Advertisements

ANG NEHUSTAN (AHAS NA TANSO) IN TIME OF MOSES SI YESHWAH/YESHUA/JESUS NA ANG SINUBOK NOON NG MGA TAO NA PINATAY NG MGA AHAS?

nehustan1 CORINTHIAN 10:1-9
Mga Babala Laban sa Diyus-diyosan

1 Mga kapatid, nais kong malaman ninyo ang nangyari sa ating mga ninuno noong panahon ni Moises. Silang lahat ay naliliman ng ulap sa kanilang paglalakbay at sa pagtawid sa Dagat na Pula. 2 Sa gayon, nabautismuhan silang lahat a sa ulap at sa dagat bilang mga tagasunod ni Moises. 3 Kumain silang lahat ng iisang pagkaing espirituwal, 4 at uminom din ng iisang inuming espirituwal, sapagkat uminom sila sa batong espirituwal na sumusubaybay sa kanila, at ang batong iyon ay si Cristo. 5 Gayunman, hindi kinalugdan ng Diyos ang marami sa kanila, kaya’t sila’y isa-isang namatay sa ilang. 6 Ang lahat ng mga nangyaring iyon ay babala sa atin upang huwag tayong maghangad ng masasamang bagay, gaya ng ginawa nila. 7 Huwag kayong sasamba sa mga diyus-diyosan, gaya ng ilan sa kanila. Ayon sa nasusulat, “Umupo ang mga tao upang kumain at uminom, at tumayo upang sumayaw.” 8 Huwag tayong makikiapid, gaya ng ginawa ng ilan sa kanila, kaya’t dalawampu’t tatlong libong tao ang namatay sa loob lamang ng isang araw.

CONTINUE…………..IN VERSE 10

1 CORINTHIAN 10:9 Huwag nating susubukin si Cristo/Panginoon,  gaya ng ginawa ng ilan sa kanila; dahil sa ginawa nila, pinuksa sila ng mga ahas (NUMBERS 21:8). 10 Huwag din tayong magreklamo, tulad ng ilan sa kanila, kaya’t nilipol naman sila ng anghel na namumuksa.

ANG AHAS NA TANSO ANG “NEHUSTAN”

PANG-LUPA YAN DIYOS DIN LUMALANG NIYAN.

NUMBERS 21:8 at ganito ang sagot sa kanya ni Yahweh: “Gumawa ka ng [[[isang ahas na tanso]]]]]]. Ilagay mo iyon sa dulo ng isang mahabang kahoy. Sinumang natuklaw ng ahas at tumingin doon ay hindi mamamatay.” 9 Ganoon nga ang ginawa ni Moises. Kaya lahat ng natuklaw ng ahas ay tumitingin sa ahas na tanso at hindi nga namamatay.

MALIWANAG HUWAG  SASAMBAHIN!!!!!!!!!!

 

KAYA DINUROG ANG NEHUSTAN..ABA EH SINASAMBA PA NILA KATAGAL NG PANAHON FROM EXODUS TO 2 KING..

SA 2 KING 18:4 LANG NADUROG ANG NEHUSTAN.

2 KING 18:4 Ipinagiba niya ang mga dambana sa mga sagradong burol at ipinasira ang mga sinasambang haligi, pati ang rebulto ni Ashera. [[[[[[[[Dinurog din niya ang tansong ahas]]]]]]] na ginawa ni Moises na kung tawagin ay [[[[[Nehustan]]] sapagkat hanggang sa panahong iyon ay pinagsusunugan pa nila ito ng insenso.

Advertisements

One response to this post.

  1. […] kanila, kaya’t dalawampu’t tatlong libong tao ang namatay sa loob lamang ng isang araw. 9 Huwag nating susubukin si Cristo,  gaya ng ginawa ng ilan sa kanila; dahil sa ginawa nila, pinuk…10 Huwag din tayong magreklamo, tulad ng ilan sa kanila, kaya’t nilipol naman sila ng anghel […]

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: