Advertisements

PAALALA! SA MGA BAKLA AT TOMBOY OR LESBIAN AND GAYS

LEVITICUS 18:22 Huwag kayong makipagtalik sa kapwa ninyo lalaki; iyan ay karumal-dumal.

LEVITICUS 20:13

At kung ang isang lalake ay sumiping sa kapuwa lalake, na gaya ng pagsiping sa babae: ay kapuwa sila nagkasala ng karumaldumal: sila’y papatayin na walang pagsala: mabububo ang kanilang dugo sa kanila.

ROMA 1:26-32

26 Dahil dito’y hinayaan sila ng Diyos sa mahahalay na pagnanasa.
Ayaw nang makipagtalik ng babae sa lalaki,
at sa halip ay sa kapwa babae sila nakikipag-ugnayan.

27 Ganoon din ang mga lalaki;
ayaw na nilang makipagtalik sa mga babae,
at sa kanilang kapwa lalaki sila nahuhumaling.
Ginagawa nila ang mga kasuklam-suklam na bagay,
“”kaya’t sila’y paparusahan ng nararapat sa kanilang masasamang gawa.””

28 Dahil ayaw nilang kilalanin ang Diyos, hinayaan sila ng Diyos sa masasamang pag-iisip at sa mga gawaing kasuklam-suklam. 29 Naging alipin sila ng lahat ng uri ng kasamaan, kabuktutan, b kasakiman, masasamang isip, pagkainggit, pagpatay, pagtatalo, pandaraya at masasamang hangarin. Sila’y naging mahihilig sa tsismis, 30 mapanirang puri, nasusuklam sa Diyos, c walang pakundangan, mapagmataas, mayayabang, mapagkatha ng kasamaan, at suwail sa magulang. 31 Sila’y naging mga hangal, mga taksil, mga walang puso, at di-marunong lumingap sa kapwa. 32 Nalalaman nila ang utos ng Diyos na dapat mamatay ang mga gumagawa nito, ngunit patuloy sila sa paggawa nito at natutuwa pang makita na ang iba ay gumagawa rin ng ganoon.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: