Advertisements

HOW MANY YEARS Ahaziah/Ochiazias REIGN O ILANG TAONG NAGHARI SI OCHIAZIAS CONTRADICTION CLOSED!

joram1joram2

MY REPLY!

Arman G. De Castro Jomar Mokamad Arman e2 ang kontradksyon hanap mo ipalwanag mo! II MGA HARI 8:26 may dalawamput dalawang taon c Ochozias nang siyay magpasimula, at siyay naghring isang taon sa jerusalem, at sa ibang talata gani2 ang sinabi, II MGA CRONICA 22:2 may apat naput dalawang taon si Ochiazias ng mapagsimulang maghari, at siyay nagharing isang taon sa jerusalem. DALAWAMPUT DALAWANG TAON, APATNAPUT DALAWANG TAON.. paliwnag mo nga bkit ganyan ARMAN…

ARMAN’S REPLY: (kailangan dito ng talino at pang-unawa basahin ng dahan dahan)

2 KINGS 8:16

16 Nang si JORAM na anak ni Ahab ay limang taon nang naghahari sa [[[[[Israel]]]]], si JORAM na anak ni haring Jehoshafat ay nagsimula namang maghari sa [[[ Juda. ]]

PANSININ NINYO SA ITAAS NG MAHATI ANG KAHARIAN SA ISRAEL AT JUDA…PANAY NA MAY-HARI ANG JUDA AT ISRAEL PALAGING SABAY YAN KUNG AWARE KAYO SA MGA AKLAT NG HARI.

SI JORAM NA ANAK NI AHAB AY HARI NG ISRAEL
SI JORAM NA ANAK NI JOSAFAT AY HARI NG JUDA.

NGAYON BASAHIN NATIN ANG 2 KINGS 8:26 (SINONG HARI ANG TINUKOY DOON HARI BA NG JUDA O HARI NG ISRAEL?)

2 KINGS 8: 25 Si Ahazias na anak ni Haring JORAM ay naging hari ng Juda noong [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[ikalabindalawang taon ng paghahari sa Israel ni Joram na anak ni Ahab.]]]]]]]]]]]]]]]] (NAPAKALIWANAG DITO NA HINDI ANG TATAY NIYANG SI JORAM YAN YAAN YUONG ANAK NI AHAB…ANG TATAY NIYA ANAK NI JOSAFAT…GET NA NINYO?

MALIWANAG HA..ANG PINAGKUMPARAHAN HINDI TATAY NIYA NA HARI NG JUDAH KUNG HINDI YUONG HARI NG ISRAEL NA JORAM NA ANAK NI AHAB.

DOON SA KABILA NAMAN SA 2 CHRONICA 22:2

PATAY NAMAN NA TATAY NIYA.

1 Pagkamatay ni JORAM, ang bunsong anak nitong si Ahazias ang iniluklok ng mga taga-Jerusalem upang maging hari. Ang ibang mga kapatid niya ay napatay ng pangkat na sumalakay sa Juda kasama ng mga Arabo, kaya siya ang ginawang hari ng Juda. 2 Apatnapu’t dalawang taon na si Ahazias nang magsimulang maghari at isang taon siyang namahala sa Juda. Sa Jerusalem siya nanirahan. Ang ina niya’y si Atalia na apo ni Omri.

CONTRADICTION CLOSED

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: