Advertisements

ANG PAGKAKASUNOD-SUNOD NG MGA HULA AT KATUPARAN SA BUHAY NG PANGINOONG YEHUSHUA/YESHUA/IESOUS/IESV(JOHN 19:19-20). (YOD HE VAV HE = YOD SHIN VAV AYIN)

armandecastro.wordpress.com

PROPHECIES AND EACH FULFILLMENT IN THE LIFE OF YEHUSHUA/JESUS!!

PEACE ON EARTH!

PATRIPASSIANISM

peace_on_eart

Yehu’shua [ for God (Yeh) shall (u) save (shua)]

YESHUA/YEHOSHUA

GOD IS LOVE!!!


patripassianism_guiding_verse

BE YE HOLY FOR I AM HOLY

PATRIPASSIANISM

FOCUS ON “ME” NOT “US” AND FOCUS ON THOSE “BOOKS” BELOW!

matupad_lahat_sa_kanya

FOCUS ON “AKIN” NOT “AMIN”

luke_22_44-47

FOCUS ON “AKIN” NOT “AMIN”

concerning_me

NARITO ANG BUOD NG MGA HULA AT KATUPARAN NA MAGAGANAP NG MAGING TAO ANG DIYOS NG LUMANG TIPAN NA SI YAHWEH=YESHUA/JESUS (1 JOHN 4:2-3, 1 TIM. 3:16, ISAIAH 9:6, ISAIAH 7:14 NATUPAD SA MATEO 1:22-23, ISAIAH 40:3, JOHN 1:22-23). SUNDAN PO NATIN MGA KAPATID ANG PAGKAKASUNOD-SUNOD NITO SA ATING MGA BIBLIA AMEN!

2 PEDRO 1:20-21 Higit sa lahat, tandaan ninyo na walang makakapagpaliwanag ng alinmang hula sa KASULATAN sa bisa ng KANYANG SARILING KAKAYAHAN. 21 SAPAGKAT HINDI NAGBUHAT SA KALOOBAN NG TAO ANG HULA NG MGA PROPETA; ITO’Y GALING SA DIYOS AT IPINAHAYAG NG MGA TAONG KINASIHAN NG ESPIRITU SANTO.

MATEO 5:17 “Huwag ninyong ISIPING AKO’Y NAPARITO upang SIRAIN ang KAUTUSAN O  ANG MGA PROPETA:  AKO’Y NAPARITO, hindi upang SIRAIN,  kundi upang  “GANAPIN”.

Matthew 5:17 Think not that I am come to destroy the law, or the prophets: I am not come to destroy, but to FULFILL.

CLICK: ANG HULA MAGKAROON NG LIWANAG!


NARITO PO MGA KAPATID ANG MGA BUOD NG MGA HULA AT KATUPARAN:

WHO HATH BELEIVED OUR REPORT? WERE ALREADY PROPHESIED!!!

1. ANG PAGSILANG NG MAKAPANGYARIHANG DIYOS (MIGHTY [[GOD!!!]]) AT WALANG HANGGANG-AMA (EVERLASTING FATHER!!!) AT EMMANUEL ([[GOD!!!]] IS WITH US)!!

2. ANG TALA SA SILANGAN (STAR IN THE EAST).

3. SA BETHLEHEM DAPAT IPAPANGANAK SI JESUS.

4. NG IPAPATAY NI HERODES ANG MGA SANGGOL PAGKAPANGANAK NI JESUS.

5. NG ITAKAS ANG SANGGOL NA SI JESUS AT NG MANIRAHAN SILA SA EGIPTO DAHIL IPINAPAPATAY NGA ANG MGA SANGGOL “TINAWAG KO ANG AKING ANAK SA EGIPTO”.

6. SA KANYANG PAGBABALIK HINDI SA NAZARETH NANIRAHAN KUNDI SA CAFERNAUM BAKIT?

7. ANG PAGPAPATOTOO NI JUAN BAUTISTA ANG TINIG SA ILANG PATUNGKOL KAY JESUS.

8. HINDI LAMANG SA TINAPAY NABUBUHAY ANG TAO KUNDI SA BAWAT SALITANG NAMUMUTAWI SA BIBIG NG DIYOS (SI KRISTO ANG MANNA).

9. ANG PAGTUKSO NI SATANAS KAY JESUS

10. ANG PAG-AMIN NI JESUS NA SIYA ANG NASA AKLAT NI ISAIAH

11. NG BAUTISMUHAN SI JESUS ANG TINIG.

12. MARAMING PAGAGALINGIN SI JESUS NA MGA MAY SAKIT.

13. SI JESUS ANG LINGKOD NA HINIRANG NA IPINAKILALANG ANAK NG DIYOS NGUNIT DITO SA TALATA AY TINAWAG NA LINGKOD.

14. MARAMI ANG MABUBULAGAN AT HINDI MAKAKAUNAWA (MAKINIG MAN NG MAKINIG DI KAYO MAKAKAUNAWA).

15. ANG PAG-AALITAN O PAG-AAWAY SA LOOB NG SAMBAHAYAN (Ang kaaway ng isang tao’y ang kanya mismong kasambahay.)

16. GAGAMIT SI JESUS SA PAGTUTURO NG TALINGHAGA O PARABLES.

17. MARAMI ANG BULAANG GURO AT MGA MAPAGKUNWARING PAGSAMBA.

18. PAGSAKAY NI JESUS SA BISIRONG ASNO.

19. IPAGTATABUYAN NI JESUS ANG MGA NAMIMILI AT NAGPAPALIT NG SALAPI AT ANG MGA NAGTITINDA NG KALAPATI.

20. ANG BATONG ITINAKWIL NG MGA NAGSIPAGTAYO ANG BATONG NAGING PANULUKAN NA DUDUROG SA KANILA.

21. ANG NAUPO SA KANAN NI DAVID (HINDI ANAK NI DAVID SI JESUS/MESSIAH.

22. PAPATAYIN KO ANG PASTOL AT MANGANGALAT ANG MGA TUPA

23. TUMAKAS LAHAT NG MGA ALAGAD PARA WALANG MAPAHAMAK.

24. ANG PAGSAMPAL, PAGDURA, PAGBUNOT NG BUHOK AT BALBAS SA MUKHA NI JESUS.

25. PAGKAKANULO NI JUDAS ISCARIOTE.

26. PAGKAMATAY NI JUDAS ISARIOTE.

27. ANG HULA NA IBIBILANG SI JESUS SA MGA SALARIN (MAY MGA KASAMA SIYANG MGA IBA PANG SALARIN NA KASAMA NIYANG IPINAKO.

28. DIYOS KO DIYOS KO BAKIT MO AKO PINABAYAAN.

29. MAGSASAPALARAN SA DAMIT NI JESUS PAGPUPUSTAHAN ANG DAMIT NIYA.

30. PAGPAPAKO SA KRUS (pierced my hands and my feet) PSALM 22:16.

31. MAUUHAW SI JESUS BAGO MAMATAY SA KRUS.

32. WALANG MABABALI SA KANYANG MGA BUTO.

33. PAGMAMASDAN NILA ANG KANILANG INULOS.

34. MULING PAGKABUHAY NI JESUS SA IKATLONG ARAW.

35. NABUKSAN ANG MGA PAG-IISIP NG MGA TAO PATUNGKOL SA HULA AT KATUPARAN KAY JESUS.

 

PROPHECIES FULFILLED AFTER YESHUA/JESUS DEATH.

 

NGAYON MGA KAPATID NAUNAWAAN NINYO NA MAY MGA HULA(PROPHECY) AT KATUPARAN NARITO ANG NGA HULA SA LUMANG TIPAN KUNG SINO ANG GUMANAP NG LAHAT NG YAN

 

1. IKAW AY AKING ANAK NGAYON AY IPINANGANAK KITA

2. SINO ANG PUMASOK NA YON SA DAKONG KABANAL-BANALAN?

3. SINO ANG NAGING BATONG ITINAKWIL NA YON?

4. NAGKAUSAP NA AT NAGKITA SI JESUS AT SI PROPETA ISAIAH SA LUMANG TIPAN.

5. SI JESUS ANG NAG-ALIS NG MGA ISRAELITA SA EGIPTO NG PANAHON NI MOISES.

6. ANG ILAWAN O LIWANAG NG BAGONG JERUSALEM

7. WHO WILL TEACH precept upon precept, precept upon precept; line upon line, line upon line.

 

CLICK HERE: NARITO NAMAN ANG MGA HULA AT KATUPARAN NA SA LUMANG TIPAN LAMANG NAGANAP LAHAT AT MAGAGANAP PA.

ANG DIYOS “NAGING TAO”. (1 JOHN 4:2-3) ANTI-KRISTO BA KAUSAP NINYO O HINDI?


ANG ALAMIN NINYO MGA KAPATID SA AKLAT NA ITO AY KUNG SINO ANG GUMANAP NG LAHAT NG MGA HULA NA ITO? SINO ANG NAGING TAO.

HEBREO 10:1 ANG KAUTUSAN ay malabong anino lamang at hindi ganap na larawan ng mabubuting bagay na darating. Hindi ito nagpapabanal sa mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng mga haing inihahandog TAON TAON.

1. BAKIT KAILANGANG MAMATAY PA SI JESUS

2. KUNG WALANG KAKULANGAN ANG NAUNA HINDI NA SANA NAGKAROON NG PANGALAWA AT ANG BAGAY NA NALULUMA AY MALAPIT NG MAWALA

3. KUNG AMA LANG ANG NAKAKAALAM BAKIT SI JESUS (ANG ANAK NG TAO) ANG DARATING?

4. SI JESUS ANG NAG-ALIS NG MGA TAO SA EGIPTO NG PANAHON NI MOISES.

5. ANG ILAWAN O LIWANAG NG BAGONG JERUSALEM

concerning_me

AMEN!

Advertisements

23 responses to this post.

 1. Posted by khadafy janjalani usman on May 24, 2011 at 9:04 am

  egan arman kulang yang hula mo basahen mo sa surah maryam baka nan doon ang kumpleto egan….

  Reply

 2. binasa ko surah igan pero iba kinalabasan eh.

  ISLAM IZA (JESUS) VS CHRISTIAN JESUS.

  [JESUS OF CHRISTIANS]

  1. JESUS NG MGA CHRISTIAN MAY JOSEPH
  2. MAY BETHLEHEM NA BINANGGIT
  3. MAY HARING HERODES
  4. MAY HARING AUGUSTUS SA LAHI NI DAVID AT JUDAH NA ANAK NI JACOB
  5. IPINANGANAK SA SABSABAN.
  6. HINDI NAGSALITA NOONG SANGGOL.

  [IZA OR JESUS OF ISLAM]

  1. JESUS NG ISLAM SA LIPI NI AARON AT IMRAM TATAY NI MOISES.
  2. WALANG JOSEPH
  3. WALANG BETHLEHEM
  4. WALANG HERODES
  5. WALANG HARING AUGUSTUS
  6. LIHIS PA SA LIPI NI DAVID LIPI DAW NI AARON (IMRAM).
  7. IPINANGANAK SA ILALIM NG PUNO NG DATES.
  8. NAGSALITA NOONG SUMUSUSO PA LAMANG.

  https://armandecastro.wordpress.com/2011/03/25/iza-jesus-of-islam-vs-jesus-of-christians/

  bahala na ang mga mambabasa.

  Reply

 3. Posted by Austine Rhiaz on October 25, 2011 at 4:16 am

  Iba ang kalagayan ng Dios Ama sa kaniyang Anak, si Jesus ay siyang salita ng Dios. Hindi ang Ama mismo ang salita, kundi ang nagkatawang tao.

  At ano ang matibay na batayan na iba ang Ama sa kaniyang anak?

  Ang Dating Biblia
  Santiago 1:17
  Ang bawa’t mabuting kaloob at ang bawa’t sakdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas, na bumababa mula sa Ama ng mga ilaw, na sa kaniya’y walang pagbabago, ni kahit anino man ng pagiiba.

  Ang Ama, walang pag babago ni anino man ng pag iiba. Ang Verbo ay nagbago, mula sa pagiging salita ay nagkatawang tao…

  Ang Dating Biblia
  Juan 1:1
  Nang pasimula siya ang Verbo, at ang Verbo ay sumasa Dios, at ang Verbo ay Dios.

  Juan 1:2
  Ito rin nang pasimula’y sumasa Dios.

  Hindi naman sinabi, Ang Verbo ay siyang Dios . Kundi ang sabi sa talata siya ay sumasa Dios. Meron nang Dios. at sumasa kaniya ang Verbo, o sumasa Dios ang verbo… Ngunit ang verbo ay Dios..

  Tinawag ang Verbo na Anak ng Dios, o bugtong na Anak ng Dio. mula sa sinapupunan ng Ama siya nanggaling. Sapagkat siya nga ang salitang lumalabas sa bibig ng Dios.

  Ang Dating Biblia
  Juan 1:14
  At nagkatawang-tao ang Verbo, at tumahan sa gitna natin (at nakita namin ang kaniyang kaluwalhatian, kaluwalhatian gaya ng sa bugtong ng Ama), na puspos ng biyaya at katotohanan.

  Ang Dating Biblia
  Juan 1:18
  Walang taong nakakita kailan man sa Dios; ang bugtong na Dios, na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa kanya.

  Reply

 4. Posted by codex on November 3, 2011 at 11:55 pm

  Arman quoted:

  2 PEDRO 1:21
  “Higit sa lahat, tandaan ninyo na walang makakapagpaliwanag ng alinmang hula sa KASULATAN sa bisa ng KANYANG SARILING KAKAYAHAN. 21 SAPAGKAT HINDI NAGBUHAT SA KALOOBAN NG TAO ANG HULA NG MGA PROPETA; ITO’Y GALING SA DIYOS AT IPINAHAYAG NG MGA ((((TAONG)))) KINASIHAN NG ESPIRITU SANTO.”

  Take notice: TAONG KINASIHAN NG ESPIRITU SANTO….(((TAO))). Sino ang ang isang taong kinasihan ng Banal na Espiritu? Ganito ang sinasabi ng isa pang siniping talata ni Arman De Castro:

  MATEO 5:17
  “Huwag ninyong akalaing naparito ako upang pawalang-bisa ang KAUTUSAN at ang ARAL NG MGA PROPETA. Naparito ako, hindi upang PAWALANG-BISA kundi para “IPALIWANAG” AT “GANAPIN” ang mga iyon.”

  Ang nagsasalita sa mga pahayag na nakatala sa Mateo 5:17 ay ang Panginoong Jesus. Malinaw na Siya ay taong kinasihan ng Banal na Espiritu, at hindi Siya (si Cristo) ang Banal na Espiritu. Ano ang isang patunay na iba ang Panginoong Jesus sa Banal na Espiritu?

  Pagkatapos na mabautismuhan si Jesus ay ganito ang sinasabi ng Biblia:

  “Nang magkagayon, pinatnubayan ng Banal na Espiritu si Jesus sa ilang upang tuksuhin ng diyablo. .” (Matthew 4:1)

  Dinala ng Banal na Espritu ang Panginoong Jesus sa ilang upang tuksuhin ng diablo. Malinaw sa talata na hindi ang Panginoong Jesus ang Banal na Espiritu. Iba ang Panginoong Jesus sa Banal na Espiritu. Ito’y taliwas sa paniniwala ng Oneness Pentecostal Church (kung saan kaanib si Arman De Castro, ang gumawa ng blog na ito) na si Jesus ay ang Diyos Ama at ang Banal na Espritu.

  Reply

 5. Posted by codex on November 25, 2011 at 6:53 am

  Itinuro ng Panginoong Jesus kung nasaan ang Ama habang Siya naman ay narito sa lupa:

  “Lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao; upang mangakita nila ang inyong mabubuting gawa, at kanilang luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit.” (Mateo 5:16).

  Hindi itinuro ng Panginoong Jesus na ang Ama ay luwalhatiin na nasa lupa bilang Anak.

  Reply

 6. ANG HULA (LUMANG TIPAN)

  Isaiah 9:6 Sapagkat ipanganganak ang isang SANGGOL na LALAKI, at SIYA ang mamahala sa atin, SIYA ang kahanga-hangang tagapayo, ANG MAKAPANGYARIHANG DIYOS, WALANG HANGGANG AMA, ANG PRINSIPE NG KAPAYAPAAN.

  Isaiah 7:14 Kaya nga’t ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan; Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng lalaki, At ito’y tatawaging EMMANUEL. (Iba ibig sabihin ng tatawagin sa papangalanan)

  KUNG NAUUNAWAAN NINYO ANG TALATA GANITO YANG SIYA NA YAN sa ISAIAH 9:6.

  ISAIAH 9:6 Sapagkat ipanganganak ang isang sanggol na lalaki at SIYA ang mamahala sa atin.
  SIYA ang KAHANGA-HANGANG TAGAPAYO,
  SIYA ang MAKAPANGYARIHANG DIYOS,
  SIYA ang WALANG HANGGANG AMA,
  SIYA ang PRINSIPE NG KAPAYAPAAN.

  Yuon kasing SIYA diyan ay sinusundan ng mga comma(,) so lahat ng katangian ay tumutukoy doon sa SANGGOL.

  Ang sanggol daw ay “WALANG HANGGANG AMA”? Paano NINYO ipapaliwanag ito ngayon? Ang “EVERLASTING FATHER BA AY SON?”

  SABI NG IBA “MAKAPANGYARIHANG DIYOS LANG” HINDI “MAKAPANGYARIHAN SA LAHAT” in ENGLISH MIGHTY GOD hindi daw ALMIGHTY GOD hindi ba nila nakikita ang salitang GOD? May tataas pa ba sa salitang GOD? Maging MIGHTY OR ALMIGHTY GOD PA DIN YAN.

  SASABIHIN NG IBA PRINSIPE LANG NG KAPAYAPAAN EVERLASTING FATHER MIGHTY GOD NA NGA EH MAS TATAAS PA BA ANG PRINSIPE DOON?

  ANG KATUPARAN (BAGONG TIPAN)

  Mateo 1:21-23 (v.21) Manganganak siya ng isang lalaki at ito’y PAPANGANLAN MONG JESUS, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. (v.22) Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng Propeta: (v.23) “Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki, at TATAWAGIN ITONG EMMANUEL” (ang kahuluga’y “Kasama natin ang Diyos.”)

  NAPAKALINAW NA MANG “GOD IS WITH US” ANG EMMANUEL AT HINDI “MAN IS WITH US” NATUPAD ANG DIVINE PROPHECIES…

  Reply

 7. ISAIAH 9:6 Sapagkat ipanganganak ang isang sanggol na lalaki at SIYA ang mamahala sa atin.
  SIYA ang KAHANGA-HANGANG TAGAPAYO,
  SIYA ang MAKAPANGYARIHANG DIYOS, <<- MIGHTY GOD PA. GOD..not MAN.
  SIYA ang WALANG HANGGANG AMA, <<—EVERLASTING FATHER ang sanggol.
  SIYA ang PRINSIPE NG KAPAYAPAAN.

  ILAN BA ANG ATING EVERLASTING FATHER?
  ibig mo bang sabihin iba ang PAGKA-EVERLASTING FATHER sa PAGKA-EVERLASTING FATHER NG SANGGOL NA TUMUPAD NG PROPESIYA?

  Reply

  • Posted by JUANITO F. REYES on May 2, 2014 at 12:27 pm

   “Thank you, God, for loving me and sending your Son to die on the cross for my sins. I give Jesus control of my life. Help me to be the person that You want me to be. In Jesus’ name, Amen”

   You’ve made the most important decision you will ever make in your life. Jesus said, “If anyone comes toward me, I will not turn him away.” He is your answer to your questions on life’s journey.

   Reply

 8. PANTAY SILA SA PAGKA-EVERLASTING NG FATHER!

  Reply

 9. how about “FATHER OF THE WORLD” AND “GOD THE MIGHTY”?

  VULGATE BIBLE 405 A.D. VERSION

  ISAIAH 9:6 For a CHILD IS BORN to us, and a son is given to us, and the government is upon his shoulder: and his name shall be called Wonderful, Counsellor, “GOD THE MIGHTY”, the “FATHER OF THE WORLD” to come, the Prince of Peace.

  Reply

 10. Posted by JIE on April 12, 2012 at 12:22 pm

  Amen….GOD AND JESUS ARE ONE…………..

  Reply

 11. […] Odysseus  son of Laërtes and Anticlea, HE HAS MOTHER AND FATHER…SO from the start it is not the same as GOD MANIFESTATION IN THE FLESH IN PROPHECY OF ISAIAH 9:6, ISAIAH 7:14 PROPHECY FULFILLED IN MATTHEW 1:22-23. THE GOD OF OLD TESTAMENT IS THE ONE WHO MANIFEST IN THE FLESH (ACCORDING TO ALL THE PROPHECIES OF OLD TESTAMENT) (Find a way to translate this in English.) […]

  Reply

 12. FACEBOOK CONVERSATION!!!

  @Fajar Bint Adam PUR0 HULA NAMAN KAY ARMAN NAGMANA KAY PABL0 HEHE
  15 minutes ago via mobile · Like

  @Arman G. de Castro SABI KO NGA SA INYO SCRIPTED NA LAHAT GINAGAWA NI KRISTO….SAMPLE..

  MATEO 16:21 Mula noon ay ipinaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad ang mangyayari sa kanya. Sinabi niya, “Dapat akong magtungo sa Jerusalem at magdanas ng maraming hirap sa kamay ng mga pinuno ng bayan, mga punong pari at mga tagapagturo ng Kautusan. [[[[[[[[[[[[Ako’y papatayin, ngunit sa ikatlong araw ako’y muling mabubuhay.”]]]]]]]]]
  14 minutes ago · Like

  @Eisa Ibn Maryam sa dinami na talata mula sa bibliya na sinabi ni hesus na sya ay isang sugo hindi ka pa din naniwala? Sinungaling pala si hesus kung ganun? Bkt kinilala mo siyang dios?
  13 minutes ago via mobile · Like

  @Arman G. de Castro ETO PA SCRIPTED NA ALAM NA NI JESUS…….MAGAGANAP SA KANYA…

  MATEO 17:22 Nang magkatipon sa Galilea ang mga alagad, sinabi sa kanila ni Jesus, “Ang Anak ng Tao ay pagtataksilan 23 at papatayin, ngunit siya’y muling bubuhayin sa ikatlong araw.” At sila’y lubhang nalungkot.
  13 minutes ago · Like

  @Arman G. de Castro
  ETO PANGATLONG PAGPAPAHAYAG NI KRISTO …..SA KANYANG KAMATAYAN AT PAGKABUHAY NA MAG-ULI……SCRIPTED NA NAMAN.

  MATEO 20:17-19 Nang nasa daan na sila papuntang Jerusalem, ibinukod ni Jesus ang labindalawang alagad at sinabi sa kanila, 18 “Pupunta tayo sa Jerusalem. Doo’y ipagkakanulo ang Anak ng Tao sa mga punong pari at sa mga tagapagturo ng Kautusan. Hahatulan siya ng kamatayan 19 at ibibigay sa mga Hentil. Siya’y kukutyain, hahagupitin at ipapako sa krus ngunit muli siyang bubuhayin ng Diyos sa ikatlong araw.”
  13 minutes ago · Like

  @Asraf Amron BASAHIN MO ARMAN ANG POST KO BAGO KA TUMALON, MAGHUHULA KA NAMAN AYON SA BIBLE MO KAMATAYAN ANG PARUSA MO SA HULA HULA MO BASAHIN MO LEV 20-27 WAWA KA NIYAN ARMAN.
  12 minutes ago · Like

  @Fajar Bint Adam Weee yan ba sinabi ni Jesus hindi nga hehe
  12 minutes ago via mobile · Like

  @Arman G. de Castro ETO PA SCRIPTED NA…MATEO 21

  2 [[[[[[[[[[[“Pumunta kayo sa susunod na nayon at makikita ninyo kaagad doon ang isang inahing asno na nakatali, kasama ang kanyang anak. Kalagan ninyo ang mga iyon at dalhin sa akin. 3 Kapag may nagtanong sa inyo, sabihin ninyong kailangan iyon ng aming Panginoon at ipapaubaya niya agad ang mga iyon sa inyo.”]]]]]]

  4 Sa gayon, NATUPAD ang sinabi ng propeta:

  5 “Sa lunsod ng Zion ay ipahayag ninyo,
  ‘Tingnan mo, ang hari mo’y dumarating. (ZACARIAH 9:9)

  Siya’y mapagpakumbaba; masdan mo’t siya’y nakasakay sa isang asno,
  at sa isang batang asno na anak ng isang babaing asno.'”
  9 minutes ago · Like

  @Arman G. de Castro SCRIPTED NA RIN SI JUDAS..

  MATEO 26:20 Nang gabing iyon, dumulog sa mesa si Jesus, kasama ang Labindalawa. a 21 Sinabi ni Jesus habang sila’y kumakain, [[[[[[[[[[“Tandaan ninyo, ako’y pagtataksilan ng isa sa inyo!”]]]]]]]

  KAHARAP PA SI JUDAS DIYAN….
  7 minutes ago · Like

  @Arman G. de Castro SCRIPTED NA RIN ANG PAGTATAKSIL NI PEDRO…

  MATEO 26:34-35 Sumagot si Jesus, [[[[[[[[[[[[[[[[“Tandaan mo, sa gabi ring ito, bago tumilaok ang manok, tatlong beses mo akong ikakaila.”]]]]]]]]] 35 Ngunit matigas na sinabi ni Pedro, “Kahit na ako’y patayin kasama ninyo, hindi ko kayo ikakaila.” Ganoon din ang sinabi ng lahat ng alagad.

  AYAN NATUPAD YAN KAY PEDRO NA YAN.
  7 minutes ago · Like

  @Arman G. de Castro HINDI BA NINYO NABABASA NA HINUHULAAN NA NI KRISTO MGA NAGAGANAP SA KANYA AT NATUTUPAD? MGA BULAG BA KAYO? HAHAHAHA!
  6 minutes ago · Like

  @Arman G. de Castro HINDI PA DUMADATING MGA KAWAL AT SI JUDAS ALAM NA NI KRISTO.

  MATE0 26:46 Bumangon kayo at tayo na! Narito na ang magtataksil sa akin.”
  5 minutes ago · Like

  @Arman G. de Castro DITO NATUPAD ANG KAY PEDRO…NA HULA NI KRISTO……

  MATEO 26
  Ikinaila ni Pedro si Jesus
  (Marcos 14:66-72) (Lucas 22:56-62)(Juan 18:15-18, 25-27)

  69 Samantala, si Pedro ay nakaupo noon sa patyo. Nilapitan siya ng isang utusang babae at sinabi sa kanya, “Kasamahan ka rin ni Jesus na taga-Galilea, hindi ba?”

  70 Ngunit nagkaila si Pedro sa harap ng lahat. “Wala akong nalalaman sa sinasabi mo,” sagot niya.

  71 Pumunta siya sa may pintuan at nakita siya ng isa pang utusang babae. Sinabi nito sa mga naroon, “Ang taong ito’y kasamahan ni Jesus na taga-Nazaret.”

  72 Muling nagkaila si Pedro, “Isinusumpa ko, hindi ko kakilala ang taong iyon!”

  73 Makalipas ang ilang sandali, lumapit kay Pedro ang mga naroon. Sabi nila, “Isa ka nga sa mga tauhan niya. Halatang-halata ka sa punto ng iyong pagsasalita.”

  74 Sumagot si Pedro, “Mamatay man ako! Talagang hindi ko nakikilala ang taong iyan.” Pagkasabing-pagkasabi nito, tumilaok ang manok. 75 Naalala ni Pedro ang sinabi ni Jesus, “Bago tumilaok ang manok, tatlong beses mo akong ikakaila.” Lumabas siya at tumangis nang buong kapaitan.
  4 minutes ago · Like

  @Arman G. de Castro TAPOS KAPIRASONG DIYOS KO DIYOS KO BAKIT MO AKO PINABAYAAN AYAW NINYONG MANIWALANG SAULADO NI KRISTO…HAHAHA! HOY!! GISING!!!!!!! ALL KNOWING YANG SI KRISTO PATI ISDA ALAM NASA TIYAN.
  3 minutes ago · Like

  @Arman G. de Castro https://armandecastro.wordpress.com/2011/03/05/alam-ni-jesus-ang-pag-iisip-at-kalooban-ng-tao-at-mga-hayop/
  ALAM NI JESUS ANG PAG-IISIP AT KALOOBAN NG TAO AT MGA HAYOP.
  armandecastro.wordpress.com

  @ETO YUONG KALOOBAN NG TAO AT ISIPAN ALAM NI YESHUA/JESUS. JOHN 1:23-25 23 Nang P…See More
  about a minute ago · Like ·

  @Arman G. de Castro PATI YAANG AMA LANG ANG NAKAKAALAM SI KRISTO PALA DARATING BASA. KILALA KO NA KOKONTRA SA ALL KNOWING AYAN BASAHIN NYO NA ITONG LINK SA IBABA.

  https://armandecastro.wordpress.com/2010/08/11/kung-ama-lang-ang-nakakaalam-ng-paghuhukom-bakit-si-yeshuajesus-darating/
  KUNG AMA LANG ANG NAKAKAALAM NG PAGHUHUKOM BAKIT SI YESHUA/JESUS DARATING?

  armandecastro.wordpress.com
  [ANG AMA LANG ANG NAKAKAALAM NG JUDGEMENT DAY] MATEO 24:36 Ngunit walang nakaal…See More
  a few seconds ago · Like ·

  Reply

 13. […] Castro kaya nga pinagrereview kita eh madami pa yan eto basahin mo lahat. bago ka magpuputak diyan.https://armandecastro.wordpress.com/2011/02/24/ang-mga-hula-at-katuparan-sa-buhay-ni-jesus/ ANG PAGKAKASUNOD-SUNOD NG MGA HULA AT KATUPARAN SA BUHAY NG […]

  Reply

 14. HESUS : HINDI BUGTONG NA ANAK NG DIYOS
  Kadalasan ng naririnig sa mga Kristiyano na si Hesus ay tanging (bugtong) na anak ng Diyos. Ngunit ang Bibliya mismo ang nagpapatunay na sa metaporikal na kahulugan nito, ang “anak ng Diyos” ay hindi lamang nakaugnay o nakatukoy kay Hesus. Katotohanan, ang salitang “anak ng Diyos” ay ginamit din sa kaninomang taong may ganap na pananampalataya sa Diyos. Ang mga Propeta ay tinawag din bilang “anak ng Diyos” sapagkat sila katulad ni Hesus, ay ganap na sumunod at sumasampalataya sa Diyos.
  Ayon sa Bibliya, maraming “anak” ang Diyos.
  Exodus 4:22 …“ Israel ay aking anak, aking panganay.”
  Jeremias 31:9 …“ Ako’ng pinakaama sa Israel, Ephraim ang aking panganay.”
  Mga Awit 2:7 …“ Ikaw ay aking anak (David), sa araw na ito ay
  ipinanganak kita.”
  I Cronica 22:10 “… siya ay magiging aking anak (Solomon) at ako’y magiging kaniyang ama.”

  Ang titulo o katawagang “anak ng Diyos” ay ginamit sa wikang Hebrew na ang tunay na kahulugan ay yaong taong mabuti at ganap na sumasampalataya sa Diyos. Halimbawa, sa Bibliya mababasa na:
  Mateo 5:44-45 …“ ibigin ang iyong kaaway upang kayo ay maging anak ng inyong Amang nasa langit.”
  Mateo 5:9 “ mapapalad ang mga mapagpayapa sapagkat sila’y ay
  tatawaging anak ng Diyos.”
  Oseas 1:10 “…kayo ay mga anak ng Diyos na Buhay.”

  Isang maliwanag na katotohanan mula sa mga bersikulo ng Bibliya na ang “anak ng Diyos” ay pagsasaad ng pagmamahal at pagsunod sa Diyos. Si Hesus ay walang alinlangang isa sa nagmamahal at sumusunod ng ganap sa Kalooban ng Diyos.

  Reply

 15. PROPHECIES OF THE QURAN FULFIILED
  GENETIC ENGINEERING
  “They will alter Allah’s creation.” (4:120)
  The holy Quran has prophesied the plastic surgery, genetic engineering and cloning in this short and concise sentence

  NEW TRANSPORT SYSTEMS
  “And when the she-camels, ten months pregnant are abandoned.” (81:5)
  “And He has created horses and mules and asses that you may ride them, and as a source of beauty. And He will create what you do not yet know.” (16:9)
  As we know people, specially those living in deserts, have now abandoned camels and other animals for travelling. But this prophecy of invention and emergence of new transport systems is on-going as we witness new and faster modes of transportation emerging all the time.

  OCCEANS LINKED
  “And when the rivers are made to flow into each other.” (81:7)
  “He has made the two bodies of water flow. They will one day meet. Between them there is a barrier; they cannot encroach one upon the other.” (55:20,21)
  “And He it is Who shall merge the two seas together. This palatable and sweet, that saltish and bitter. And between them He has (presently) placed a barrier and a massive partition.” (25:54)
  This phenomenal prophecy is an excellent proof of truthfulness of Quran. It was beyond imagination of any one living 1400 years ago to even think of linking of oceans which we see today in Panama and Suez canals.

  Reply

 16. Posted by Ernest Dale Merene on September 19, 2015 at 8:18 pm

  Hindi nyo naiintindihan

  Ang DIYOS at Si Jesus ay iisa
  In english God and jesus are one..?

  Hindi ibig sabihin na si jesus at ang Diyos ay iisa

  Bakit? Bakit pa sinabi ni jesus na Diyos ko Diyos ko bakit mo ako pinabayaan.

  Edi ang ibig sabihin hindi sa Diyos
  At kung Diyos siya hindi siya mamamaray tandaan nyo ang Diyos walang katawan hindi nakikita walang buto at balat kaluluwa lamang.

  IBIG SABIHIN SI Jesus HINDI SIYA DIYOS

  Hindi ibig sabihin na ang Diyos at si jesus ay iisa
  Kundi Iisa lang ang pananampalataya nya.
  sinasamba ni jesus ang Diyos siya lang ang bukod tangi at wala ng iba.
  Iisang relihiyon.

  Reply

 17. […] THE SCRIPTED/PROPHESIED LIFE OF JESUS IN OLD TESTAMENT ALL FULFILLED […]

  Reply

 18. […] THE PROPHECIES AND EACH FULFILLMENT IN THE LIFE OF GOD Y/JESUS. […]

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: