Advertisements

BUMABABA SA MUNDO SI YHWH/JHVH (YAHWEH / JEHOVAH / ADONAI) THE GOD GOING DOWN TO EARTH.

ANG DIYOS AY GALA…AT HINDI NANATILI SA IISANG LUGAR LAMANG…

JEREMIAH 23:23 AKO AY DIYOS NA NASA LAHAT NG DAKO AT HINDI NANATILI SA IISANG LUGAR LAMANG.

Arman G. de Castro kaya naging APAT…YUONG NANATILI SA LANGIT NA MAY AMA, ANAK AT HS NA PINAKAWALAN SA LUPA smile emoticon
Like · Reply · 18 mins

Arman G. de Castro BUMABA NAMAN PALA HINDI NANATILI SA IISANG LUGAR.

ISAIAH 64:1 [[[[[[[[[[[[[BUKSAN MO ANG LANGIT]]]]]]] AT [[[[IKAW’Y BUMABA]]] SA MUNDONG IBABAW, AT ANG MGA BUNDOK KAPAG NAKITA KA’Y MAGSISIPANGATAL.
Like · Reply · 15 mins · Edited

Arman G. de Castro ] AT [[[[IKAW’Y BUMABA]]] SA MUNDONG IBABAW,
Like · Reply · 13 mins

Arman G. de Castro BUMABABA ANG DIYOS MULA SA LANGIT BASANG MABUTI..

EXODUS 19:20 [[[[Bumaba]]]]]] si Yahweh sa tuktok ng Bundok ng Sinai at pinaakyat niya roon si Moises.
Like · Reply · 11 mins

Arman G. de Castro NG BUMABA YAN….AT NAKIPAGKITA KILA MOISES…BIGLANG NAGPARINIG NG TINIG NIYA MULA SA LANGIT FROM MT. SINAI.

EXODUS 20:22 Sinabi ni Yahweh kay Moises, “Sabihin mo ito sa mga Israelita: [[[[[[[[[Narinig ninyo nang ako’y magsalita mula sa langit.]]]
[[[[[[[[[Narinig ninyo nang ako’y magsalita MULA sa langit.]]]
[[[[[[[[[Narinig ninyo nang ako’y magsalita MULA sa langit.]]]
[[[[[[[[[Narinig ninyo nang ako’y magsalita MULA sa langit.]]]
Like · Reply · 10 mins

Arman G. de Castro NG MAGSALITA SI YHWH NG NASA MT. SINAI IPINA-ECHO NIYA TINIG NIYA MULA SA LANGIT……NA SIYANG IKINATAKOT NG MGA NAKARINIG…

EXODUS 20: 18 Nanginig sa takot ang mga Israelita nang marinig nila ang dagundong ng kulog at tunog ng trumpeta, at makita ang kidlat at ang usok sa bundok. Nanatili silang nakatayo sa malayo. 19 Nang lumapit sa kanila si Moises, sinabi nila, “Ikaw ang magsalita sa amin at makikinig kami; huwag na ang Diyos at baka kami mamatay
Like · Reply · 9 mins

Arman G. de Castro ETO KWENTO NIYAN SA EXODUS 19

20 [[[[[[[[[[Bumaba]]]]]] si Yahweh sa tuktok ng Bundok ng Sinai at pinaakyat niya roon si Moises.

21 Sinabi niya, “Bumaba ka at sabihin mo sa mga tao na huwag lalampas ng hangganan upang makita ako sapagkat marami ang mamamatay. 22 Pati ang mga paring lalapit sa akin ay kailangang maglinis ng kanilang sarili; kung hindi’y paparusahan ko sila.”

23 Sinabi ni Moises kay Yahweh, “Hindi po aakyat dito ang mga tao sapagkat pinalagyan na ninyo ng hangganan ang paligid ng bundok at itinuturing naming banal ang nakapaloob doon.”

24 Sinabi ni Yahweh, “Bumaba ka at isama mo rito si Aaron. Ang mga pari at ang mga tao ay huwag mong palalampasin sa hangganan. Sinumang lumampas ay paparusahan ko.” 25 Bumaba nga si Moises at sinabi ito sa mga tao.
Like · Reply · 7 mins · Edited

Arman G. de Castro KAYA MALI YUONG SINASABI NINYO NA HINDI BUMABABA ANG DIYOS MULA SA LANGIT…..AT GUMAGAWA LAMANG NG AMA, ANAK AT HS…MAGIGING APAT(4) SILA.
Like · Reply · 6 mins

Arman G. de Castro BUMABABA YANG DIYOS KAYA NGA DIYOS SIYA NA NASA LAHAT NG DAKO AT HINDI NANATILI SA IISANG LUGAR LAMANG JEREMIAH 23:23

EXODUS 34:5 Si Yahweh ay [[[bumaba]]] sa ulap,
Like · Reply · 5 mins

Arman G. de Castro BUMABA

EXODUS 19:18 Ang Bundok ng Sinai ay nababalot ng usok [[[[[[[sapagkat bumaba ]]]]]]]]si Yahweh sa anyo ng apoy.
Like · Reply · 4 mins

Arman G. de Castro TORE NG BABEL BUMABA SI YAHWEH

GENESIS 11:5 Bumaba si Yahweh upang tingnan ang lunsod at ang toreng itinayo ng mga tao
Like · Reply · 3 mins

Arman G. de Castro NUMBER 11:25 [[[Bumaba]]]] si Yahweh sa ulap at kinausap si Moises.
Like · Reply · 3 mins

Arman G. de Castro BUMABABA DIYOS MULA SA LANGIT…MALIWANAG YAN

NUMBER 2:5 Si Yahweh ay[[[[[[[[[[[[ bumaba ]]]]]]] sa anyo ng haliging ulap at tumayo sa pintuan ng Toldang Tipanan.
Like · Reply · 2 mins

Arman G. de Castro BUMABA EXODUS 3: 8 Kaya’t [[[[[[[[bumaba]]]]]]]]]] ako upang sila’y iligtaS
Like · Reply · 1 · 2 mins · Edited

Arman G. de Castro 2 CHRONICA 7:. 3 Nasaksihan ng buong Israel nang [[[bumaba]]] ang apoy at nang ang Templo’y mapuno ng kaluwalhatian ni Yahweh. Kaya’t nagpatirapa sila, sumamba at nagpasalamat kay Yahweh, at nagsasabing, “Purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan! Pag-ibig niya’y tunay, laging tapat kailanman.”

SANGKATUTAK NA TALATA NA YAN NA BUMABABA ANG DIYOS MULA SA LANGIT…SO SANA MAGISING NA KAYO SA KATOTOHANAN.

NAGKAKATAWANG TAO NA ANG DIYOS A LUMANG TIPAN PA LAMANG

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: