Advertisements

THE REAL MEANING OF BEER LAHAI ROI!!

BEER LAHAI ROI MEANING!!

BAGO NAGANAP ANG PAGTAKAS NILA NI ISHMAEL AT HAGAR SA SA GENESIS 21 NAGANAP MUNA ITONG UNANG PAGTAKAS NIYA HINDI PA ISINISILANG SI ISHMAEL!!

GENESIS 16:11-14. TAPOS PINABALIK NG DIYOS SI HAGAR KAY SARAH!!!

6 Datapuwa’t sinabi ni Abram kay Sarai, Narito, ang iyong alila ay nasa iyong kamay; gawin mo sa kaniya ang iyong minamagaling sa iyong paningin. At dinuwahagi siya ni Sarai, at si Agar ay tumakas mula sa kaniyang harap.

7 At nasumpungan siya ng [[[[[anghel]]]]] ng Panginoon sa [[[[[[[tabi ng isang bukal ng tubig sa ilang, sa bukal na nasa daang patungo sa Shur. ]]]]]

BUKAL NA DAANG PATUNGONG SA SHUR!!!!!

kadesh_shur

 

8 At sinabi, Agar, alila ni Sarai, saan ka nanggaling? at saan ka paroroon? at kaniyang sinabi, Ako’y [[[[tumatakas]]]] mula sa harap ni Sarai na aking panginoon.

9 At sinabi sa kaniya ng anghel ng Panginoon, [[[[[[Magbalik]]]] ka sa iyong panginoon, at pahinuhod ka sa kaniyang mga kamay.

10 At sinabi sa kaniya ng anghel ng Panginoon, Pararamihin kong mainam ang iyong binhi, na hindi mabibilang dahil sa karamihan.

11 At sinabi sa kaniya ng anghel ng Panginoon, Narito’t ikaw ay nagdadalang-tao at ikaw ay manganganak ng isang lalake; at ang itatawag mo sa kaniyang ngalan ay [[[[[Ismael,]]]]] sapagka’t diningig ng Panginoon ang iyong kadalamhatian.

12 At siya’y magiging parang asnong bundok sa gitna ng mga tao; ang kaniyang kamay ay magiging laban sa lahat, at ang kamay ng lahat ay laban sa kaniya; at siya’y tatahan sa harap ng lahat niyang mga kapatid.

13 At kaniyang tinawagan ang ngalan ng Panginoon na nagsalita sa kaniya, Ikaw ay Dios na nakakakita: sapagka’t sinabi niya, Namasdan ko rin ba rito ang likuran niyaong nakakakita sa akin?

14 Kaya’t nginalanan ang balong yaon [[[[[[[[Balon ng Nabubuhay na nakakakita sa akin; ]]]]]](BEER LAHAI ROI)  narito’t ito’y nasa pagitan ng [[[ Cades at Bered. ]]](KADESH/BARAD)

15 At nanganak si Agar ng isang lalake kay Abram at ang itinawag ni Abram, na pangalan sa kaniyang anak na ipinanganak ni Agar, ay Ismael.

16 At si Abram ay may walong pu’t anim na taon nang ipanganak si Ismael ni Agar kay Abram.

HEBREW BIBLE SEE THIS..

THE WELL WAS CALLED!! BEER-LAHAI-ROI (MEANING HIM THAT SEETH ME)

יג  וַתִּקְרָא שֵׁם-יְהוָה הַדֹּבֵר אֵלֶיהָ, אַתָּה אֵל רֳאִי:  כִּי אָמְרָה, הֲגַם הֲלֹם רָאִיתִי–אַחֲרֵי רֹאִי. 13 And she called the name of the LORD that spoke unto her, Thou art a God of seeing; for she said: ‘Have I even here seen Him that seeth Me?’
יד  עַל-כֵּן קָרָא לַבְּאֵר, בְּאֵר לַחַי רֹאִי–הִנֵּה בֵין-קָדֵשׁ, וּבֵין בָּרֶד. 14 Wherefore the WELL was called ‘Beer-lahai-roi; behold, it is between Kadesh and Bered.

SEE ALSO: THE WELLS OF ABRAHAM

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: