Advertisements

24 THRONES IN HEAVEN ANG 24 NA TRONO SA APOCALYPSIS NA NAGPATIRAPA KAY JESUS/KORDERO

24na_trono_palpak_ang_incm
24na_trono_palpak_ang_incm2

REVELATION 4:4

Nakapaligid naman dito ang [[[Dalawampu’t apat pang trono na sa bawat isa’y may nakaupong isang pinuno]]] na nakadamit ng puti at may koronang ginto sa ulo.

NAGPATIRAPA SA KORDERO KAYA HINDI KASAMA SI KRISTO SA 24 THRONE NG MGA ELDERS SILA AY NAGPAPATIRAPA SA KORDERO/JESUS BASANG MABUTI SA REVELATION 5:8.

REVELATION 5:8

8. Nang ito’y kunin niya, [[[nagpatirapa sa harapan ng Kordero]]] ang apat na buhay na nilalang at ang dalawampu’t apat(24) na pinuno. Bawat isa’y may hawak na alpa at may gintong mangkok na puno ng insenso na siyang mga panalangin ng mga banal.

REVELATION 11:16

16 At ang dalawampu’t apat(24) na [[[[ matatandang]]]] nakaupo sa kani-kanilang trono sa harapan ng Diyos ay nagpatirapa at sumamba sa kanya.

REVELATION 19:4 

4 Ang dalawampu’t apat (24) na pinuno at ang apat na nilalang na buhay ay nagpatirapa at sumamba sa Diyos na nakaupo sa trono. Sabi nila, “Amen! Purihin ang Panginoon!”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: