Advertisements

PAANO KA MAGKAKAROON NG MGA BIYAYA AT MGA PANANALITA AT KAALAMAN?

1 CORINTHIAN 1:4-9
Mga Pagpapala Mula kay Cristo

4 Lagi akong nagpapasalamat sa Diyos dahil sa mga pagpapalang ibinigay niya sa inyo sa pamamagitan ni Cristo Jesus. 5 Dahil sa inyong pakikipag-isa kay Cristo, kayo ay naging masagana sa lahat ng bagay, maging sa pananalita at sa kaalaman. 6 Ang katotohanan tungkol kay Cristo ay pinagtibay sa inyo 7 kaya’t hindi kayo nagkukulang sa anumang pagpapala, habang hinihintay ninyong bumalik ang ating Panginoong Jesu-Cristo. 8 Kayo’y gagawin niyang matatag hanggang wakas upang matagpuan kayong walang kapintasan sa araw ng ating Panginoong Jesu-Cristo. [a] 9Tapat ang Diyos na tumawag sa inyo upang makipag-isa sa kanyang Anak na si Jesu-Cristo na ating Panginoon.

SANTIAGO/JAMES 1: 5-8

5 Ngunit kung ang sinuman sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya’y bibigyan, sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at di nanunumbat. 6 Subalit ang humihingi ay dapat magtiwala sa Diyos at huwag mag-alinlangan, sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. 7 Huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon ang taong 8 pabagu-bago ang isip at di alam kung ano talaga ang nais niya.

[a] Panginoong Jesu-Cristo: Sa ibang manuskrito’y Panginoong Jesus.

TAKENOTE:

IBA ANG MEANING NG NAMAMAGITAN SA PAMAMAGITAN

ANG NAMAMAGITAN AY 3RD PARTY

SA PAMAMAGITAN EXAMPLE SA PAMAMAGITAN MO (IKAW NA YON).

 

READ MORE!

ANG PAGKA-UNAWA MO SA DIYOS ANG IYONG IPAGMALAKI

NABUKSAN ANG KANILANG MGA ISIPAN SA MGA HULA AT KATUPARAN

IMG_0050

 

FOCUS IN BLUE COLORS IN THIS PICTURE AND IN THE WORD “ME” NOT “US”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: