Advertisements

BIBLE IS THE WORD OF GOD AND HISTORY OF MANKIND FROM BEGINNING UNTIL THE END

ANG BIBLIA AY TUNAY NA AKLAT NG DIYOS HINUBOG SA HISTORY NG BUHAY NG MGA PROPETA SA IBA’T IBANG SIGLO AT PANAHON.
ANG AKLAT NG DIYOS AY HINDI SINASA-ULO…ETO ANG ISANG HALIMBAWA..
PATI MGA TAON NG PAGLABAS AT PAGSILANG NILA EKSAKTO LAHAT.
**********************************************************************
SA AKLAT NI EZRA SINABI SI KING DARIO NG PERSIA
**********************************************************************
Ezra 4:5 At umupa ng mga tagapayo laban sa kanila, upang iurong ang kanilang akala, sa lahat ng kaarawan ni Ciro na hari sa Persia, hanggang sa paghahari ni Dario na hari sa Persia.

https://en.wikipedia.org/wiki/Darius_I

**********************************************************************
SA AKLAT NI EZRA SINABI SI KING CYRUS NG PERSIA
**********************************************************************
Ezra 1:1 Nang unang taon nga ni Ciro na hari sa Persia, upang ang salita ng Panginoon sa pamamagitan ng bibig ni Jeremias ay maganap, kinilos ng Panginoon ang diwa ni Ciro na hari sa Persia, na siya’y nagtanyag sa kaniyang buong kaharian, at isinulat din naman, na sinasabi,

https://en.wikipedia.org/wiki/Cyrus_the_Great

**********************************************************************
SA AKLAT NI EZRA SINABI SI KING ARTAXERXES NG PERSIA
**********************************************************************
Ezra 4:7 At sa mga kaarawan ni [[[ Artajerjes,]]] nagsisulat si Bislam, si Mitridates, si Tabeel at ang nalabi sa kaniyang mga kasama kay Artajerjes na hari sa Persia; at ang pagkasulat ng sulat ay nasusulat ng sulat Siria, at ang laman niyaon ay wikang Siria.

https://en.wikipedia.org/wiki/Artaxerxes_I_of_Persia

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: