Advertisements

ALMOST “495/500 YEARS” WHEREIN ISHMAEL WAS ALREADY DEAD. BEFORE THE STORY OF “EXODUS” STARTED. SEE THE COMPUTATION OF THEIR AGES IN THIS BLOG!!

HOW COME MOISES WAS RECOGNIZED BY ISLAM AS PROPHET IF ISHMAEL IF IT IS WAS NOT THE RACE OF ISHMAEL WHO WAS RESCUED FROM EGYPT BY MOISES? INSTEAD THE RACE OF ISAAC/ISRAEL=JACOB AND ISHMAEL WAS ALREADY DEAD FOR ALMOST 495/500 YEARS?

 

NARITO PO MGA KAPATID ANG COMPUTATION NG MGA EDAD AT HANAPIN SA IBABA ANG INYONG MGA KAILANGAN AT AKING NAPATUNAYANG 63 YEARS OLD NG PATAY SI ISHMAEL NG SILA JACOB/ISRAEL AY NASA EGIPTO at IDAGDAG PA DITO ANG PANAHON NA HALOS HINDI NA NAKILALA SI JOSE SA EGIPTO.


KAYA KAHIT KUKO NI MOISES AY HINDI NAKITA NI ISHMAEL PARA MAGKAROON NG PROPETA MOISES ANG ISLAM AT MAGING FEELING MGA LAHI NA INALIS NI MOISES SA EGIPTO NA PINAGBAWALANG HUWAG KUMAIN NG BABOY(LEV. 11:7) AT CAMEL (LEV. 11:4) MAHIRAP ANG FEELING LANG SA TOTOONG HINIRANG NA LAHI YAN ANG KATOTOHANAN AT ANG KATOTOHANAN ANG MAGPAPALAYA SA INYO.
175 TAON NABUHAY SI ABRAHAM
GENESIS 25:7 Si Abraham ay nabuhay nang 175 taon.

NG 99 YEARS OLD SI ABRAHAM NG TULIIN AT 13 YEARS OLD NAMAN SI ISHMAEL.

GENESIS 17:24 Si Abraham ay siyamnapu’t siyam na taon na nang tuliin, 25 si Ismael naman ay labingtatlo.100

YEARS OLD SI ABRAHAM NG ISILANG SI ISAAC

90 YEARS OLD NAMAN SI SARAH.GENESIS 17:17 “Magkakaanak pa ba ang isang lalaki na sandaang taong gulang na? At si Sara! Maglilihi pa ba siya gayong
siya’y siyamnapung taon na?

ANG BUHAY NI ISHMAEL AT ISAAC AY MAY DIFFERENCE NA 57 YEARS 180(ISAAC DIED)-137(ISHMAEL DIED).

PAGKAMATAY NI ISAAC (180 YEARS OLD)

GENESIS 35:28

28 Si Isaac ay 180 taon 29 nang mamatay at mamahinga sa piling ng kanyang mga ninuno. Siya’y inilibing nina Esau at Jacob.

NAMATAY SI ISHMAEL (137 YEARS OLD)
CHAPTER 25 PA LANG NG GENESIS PATAY NA SI ISHMAEL!!

GENESIS 25:17 Namatay si Ismael sa gulang na 137 taon, at siya’y inilibing.

FOURTY PLUS (40+) NA SI ISAAC NG ISILANG ANG TWINS NA SI ESAU AT JACOB/ISRAEL.
GENESIS 25:20 Apatnapung taon (40 YEARS OLD) na si Isaac nang mapangasawa niya si Rebeca.

TAKENOTE!!!!: BILANGIN NATIN SA 40 YEARS OLD NA LANG SI ISAAC NG ISILANG SI JACOB/ISRAEL LUMALABAS NA 53 YEARS OLD NA SI ISHMAEL NG ISILANG SI JACOB/ISRAEL. DAHIL NG ISILANG SI ISAAC AY 13 YEARS OLD NA SI ISHMAEL (GENESIS 17:25 NG TULIIN 13 YEARS OLD SA
PAGSILANG NI ISAAC) SO 40 + 13 = 53 YEARS OLD SI ISHMAEL NG ISILANG SI JACOB/ISRAEL.

ANG PANGAKO NG TIPAN KAY ISAAC

GENESIS 17:19-23 “Nagkakamali ka Abraham; si Sara ay magkakaanak ng isang lalaki at tatawagin mong Isaac,” wika ng Diyos. “MAKIKIPAGTIPAN AKO SA KANYA at sa KANYANG LAHI MAGPAKAILANMAN.7
20 Tungkol naman kay ISMAEL, IPAGKAKALOOB KO ANG KAHILINGAN MO: PAGPAPALAIN KO SIYA AT PARARAMIHIN ANG KANYANG LIPI. MAGKAKAANAK SIYA NG LABINDALAWANG (12) PRINSIPE, AT MAGIGING BANSANG MAKAPANGYARIHAN ANG KANYANG ANGKAN.

**************************
PANSININ ANG SALITANG ATING TIPAN!!!!!
**************************

21 NGUNIT HINDI!!!! SA KANYA MATUTUPAD ANG [[[[[[ATING TIPAN!!!!!!!]]]]]. [[[[[[MATUTUPAD IYON KAY ISAAC]]]]]]]]], ANG MAGIGING ANAK NI SARA NA ISISILANG SA DARATING NA TAON, SA GANITO RING PANAHON.”

GENESIS 21:9-21 (PINALAYAS SI HAGAR AT ISHMAEL MATAPOS ISILANG SI ISAAC AT LUMAKI AT INAWAT)

GENESIS 22:1-19 (PAG-AALAY KAY ISAAC)

NAMATAY SI JACOB/ISRAEL SA GULANG NA 147
GENESIS 47:28 Labimpitong taong tumira roon(GOSEN) si Jacob at umabot siya ng 147 taon.

FORMULA: AYON SA MGA EXPLANATION SA ITAAS!!

53 + 147 = 200 – 137 = 63 YEARS DIFFERENCE

PALIWANAG SA FORMULA SA ITAAS: 53 YEARS OLD SI ISHMAEL NG ISILANG SI JACOB NG MAG-ASAWA SI ISAAC SA EDAD NA 40. NAMATAY SI JACOB NG 147 YEARS OLD KAPAG SINUMA 53 + 147 = 200 DAPAT ANG EDAD NI ISHMAEL SO DI PWEDE IBABAWAS ANG ITINAGAL NG KANYANG BUHAY NA 137 YEARS OLD SI ISHMAEL NG MAMATAY SO MAY DIFFERENCE NA 63 YEARS NA PATAY NA SI ISHMAEL NG NASA EGIPTO
SILA ISRAEL/JACOB NA 17 YEARS NA NANIRAHAN SA GOSEN.

(GENESIS 47:27 Nanirahan nga ang mga Israelita sa lupain ng Goshen sa Egipto. YUMAMAN SILA DOON roon at dumami ang kanilang lahi. 28 Labimpitong taong (17 YEARS) tumira roon si Jacob at umabot siya ng 147 taon. (JACOB/ISRAEL DIED 147 YEARS OLD)

THEY LIVED IN GOSHEN FOR 430 YEARS!!! + 63 YEARS DIFFERENCE OF LIFE OF ISHMAEL TO JACOB A TOTAL OF 493 YEARS!!! BASE ON GENESIS 25:20 Apatnapung taon (40 YEARS OLD) na si Isaac nang mapangasawa niya si Rebeca.

EXODUS 12:40-41 Nanirahan ang mga Israelita sa Egipto nang 430 taon. 41 Huling araw ng ika-430 taon nang umalis sa Egipto ang lahat ng lipi ng bayan ni Yahweh

SO AYON SA FORMULA SA ITAAS MAY 63 YEARS NA PATAY NA SI ISHMAEL NG SILA JACOB/ISRAEL AY NASA EGIPTO…70 SILANG LAHAT NOON.

 

 

ETO MASAKIT NA KATOTOHANAN SA ISLAM!!!

MATUTO KAYONG UMUNAWA NG “PANAHON”
***********************************
ETO NA SAGOT…MATUTO KAYONG UMUNAWA NG SALITANG “LUMIPAS NA ANG PANAHON”…NAMATAY ANG SALING-LAHI..
***********************************
EXODUS 1:5-6, 8
5 silang lahat ay pitumpu. (70 LANG LAHAT SILA NOON GENESIS 46:8-27 see below this link)
Si Jose ay matagal nang nasa Egipto noon.
***********************************
PAGLIPAS NG PANAHON NAMATAY SI JOSE..ANAK NI JACOB AT ANG KANILANG SALING-LAHI!!! Basahin ng buo ang COLOR GREEN.
***********************************
6 Paglipas ng panahon, [[[[[[[NAMATAY si Jose, ]]]]] ang [[[[[kanyang mga kapatid ]]]]] at ang[[[[ kanilang
salinlahi.]]]]
***********************************
LUMIPAS PA ULIT ANG ILANG PANAHON PANAHON!!! HANGGANG HINDI MAKILALA SI JOSE……….
***********************************
EXODUS 1:8
8 [[[ Lumipas ang panahon ]]] at nagkaroon ang Egipto ng ibang hari na hindi nakakakilala kay Jose.
***********************************
SI JOSE AY ANAK NI JACOB/ISRAEL YAN YUONG IPINAGBILI NG MGA MAGKAKAPATID NA NAGING GOVERNADOR NG EGIPTO.
***********************************
SAKA PA LANG NAGKAROON NG KWENTONG MT. SINAI..

MALIWANAG: “63 YEARS DIFFERENCE NA PATAY NA SI ISHMAEL AT IDAGDAG PA ANG MGA LUMIPAS NA PANAHON NA HALOS HINDI NA
MAKILALA SI JOSE…AY NAPAKALAYO NA SABING MAY OH CHILDREN OF ISRAEL SA QURAN.

NAPAKALIWANAG NA ANG INALIS NA LAHI SA EGIPTO AY NAGSIMULA SA 70 LAHI LAMANG NI JACOB/ISRAEL AT WALA KAY ISHMAEL…AT
HINDI LAHI NI ISHMAEL ANG INALIS NI MOISES SA EGIPTO PARA SABIHIN NG ISLAM NA PROPETA NILA SI MOISES.

STARTED WITH 70 MEMBERS OF THE CLAN OF ISRAEL/JACOB WHEN THEY MULTIPLIED SAVED BY MOISES OUT OF EGYPT

THE TRANSFERRING OF TRUE GOD TO FIRST BORN SON

ABRAHAM/ISAAC AND ALL THE SONS OF JACOB/ISRAEL (FATHER OF 12 TRIBES

WERE ALL DEAD IN GENESIS 

GOODBYE ZAMZAM OF ISLAM WELCOME ANCIENT WELL OF ABRAHAM/HAGAR/ISHMAEL/ISAAC/JACOB IN BEERSHEBA

ABRAHAM NEVER BEEN IN SAUDI ARABIA TO BUILD THE KAABA OF ISLAM SEE ABRAHAM’S JOURNEY UNTIL HE/THEY DIED AND BURIED BY ISHMAEL AND ISAAC IN HEBRON

TOMB OF PATRIARCH

WHERE IS PARAN?

WHERE IS MT. SINAI?

WHERE IS THE REAL BACA/BAKKAH AND MT. ZION?

WHERE IS THE TRUE BETHEL/BAYTULLAH OR THE REAL “HOUSE OF GOD OF ABRAHAM”?

3 NAMES OF HEBRON /  MACPELAH /KIRIATHARBA OR ARBA IN THE TOMB OF PATRIARCH

Advertisements

2 responses to this post.

  1. […] THEY LIVED IN GOSHEN FOR 430 YEARS!!! + 63 YEARS DIFFERENCE OF LIFE OF ISHMAEL TO JACOB A TOTAL OF 4… BASE ON GENESIS 25:20 Apatnapung taon (40 YEARS OLD) na si Isaac nang mapangasawa niya si Rebeca. […]

    Reply

  2. […] ALMOST 500 YEARS NG PATAY SI ISHMAEL BAGO INALIS SA EGIPTO MGA INAPO NI ABRAHAM/ISAAC/JACOB=ISRAEL S… […]

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: