Advertisements

WHO WILL MAKE YOU HOLY? SINO ANG NAGPAPABANAL SA TAO?

SINO BA ANG NAGPAPABANAL SA MGA TAO?

EZEKIEL 20:12 Ibinigay ko rin sa kanila ang mga
tuntunin para sa Araw ng Pamamahinga para maalala nila
na [[[[[[[[[[[akong si YAHWEH ang NAGPAPABANAL sa
kanila]]]]]]].

HEBREW 2:11

11 [[[[Si JESUS ang NAGPAPABANAL sa mga tao]]]]]. Ang
kanyang Ama(JOHN 12:24/10:30 etc..etc..) at ang Ama ng mga taong ito ay
iisa, kaya’t hindi niya ikinahihiyang tawagin silang
mga kapatid.

MATTHEW 23:17 Mga bulag! Mga hangal! Alin ba ang mas
mahalaga, ang ginto, o ang Templong(KATAWAN NI CHRIST)
nagpapabanal sa ginto?(GINTO TAYO)

GINTONG SUSUNUGIN?

1 PETER 1:6-9

6 Ito’y dapat ninyong ikagalak, kahit na maaaring magdanas muna kayo ng iba’t ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. 7 Ang gintong nasisira ay pinaparaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayundin naman, ang inyong pananampalataya, na higit na mahalaga kaysa ginto, ay pinaparaan sa pagsubok upang malaman kung ito’y talagang tapat. Sa gayon kayo’y papupurihan, dadakilain at pararangalan sa Araw na mahayag si Jesu-Cristo. 8 Hindi ninyo siya nakita kailanman ngunit siya’y inibig na ninyo. Hindi pa rin ninyo siya nakikita hanggang ngayon, ngunit sumasampalataya na kayo sa kanya. Dahil dito’y nag-uumapaw na sa inyong puso ang kagalakang di kayang ilarawan sa salita, 9 sapagkat tinatanggap na ninyo ang bunga ng inyong  pananampalataya, ang inyong kaligtasan.

 

ANG PAG-AMIN NI PABLO/SAULO NA IISA ANG ATING AMA AT YUON AY ANG PANGINOONG  YEHUSHUA/JESUS

iisa_ang_ating_ama

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: