Advertisements

ANG PAG-AMIN NI SAULO/PABLO NA “IISA ANG ATING AMA” AT YUON AY ANG PANGINOONG YEHUSHUA!!!

iisa_ang_ating_ama

 

ANG PAG-AMIN NI SAULO/PABLO NA IISA ANG ATING AMA AT YUON AY ANG PANGINOONG YEHUSHUA!!!

ANG DATING BIBLIA
1 Corinto 4:15

15 Sapagka’t bagaman mangagkaroon kayo ng sampung libong (10,000) MGA GURO kay Cristo, ay WALA nga kayong MARAMING mga AMA; sapagka’t KAY CRISTO JESUS IPINANGANAK KO KAYO sa pamamagitan ng evangelio.

MAGANDANG BALITA BIBLIA

1 CORINTHIAN 4:15

Sapagkat maging 10,000 man ang inyong guro tungkol sa pamumuhay Christiano, IISA lamang ang inyong AMA, Sapagkat kayo’y naging ANAK KO sa PANANAMPALATAYA kay CRISTO JESUS sa pamamagitan ng MABUTING BALITANG ipinangangaral sa inyo.

Advertisements

One response to this post.

  1. […] [[[[Si JESUS ang NAGPAPABANAL sa mga tao]]]]]. Ang kanyang Ama(JOHN 12:24/10:30 etc..etc..) at ang Ama ng mga taong ito ay iisa, kaya’t hindi niya ikinahihiyang tawagin silang mga […]

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: