IISANG LUGAR ANG TINIRHAN NILA ABRAHAM, ISAAC AT JACOB UNTIL THEY DIED (CANAAN, BETHEL, BEERSHEBA, HEBRON/MACPELAH LIBINGAN). THERE IS ONLY ONE PLACE WHEREIN ABRAHAM, ISAAC, JACOB LIVED UNTIL THEY DIED.

MY FACEBOOK DEBATE TO HARBALLAH ISLAM AND ABDUL SALAM OLIVAR!!

HEBRON = KIRIATHARBA or ARBA or MACPELAH

IISA TIRAHAN NI ABRAHAM, ISAAC AT JACOB SA MAY BEERSHEBA 
KAYA YAANG BETHEL DATING LUZ… GET NYO NA?

Saka Abdul Salam Olivar at Harballah Islam huwag na ninyong Ikinalilito yuong LUZ ..

GENESIS 35

1 Sinabi ng Diyos kay Jacob, “Pumunta ka sa Bethel at doon ka manirahan. Ipagtayo mo roon ng altar ang Diyos na nagpakita sa iyo noong tumatakas ka sa iyong kapatid na si Esau.”

2 Kaya’t sinabi ni Jacob sa kanyang sambahayan at sa lahat ng kasama niya, “Itapon ninyong lahat ang diyus-diyosang taglay ninyo, maglinis kayo ng inyong katawan, at magbihis kayo. 3 Aalis tayo rito at pupunta sa Bethel. Magtatayo ako roon ng altar para sa Diyos na kasama ko saanman at laging tumutulong sa akin sa panahon ng kagipitan.” 4 Ibinigay nila kay Jacob ang kanilang mga diyus-diyosan at ang suot nilang mga hikaw. Ang lahat ng ito’y ibinaon ni Jacob sa tabi ng malaking punong malapit sa Shekem.

5 Ang mga tao sa mga karatig-bayan ay natakot kay Jacob at sa kanyang mga anak na lalaki, kaya’t walang nangahas humabol sa kanila nang sila’y umalis. 6 [[[[[[[[Nang dumating sila sa Luz, sa lupain ng Canaan.(THE LUZ IS THE LAND OF CANAAN!! NOT SAUDI ARABIA!!)]]]]]]]]

AYAN NAPAKALIWANAG NA ANG LUZ AY LUPAIN NG CANAAN AT HINDI SAUDI ARABIA…

JUDGES 1:23
כג וַיָּתִירוּ בֵית-יוֹסֵף, בְּבֵית-אֵל; וְשֵׁם-הָעִיר לְפָנִים, לוּז. 23 And the house of Joseph sent to spy out [[[[[[[[Beth-el–now the name of the city beforetime was Luz.]]]]]]]

KAYA ITONG GENESIS 48:3 ay LUZ OR BETHEL DIN ג וַיֹּאמֶר יַעֲקֹב אֶל-יוֹסֵף, אֵל שַׁדַּי נִרְאָה-אֵלַי בְּלוּז בְּאֶרֶץ כְּנָעַן; וַיְבָרֶךְ, אֹתִי. 3 And Jacob said unto Joseph: ‘God Almighty appeared unto me at [[[[[ Luz in the land of Canaan]]]], and blessed me,

GENESIS 23:11 hindi lang yungib kundi buong macpelah/hebron

11 “Hindi lamang ang yungib, [[[[[[kundi pati ang lupang kinalalagyan ]]]]] nito ay ibinibigay ko na rin sa inyo upang paglibingan sa inyong asawa. Saksi ko ang lahat ng naririto.”

GENESIS 23 MACPELAH/HEBRON

17 Kaya’t ang lupang iyon ni Efron sa Macpela sa silangan ng Mamre, pati na ang yungib at mga punongkahoy sa paligid nito 18 ay naging pag-aari ni Abraham. Sinaksihan ito ng mga Heteong dumalo sa pagpupulong na iyon sa may pintuan ng lunsod. 19 At inilibing nga ni Abraham si Sara sa yungib na iyon sa [[[[[Macpela, ]]] silangan ng Mamre, sa lupain ng Canaan.[[[[[ Ito’y tinatawag ngayong Hebron.]]]]]

GENESIS 35:27 Dumalaw si Jacob sa kanyang amang si Isaac sa Mamre, na
tinatawag ding Lunsod ng [[[[[[[[Arba o Hebron. ]]]]] Dito rin tumira si Abraham.

GENESIS 37:1 Si [[[[Jacob ay nanatili sa Canaan, sa lupaing tinirhan ng kanyang AMA .]]]]]]] (TINIRHAN NI ISAAC YAN ANG AMA NIYA) 2 Ito ang kasaysayan ng sambahayan ni Jacob:……

GENESIS 23:2
ב וַתָּמָת שָׂרָה, בְּקִרְיַת אַרְבַּע הִוא חֶבְרוֹן–בְּאֶרֶץ כְּנָעַן;
וַיָּבֹא, אַבְרָהָם, לִסְפֹּד לְשָׂרָה, וְלִבְכֹּתָהּ. 2 And Sarah
died in [[[[[[[[Kiriatharba–the same is Hebron–]]]]] in the land of Canaan; and Abraham came to mourn for Sarah, and to weep for her.

GENESIS 26:6
ו וַיֵּשֶׁב יִצְחָק, בִּגְרָר. 6 And Isaac dwelt in Gerar.

GENESIS 26:23 Umalis si Isaac (SA GERAR) at nagpunta sa Beer-seba.

GENESIS 26:32 Nang araw ring iyon, ibinalita ng mga alipin ni Isaac na
sila’y nakahukay na ng tubig. 33 Tinawag niyang “Balon ng Panata” ang balong iyon. Kaya, hanggang ngayon ay [[[[[[[[Beer-seba ]]]]] ang tawag sa lunsod na itinayo roon.

לב וַיְהִי בַּיּוֹם הַהוּא, וַיָּבֹאוּ עַבְדֵי יִצְחָק, וַיַּגִּדוּ לוֹ, עַל-אֹדוֹת הַבְּאֵר אֲשֶׁר חָפָרוּ; וַיֹּאמְרוּ לוֹ, מָצָאנוּ מָיִם.
32 And it came to pass the same day, that Isaac’s servants came, and told him concerning the well which they had digged, and said unto him: ‘We have found water.’

לג וַיִּקְרָא אֹתָהּ, שִׁבְעָה; עַל-כֵּן שֵׁם-הָעִיר בְּאֵר שֶׁבַע, עַד הַיּוֹם הַזֶּה. {ס} 33 And he called it Shibah. Therefore the name of the city is [[[[[[[[[Beer-sheba ]]]]]]]] unto this day.

***************

BEERSEVA = THE SAME WELL WAS NAMED GIVEN BY ABRAHAM AND WHICH WAS ALSO USED BY ISAAC (GENESIS 26:18)

Genesis 26:18

18 Isaac reopened the wells that had been dug in the time of his father Abraham, which the Philistines had stopped up after Abraham died, [[[[[[[[[[and he gave them the same names his father had given them.]]]]]]]

GENESIS 26 di mo ba binasa? Ipinahukay lang ni ISAAC MGA BALON NI ABRAHAM?

GENESIS 26:12-18

12 Nang taong iyon, si Isaac ay nagsaka sa lupain ng Gerar at makasandaang ibayo ang kanyang inani kaysa kanyang itinanim. Pinagpala siya ni Yahweh. 13  Patuloy na lumago ang kanyang kabuhayan, at siya’y naging napakayaman. 14    Nainggit sa kanya ang mga Filisteo sapagkat marami siyang alipin at mga kawan ng tupa at baka.

 15 [[[[[[[[Kaya’t tinabunan nila ang mga balong ginawa ng mga alipin ni Abraham noong ito’y nabubuhay pa.]]]]]]]]

 DATING TAWAG NI ABRAHAM NA KANYANG AMA SA BALON!!.

16 Sinabi ni Abimelec, “Umalis ka na, Isaac; mas makapangyarihan ka pa ngayon kaysa amin.” 17   Kaya, umalis si Isaac at nanirahan muna sa libis ng Gerar. 18      [[[[[[[[Ipinahukay niyang muli]]]]] ang [[[[[mga balon ni Abraham na tinabunan ng mga Filisteo. At ang mga balong iyon ay tinawag ni Isaac sa [[[[[dating tawag ]]]] dito ng kanyang ama.]]]]] (DATING TAWAG DIN NI ABRAHAM Na KANYANG AMA =BEERSEVA)

The same abimelec meet by Abraham and Isaac the one with agreement to abraham see PICOL the COMMANDER o PINUNO NG HUKBO.

GENESIS 26:26-32

 Ang Kasunduan ni ISAAC at ni ABIMELEC (SI ISAAC DITO)

26 Dumating si Abimelec buhat sa Gerar kasama si Ahuzat na kanyang tagapayo at si [[[[_Picol na pinuno ng kanyang hukbo]]](COMMANDER) . 27 Tinanong siya ni Isaac, “Bakit mo ako dinalaw? Hindi ba’t galit ka sa akin at ako’y pinaalis mo sa iyong bayan?”

28 Ito ang sagot nila: “Naniniwala na kami ngayon na kasama mo ang Diyos; nais naming makipagkasundo sa iyo. Ipangako mo sanang 29   hindi mo kami pipinsalain, sapagkat hindi ka rin naman namin pininsala. Pinakitaan ka namin ng mabuti at hindi ka ginambala sa iyong pag-alis. Ikaw ngayon ang pinagpapala ni Yahweh.” 30  Naghanda si Isaac ng malaking salu-salo at sila’y nagkainan at nag-inuman. 31 Kinaumagahan, sila’y nagsumpaang magiging magkaibigan, at saka mapayapang naghiwalay.

32 Nang araw ring iyon, ibinalita ng mga alipin ni Isaac na sila’y nakahukay na ng tubig. 33   Tinawag niyang “Balon ng Panata” ang balong iyon. Kaya, hanggang ngayon ay [[[[[Beer-seba ]]]] a ang tawag sa lunsod na itinayo roon.

 

 COMPARE TO ABRAHAM SEE PICOL!!!

GENESIS 21:22-32

 Ang Kasunduan nina ABRAHAM AT  ABIMELEC (SI ABRAHAM NAMAN DITO)

22 Nang panahong iyon, isinama ni Haring Abimelec si [[[[[Picol, pinuno ng hukbo]]]](COMMANDER) , at sila’y nagpunta kay Abraham. Sinabi ni Abimelec kay Abraham, “Sa lahat ng gawain mo’y pinagpapala ka ng Diyos. 23      Isumpa mo ngayon sa harap ng Diyos na hindi mo ako dadayain pati na ang aking lahi. Kung paanong ako’y naging tapat sa iyo, ipangako mo rin namang magiging tapat ka sa akin at sa lupaing ito na tinitirhan mo ngayon.”

24 “Nangangako ako,” tugon naman ni Abraham.

25 Ngunit nagreklamo si Abraham kay Abimelec tungkol sa isang balon na inagaw ng mga alipin ng hari. 26     Sumagot si Abimelec, “Hindi ko nalalaman iyon. Bakit ngayon mo lamang sinabi sa akin?” 27    Nagkasundo ang dalawa, at binigyan ni Abraham si Abimelec ng ilang tupa’t baka. 28   Ibinukod ni Abraham ang pitong tupa ng kanyang kawan. 29    “Anong kahulugan nito?” tanong ni Abimelec.

30 Sumagot si Abraham, “Ito’y para sa iyo, bilang pagsang-ayon mo na akin ang balong ito.” 31   Kaya ang lugar na iyon ay [[[[[tinawag na Beer-seba, ]]]] sapagkat doon ay nanumpa sila sa isa’t isa.

32 Matapos ang sumpaang iyon, bumalik na sa lupain ng mga Filisteo si Abimelec at si Picol na pinuno ng kanyang hukbo. 33      Pagkaalis nila’y nagtanim naman si Abraham ng punong tamarisko sa Beer-seba at sumamba kay Yahweh, ang Diyos na Walang Hanggan. 34      Mahabang panahong nanirahan si Abraham sa lupain ng mga Filisteo.

SO NASA BEERSEVA lahat laman ng KWENTO!!

****************

SI HETH NA SECOND SON NI CANAAN YAN ANG MGA HETITES!!! malapit lang sa HEBRON YAN.

Heth is, according to Genesis 10:15, the second son of Canaan, who is son of Ham, son of Noah. Heth is the ancestor of the Hittites, second of the twelve Canaanite nations descended from his sons, who [[[[[[[[[[[[[lived near]]]]]]]] Hebron (Genesis 23:3,7).

WALA KA NAMAN NGA KASING NALALAMAN POST KA PA NG POST BUTATA KA NA NAMAN!!!

http://en.m.wikipedia.org/wiki/Heth_(Bible)

simple lang YAN EH..WALA SHECHEM SA SAUDI!!, tapos na!!!

SAAN BA BUMILI NG LUPA SI ABRAHAM? hindi ba’t sa MGA HETEO O HETITES?

GENESIS 23:5 Sumagot ang mga Heteo, 6 “Kinikilala ka naming isang dakilang pinuno; pumili ka na ng lugar na gusto mo para paglibingan sa iyong asawa. Ikalulugod namin na ibigay sa inyo ang bahagi ng inyong mapipili.”

GENESIS 23:10 Nagkataong si Efron ay kasama ng nagkakatipong mga Heteo sa may pintuan ng lunsod. Kaya, sinabi niya kay Abraham na naririnig ng lahat, 11 “[[[[[Hindi lamang ang yungib]]]]], [[[[[[[]]kundi pati ang lupang kinalalagyan nito ay ibinibigay ko na rin sa inyo ]]]]]]]]upang paglibingan sa inyong asawa. Saksi ko ang lahat ng naririto.”

so CASE CLOSED NA…

READ THIS NA LANG…

TOMB OF THE PATRIARCH IN HEBRON

 

SI JACOB NANIRAHAN SA MESOPOTAMIA YAN PERO BUMALIK DIN SA HEBRON/GERAR/BEERSHEVA..
TINGNAN ANG PAGKAKASUNOD-SUNOD NG MGA TALATA IN ABRAHAM’S JOURNEY.

UR (GEN. 11:31) —> HARAN(GEN. 11:31) —> CANAAN(GEN. 12:5) —> SHEKEM (GEN.12:6) —> BETHEL (KANLURAN NG AI) (GEN.12:8)—> EGIPTO (GEN. 12:10) —> NEGEV (GEN. 13:1) —> BETHEL (GEN. 13:3) –> SHEKEM (GEN. 13:4) —> HEBRON (GEN. 13:18) —> NEGEV/GERAR PAGITAN NG CADES AT SHUR (GEN 20:1)

ANG BALON SA MECCA TOTOO BA O HINDI?THE ZAMZAM WELL

 

PRESENT MAPS HEBRON, BEERSEVA, PARAN, GERAR, CADESH, SHUR, CANAAN!

hebron_beerseva_original_map

paran_israel_zoom

imagekadesh_shurCANAAN

TO GOD YESHUA/YESWAH BE THE GLORY! Amen!

 

WHERE IS HARAN?

WHERE IS PARAN OR PHARAN?

WHERE IS VALLEY OF BACA?

WHERE IS MOUNT SINAI?

WHERE IS “MOUNTAINS OF ARMENIA” (MT. ARARAT) IN TIME OF NOAH?

WELL OF HAGAR AND ISHMAEL IN TORAH LOCATION

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: