Advertisements

SAUL/PAUL, JOHN THE BAPTIST, YHWH/JESUS WAS “circumcised” ON THE 8TH DAY AFTER BIRTH (THE COVENANT OF CIRCUMCISION)

ANGTULIKAYJESUS

 

KAWAWANG NAJEEDAH ISLAM NANGAMOTE!! 🙂

Luke 2:21King James Version (KJV)

21 And when eight days were accomplished for the circumcising of the child, his name was called Jesus, which was so named of the angel before he was conceived in the womb.

TAGALOG:

LUCAS 2:21

21 Pagsapit ng [[[[[ikawalong araw (8th day) ]]]]] , tinuli ang bata at pinangalanang Jesus. Ito ang pangalang sinabi ng anghel bago pa siya ipaglihi.

CIRCUMCISION OF SAUL/PAUL, JOHN THE BAPTIST AND JESUS ALL 8 DAYS AFTER BIRTH.

 

 QUESTION: MAY TINULI PA BA AFTER THE BIRTH OF ISAAC NG 13 AT 99 YEARS OLD SA KAUGALIAN NG JUDIO O ISRAELITA? SAGOT WALA NA!!! LAHAT PURO ON THE 8TH DAY NA NG BIRTH KAYA AFTER 8TH DAY TULI NA SILANG LAHAT!!

JESUS:

LUCAS 2:21

21 Pagsapit ng [[[[[ikawalong araw (8th day) ]]]]] , tinuli ang bata at pinangalanang Jesus. Ito ang pangalang sinabi ng anghel bago pa siya ipaglihi.

PAUL:

FILIPOS 3:5  Na tinuli ng ikawalong araw (8TH DAY) , mula sa lahi ng Israel, mula sa angkan ni Benjamin, Hebreo sa mga Hebreo; tungkol sa kautusan, ay Fariseo;

ROMA 11:1 PAUL IS UNDER BENJAMIN TRIBE.

 

JOHN THE BAPTIST:

LUKE 1:57-59

57Naganap nga kay Elisabet ang panahon ng panganganak; at siya’y nanganak ng isang lalake.
58At nabalitaan ng kaniyang mga kapitbahay at mga kamaganak, na dinakila ng Panginoon ang kaniyang awa sa kaniya; at sila’y nangakigalak sa kaniya.
59At nangyari, [[[[[[[[na nang ikawalong araw ( 8 DAY) ay nagsiparoon sila upang tuliin ang sanggol]]]]]]]]; at siya’y tatawagin sana nila na Zacarias, ayon sa pangalan ng kaniyang ama.

 

ANG TIPAN KAY ABRAHAM SA PAGTUTULI!! NATUPAD  KAY ISAAC HINDI KAY ISHMAEL!!!

GENESIS 17:10 Ganito ang inyong gagawin: lahat ng lalaki sa inyo ay tutuliin, 11 at iyan ang magiging PALATANDAAN ng ating TIPAN. 12 Lahat ng lalaki na isisilang sa inyong lahi ay tutuliin pagsapit ng ikawalong araw(8th days), kasama rito ang mga aliping isinilang sa inyong sambahayan, gayundin ang mga aliping binili sa dayuhan.

 

ABRAHAM 99 YEARS OLD AND ISHMAEL 13 THEY WERE CIRCUMCISED DUE TO COMING OF ISAAC…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: