wikipedia.org/wiki/Modalism
  http://en.wikipedia.org/wiki/Monarchianism
  https://armandecastro.wordpress.com/…/ang-kahindik…/

  en.wikipedia.org

  In Christian theology, patripassianism is the view that God the Father suffers (See More
 • Arman G. De Castro pinataob daw wala namang nakontra sa prophecies.
 • Arman G. De Castro ANG KAHINDIK HINDIK NIYANG ARAW MATAPOS DUMATING SI ELIJAH

  Arman G. De Castro's photo.
 • Arman G. De Castro AND ELIJAH COME ALREADY SA BIBIG NA NI JESUS GALING YAN!!!

  Arman G. De Castro's photo.
 • Alsaad Dano Omar ARMAN G. De Castro so kung sinusunod mu nga talaga ang salita ng Dios ee ibiG saBiHin hindi ka kumakain ng BABOY?
 • Arman G. De Castro sinusunod ko basa

  WALA PA BA KAYONG UNAWA DAW UNTIL NOW?

  MARCOS 7:18-19

  18 “Hanggang ngayon ba ay hindi pa rin ninyo ako maunawaan?” tanong ni Jesus. “Hindi ba ninyo alam na hindi ang anumang mula sa labas ng tao ang nakapagpaparumi sa kanya, 19 sapagkat hindi naman iyon pumapasok sa kanyang puso, kundi sa tiyan, at pagkatapos ay idinudumi.” [[[[[[[[[[[[[[[Sa ganitong paraan ay ipinahayag ni Jesus na ang lahat ng pagkain ay maaaring kainin.]]]]]]]]]]

 • Arman G. De Castro HINDI LANG BABOY ANG KARUMALDUMAL MADAMI NA RIN KAYONG NAKAKAIN NA HINDI NINYO ALAM PINAGTUUNAN LANG NINYO BABOY … HIPON, PUSIT, TAHONG, ALIMASAG, ALIMANGO LAHAT NG WALANG KALISKIS PATI CAMEL…SINUWAY NA NINYO DIYOS!!

  https://armandecastro.wordpress.com/…/eating…/

  armandecastro.wordpress.com

  WALA PA BA KAYONG UNAWA DAW UNTIL NOW? MARCOS 7:18-19 18 “Hanggang ngayon ba ay See More
 • Arman G. De Castro ABOUT BABOY WALA NAMANG KAPARUSAHANG IBINIGAY SI MOISES INUULIT KO SI MOISES SA TORAH WALANG KAPARUSAHAN NA PAPATAYIN, HINDI MALILIGTAS, BABATUHIN….WALA!!! WALANG KAPARUSAHAN SA PAGKAIN NA IBINIGAY SI MOISES DAHIL SA UNTIL SUNSET KA LANG MADUMI…

  READ LEVITICUS 11

  Arman G. De Castro's photo.
 • Alsaad Dano Omar So kumontra naman dun sa isang talata sa DEUTRONOMI at MATHEW na wag na wag kayong kakain ni karne nian pagkat yan ay baak at marumi yan at karumal dumal contradiction na naman
 • Arman G. De Castro NGAYON IPINAUNA NA O INIHULA NA NI PROPHET MOISES AT PROPETA ISAIAH ANG PAGDATING NG MGA HENTIL MGA PORK EATERS YAN…

  https://armandecastro.wordpress.com/…/ang-hula-ni…/

  armandecastro.wordpress.com

  THE COMING OF GENTILES WAS PROPHECIES BY MOISES AND ISAIAH..BUT THE COVENANT TO See More
 • Arman G. De Castro walang kontra diyan dahil ang DIYOS AY NAGBABAGO NG ISIPAN YAN KAYA NGA NAKAKAPAGPATAWAD PA….KATULAD NG ITITIRA SANA NIYA LAHI NA LANG NI MOISES PERO SINABI NI MOISES NA INALIS MO BA SILA SA EGIPTO PARA PATAYIN…SO NAGBAGO ISIP NG DIYOS….SAKA YUONG HARI NA PAPATAYIN NA NG DIYOS TAPOS NAG-AYUNO AT NAGSISI SO HINDI PINATAY AT PINAHABA PA BUHAY NABASA MO BA YON?
  Sa baboy pa kaya?
 • Arman G. De Castro pinahihinto nyo storya sa biblia eh,..ipagpatuloy ninyo until now ah.
 • Arman G. De Castro NASA PALENGKE NA BABOY NG DUMATING SI KRISTO BASA

  https://armandecastro.wordpress.com/…/may-mga-kumakain…/

  armandecastro.wordpress.com

  MAY MGA NAGBEBENTA NA NG BABOY NOON…MAY MGA PASTOL NA EH…SABI KO NGA SA INYOSee More
 • Arman G. De Castro hanggang baboy lang ba alam ninyong binawal? mahiya naman kayo ah…NAPAKADAMING IBINAWAL SA LEVITICUS 11 example 11:4 do not eat CAMEL

  READ MORE https://armandecastro.wordpress.com/…/eating…/

  armandecastro.wordpress.com

  WALA PA BA KAYONG UNAWA DAW UNTIL NOW? MARCOS 7:18-19 18 “Hanggang ngayon ba ay See More
 • Alsaad Dano Omar Sabagay marami ng nabago sa biblia asan na kaya ung mga lupang tipan kc me bagong tipan ngeun hahahaha nagbabago o binabago pinagtatakpan ang sandamakmak na kamalian o tadtad ng kamalian hika nga ni pastor barcelon ay ustadz ahmad barcelon pastor pala dati ngeun ustadz na hndi lang pastor reverindo pa piru iniwan ang kinagesnang paniniwala kc tadtad ng kamalian
 • Arman G. De Castro SAAN NAKASULAT NA KAPAG KUMAIN KA NG BABOY EH HINDI KA MAKAKAPASOK SA PARAISO MERON BA?

  basa!!

  ANG PAGPASOK SA KAHARIAN NG DIYOS AY HINDI!!!!!! nababatay sa PAGKAIN AT INUMIN!!

  ROMA 14:17 Sapagkat ang pagpasok ng tao sa KAHARIAN NG DIYOS ay [[[[[[[HINDI NABABATAY SA PAGKAIN AT INUMIN ]]]]] kundi sa PAGIGING MATUWID, PAGKAKASUNDO-SUNDO AT KAGALAKAN na pawang KALOOB NG ESPIRITO SANTO.

  https://armandecastro.wordpress.com/…/ang-nagpaparumi…/

  KAYA NAKAKASUNOD KAMI KAYO HINDI!!

  armandecastro.wordpress.com

  SI KRISTO NA NAGSABI NITO HA? BASA. ETO PAKIDILAT NA MABUTI ANG INYONG MGA MATA See More
 • Arman G. De Castro hindi tinatakpan yan NATUTUPAD LANG MGA PROPHECIES NG DIYOS IPINAPAUNA NA NGA NG MGA PROPETA YAN…

  NGAYON IPINAUNA NA O INIHULA NA NI PROPHET MOISES AT PROPETA ISAIAH ANG PAGDATING NG MGA HENTIL MGA PORK EATERS YAN…

  https://armandecastro.wordpress.com/…/ang-hula-ni…/

  armandecastro.wordpress.com

  THE COMING OF GENTILES WAS PROPHECIES BY MOISES AND ISAIAH..BUT THE COVENANT TO See More
 • Arman G. De Castro ANG BIBLIA KASI HINDI YAN SINA-ULO HINUBOG YAN AT HINUTOK NG PANAHON SA BAWAT SIGLO SA BAWAT PAGSILANG NG MGA PROPETA NGA SA IBA’T IBANG PANAHON TAPOS NAIPON NG NAIPON…EX. TORAH WALA PA SI DAVID SO WALA PA PSALM OF DAVID NG TIME NI MOISES….KAYA NGA LAWAKAN NINYO UNAWA NINYO NA NAGBABAGO TALAGA PANAHON.
 • Alsaad Dano Omar Naglatag ka ng talata na hindi binabasehan ang pagpasok sa paraiso ang pagkain o pag inom tama ka piru tunay na pekeng kristiano ka kung pati ang pinagbabawal sa biblia ay naghahanap kapa ng talata sa biblia para matakpan ang isang talatang mahiGpit na pinagbabawal oo alam kung hndi dahilan ang pagkain ng kung ano ano ang pagpasok sa paraiso piru gampanan mu ng buong buong ang pagiGing kristiano mu wag kang balatkayo na alam mu namang bawal tapus nagHahanap kapa ng paraan para hndi mapag usapan dahil matagal niu ng tinatakpan
 • Arman G. De Castro LUKE 15:16 Sa tindi ng kanyang gutom, at dahil sa wala namang nagbibigay sa kanya ng pagkain, halos kainin na niya ang [[[[[[mga bungangkahoy]]]] na kinakain ng mga baboy.

  SOSYAL NA BABOY DIYAN PUNONGKAHOY NA KINAKAIN KASI NGA INAALAGAAN NA

 • Alsaad Dano Omar So sinung propeta ang nasakupan ng bagong tipan ngeun?
 • Arman G. De Castro eh mababaw nga kung dahil lang sa PAGKAIN EH HINDI NGA BATAYAN YAN NG PAGPASOK SA PARAISO GET MO NA?
 • Arman G. De Castro ANG HULI NA PROPETA SIMULA SA BATAS NI MOISES AY SI JUAN BAUTISTA PAGKATAPOS NIYA PAGHAHARI NA NG DIYOS TOPIC…

  LUKE 16:16 JOHN THE BAPTIST LAST PROPHET HANGGANG SA BISA NG KAUTUSAN NI MOISES

  16 “Ang Kautusan ni Moises at ang sinulat ng mga propeta ay may bisa hanggang sa pagdating ni Juan na Tagapagbautismo. Buhat noon ay ipinapangaral na ang Magandang Balita tungkol sa paghahari ng Diyos, at ang lahat ay nagpipilit na makapasok dito

 • Arman G. De Castro may nabanggit na propeta sa acts pero hindi na hanggang bisa ng batas ni Moises yon
 • Arman G. De Castro baka hindi ka pa naniniwala na may piggery na noon basa!!

  LUKE 15

  15 Namasukan siya sa isang tagaroon, at siya’y pinagtrabaho nito sa isang babuyan. 16 Sa tindi ng kanyang gutom, at dahil sa wala namang nagbibigay sa kanya ng pagkain, halos kainin na niya ang mga bungangkahoy na kinakain ng mga baboy.

 • Alsaad Dano Omar Hito huling tanung ko sayo kapatid na Arman G. De castro pag nasagot mu ito ng galing mismo sa biblia pinapangako ko sayong sasama ako sa relihiyon piru pag dimo nasagot tunay at kailangan mung tangGapin ang katotohanan na ikaw ay liGaw ng landas tanung ko is kung mai makikita ba o mai nasabi ba si hesu kristo na ang BIBLIA AY SALITA NG DIOS o kahit may isang words man lang na BIBLIA Sa loob ng BIBLIA o sinabi ba ni HESUS na o mga alipin ko anjan na ang BIBLIA TUNAY NA SALITA NG DIOS kung merun kailangan mismung galing o talata mula mismo sa BIBLIA pinapangako ku seung sasama ako sa reliHiyoN mu sagoOoOoOt
 • Arman G. De Castro PIGGERY IN TIME OF JESUS!!

  MAY PIGGERY NA NOONG TIME NI JESUS BASA!!!!

  baka hindi ka pa naniniwala na may piggery na noon basa!!

  LUKE 15

  15 Namasukan siya sa isang tagaroon, at siya’y [[[[pinagtrabaho nito sa isang babuyan]]]]. 16 Sa tindi ng kanyang gutom, at dahil sa wala namang nagbibigay sa kanya ng pagkain, halos kainin na niya ang mga [[[bungangkahoy ]]]]na kinakain ng mga baboy.

  so MALINIS NA BABOY BUNGANG KAHOY NA KINAKAIN.

  ang PAGpasok sa kaharian ng Diyos ay HINDi nababatay sa PAGKAIN AT INUMIN…

  NASUSULAT: SINABI SA ROMA 14:17 Sapagkat ang pagpasok ng tao sa KAHARIAN NG DIYOS ay HINDI NABABATAY SA PAGKAIN AT INUMIN kundi sa PAGIGING MATUWID, PAGKAKASUNDO-SUNDO AT KAGALAKAN na pawang KALOOB NG ESPIRITO SANTO.

  https://armandecastro.wordpress.com/…/ang-nagpaparumi…/

  armandecastro.wordpress.com

  SI KRISTO NA NAGSABI NITO HA? BASA. ETO PAKIDILAT NA MABUTI ANG INYONG MGA MATA See More
 • Arman G. De Castro ang BIBLIA AY TA BIBLIA IN KOINE GREEK MEANING “THE BOOKS”

  GENESIS CHAPTER 1 SINABI NG DIYOS!! kaya salita nga NIYA LAHAT YAN.

  SINO BA NAGSASALITA SA CREATION?

  magreview ka naman…GOD SAID!! sa GENESIS

  Arman G. De Castro's photo.
 • Alsaad Dano Omar Asan ang SALITANG BIBLIA Jan sa nilatag mu lagpak panu ako papasok sa reliHiyon mu nian ah mali paung pinakita mung sagot at malayung malayo dun sa tanung ko ulitin ko PAKILATAG ANG TALATA NA MISMUNG SINABI NI HESUS O NABANGGIT NA BIBLIA AY PINADALA NIA AY SALITA NG Dios
 • Arman G. De Castro TA BIBLIA YAN…KOINE GREEK…MEANING THE BOOKS,!!

  https://armandecastro.wordpress.com/…/why-the-word…/

  armandecastro.wordpress.com

  The Bible (from Koine Greek τὰ βιβλία ta biblia “the books”) SOURCE: BECAUSE!! “See More
 • Arman G. De Castro so kapag bumasa ka ng KOINE GREEK BIBLE MADAMING WORD NA BIBLIA….KAPAG ENGLISH BINASA MO BOOKS HAHANAPIN MO, COMMON SENSE NGA
 • Alsaad Dano Omar Hndi ung mga greek greek etc ang pinapakita mu jan kayo nasira kc nagpadala keu sa maraming mangangaral ng biblia ee sagot asan na?
 • Arman G. De Castro TINAPOS NILA MOISES KASAMA DIYOS NA NAGPAPASULAT ANG TORAH NA NASA KABAN NG TIPAN BASA

  DEUT 31:24 Matapos isulat ni Moises sa isang aklat ang buong kautusan, 25 sinabi niya sa mga pari, 26 “Dalhin ninyo ang aklat na ito at itabi sa Kaban ng Tipan upang maging babala sa inyo.

 • Alsaad Dano Omar [[f9.dislike]] [[f9.dislike]] [[f9.dislike]]
 • Arman G. De Castro ano may tanong ka pa?
 • Alsaad Dano Omar Asan ang salitang Biblia jan wala naman ah naku naman puh si hesu kristo ba mesabi nian o ang manunulat ng biblia san ba makikita yan sa bagong tipan o lumang tipan ?
 • Arman G. De Castro BOOKS nga hanap ka ng hanap ng KOINE GREEK EH.

  The Bible (from Koine Greek τὰ βιβλία ta biblia “the books”)
  SOURCE: http://en.wikipedia.org/wiki/Bible

  BOOKS HANAPIN MO NASA ENGLISH KA…AKLAT NAMAN KUNG TAGALOG!!

  en.wikipedia.org

  The Bible (from Koine Greek τὰ βιβλία, tà biblía, “the books”) is a canonical coSee More
 • Alsaad Dano Omar Hndi pa ako satisfied sa mga sagot mu sa totoo lang alam muba kung bkit walang diritsong sinabi ni hesus na ANG BIBLIA AY SALITA NG DIOS SALITANG BIBLIA ANG HINAHANAP KO UNG MISMUNG BINANGGIT NI HESUS ANG SALITANG BIBLIA AY SALITA NG DIOS BIBLIA BIBLIA BIBLIA BIBLIA MAHIRAP BANG INTINDIHIN KAPATID
 • Arman G. De Castro AKLAT AKLAT AKLAT MAHIRAP BANG INTINDIHIN YAN?
 • Alsaad Dano Omar TALATA ASAN KAPATID ?
 • Nihaya Mangoda Ampaso Arman G. De Gastro bkit ang bible nyo dming author? It means tunay nga kathang isip ang bible nyo.. In the Islam or being muslim just two books like Qur’an and Hadith the bool of Prophet Muhammad SAW..
 • Arman G. De Castro DAMI AUTHOR KASI NGA HINUTOK NG PANAHON SA BAWAT PAGSILANG NG MGA PROPETA…EX. SI DAVID BA AY NASA TIME NI MOISES? so TORAH IN TIME OF MOISES PSALM IN TIME OF DAVID…HINDI SINASAULO YAN.
 • Alsaad Dano Omar TALATA ASAN NA BAT ANG TAGAL WALA KABANG MAHANAP DIBALE NALANG KAPATID SALAMAT SA PAGPURSIGING PAGHAHANAP NG KASAGUTAN LOBAT NA AKO
 • Arman G. De Castro kanina ko pa nasagot ang AKLAT NG DIYOS

  TINAPOS NILA MOISES KASAMA DIYOS NA NAGPAPASULAT ANG TORAH NA NASA KABAN NG TIPAN BASA

  DEUT 31:24 Matapos isulat ni Moises sa [[[[[[isang aklat]]] ang buong kautusan, 25 sinabi niya sa mga pari, 26 “Dalhin ninyo ang aklat na ito at itabi sa Kaban ng Tipan upang maging babala sa inyo.

 • Arman G. De Castro tapos GENESIS CHAPTER 1 nga PURO DIYOS NA NAGSASALITA NG MGA CREATION AT PROPHECY NIYA…SI YHWH AY SI JESUS AYON SA PROPHECY…DIYOS NG LUMANG TIPANG NAGING TAO…SO IISA LANG YAN. KAYA MABABAW ANG IYONG KATANUNGAN @alsaad dano omar
 • Alsaad Dano Omar Si moses man ang pinagpipilitan mu ee dirikta bang sinabi ni hesus i aklat naman cguro at Hindi Biblia naku naman
 • Arman G. De Castro @alsaad galingan mo unawa mo dito ha? basa PROPHECY FULFILLED YAN https://armandecastro.wordpress.com/…/sino-ang…/

  armandecastro.wordpress.com

  JOHN 5:46 Kung talagang pinininiwalaan ninyo SI MOISES, AKO’Y PANINIWALAAN DIN SSee More
 • Arman G. De Castro eto HINT!

  JOHN 5:46 Kung talagang pinininiwalaan ninyo SI MOISES, AKO’Y PANINIWALAAN DIN SANA NINYO, SAPAGKAT SUMULAT SIYA TUNGKOL SA AKIN.

 • Nihaya Mangoda Ampaso Ofcourse.. Hndi nMn maaari un one time or sabay2x ipanganak ang mga naging Prophet.. All Prophet born in other country.. Like Prophet Isah the Son of Mariam u call HESUS born in PALestine,bethlihim and Prophet MUhammad SAW born in KSA, and Prophet Musa or u call Moises born in Egyth.. Who was fought Peraun..
 • Arman G. De Castro kung hindi mo mauunawaan ang link sorry ka na lang.
 • Arman G. De Castro alam mo naman pala nihaya eh bakit madaming author eh 12 prophets ng old testament sa ibat ibang panahon…

  ang last prophet sa bisa ng kautusan ni moises nasa LUKE 16:16

  6 “Ang Kautusan ni Moises at ang sinulat ng mga propeta ay [[[[[[[may bisa]]]]] hanggang sa pagdating ni Juan na Tagapagbautismo. Buhat noon ay ipinapangaral na ang Magandang Balita tungkol sa paghahari ng Diyos, at ang lahat ay nagpipilit na makapasok dito.

 • Arman G. De Castro kapag naunawaan mo @alsaad link ko sigurado sasama ka sa TRUTH na KALIGTASAN NAMIN.

  https://armandecastro.wordpress.com/…/sino-ang…/

  armandecastro.wordpress.com

  JOHN 5:46 Kung talagang pinininiwalaan ninyo SI MOISES, AKO’Y PANINIWALAAN DIN SSee More
 • Arman G. De Castro kung hindi mo maunawaan sorry na lang HINDI MO NAKITA ANG KATOTOHANAN.
 • Arman G. De Castro not concerning US but concerning ME!!! ALONE!!!

  Arman G. De Castro's photo.
 • Arman G. De Castro kapag yan hindi pa ninyo nagaya ito sorry na lang kayo!!

  https://armandecastro.wordpress.com/…/nabuksan-ang…/

  armandecastro.wordpress.com

  LUCAS 24:44-47 44 Pagkatapos sinabi sa mga alagad, “Ito ang tinutukoy ko ng sabiSee More
 • Nihaya Mangoda Ampaso Back of History Arman G. De Gastro if HESUS is God? Adam is who?
 • Relatorres Bangsamoro ASSALAMU ALAIKUM SA MGA KAPATID KUNG MUSLIM, at magandang araw o gabi sa mga pagkakataong ito sa mga kaibigan kung kristiyano, makisingit lang ako Arman G.De Castro, hindi mo sinagot ng tumpak ang tanong ni kapatid Alsaad Dano Omar kung ang bible ay lebro ni propeta hesus at kung nanggaling ba ito sa kanya, ang Unang tanong ko saiyo Arman G. De Castro sa panahon ni moises na sinasabi mo na may pigery na noon, may propeta ba na kumain ng baboy na para sundin at kainin ng sangkatauhan ng mga kristiyano? Pangalawa kung tanong sino ang Dios noon na kinikilala mo at ngayon?
 • Arman G. De Castro KUNG NAUNAWAAN NINYO STARTING POST KO HINDI NA KAYO MAGTATANONG EH.
 • Alsaad Dano Omar Maniniwala pa sana ako kung ang aklat ng ebanghelyo ay pinadala ng Dios na nag-iisa kay hesus na bilang Propeta hindi c hesus ang nagpadala ng ebangHelyo kundi sakanya lamang pinadala at ipinangaral sa mga nanga liGaw ng landas na mga tupong ISRAEL tulad ni PROPETA MUHAMMAD SAW Na pinadala ng ALLAH SWT para ituwid ang mga nanga liGaw ng landas ng panahon ni moses Alaihi salam pag aralan mu ng mabuTi kung anu ang ibiG saBiHin ng SINUGO SA NAGSUGO MALAYONG MALAYO
 • Arman G. De Castro kaya nga sana bago sumingit magreview muna kasi nga nandoon na sa simula sagot.
 • Arman G. De Castro eto yan @bangsamoro ANG AKLAT O KASULATANG ISINULAT NI MOISES

  JOHN 5:46 Kung talagang pinininiwalaan ninyo SI MOISES, AKO’Y PANINIWALAAN DIN SANA NINYO, SAPAGKAT SUMULAT SIYA TUNGKOL SA AKIN.

  basa PROPHECY FULFILLED YANhttps://armandecastro.wordpress.com/…/sino-ang…/

  armandecastro.wordpress.com

  JOHN 5:46 Kung talagang pinininiwalaan ninyo SI MOISES, AKO’Y PANINIWALAAN DIN SSee More
 • Arman G. De Castro ngayon unawain ninyo yan.
 • Alsaad Dano Omar Kelan B-day ng Dios mu Arman G. De Castro ay DECEMBER 25 pala anu naku namang kLaseng Dios yan lapit na bka me handaan jan seniu bsta wag kalang maglatag ng BABOY sa lamesa mahiGpit na pinagbAbAwal ng Biblia muyan piru lakas lakas mung tsumibug
 • Arman G. De Castro REVIEW THE 24 groups 2 SONS OF AARONhttps://armandecastro.wordpress.com/…/jesus-born-on…/

  armandecastro.wordpress.com

  MERRY CHRISTMAS TO All!! JESUS BIRTHDAY COMPUTATION!!!!!!(DECEMBER) Computed 2 wSee More
 • Arman G. De Castro kaya nga madaming gumagaya before na maganap yan dahil maging si satanas hinahadlangan mga hula na yan o prophecies!!

  https://armandecastro.wordpress.com/…/attis-and…/See More

  Arman G. De Castro's photo.
 • Arman G. De Castro YANG MGA NAGSISIGAYA NA YAN WALA SILA NITO HANGGANG SA KASALUKUYANG PANAHONhttps://armandecastro.wordpress.com/…/ang-mga-hula-at…/

  armandecastro.wordpress.com

  PEACE ON EARTH! NARITO ANG BUOD NG MGA HULA AT KATUPARAN NA MAGAGANAP NG MAGING See More
 • Arman G. De Castro yang mga gumaya na yan HINDI PUMASA LAHAT SA PROPHECY NG DIYOS NA MAY MGA MATE!!!! na HINDI MAWAWALA SA OT NA MAKIKITA SA NT.

  Arman G. De Castro's photo.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: