JUNJUN MANALO ALCALDE (MCGI/ADD) VS BEN T. SINGCO (PATRIPASSIANISM)

:::::FORMAL DEBATE::::::

AFFIRMATIVE: Ben T. Singco
(PATRIPASSIANISM)
***VERSUS****
NEGATIVE: Junjun Manalo Alcalde
(MCGI/ANG DATING DAAN)

TOPIC: ANG DIYOS MISMO NG LUMANG TIPAN ANG IPINAKO SA KRUS AT NAMATAY (PATRIPASSIANISM)
(SI JESUS AT ANG DIYOS NG LUMANG TIPAN AY IISA)

MODERATOR/s ANY AVAILABLE ADMIN

SIDE COMMENTS FROM SPECTATORS WILL BE AUTOMATICALLY DELETED.
DEBATE SHOULD BE FINISH AFTER ONE 1 WEEK

24 HOURS WILL BE THE MAXIMUM ALOTTED TIME TO REPLY EACH POST ON BOTH SIDES)
SEQUENCE OF FORMAL DEBATE:

1.) PRAYER Affirmative Side: max of 80 words min of 40 words.

2.) PRAYER Negative Side: max of 80 words min of 40 words.

3.) INTRODUCTION Affirmative Side: max of 3000 words min of 200 words.

4.) INTRODUCTION Negative side: max of 3000 words min of 200 words.

5.) PRESENTATION Affirmative Side: max 3000 words min of 1000 words.

6.) PRESENTATION Negative Side: max 3000 words min of 1000 words.

7.) QUESTIONS/CROSS EXAMINATION Affirmative Side: max of 1000 words min of 50 words every question.
— Max of 10 questions each Debater Min of 5 questions.
— Give ONLY ONE question at a time once question answered proceed to the next until over after the GO SIGNAL of your opponent.

8.) QUESTIONS/CROSS EXAMINATION Negative Side: max of 1000 words min of 50 words every question.
— Max of 10 questions each Debater Min of 5 questions.
— Give ONLY ONE question at a time once question answered proceed to the next until over after the GO SIGNAL of your opponent.

9.) REBUTTALS Affirmative Side: max of 3000 words min of 100 words in every question.

10.) REBUTTALS Negative Side: max of 3000 words min of 100 words in every question.

11.)FINAL CONCLUSION Affirmative Side:max-3000 and min-100 words.

12.) FINAL CONCLUSION Negative Side: max-3000 and min-100 words.

13.) LINKS/PICTURES IS ALLOWED.

Comments
Ben T. Singco

Ben T. Singco 1.) PRAYER Affirmative Side: max of 80 words min of 40 words.

ETO DASAL KO:

SA IYO AMING DIYOS AMA NA NASA LAHAT NG DAKO AT HINDI NANATILI SA ISANG LUGARLAMANG (JEREMIAH 23:23-24) MESSIAH YEHUSHUA/YESHUA HA’MASSIACH (JESUS THE MESSIAH) YEHUSHUA/YESHUA HA’NETZARETH (JESUS OF NAZARETH)ANG NAG-IISANG DIYOS NA BUHAY NGAYON AT MAGPAKAILANPAMAN, ANG PAPURI AT PAGGALANG AT PAGDAKILA SA IYONG WALANG HANGGANG KAPANGYARIHAN AT KALUWALHATIAN AY SUMABAWA’T ISA. SA PAMAMAHAGI NG IYONG MGA SALITA SA SAMAHAN NA ITO KAMI PO AY HUMIHILING NG PAG-GABAY NG IYONG “BANAL NA ESPIRITU SANTO” NA HIPUIN MO ANG PUSO AT ISIPAN NG BAWA’T ISA AT BIGYAN NG MALAWAK NA PANG-UNAWA “SA MGA KATOTOHANANG IYONG INIHAYAG SA IYONG MGA APOSTOL”.
NAWA’Y ANG KATAHIMIKAN AT KAPAYAPAANG NAGMUMULA SA IYO ANG SIYANG MAKAMTAN NG BAWA’T ISANG MAKAKABASA AT MAKAKAUNAWA NG MGA TALAKAYAN SA SAMAHANG ITO. IBINABALIK NAMIN ANG AMING PAPURI-PAGGALANG AT PAGDAKILA SA IYONG BANAL NA PANGALAN LAMANG SA AMING NAG-IISANG DIYOS NA BUHAY MESSIAH YEHUSHUA. AMEN!!!

Like · Reply · 1 · 3 hrs · Edited
Ben T. Singco

Ben T. Singco Junjun Manalo Alcalde out muna ako pagbalik ko nakapagdasal ka na ha?

Like · Reply · 1 · 3 hrs
Junjun Manalo Alcalde

Junjun Manalo Alcalde * Prayer: Ikaw nalang Bro.
Sagrado ang prayers namin.
It’s between me and God only.

Mateo 6:6 Datapuwa’t ikaw, pagka ikaw ay mananalangin, pumasok ka sa iyong silid, at kung mailapat mo na ang iyong pinto, ay manalangin ka sa iyong Ama na nasa lihim, at ang iyong Ama na nakakikita sa lihim ay gagantihin ka.

Like · Reply · 1 · 2 hrs
Ben T. Singco

Ben T. Singco Iba ang dasal ng PERSONAL SA MGA DASAL SA KAPWA NGANGA!!!

MATTHEW 19:13 Nang magkagayon ay dinala sa kaniya ang maliliit na bata, upang ipatong niya ang kaniyang mga kamay sa kanila, at ipanalangin: at sinaway sila ng mga alagad.

Ben T. Singco

Ben T. Singco Magpaparte ka lang palpak pa…Mga Gawa 8:24 At sumagot si Simon at sinabi, [[[[[Ipanalangin ninyo ako sa Panginoon, ]]] upang huwag mangyari sa akin ang alin mang bagay sa mga sinasabi ninyo.

Ben T. Singco

Ben T. Singco Maliwanag iba dasal ng Personal sa tawag ng pagtitipon get mo na @junjun

Ben T. Singco

Ben T. Singco Santiago 5:16 Mangagpahayagan nga kayo sa isa’t isa ng inyong mga kasalanan, at [[[[ ipanalangin ng isa’t isa ang iba, ]]]]]upang kayo’y magsigaling. Malaki ang nagagawa ng maningas na panalangin ng taong matuwid.

Maliwanag ang pananalangin ay hindi laging selfie may hinihingi ding pagkakataon

Ben T. Singco
Write a reply…
Junjun Manalo Alcalde

Junjun Manalo Alcalde * Bro. Ben T. Singco
Ok. Sige… pag balik mo naka post na ang premise ko.

Ben T. Singco

Ben T. Singco Di pa ikaw ako pa affirmative

Junjun Manalo Alcalde

Junjun Manalo Alcalde * Well… Ganito:
Ang nai-post ko ay na i-post ko.

* Prayer: Ikaw nalang Bro.
Sagrado ang prayers namin.
It’s between me and God only.

Mateo 6:6 Datapuwa’t ikaw, pagka ikaw ay mananalangin, pumasok ka sa iyong silid, at kung mailapat mo na ang iyong pinto, ay manalangin ka sa iyong Ama na nasa lihim, at ang iyong Ama na nakakikita sa lihim ay gagantihin ka.

Junjun Manalo Alcalde

Junjun Manalo Alcalde * Well… Ganito:
Kung tutol ka pa at hindi ako magshare ng prayer, eto kasi:

Mateo 6:8 Huwag nga kayong magsigaya sa kanila: sapagka’t talastas ng inyong Ama ang mga bagay na inyong kinakailangan, bago ninyo hingin sa kaniya.

Like · Reply · 1 · 1 hr
Ben T. Singco

Ben T. Singco iba yuong dasal na may pakikipagkapwa-tao sa pansarili GET MO? KADAMI MONG KAARTIHAN DAPAT KANINA PA NA NAGPOPROPOSE AKO NG FORMAT NG DEBATE AY IPINATANGGAL MO NA YANG DASAL EPAL!!!

Ben T. Singco

Ben T. Singco ALAM MO Junjun Manalo Alcalde MABIBISTO KASI DINADASALAN MO YAN ANG KATOTOHANAN DIYAN…DAMI MO PANG DALDAL AT KUNG ANO ANONG KAEKLATAN EH.

Junjun Manalo Alcalde

Junjun Manalo Alcalde * Ben T. Singco
Alam mo? On the contrary…:

1. Bakit ako mananalangin…?

Eh, nasa “VIRTUAL REALITY” tayo, eh. At, hindi naman tayo nagkakatipon sa isang venue,, eh… diba?

ANO ANG NIRE-REKLAMO MO?

2. Ang “panalangin” ay pang sarili nating communication with God na may daing, hibik na may pag hingi at pag dulog ng may pasasalamat.

3. Huwag daw… gaya ng mga paimbabaw…

Mateo 6:5 At pagka kayo ay nagsisidalangin, ay huwag kayong gaya ng mga mapagpaimbabaw: sapagka’t iniibig nila ang magsidalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga likuang daan, upang sila’y mangakita ng mga tao. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, Tinanggap na nila ang sa kanila’y ganti.

4. Naka panalangin ka na, diba?

Bakit mo ako ino-obliga na manalangin… EH, HINDI NAMAN AKO MEMBER NG SECTA MO.

MALIWANAG NA BA?

5. Yung “Presentation” mo ang atupagin mo.

6. Yung sa akin… TAPOS NA!
Copy/paste nalang.

Ben T. Singco

Ben T. Singco eh di pang SEKTA MO IDALANGIN MO NGANGA!!!

DAHIL ANG DALANGIN KO PANG PATRIPASSIANISM YAN.

Junjun Manalo Alcalde

Junjun Manalo Alcalde * Ben T. Singco
HINDI NGA PUWEDE KASI NASA “VIRTUAL REALITY” TAYO!

Hanggang kailan ka magre-reklamo, ha? Hahahah… Toinks!

Like · Reply · 1 · 14 mins
Ben T. Singco

Ben T. Singco3.) INTRODUCTION Affirmative Side: max of 3000 words min of 200 words.

KAMI AY PATRIPASSIANISM meaning PATRI(FATHER) PASSIO(PASSION) ANG DIYOS AMA NG LUMANG TIPAN ANG NAGKATAWANG TAO AT SIYA MISMO ANG IPINAKO SA KRUS.

In Christian theology, Patripassianism (as it is referred to in the WESTERN CHURCH) or Sabellianism in the EASTERN CHURCH (also known as modalism, modalistic monarchianism, or modal monarchism) is the nontrinitarian or anti-trinitarian belief that God

the Father, Jesus Christ, and the Holy Spirit are three different modes or aspects of one monadic God, as perceived by the believer, rather than three distinct persons within the Godhead – that there are no real or substantial differences between the three, such that there is no substantial identity for the Spirit or the Son.

In the West it was known as patripassianism (from Latin patri- “father” and passio “suffering”), because the teaching required that since the Father had become incarnate in Christ, he had suffered.[

DAHIL NATALO SA DEBATE MGA NAGPAPADAMI NG DIYOS INEXCOMMUNICATED..BASA.

The heresy of “Patripassianism” is the belief that God the Father and Son are not two distinct persons, and therefore God the Father suffered on the cross as Jesus did.

“Patripassianism” had its beginning in the third century AD. It was referred to as a belief ascribed to those who followed Sabellianism, after its founder Sabellius, especially by the chief opponent Tertullian. Sabellius, who lived in Rome, was considered a founder of an early movement. He was a Catholic priest who was[[[[[[[[[[[[[[[[[[ excommunicated ]]]]]]]]]]] from the Church by Pope Callixtus I in AD 220. Major followers of Sabellius were Praxeus and Noetus.

SO EXISTING PA DIN YAN NOON PA MAN HANGGANG NGAYON

The Teachings of Sabellius were most vigorously opposed by Tertullian in North Africa and Hippolytus in Rome, who both proposed an hierarchical trinity of subordinate persons.[9] Tertullian gave Sabellius’ doctrine the name Patripassianism, meaning ‘the father suffered’, since Sabellius made no true distinction of persons between the Father and the Son. This is a distortion of Sabellius’ teaching according to Clissold, who quotes scholars who have appealed to Epiphanius’ writings.[10]

SO EXISTING PA DIN YAN NOON PA MAN HANGGANG NGAYON

Epiphanius (died 403) says that in his time Sabellians were still numerous in Mesopotamia and Rome – a fact confirmed by an inscription discovered at Rome in 1742, evidently erected by Sabellian Christians.

SINABI NI JESUS SA MATTHEW 8:11 THE EAST AND WESTERN CHURCH

Matthew 8:11

11 And I say unto you, That many shall come from the EAST and WEST and shall sit down with Abraham, and Isaac, and Jacob, in the kingdom of heaven.

Like · Reply ·

Junjun Manalo Alcalde * INTRODUCTION:

Ganito ang sabi ng Panginoon, Magsitayo kayo sa mga daan at magsitingin kayo, at ipagtanong ninyo ang mga dating landas, kung saan nandoon ang mabuting daan; at magsilakad kayo roon, at kayo’y mangakakasumpong ng kapahingahan sa inyong mga kaluluwa: nguni’t kanilang sinabi, Hindi kami magsisilakad doon. Jeremias 6:16

Inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon, at inyong basahin: kahit isa sa mga ito ay hindi magkukulang, walang mangangailangan ng kaniyang kasama; sapagka’t iniutos ng aking bibig, at pinisan sila ng kaniyang Espiritu. Isaias 34:16

Ang sabi ng Karunungan…:

8:6 Kayo’y mangakinig, sapagka’t magsasalita ako ng mga marilag na bagay; at ang buka ng aking mga labi ay magiging mga matuwid na bagay,8:7 Sapagka’t ang aking bibig ay sasambit ng katotohanan; at kasamaan ay karumaldumal sa aking mga labi.8:8 Lahat ng mga salita ng aking bibig ay sa katuwiran; walang bagay na liko o suwail sa kanila. Mga Kawikaan 8:6-8

8:22 Inari ako ng Panginoon sa pasimula ng kaniyang lakad, bago pinasimulan ang kaniyang mga gawa ng una.8:23 Ako’y nalagay mula noong araw mula ng walang pasimula, bago nalikha ang lupa.8:24 Ako’y nailabas ng wala pang mga kalaliman; nang wala pang mga bukal na sagana ng tubig.8:25 Bago ang mga bundok ay nalagay, bago ang mga burol ay ako’y nailabas:8:26 Samantalang hindi pa niya nililikha ang lupa, ni ang mga parang man, ni ang pasimula man ng alabok ng sanglibutan.8:27 Nang kaniyang itatag ang langit nandoon ako… Mga Kawikaan 8:22-27

“Ngayon nga, mga anak ko, dinggin ninyo ako…”

8:32 Ngayon nga, mga anak ko, dinggin ninyo ako: sapagka’t mapalad ang nangagiingat ng aking mga daan.8:33 Mangakinig kayo ng turo, at kayo’y magpakapantas, at huwag ninyong tanggihan.8:34 Mapalad ang tao na nakikinig sa akin, na nagbabantay araw-araw sa aking mga pintuang-bayan, na naghihintay sa mga haligi ng aking mga pintuan.8:35 Sapagka’t sinomang nakakasumpong sa akin, ay nakakasumpong ng buhay. At magtatamo ng lingap ng Panginoon. Mga Kawikaan 8:32-35

Like · Reply · Just now

Ben T. Singco 5.) PRESENTATION Affirmative Side: max 3000 words min of 1000 words.

THE DREADFUL DAY OF THE LORD NOT OUR DREADFUL DAY!!!!!

MALACHI 4:5-6

5 Behold, I will send you ELIJAH the prophet before the coming of the [[[[[[[[[[GREAT and DREADFUL day of the LORD: ]]]]]]]

6 [[[[[[[ And he shall turn the heart of the fathers to the children, and the heart of the children to their fathers]]]]]] , lest I come and smite the earth with a curse.

SA PAGDATING NI ELIJAH/JUAN BAUTISTA BAGO ANG KAHINDIK-HINDIK NA ARAW NI YAHWEH..AY PINATOTOHANAN SIYA NG ANGHEL, AT BUONG PAMILYA NI ZACARIAH

**************
ANGEL SAID!!!
**************

LUKE 1:17
And he shall go before him in the spirit and power of ELIAS(GREEK)/ELIJAH(HEBREW), [[[[[[[ to turn the hearts of the fathers to the children]]]]]]], and the disobedient to the wisdom of the just; to make ready a people prepared for the Lord.

****************
ZACARIAH SAID
****************

LUCAS 1:76 “IKAW NAMAN ANAK (SI JUAN BAUTISTA), ay tatawaging propeta ng Kataas-taasan; Sapagkat mauuna ka sa Panginoon upang ihanda gn kanyang mga daraanan.

******************
ELIZABETH SAID
******************
LUKE 1:43 SINO AKO UPANG DALAWIN NG ina ng AKING PANGINOON!!!

********************************
JESUS SAID..ELIJAH IS JOHN THE BAPTIST…..IS COME ALREADY!!!!
*******************************
Matthew 17:12-13 (ELIJAH/ELIAS IS COME ALREADY!!!!!!!!!!)

12 But I say unto you, That ELIAS/ELIJAH IS COME ALREADY!!!!!!!!, and THEY KNEW HIM NOT, but have done unto him whatsoever they listed. Likewise shall also the Son of man suffer of them.
13 Then the DISCIPLES UNDERSTOOD that HE SPAKE unto them of JOHN THE BAPTIST.

SA BIBIG NA NI JESUS MGA KAPATID LUMABAS NA SI JUAN BAUTISTA AT SI ELIJAH AY IISA. HINDI NA PO NATING PWEDENG BAGUHIN PA ITO AT MAGIGING SINUNGALING PO ANG ATING PANGINOONG JESU-CRISTO Basahin po ninyo ang mga talata sa ibaba.

MATEO 17:12-13″Sinasabi ko sa inyo na pumarito na si Elias, ngunit hindi siya nakilala ng mga tao. At kanilang ginawa sa kanya ang gusto nila. Gayon din naman pahihirapan nila ang ANAK NG TAO.

13 at naunawaan ng mga alagad na si JUAN BAUTISTA ang tinutukoy niya.

************************************************************************
AT ANG PATOTOO NI JUAN BAUTISTA/ELIJAH NA SIYA ANG NASA HULA NG ISAIAH 40:3 [ANG TINIG SA ILANG – SI YAHWEH ANG IPAGHAHANDA NG DAAN]
************************************************************************
ANG HULA SA LUMANG TIPAN

Isaiah 40:3 May tinig na sumisigaw: “IPAGHANDA SI YAHWEH” ng daan sa ilang; Isang patag at matuwid na lansangan para sa ating Diyos.

Malakias 3:1 Sabi ni Yahweh na Makapangyarihan sa lahat, “Ipadadala ko ang AKING SUGO upang ihanda ang daraanan ko (LUCAS 7:27). At si Yahweh na inyong hinahanap ay biglang darating sa kanyang templo.Darating ang pinakahihintay ninyong sugo at ipahahayag ang aking tipan.”

**********************************************
ANG KATUPARAN SA BAGONG TIPAN NG ISAIAH 40:3
*********************************************
[SI JUAN BAUTISTA ANG TINIG SA ILANG – ANG IPINAGHANDA NG DAAN SI JESUS LUKE 1:76 (ZACARIAH SAID)]

LUCAS 7:27 Sapagkat si Juan ang tinutukoy ng kasulatan:
‘Narito, ipinapadala ko ang aking sugo na mauuna sa iyo, upang ihanda ang iyong daraanan.’

LUCAS 3:4 Sa gayo’y natupad ang nasusulat sa aklat ni Propeta Isaias: Ito ang sabi ng isang sumisigaw sa ilang: “Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon, Tuwirin ninyo ang kanyang mga landas!

JUAN 1:23 “Sumagot si Juan, “Ako ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang; Tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon” (Ang Propeta Isaias ang maysabi nito)

SO TINUTUPAD NIYA LANG AT SINASABI ITO…LAHAT AY SCRIPTED O NAKAHULA NA SA LUMANG TIPAN.

Psalm 22:1-18 (CRUCIFIXION PROPHECY)

22 My God, my God, why hast thou forsaken me? why art thou so far from helping me, and from the words of my roaring?
.
.
18 They part my garments among them, and cast lots upon my vesture.

Junjun Manalo Alcalde * PRESENTATION:

Kaya’t ang Panginoon nga ay magbibigay sa inyo ng tanda; narito, isang dalaga ay maglilihi, at manganganak ng isang lalake, at tatawagin ang kaniyang pangalan na Emmanuel. Isaias 7:14

At ang kaniyang pangalan ay tatawaging…:

1. Kamanghamangha,
2. Tagapayo,
3. Makapangyarihang Dios,
4. Walang hanggang Ama,
5. Pangulo ng Kapayapaan.

Isaiah 9:6 Sapagka’t sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalake; at ang pamamahala ay maaatang sa kaniyang balikat: at ang kaniyang pangalan ay tatawaging Kamanghamangha, Tagapayo, Makapangyarihang Dios, Walang hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan.

1. KAMANGHAMANGHA

Isaiah 28:29 Gayon ma’y ito’y mula rin sa Panginoon ng mga hukbo, na kamanghamangha sa payo, at marilag sa karunungan.

2. TAGAPAYO

“At pagka ako’y tumitingin, walang tao; sa gitna nila ay walang tagapayo, na makasagot ng isang salita, pagka ako’y tumatanong sa kanila.”

Isaiah 41:25 May ibinangon ako mula sa hilagaan, at siya’y dumating; mula sa sikatan ng araw ay tumatawag siya sa aking pangalan: at siya’y paroroon sa mga pinuno na parang cimiento, at para ng magpapalyok na yumuyurak ng putik na malagkit.41:26 Sinong nagpahayag noon mula nang pasimula upang aming maalaman? at nang una, upang aming masabi, Siya’y matuwid? oo, walang magpahayag, oo, walang magpakita, oo, walang duminig ng inyong mga salita.

Isaiah 41:27 Ako’y unang magsasabi sa Sion, Narito, narito sila; at ako’y magbibigay sa Jerusalem ng isa na nagdadala ng mga mabuting balita.41:28 At pagka ako’y tumitingin, walang tao; sa gitna nila ay walang tagapayo, na makasagot ng isang salita, pagka ako’y tumatanong sa kanila.

3. PANGULO NG KAPAYAPAAN

“Mapalad ang Hari na pumaparito sa pangalan ng Panginoon: kapayapaan sa langit, at kaluwalhatian sa kataastaasan.”

Efeso 1:17 Upang ipagkaloob sa inyo ng Dios ng ating Panginoong Jesucristo, ng Ama ng kaluwalhatian, ang espiritu ng karunungan at ng pahayag sa pagkakilala sa kaniya;

Efeso 1:18 Yamang naliwanagan ang mga mata ng inyong puso, upang maalaman ninyo kung ano ang pagasa sa kaniyang pagtawag, kung ano ang mga kayamanan ng kaluwalhatian ng kaniyang pamana sa mga banal,1:19 At kung ano ang dakilang kalakhan ng kaniyang kapangyarihan sa ating nagsisisampalataya, ayon sa gawa ng kapangyarihan ng kaniyang lakas,

Efeso 1:20 Na kaniyang ginawa kay Cristo, nang ito’y kaniyang buhaying maguli sa mga patay, at pinaupo sa kaniyang kanan sa sangkalangitan,1:21 Sa kaibaibabawan ng lahat na pamunuan, at kapamahalaan, at kapangyarihan, at pagkasakop, at sa bawa’t pangalan na ipinangungusap, hindi lamang sa sanglibutang ito, kundi naman sa darating:1:22 At ang lahat ng mga bagay ay pinasuko niya sa ilalim ng kaniyang mga paa, at siyang pinagkaloobang maging pangulo ng lahat ng mga bagay sa iglesia,1:23 Na siyang katawan niya, na kapuspusan niyaong pumupuspos ng lahat sa lahat.

4. MAKAPANGYARIHANG DIOS

“Sapagka’t ang Ama’y hindi humahatol sa kanino mang tao, kundi ipinagkaloob niya sa Anak ang buong paghatol; Upang papurihan ng lahat ang Anak, na gaya rin ng kanilang pagpapapuri sa Ama.”

Juan 5:19 Sumagot nga si Jesus at sinabi sa kanila, Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Hindi makagagawa ang Anak ng anoman sa kaniyang sarili kundi ang makita niyang gawin ng Ama; sapagka’t ang lahat ng mga bagay na kaniyang ginagawa, ay ang mga ito rin naman ang ginagawa ng Anak sa gayon ding paraan.5:20 Sapagka’t sinisinta ng Ama ang Anak, at sa kaniya’y ipinakikita ang lahat ng mga bagay na kaniyang ginagawa: at lalong dakilang mga gawa kay sa mga ito ang sa kaniya’y ipakikita niya, upang kayo’y magsipanggilalas.5:21 Sapagka’t kung paanong ibinabangon ng Ama ang mga patay at sila’y binubuhay, gayon din naman binubuhay ng Anak ang kaniyang mga ibigin.5:22 Sapagka’t ang Ama’y hindi humahatol sa kanino mang tao, kundi ipinagkaloob niya sa Anak ang buong paghatol;5:23 Upang papurihan ng lahat ang Anak, na gaya rin ng kanilang pagpapapuri sa Ama. Ang hindi nagpapapuri sa Anak ay hindi nagpapapuri sa Ama na sa kaniya’y nagsugo.5:24 Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Ang dumirinig ng aking salita, at sumasampalataya sa kaniya na nagsugo sa akin, ay may buhay na walang hanggan, at hindi mapapasok sa paghatol, kundi lumipat na sa kabuhayan mula sa kamatayan.5:25 Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Dumarating ang panahon, at ngayon nga, na maririnig ng mga patay ang tinig ng Anak ng Dios; at ang mangakarinig ay mangabubuhay.5:26 Sapagka’t kung paanong ang Ama ay may buhay sa kaniyang sarili, ay gayon din namang pinagkalooban niya ang Anak na magkaroon ng buhay sa kaniyang sarili:5:27 At binigyan niya siya ng kapamahalaang makahatol, sapagka’t siya’y anak ng tao.

Efeso.1:21 Sa kaibaibabawan ng lahat na pamunuan, at kapamahalaan, at kapangyarihan, at pagkasakop, at sa bawa’t pangalan na ipinangungusap, hindi lamang sa sanglibutang ito, kundi naman sa darating:1:22 At ang lahat ng mga bagay ay pinasuko niya sa ilalim ng kaniyang mga paa, at siyang pinagkaloobang maging pangulo ng lahat ng mga bagay sa iglesia,1:23 Na siyang katawan niya, na kapuspusan niyaong pumupuspos ng lahat sa lahat.

5. WALANG HANGGANG AMA

“Samantalang nasa inyo ang ilaw, ay magsisampalataya kayo sa ilaw, upang kayo’y maging mga anak ng ilaw.” John 1:9-13

“Datapuwa’t ang lahat ng sa kaniya’y nagsitanggap, ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Dios, sa makatuwid baga’y ang mga nagsisisampalataya sa kaniyang pangalan…” John 1:12-13

“At ang karunungan ay pinatotohanan…”

Lucas 7:35 At ang karunungan ay pinatotohanan ng lahat ng kaniyang mga anak.

“si Cristo ang kapangyarihan ng Dios, at ang karunungan ng Dios.”

1 Corinto 1:24 Nguni’t sa kanila na mga tinawag, maging mga Judio at mga Griego, si Cristo ang kapangyarihan ng Dios, at ang karunungan ng Dios.

“Kundi sinasalita namin ang karunungan ng Dios sa hiwaga, yaong karunungan na itinalaga ng Dios, bago nilalang ang mga sanglibutan sa ikaluluwalhati natin…” 1-Corinto 2:7

1 Corinto 2:5 Upang ang inyong pananampalataya ay huwag masalig sa karunungan ng mga tao, kundi sa kapangyarihan ng Dios.2:6 Gayon man, ay nangagsasalita kami ng karunungan sa mga may gulang: bagaman hindi ng karunungan ng sanglibutang ito, o ng mga may kapangyarihan sa sanglibutang ito, na ang mga ito’y nangauuwi sa wala:2:7 Kundi sinasalita namin ang karunungan ng Dios sa hiwaga, yaong karunungan na itinalaga ng Dios, bago nilalang ang mga sanglibutan sa ikaluluwalhati natin:2:8 Na hindi napagkilala ng sinomang pinuno sa sanglibutang ito: sapagka’t kung nakilala sana nila, ay dising di ipinako sa krus ang Panginoon ng kaluwalhatian:2:9 Datapuwa’t gaya ng nasusulat, Ang mga bagay na hindi nakita ng mata, at ni narinig ng tainga, Ni hindi pumasok sa puso ng tao, Anomang mga bagay na inihanda ng Dios sa kanila na nangagsisiibig sa kaniya.2:10 Nguni’t ang mga ito ay ipinahayag sa atin ng Dios sa pamamagitan ng Espiritu; sapagka’t nasisiyasat ng Espiritu ang lahat ng mga bagay, oo, ang malalalim na mga bagay ng Dios.

*******

1:18 Ang pagkapanganak nga kay Jesucristo ay ganito: Nang si Maria na kaniyang ina ay magaasawa kay Jose, bago sila magsama ay nasumpungang siya’y nagdadalang-tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo.

1:22 At nangyari nga ang lahat ng ito, upang maganap ang sinalita ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta, na nagsasabi,1:23 Narito, ang dalaga’y magdadalang-tao at manganganak ng isang lalake, At ang pangalang itatawag nila sa kaniya ay Emmanuel; na kung liliwanagin, ay sumasa atin ang Dios. Mateo 1:18, 22-23

Ben T. Singco

Ben T. Singco 7.) QUESTIONS/CROSS EXAMINATION Affirmative Side: max of 1000 words min of 50 words every question.
— Max of 10 questions each Debater Min of 5 questions.
— Give ONLY ONE question at a time once question answered proceed to the next until over after the GO SIGNAL of your opponent.

Ben T. Singco

Ben T. Singco SA POST MO Junjun Manalo Alcalde ISAIAH 7:14 AT ISAIAH 9:6

QUESTION #1 SINO ANG NAGING KATUPARAN NG MAKAPANGYARIHANG DIYOS AT WALANG HANGGANG AMA AT EMMANUEL (KAPILING NAMIN ANG DIYOS)? SI JESUS BA O ANG AMA? IPALIWANAG!!!

unjun Manalo Alcalde * SAGOT: Si Jesus.

Ben T. Singco

Ben T. Singco SA POST MO Junjun Manalo Alcalde ISAIAH 7:14 AT ISAIAH 9:6

QUESTION #2 ILAN ANG EVERLASTING FATHER? IPALIWANAG

Junjun Manalo Alcalde

Junjun Manalo Alcalde * SAGOT: ISA lang ayon sa hula ni Isaiah. Yung ipangangak na isang bata.

Ben T. Singco

Ben T. Singco SA POST MO Junjun Manalo Alcalde ISAIAH 7:14 AT ISAIAH 9:6

QUESTION #3 ILAN ANG MAKAPANGYARIHANG DIYOS? IPALIWANAG

Like · Reply · 3 mins · Edited

 

Junjun Manalo Alcalde * SAGOT: ISA lang ayon kay Isaiah. Yung ipanganganak na isang bata… ay tatawaging… MAKAPANGYARIHANG DIOS.

Ben T. Singco

Ben T. Singco SA PAGGAMIT MO NG AKLAT NG CORINTO!!

QUESTION #4 SINO ANG DIYOS NI SAULO/PABLO? SI JESUS O ANG AMA?

Junjun Manalo Alcalde

Junjun Manalo Alcalde * SAGOT: Ayon ka Pablo…

1. Isang Dios – Ang Ama.
2. Isang Panginoon – Si Jesucristo.

8:6 Nguni’t sa ganang atin ay may isang Dios lamang, ang Ama, na buhat sa kaniya ang lahat ng mga bagay, at tayo’y sa kaniya; at isa lamang Panginoon, si Jesucristo, na sa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay, at tayo’y sa pamamagitan niya. 1 Mga Taga-Corinto

Ben T. Singco

Ben T. Singco QUESTION #5 SINO BA TUMAWAG KAY PABLO DITO SI JESUS O ANG AMA AT SINABING INUSIG NIYA ANG IGLESIA NG DIYOS?

ACTS 9:4-5
3 Naglakbay si Saulo papuntang Damasco, at nang siya’y malapit na sa lunsod, biglang kumislap sa paligid niya ang isang nakakasilaw na liwanag mula sa langit. 4 Natumba siya sa lupa at narinig niya ang isang tinig na nagsasabi, “Saulo, Saulo! Bakit mo ako INUUSIG?”

5 “Sino kayo, Panginoon?” tanong niya.
[[[[[[[[[[[ “Ako’y si Jesus]]]]]]]]], ang iyong INUUSIG,” tugon ng tinig sa kanya. 6 “Tumayo ka’t pumasok sa lunsod, at doo’y sasabihin sa iyo kung ano ang dapat mong gawin.”

1 CORINTHIAN 15:9

8 Sa kahuli-huliha’y nagpakita rin SIYA(JESUS) sa AKIN(PABLO), kahit na ako’y tulad ng isang batang ipinanganak nang di-kapanahunan.

9 Sapagkat ako ang pinakahamak sa mga apostol; ni hindi nga ako karapat-dapat tawaging isang apostol, sapagkat [[[[[INUSIG ko ang IGLESIA NG DIYOS!!!.]]]]]

Like · Reply · 1 min · Edited

 

Junjun Manalo Alcalde * SAGOT: IKAW na mismo ang nagbigay sa akin ng SAGOT…

Si Jesus. Una… nag meet sila at nagkausap on the way to Damascus. At, eventually nagpakilala si Jesus.

By implication, Biblically speaking… eh, di… yung na meet niya at nakausap at nagpakilala sa kanya on the way to Damascus at, eventually… nagpakita sa kanya.

Ben T. Singco

Ben T. Singco QUESTION #6 KANINO GALING ANG MGA IPINANGANGARAL NI PABLO KAY KRISTO BA O SA AMA? basa..

SO NAGKAKAUNTUGAN NA SAGOT MO… DIYOS AMA TAPOS SI JESUS PALA TUMAWAG..INAMIN NI PABLO NA HINDI GALING SA TAO ANG KANYANG MGA IPINANGANGARAL..

HINDI GALING SA TAO ANG IPINANGANGARAL NI PABLO!

GALACIA 1:11-12

11 Mga kapatid, nais kong
malaman ninyo na ang Magandang
************************
HINDI DAW KATHA NG TAO!!!!!!!!!!
************************
Balitang ipinangaral ko’y hindi katha ng TAO.
***************************************
HINDI TINANGGAP NI PABLO SA TAO!!!!!!!!!!
***************************************
12 Hindi ko ito tinanggap mula sa TAO,
*****************************************
AT HINDI DAW ITINURO NG SINUMANG TAO!!!!!!!!
*****************************************
at hindi rin itinuro sa akin ng sinumang TAO.
*******************************
GALING LAHAT KAY KRISTO!!!!!!!!!!!
*******************************
Si Jesu-Cristo MISMO ang NAGHAYAG NITO sa akin.

QUESTION #6 KANINO GALING ANG MGA IPINANGANGARAL NI PABLO KAY KRISTO BA O SA AMA? basa..

Confirmation lang nasa verse 12 na sagot eh..

Junjun Manalo Alcalde

Junjun Manalo Alcalde * SAGOT: Ikaw na din ang nag confirm ng isasagot ko… Thanks!

14:36 Ano? lumabas baga mula sa inyo ang salita ng Dios? o sa inyo lamang dumating?14:37 Kung iniisip ninoman na siya’y propeta, o ayon sa espiritu, ay kilalanin niya ang mga bagay na sa inyo’y isinusulat ko, na pawang utos ng Panginoon. 1 Mga Taga-Corinto

Ben T. Singco

Ben T. Singco QUESTION #7 EMMANUEL 2 HEBREW WORDS EMMANU=”WITH US” EL=”GOD” KASAMA/KAPILING NATIN ANG DIYOS!! SINONG DIYOS ITO AMA O ANAK?

ANG HULA SA LUMANG TIPAN

Isaiah 7:14 Kaya nga’t ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan; Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng lalaki, At ito’y tatawaging EMMANUEL.

ANG KATUPARAN (BAGONG TIPAN)

Mateo 1:21-23 (v.21) Manganganak siya ng isang lalaki at ito’y PAPANGANLAN MONG JESUS, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. (v.22) Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng Propeta: (v.23) “Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki, at TATAWAGIN ITONG EMMANUEL” (ang kahuluga’y “Kasama natin ang Diyos.”)

Junjun Manalo Alcalde * SAGOT: Ang Dios

“Emmanuel; na kung liliwanagin, ay sumasa atin ang Dios.”

1:23 Narito, ang dalaga’y magdadalang-tao at manganganak ng isang lalake, At ang pangalang itatawag nila sa kaniya ay Emmanuel; na kung liliwanagin, ay sumasa atin ang Dios. Mateo

1:1 Nang pasimula siya ang Verbo, at ang Verbo ay sumasa Dios, at ang Verbo ay Dios.1:2 Ito rin nang pasimula’y sumasa Dios. Juan

Like · Reply · 1 · 6 mins
Ben T. Singco

Ben T. Singco ETO QUESTION #8

SABI MO SA QUESTION #1 SINO ANG NAGING KATUPARAN NG MAKAPANGYARIHANG DIYOS AT WALANG HANGGANG AMA AT EMMANUEL (KAPILING NAMIN ANG DIYOS)? SI JESUS BA O ANG AMA? IPALIWANAG!!!
Like · Reply · 1 hr · Edited
Junjun Manalo Alcalde * SAGOT: Si Jesus.

SAGOT SA #7 SINO EMMANUEL…DIYOS NAMAN SAGOT DITO NYAHAHAHAHA!!!

Junjun Manalo Alcalde * SAGOT: Ang Dios

“Emmanuel; na kung liliwanagin, ay sumasa atin ang Dios.”

1:23 Narito, ang dalaga’y magdadalang-tao at manganganak ng isang lalake, At ang pangalang itatawag nila sa kaniya ay Emmanuel; na kung liliwanagin, ay sumasa atin ang Dios. Mateo

1:1 Nang pasimula siya ang Verbo, at ang Verbo ay sumasa Dios, at ang Verbo ay Dios.1:2 Ito rin nang pasimula’y sumasa Dios. Juan

BEN’S REPLY:

OKAY IKAW NA NAGSABING KATUPARAN NIYAN SI JESUS NGANGA!! NEXT QUESTION

QUESTION #8 ILAN BA ANG DIYOS?

Ben T. Singco

Ben T. Singco QUESTION #8 ILAN BA ANG DIYOS?

Like · Reply · Just now

 

Junjun Manalo Alcalde * SAGOT: Ayon kay Pablo…

Isang Dios at Isang Panginoon at tayo na sinabi ni Jesus na mga “dios”.

At, ito pang isa na ito…:
Ang dios ng sanglibutan.

8:6 Nguni’t sa ganang atin ay may isang Dios lamang, ang Ama, na buhat sa kaniya ang lahat ng mga bagay, at tayo’y sa kaniya; at isa lamang Panginoon, si Jesucristo, na sa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay, at tayo’y sa pamamagitan niya. 1 Mga Taga-Corinto

10:34 Sinagot sila ni Jesus, Hindi baga nasusulat sa inyong kautusan, Aking sinabi, Kayo’y mga dios?10:35 Kung tinawag niyang mga dios, yaong mga dinatnan ng salita ng Dios (at hindi mangyayaring sirain ang kasulatan), Juan

4:4 Na binulag ng dios ng sanglibutang ito ang mga pagiisip ng mga hindi nagsisisampalataya, upang sa kanila’y huwag sumilang ang kaliwanagan ng evangelio ng kaluwalhatian ni Cristo, na siyang larawan ng Dios. 2 Mga Taga-Corinto

Like · Reply · 1 · 14 mins
Ben T. Singco

Ben T. Singco QUESTION #9 ILAN ANG ALPHA AT OMEGA ANG SIMULA AT WAKAS?

Like · Reply · 6 mins

 

Ben T. Singco QUESTION #9 ILAN ANG ALPHA AT OMEGA ANG SIMULA AT WAKAS?

Junjun Manalo Alcalde

Junjun Manalo Alcalde * SAGOT:

Isa lang ang “Alpha”
Isa lang ang “Omega”

Diba? Dati nga pala akong member ng Tau Gamma Phi

Heheheh… Toinks!

Ben T. Singco

Ben T. Singco AYUSIN MO SAGOT…ILAN ANG SIMULA AT WAKAS?!!!

Junjun Manalo Alcalde

Junjun Manalo Alcalde * Angkop yan sa tanong mo.
Kasi sa Lumang Tipan…

May “Una” na kasama ang “Huli”.

Diba?

Ben T. Singco

Ben T. Singco REVISED QUESTION #9 WALANG PILOSOPOHAN..

QUESTION #9 ILAN ANG SIMULA AT WAKAS?

Junjun Manalo Alcalde

Junjun Manalo Alcalde * SAGOT:

Isa ang simula.
Isa ang wakas.

Ben T. Singco

Ben T. Singco QUESTION #10 DIYOS MO SI YEHUSHUA/JESUS OO O HINDI?

Junjun Manalo Alcalde

Junjun Manalo Alcalde * Sino si Yehushua?

Ben T. Singco

Ben T. Singco HEBREW NAME NI JESUS YHWH/YEHUSHUA/YESHUA SAGOT NA..

Junjun Manalo Alcalde

Junjun Manalo Alcalde * Hindi ko kilala si Yuhushua.
Rephrase and omit that name “Yehushua” from your question.

Ben T. Singco

Ben T. Singco Junjun Manalo Alcalde

QUESTION #10 SIGE DIYOS MO BA SI JESUS? OO O HINDI? dami mong daldal eh…

basta sa PATRIPASSIANISM SI YEHUSHUA AY SI JESUS!! NGANGA!!

Ben T. Singco

Ben T. Singco HEBREW NAME YEHUSHUA/YESHUA ENGLISH JESUS!!!

Ben T. Singco
Ben T. Singco Junjun Manalo Alcalde QUESTION #10 SIGE DIYOS MO BA SI JESUS? OO O HINDI? dami mong EKLAT EH..
Junjun Manalo Alcalde

Junjun Manalo Alcalde * SAGOT: Yes, Jesus is LORD!

Kahit sino pa yang si “Yehushua” na yan… Hindi ko pa siya kilala.

Ben T. Singco

Ben T. Singco Junjun Manalo Alcalde AYAN HA UMAMIN KA DIYOS MO SI JESUS smile emoticon SIGE BRO IKAW NAMAN ANG MAGTANONG!!!

Like · Reply · Just now

 

Junjun Manalo Alcalde

Junjun Manalo Alcalde * First question’
What exactly is “incarnate” of Jesus Christ?

Explain it Biblically… with supporting verses.

Ben T. Singco

Ben T. Singco FIRST QUESTION ANSWER: *SAGOT…SINAGOT MO NA SA POST MO.. NG ISAIAH 7:14 AT ISAIAH 9:6 UMAYON NGA POST MO SA TOPIC KO EH.. AT NATUPAD SA MATTHEW 1:22-23 NA MAKAPANGYARIHANG DIYOS, WALANG HANGGANG AMA AT EMMANUEL AY NATUPAD KAY JESUS!! SINAGOT MO NA YAN..

Ben T. Singco

Ben T. Singco QUESTION #2 NA Junjun Manalo Alcalde SALAMAT SA POST MO PARA KAY JESUS LAHAT YONG PROPHECY NA YON EH NYAHAHAHAHA!!!

Ben T. Singco

Ben T. Singco magtanong ka sa DREADFUL DAY OF THE LORD NA BEFORE MANGYARI DARATING SI ELIJAH/ELIAS…

Junjun Manalo Alcalde

Junjun Manalo Alcalde * Bro… my first is…
What… NOT Who How.

AGAIN: * First question’
What exactly is “incarnate” of Jesus Christ?

Explain it Biblically… with supporting verses.

 

Ben T. Singco

Ben T. Singco ANSWER SA FIRST QUESTION:

OKAY GENESIS 1:1-5 1 IN 3 MANIFESTATION NG DIYOS

GENESIS 1:1(GOD) GENESIS 1:2(SPIRIT) GENESIS 1:3 (LET THERE BE LIGHT/VERBO/THE WORD I WILL BE THAT I WILL BE NA NASA 2 COR. 4:6 ANG VERBO NA YAN AY SI CRISTO.

GOD SA OT,
SON SA NT,
TIME NATIN NGAYON HS NA.

JOHN 1:1 ANG LET THERE BE LIGHT AY DIYOS(VERBO)
JOHN 1:3 NILALANG LAHAT NG BAGAY SA PAMAMAGITAN NIYA..

IBA NAMAMAGITAN SA PAMAMAGITAN.
IKA NA NAMAMAGITAN = 3RD PARTY YAN
NGUNIT SA PAMAMAGITAN MO = IKAW NA MISMO YAN

SO JOHN 1:3 “ALL” THINGS NILALANG NIYA.

JOHN 1:14 AT NAGING TAO ANG SALITA

1 TIM 3:16 GOD MANIFEST IN FLESH.

PINATUNAYANG PAMILYA NI ZACARIAH ANG KANYANG PAGDATING..NASA POST KO NA YON..BACKREAD KA NA LANG.

SO SI YHWH AY SI JESUS DIN KASAMA NA MGA PROPHECIES NA POST MO BRO Junjun Manalo Alcalde

Ben T. Singco

Ben T. Singco QUESTION #2 NA Junjun Manalo Alcalde SALAMAT SA POST MO PARA KAY JESUS LAHAT YONG PROPHECY NA YON EH

Junjun Manalo Alcalde

Junjun Manalo Alcalde * Bro… my first question is…
What… NOT Who or How.

AGAIN: * First question’
What exactly is “incarnate” of Jesus Christ?

Explain it Biblically… with supporting verses.

Ben T. Singco

Ben T. Singco magtanong ka sa DREADFUL DAY OF THE LORD NA BEFORE MANGYARI DARATING SI ELIJAH/ELIAS…

Ben T. Singco

Ben T. Singco ANSWER SA FIRST QUESTION:

OKAY GENESIS 1:1-5 1 IN 3 MANIFESTATION NG DIYOS

GENESIS 1:1(GOD) GENESIS 1:2(SPIRIT) GENESIS 1:3 (LET THERE BE LIGHT/VERBO/THE WORD I WILL BE THAT I WILL BE NA NASA 2 COR. 4:6 ANG VERBO NA YAN AY SI CRISTO.

GOD SA OT,
SON SA NT,
TIME NATIN NGAYON HS NA.

JOHN 1:1 ANG LET THERE BE LIGHT AY DIYOS(VERBO)
JOHN 1:3 NILALANG LAHAT NG BAGAY SA PAMAMAGITAN NIYA..

IBA NAMAMAGITAN SA PAMAMAGITAN.
IKA NA NAMAMAGITAN = 3RD PARTY YAN
NGUNIT SA PAMAMAGITAN MO = IKAW NA MISMO YAN

SO JOHN 1:3 “ALL” THINGS NILALANG NIYA.

JOHN 1:14 AT NAGING TAO ANG SALITA

1 TIM 3:16 GOD MANIFEST IN FLESH.

PINATUNAYANG PAMILYA NI ZACARIAH ANG KANYANG PAGDATING..NASA POST KO NA YON..BACKREAD KA NA LANG.

SO SI YHWH AY SI JESUS DIN KASAMA NA MGA PROPHECIES NA POST MO BRO Junjun Manalo Alcalde

Junjun Manalo Alcalde

Junjun Manalo Alcalde * Bro. The Introduction is a vital part of the presentation. It must conform with what you are presenting in your premise as part and parcel of your conclusion.

So, DON’T teach me what and how to interpolate.

AGAIN: * First question’
What exactly is “incarnate” of Jesus Christ?

Explain it Biblically… with supporting verses.

Like · Reply · 1 · 2 hrs
Ben T. Singco

Ben T. Singco yan na sagot ko SI YHWH ANG NAGING TAO..NEXT QUESTION NA.

Ben T. Singco

Ben T. Singco may rebuttal pa tayo respect any answer at sa rebuttal ka bumawi sabi ko nga yuong post mo sa PRESENTATION MO YON NA YON EH

 

Junjun Manalo Alcalde

Junjun Manalo Alcalde * NAINTINDIHAN MO BA ANG TANONG?

Eto… In Tagalog:

ANO itong “pinaging-katawan” ni Jesuscristo.

Ipaliwanag mo ayon sa Biblia na kalakip ng mga talatang nagpaliwanag.

Junjun Manalo Alcalde

Junjun Manalo Alcalde * Bro… huwag mo akong turuan kung ano ang dapat kong gawin para sayo sa isang debate match.

UNANG TANONG PALANG NANGANGAMOTE KA NA!!!

YUNG pangalawa… related and directly concerns also…

“Incarnate” of Jesus Christ.

Like · Reply · 2 · 2 hrs
Ben T. Singco
Write a reply…
Ben T. Singco

Ben T. Singco Junjun Manalo Alcalde ang pinaging katawan ni Kristo eh sarili niya NAGING TAO NGA KULIT KA PALA EH…DAMI MONG DALDAL EH SINASAGOT NA NGA NG PRESENTATION MO ANG TANONG NO…

Ben T. Singco

Ben T. Singco NEXT QUESTION NA….

Ben T. Singco

Ben T. Singco Junjun Manalo Alcalde AYUSIN MO PANANAGALOG MO AT TANONG NG WALANG ISIP YANG TAGALOG MO..

TANONG NG WALANG ISIP ITO EH..

ANO itong “pinaging-katawan” ni Jesuscristo.

Ben T. Singco

Ben T. Singco ANSWER SA FIRST QUESTION: HINDI MO BA MAINTINDIHAN ITO Junjun Manalo Alcalde?

OKAY GENESIS 1:1-5 1 IN 3 MANIFESTATION NG DIYOS

GENESIS 1:1(GOD) GENESIS 1:2(SPIRIT) GENESIS 1:3 (LET THERE BE LIGHT/VERBO/THE WORD I WILL BE THAT I WILL BE NA NASA 2 COR. 4:6 ANG VERBO NA YAN AY SI CRISTO.

GOD SA OT,
SON SA NT,
TIME NATIN NGAYON HS NA.

JOHN 1:1 ANG LET THERE BE LIGHT AY DIYOS(VERBO)
JOHN 1:3 NILALANG LAHAT NG BAGAY SA PAMAMAGITAN NIYA..

IBA NAMAMAGITAN SA PAMAMAGITAN.
IKA NA NAMAMAGITAN = 3RD PARTY YAN
NGUNIT SA PAMAMAGITAN MO = IKAW NA MISMO YAN

SO JOHN 1:3 “ALL” THINGS NILALANG NIYA.

JOHN 1:14 AT NAGING TAO ANG SALITA

1 TIM 3:16 GOD MANIFEST IN FLESH.

PINATUNAYANG PAMILYA NI ZACARIAH ANG KANYANG PAGDATING..NASA POST KO NA YON..BACKREAD KA NA LANG.

SO SI YHWH AY SI JESUS DIN KASAMA NA MGA PROPHECIES NA POST MO BRO Junjun Manalo Alcalde

Ben T. Singco

Ben T. Singco MAHIRAP BANG INTINDIHIN ANG 1 IN 3 MANIFESTATIONS NG DIYOS NG LUMANG TIPAN Junjun Manalo Alcalde ANG 1ST DAY OF CREATION AY 3 MANIFESTATIONS NA GAGAWIN NIYA. AMA, ANAK AT HOLY SPIRIT…

Ben T. Singco

Ben T. Singco Junjun Manalo Alcalde ETO BA GUSTO MONG SAGOT? NA GINAGAWA NA NIYA NOON PA SA LUMANG TIPAN? INSTANT NGA LANG AT HINDI SANGGOL.

NAGKAKATAWANG TAO NA DIYOS SA LUMANG TIPAN PA LAMANG..

TIME OF EVA AT ADAN

GENESIS 3:8 Pagdadapit-hapon, narinig nilang NAGLALAKAD sa halamanan si Yahweh, Kaya’t nagtago sila sa kahuyan.

TIME OF ABRAHAM

GENESIS 18:13 “Bakit natawa si Sara, at sinabi pang ngayong tumanda siya’y saka magkaka-anak?” tanong ni YAHWEH.
(basahin Genesis 18:1-15)

TIME OF MOISES
EXODUS 33:23 Pagkalampas ko’y aalisin ko na ang aking kamay at makikita mo ang likod ko, ngunit hindi ang aking mukha sagot ni Yahweh.

https://armandecastro.wordpress.com/…/nagkakatawang…/

Ben T. Singco NAGTATAKA AKO Junjun Manalo Alcalde EH SINAGOT MO NA TANONG MO EH SINABI MO ANG DIYOS ANG NASA ISAIAH 7:14 AT ISAIAH 9:6 EH NAHIHILO KA NA BA?

Ben T. Singco QUESTION #7 EMMANUEL 2 HEBREW WORDS EMMANU=”WITH US” EL=”GOD” KASAMA/KAPILING NATIN ANG DIYOS!! SINONG DIYOS ITO AMA O ANAK?

ANG HULA SA LUMANG TIPAN

Isaiah 7:14 Kaya nga’t ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan; Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng lalaki, At ito’y tatawaging EMMANUEL.

ANG KATUPARAN (BAGONG TIPAN)

Mateo 1:21-23 (v.21) Manganganak siya ng isang lalaki at ito’y PAPANGANLAN MONG JESUS, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. (v.22) Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng Propeta: (v.23) “Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki, at TATAWAGIN ITONG EMMANUEL” (ang kahuluga’y “Kasama natin ang Diyos.”)
Like · Reply · 5 hrs
Junjun Manalo Alcalde
Junjun Manalo Alcalde * SAGOT: Ang Dios

“Emmanuel; na kung liliwanagin, ay sumasa atin ang Dios.”

1:23 Narito, ang dalaga’y magdadalang-tao at manganganak ng isang lalake, At ang pangalang itatawag nila sa kaniya ay Emmanuel; na kung liliwanagin, ay sumasa atin ang Dios. Mateo

1:1 Nang pasimula siya ang Verbo, at ang Verbo ay sumasa Dios, at ang Verbo ay Dios.1:2 Ito rin nang pasimula’y sumasa Dios. Juan

Like · Reply · Just now

 

Ben T. Singco

Ben T. Singco ETO SABI MO SA QUESTION #1 Junjun Manalo AlcaldeHUWAG KANG NALILITO SA MGA PINAGSASAGOT MO KASI..

Ben T. Singco SA POST MO Junjun Manalo Alcalde ISAIAH 7:14 AT ISAIAH 9:6

QUESTION #1 SINO ANG NAGING KATUPARAN NG MAKAPANGYARIHANG DIYOS AT WALANG HANGGANG AMA AT EMMANUEL (KAPILING NAMIN ANG DIYOS)? SI JESUS BA O ANG AMA? IPALIWANAG!!!
Like · Reply · 6 hrs · Edited
Junjun Manalo Alcalde
Junjun Manalo Alcalde * SAGOT: Si Jesus.

Ben T. Singco

Ben T. Singco SO SA QUESTION #7 EMMANUEL TANONG KO SABI MO DIYOS
SA QUESTION #1 EMMANUEL TANONG KO SABI MO SI JESUS.

NANGLOLOKO KA LANG BA Junjun Manalo Alcalde SA MGA INUMPOG IMPOG MO NA SAGOT MO? NGANGA!!!

Junjun Manalo Alcalde

Junjun Manalo Alcalde * May problem ka yata sa sarili mong “introduction” at “presentation” kasi HINDI MAGKATUGMA.

At, ang malala pa ay…:
BAKIT HINDI MO MA-EXPLAIN ANG “Incarnate” of Jesus Christ?

IN fact “incarnate” Jesus of Christ… parang lumalabas na “RE-INCARNATION” si Jesus Christ ng Dios… GANUN???

SINO SA ATIN NGAYON ANG NANLOKOKO?

EH, IKAW ITONG INTRODUCTION PALANG… HINDI MO MAIPALIWANAG, EH.

Junjun Manalo Alcalde

Junjun Manalo Alcalde * Ano yan??? Ano ang nire- reklamo mo sa naging tanong mo? TAPOS na yan.

Ang PROBLEMAHIN mo ay paano mo sasagotin ang una kong tanong?

UNANG TANONG PALANG HINDI MO MASAGOT???

You got a problem, Pastor!

Junjun Manalo Alcalde

Junjun Manalo Alcalde * Ben T. Singco
PAALALA ko lang sayo:

May 9 questions pang natitira. Kaya habang maaga pa lang ay SABIHIN mo na honestly and truthfully kung hindi mo kayang sagotin at hindi mo alam ang sagot.

Anong say mo?

Junjun Manalo Alcalde

Junjun Manalo Alcalde * Ben T. Singco
Anong pinagsasa-sabi mong…

“Respect any answer”

YAN ANG MALIWANAG NA PANLOLOKO AT PALUSOT ng isang debater na nagmamarunong sa Debate Match!

Ako pa ang tuturuan mo kung paano mag interpolate… TAPOS… MALI na nga ang sagot mo… HINDI mo pa maipaliwanag.

IN FACT, WALA NGANG PALIWANAG sa sarili mong “Introduction”at “Presentation”… AT… HINDI PA MAGKA-TUGMA… to arrive at the final conclusion of your very own stand.

Junjun Manalo Alcalde

Junjun Manalo Alcalde * Mark Amador
Sa klase ng comment mo palang… Hindi mo kailangang ibaun ang sarili mo…

Kusa ka mo nang ilulubog ang sarili sa kumonoy! Toinks!

Junjun Manalo Alcalde

Junjun Manalo Alcalde * Mark Amador
Rebuttal??? Ni hindi nga masagot ng propeta mong si “Ka Beso” ang unang tanong, eh?!?

Para ma-establish ang connection ng “incarnate” of Jesus Christ sa mga talatang ginamit niya sa presentation!

NAINTINDIHAN mo na?
Ano ba ang alam mo?

Ben T. Singco

Ben T. Singco MALAKI NA HANGIN SA ULO MO Junjun Manalo Alcalde HINDI MO PALA NAUUNAWAAN SAGOT KO IPINIPILIT MO LANG GUSTO MO EH..

NEXT QUESTION PLEASE MAY REBUTTAL PA!! DOON KA MAGTATALAK!!!

ESPIRITU NG DIYOS PUMASOK SA TIYAN NI MARIA NAGING BATA NAPAKAHIRAP BANG INTINDIHIN NOON Junjun Manalo Alcalde? NABASA MO NAMAN SIGURO KWENTO BAGO IPANGANAK SI JESUS DIBA?

Junjun Manalo Alcalde

Junjun Manalo Alcalde * Ben T. Singco ….
O, siya… propeta Ka Beso..
Ibigay ang hilig ng bibig!!!

Eto uli…

English language yung ginamit mo sa introduction… diba?

SAGOTIN MO IN ENGLISH:

What exactly is “incarnate” of Jesus Christ?

Explain it Biblically with supporting verses.

Ben T. Singco

Ben T. Singco NEXT QUESTION NA Junjun Manalo Alcalde DALIAN MO AT MAY 9 PA..

Like · Reply · 1 · 1 hr
Ben T. Singco

Ben T. Singco INCARNATE DIYOS NAGING TAO YON LANG YAN !!! SINABI BANG REINCARNATE? NYAHAHAHA!! KA Junjun Manalo Alcalde DAMI MO NG DALDAL!! IBABAON KITA SA REBUTTAL TANDAAN MO YAN..NAGUUNTUGAN NA MGA SAGOT MO..

Junjun Manalo Alcalde

Junjun Manalo Alcalde * Ben T. Singco
O, ano??? Mas lalong mahirap ipaliwanag sa English, ano???

Kamote Cue… I love you!
Hahahahah… Boinks!

Ang gusto mo yata ay…
Yes or No… lang ba ang sagot sa tanong??? Ngek?!?

Hahahah… Boinks!

Sige, pagbibigyan kita… Ka Beso…
Wait lang sa question no. 2

Junjun Manalo Alcalde

Junjun Manalo Alcalde * Question No. 2
“Patripassianism” is what Biblical doctrine…? In connection with the “oneness” of God? Explain it Biblically with supporting verses.

“Patri” being referred to the Father…

“Passia” as passion by implication…

Ben T. Singco

Ben T. Singco ANSWER IN QUESTION #2

Junjun Manalo Alcalde
eto na sagot ko ah PAPATAYIN SI YAHWEH BEFORE HIS DREADFUL DAY DARATING SI ELIJAH/ELIAS HINDI KA PALA NAGBABASA EH.

THE DREADFUL DAY OF THE LORD NOT OUR DREADFUL DAY!!!!!

MALACHI 4:5-6

5 Behold, I will send you ELIJAH the prophet BEFORE!!!! the coming of the [[[[[[[[[[GREAT and DREADFUL day of the LORD: ]]]]]]]

6 [[[[[[[ And he shall turn the heart of the fathers to the children, and the heart of the children to their fathers]]]]]] , lest I come and smite the earth with a curse.

SA PAGDATING NI ELIJAH/JUAN BAUTISTA BAGO ANG KAHINDIK-HINDIK NA ARAW NI YAHWEH..AY PINATOTOHANAN SIYA NG ANGHEL, AT BUONG PAMILYA NI ZACARIAH

**************
ANGEL SAID!!!
**************

LUKE 1:17
And he shall go before him in the spirit and power of ELIAS(GREEK)/ELIJAH(HEBREW), [[[[[[[ to turn the hearts of the fathers to the children]]]]]]], and the disobedient to the wisdom of the just; to make ready a people prepared for the Lord.

****************
ZACARIAH SAID
****************

LUCAS 1:76 “IKAW NAMAN ANAK (SI JUAN BAUTISTA), ay tatawaging propeta ng Kataas-taasan; Sapagkat mauuna ka sa Panginoon upang ihanda gn kanyang mga daraanan.

******************
ELIZABETH SAID
******************
LUKE 1:43 SINO AKO UPANG DALAWIN NG ina ng AKING PANGINOON!!!

********************************
JESUS SAID..ELIJAH IS JOHN THE BAPTIST…..IS COME ALREADY!!!!
*******************************
Matthew 17:12-13 (ELIJAH/ELIAS IS COME ALREADY!!!!!!!!!!)

12 But I say unto you, That ELIAS/ELIJAH IS COME ALREADY!!!!!!!!, and THEY KNEW HIM NOT, but have done unto him whatsoever they listed. Likewise shall also the Son of man suffer of them.
13 Then the DISCIPLES UNDERSTOOD that HE SPAKE unto them of JOHN THE BAPTIST.

SA BIBIG NA NI JESUS MGA KAPATID LUMABAS NA SI JUAN BAUTISTA AT SI ELIJAH AY IISA. HINDI NA PO NATING PWEDENG BAGUHIN PA ITO AT MAGIGING SINUNGALING PO ANG ATING PANGINOONG JESU-CRISTO Basahin po ninyo ang mga talata sa ibaba.

MATEO 17:12-13″Sinasabi ko sa inyo na pumarito na si Elias, ngunit hindi siya nakilala ng mga tao. At kanilang ginawa sa kanya ang gusto nila. Gayon din naman pahihirapan nila ang ANAK NG TAO.

13 at naunawaan ng mga alagad na si JUAN BAUTISTA ang tinutukoy niya.

************************************************************************
AT ANG PATOTOO NI JUAN BAUTISTA/ELIJAH NA SIYA ANG NASA HULA NG ISAIAH 40:3 [ANG TINIG SA ILANG – SI YAHWEH ANG IPAGHAHANDA NG DAAN]
************************************************************************
ANG HULA SA LUMANG TIPAN

Isaiah 40:3 May tinig na sumisigaw: “IPAGHANDA SI YAHWEH” ng daan sa ilang; Isang patag at matuwid na lansangan para sa ating Diyos.

Malakias 3:1 Sabi ni Yahweh na Makapangyarihan sa lahat, “Ipadadala ko ang AKING SUGO upang ihanda ang daraanan ko (LUCAS 7:27). At si Yahweh na inyong hinahanap ay biglang darating sa kanyang templo.Darating ang pinakahihintay ninyong sugo at ipahahayag ang aking tipan.”

**********************************************
ANG KATUPARAN SA BAGONG TIPAN NG ISAIAH 40:3
*********************************************
[SI JUAN BAUTISTA ANG TINIG SA ILANG – ANG IPINAGHANDA NG DAAN SI JESUS LUKE 1:76 (ZACARIAH SAID)]

LUCAS 7:27 Sapagkat si Juan ang tinutukoy ng kasulatan:
‘Narito, ipinapadala ko ang aking sugo na mauuna sa iyo, upang ihanda ang iyong daraanan.’

LUCAS 3:4 Sa gayo’y natupad ang nasusulat sa aklat ni Propeta Isaias: Ito ang sabi ng isang sumisigaw sa ilang: “Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon, Tuwirin ninyo ang kanyang mga landas!

JUAN 1:23 “Sumagot si Juan, “Ako ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang; Tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon” (Ang Propeta Isaias ang maysabi nito)

SO TINUTUPAD NIYA LANG AT SINASABI ITO…LAHAT AY SCRIPTED O NAKAHULA NA SA LUMANG TIPAN.

Psalm 22:1-18 (CRUCIFIXION PROPHECY)

22 My God, my God, why hast thou forsaken me? why art thou so far from helping me, and from the words of my roaring?
.
.
18 They part my garments among them, and cast lots upon my vesture.

Mark Amador

Mark Amador Junjun Manalo Alcalde Next Question na #3 bilisan mo pati pagtatanong nahihirapan kapa . . .hehe

Junjun Manalo Alcalde

Junjun Manalo Alcalde * Mark Amador
Sino ka para magmando?

Junjun Manalo Alcalde

Junjun Manalo Alcalde * Ben T. Singco
Doctrine ang tinatanong ko.
Prophecy ang isinagot mo.

AGAIN: * Question No. 2
“Patripassianism” is what Biblical doctrine…? In connection with the “oneness” of God? Explain it Biblically with supporting verses.

“Patri” being referred to the Father…

“Passia” as passion by implication…

Mark Amador

Mark Amador Junjun Manalo Alcalde Admin lang naman ako at Member dto . . . Hehe

Mark Amador's photo.
Mark Amador

Mark Amador Junjun Manalo Alcalde Maya kana Mag rebutal . . Hehe

Mark Amador

Mark Amador Junjun Manalo Alcalde Next Question na #3 bilisan mo pati pagtatanong nahihirapan kapa . . .hehe

Junjun Manalo Alcalde

Junjun Manalo Alcalde * Mark Amador
So what??? Moderator ka dapat. Hindi ka dapat nanghihimasok sa debate arguments and most of all… hindi ka dapat bias at tinutulongan si Ka Beso…

kasi… OBVIOUS na wala siyang backbone sa kanyang stand. INTIENDES?

Junjun Manalo Alcalde

Junjun Manalo Alcalde * Mark Amador
Hindi “rebuttal” yan.
VALID NA TANONG YAN!

INTIENDES?

Ben T. Singco

Ben T. Singco Junjun Manalo Alcalde ang DIYOS IPINAKO SA KRUS SI YHWH NA NAGKATAWANG TAO…DI MO BA BINABASA ITO? NA BAGO MANGYARI YON AY DARATING SI ELIJAH WALA SIYANG IPINAPAPATAY NA IBA KUNDI SARILI NIYA!!!

THE DREADFUL DAY OF THE LORD NOT OUR DREADFUL DAY!!!!!

MALACHI 4:5-6

5 Behold, I will send you ELIJAH the prophet BEFORE!!!! the coming of the [[[[[[[[[[GREAT and DREADFUL day of the LORD: ]]]]]]]

6 [[[[[[[ And he shall turn the heart of the fathers to the children, and the heart of the children to their fathers]]]]]] , lest I come and smite the earth with a curse.

Mark Amador

Mark Amador Junjun Manalo Alcalde sabi mo * Mark Amador…
So what??? Moderator ka dapat. Hindi ka dapat nanghihimasok sa debate arguments and most of all… hindi ka dapat bias at tinutulongan si Ka Beso…

kasi… OBVIOUS na wala siyang backbone sa kanyang stand. INTIENDES?

+++++++++

Hindi Ako Bias binasa munaman cguro ang Topic and Thread. . . Hehe

.
.
.
Nasa Cross exam kapa so magbigay kalang ng Question, wala kang karapatan mag rebutal this time naiintindihan, Cross Exam, tama o Mali ang Sagot ni Ben T. Singco dun ka sa Rebutal time tumira i . . . .

Junjun Manalo Alcalde

Junjun Manalo Alcalde * Ben T. Singco
Again: Doctrine ang tinatanong ko. Hindi tungkol sa prophecy. Period.

AGAIN: * Question No. 2
“Patripassianism” is what Biblical doctrine…? In connection with the “oneness” of God? Explain it Biblically with supporting verses.

“Patri” being referred to the Father…

“Passia” as passion by implication…

Ben T. Singco

Ben T. Singco SABI MO VERSES ANG PROPHCIES VERSES YON EPAL yan nga DOKTRINA …SI YAHWEH PINATAY WALANG IPINAPAPATY KULIT MO AH!!!

Ben T. Singco

Ben T. Singco NEXT QUESTION NA….#3

Like · Reply · 1 · 21 mins
Mark Amador

Mark Amador Junjun Manalo Alcalde ito Question #2 mo * Question No. 2
“Patripassianism” is what Biblical doctrine…? In connection with the “oneness” of God? Explain it Biblically with supporting verses.See More

Junjun Manalo Alcalde

Junjun Manalo Alcalde * Again: Doctrine ang tinatanong ko. Hindi tungkol sa prophecy. Period.

Again: * Question No. 2
“Patripassianism” is what Biblical doctrine…? In connection with the “oneness” of God? Explain it Biblically with supporting verses.

“Patri” being referred to the Father…

“Passia” as passion by implication…

Ben T. Singco

Ben T. Singco YAN NA NGA DOKTRINA EPAL…PANIWALAAN NA ANG DIYOS NG LUMANG TIPAN ANG PINATAY KULIT MO AH..

THE DREADFUL DAY OF THE LORD NOT OUR DREADFUL DAY!!!!!See More

Ben T. Singco

Ben T. Singco BULAG KA BA? Junjun Manalo Alcalde?
[[[[[[[[[[GREAT and DREADFUL day of the LORD: ]]]]]]]
[[[[[[[[[[GREAT and DREADFUL day of the LORD: ]]]]]]]
[[[[[[[[[[GREAT and DREADFUL day of the LORD: ]]]]]]]
[[[[[[[[[[GREAT and DREADFUL day of the LORD: ]]]]]]]

Mark Amador

Mark Amador Junjun Manalo Alcalde sa harap ka ng Salamin magtanung . . . Hehe

Junjun Manalo Alcalde

Junjun Manalo Alcalde * Prophecy yan Ka Beso!

Again: Doctrine ang tinatanong ko. Hindi tungkol sa prophecy. Period.See More

Ben T. Singco

Ben T. Singco AY EPAL..YAN NGA PINANINIWALAAN NG PATRIPASSIANISM KAYA NGA PATRI(FATHER)PASSIO(PASSION) PATRIPASSIANISM ANG DIYOS AMA MISMO PINATAY AT BIBLICAL NA NAKASULAT YAN..NGANGA!!!

Ben T. Singco

Ben T. Singco QUESTION #3 NA DALIAN MO…….MADALI LANG UNAWAIN YANG #2 Junjun Manalo Alcalde DI MO LANG MATANGGAP NA NATUPAD ANG PROPHECIES..KAYA NGA YAN ANG DOKTRINA NAMIN EH..

Junjun Manalo Alcalde

Junjun Manalo Alcalde * Ayun naman pala, eh!
Eh, ipakita mo Biblically kung nasaan ang teachings at doctrinal citations ng paniniwala na yan sa Biblia.

INTIENDES?

HUWAG prpophecy ang isagot mo.

DOCTRINA NIYAN ANG IPAKITA MO NA TURO SA BIBLIA. GANUN LANG.

Junjun Manalo Alcalde

Junjun Manalo Alcalde * Again: Doctrine ang tinatanong ko. Hindi tungkol sa prophecy. Period.

Again: * Question No. 2
“Patripassianism” is what Biblical doctrine…? In connection with the “oneness” of God? Explain it Biblically with supporting verses.

“Patri” being referred to the Father…

“Passia” as passion by implication…

Ben T. Singco

Ben T. Singco DI KA BA MARUNONG UMUNAWA NG DOKTRINA? EPAL!! SINABI NANGANG SI YHWH ANG NAKARANAS NG KANYANG DREADFUL DAY PAGKARAANG DUMATING NI ELIAS/ELIJAH EH..KULIT MO AH

In the West it was known as patripassianism (from Latin patri- “father” and passio “suffering”), because the teaching required that since the Father had become incarnate in Christ, he had suffered.

In this patripassianism asserts that God the Father—rather than God the Son—became incarnate and suffered on the cross for humanity’s redemption.

THE DREADFUL DAY OF THE LORD NOT OUR DREADFUL DAY!!!!!

MALACHI 4:5-6

5 Behold, I will send you ELIJAH the prophet BEFORE!!!! the coming of the [[[[[[[[[[GREAT and DREADFUL day of the LORD: ]]]]]]]

6 [[[[[[[ And he shall turn the heart of the fathers to the children, and the heart of the children to their fathers]]]]]] , lest I come and smite the earth with a curse.

Mark Amador

Mark Amador Baliw ka pala Junjun Manalo Alcalde . . . Hehe

Unlike · Reply · 1 · 8 mins
Ben T. Singco

Ben T. Singco QUESTION #3 NA Junjun Manalo Alcalde DAMI MONG DALDAL!!! SINABI NG MAY REBUTTAL PA DOON KA MAGDADALDAL!!!

Junjun Manalo Alcalde

Junjun Manalo Alcalde * Ben T. Singco
Kung kaya kong patunayan sayo na hindi ang sarili ng “Father” ang nakaranas ng suffering…

Tatanggapin mo na GAME OVER na? AT, TALO KA NA?

Mark Amador

Mark Amador QUESTION #3 NA Junjun Manalo Alcalde PINAPATAGAL MULANG ANG USAPAN, MAG ANTAY KA NG REBUTAL , CROSS EXAM PALANG YAN , , , , ,

Unlike · Reply · 1 · 4 mins
Ben T. Singco

Ben T. Singco Junjun Manalo Alcalde TAPUSIN MO NA #10 TANONG MO BAKA WALA KANG MAITANONG? NYAHAHAHAHA!!!

Junjun Manalo Alcalde

Junjun Manalo Alcalde * Eto nga… SHOWDOWN!
TINATAPOS KO NA… AGAIN:

* Ben T. Singco …
Kung kaya kong patunayan sayo na hindi ang sarili ng “Father” ang nakaranas ng suffering…

Tatanggapin mo na GAME OVER na? AT, TALO KA NA?

Mark Amador

Mark Amador Junjun Manalo Alcalde ito ba Question #3 and 4 mo ??

* Ben T. Singco …
Kung kaya kong patunayan sayo na hindi ang sarili ng “Father” ang nakaranas ng suffering…

Question #3Tatanggapin mo na GAME OVER na?

Question #4AT, TALO KA NA?

++++++

Game Ben T. Singco sagutin muna cya nasa Thread yan ang Cross exam nya . . .

Unlike · Reply · 1 · 6 mins
Junjun Manalo Alcalde

Junjun Manalo Alcalde * Eto nga… SHOWDOWN!
TINATAPOS KO NA… AGAIN:

* Ben T. Singco …
Kung kaya kong patunayan sayo na hindi ang sarili ng “Father” ang nakaranas ng suffering…

Tatanggapin mo na GAME OVER na? AT, TALO KA NA?

Ben T. Singco

Ben T. Singco SIGE PATUNAYAN MO NA AT GAME OVER KUNG KAYA MONG BALIIN ANG NAKA-PROPHECY NGANGA!!!

Ben T. Singco
Write a reply…
Mark Amador

Mark Amador Naubusan ng tanung ang bata . .hehe

Ben T. Singco

Ben T. Singco Junjun Manalo Alcalde NABABALIW KA BA? IKAW NA NAGSABI NA PROPHECIES ANG IBINIGAY KO SA DREADFUL DAY NI YAHWEH AT NATUPAD YAN BAGO DUMATING SI JUAN BAUTISTA/ELIJAH PAANO KA PA MANANALO SA IPOPOST MO? NGANGA!!!

SIGE TAPUSIN MO NA TUNGAK!!! HAHAHAHAHA!!

Ben T. Singco

Ben T. Singco SIGE Junjun Manalo Alcalde DEAL TAPUSIN MO NA NYAHAHAHAHA!!!

Ben T. Singco

Ben T. Singco Junjun Manalo Alcalde * Eto nga… SHOWDOWN!
TINATAPOS KO NA… AGAIN:

* Ben T. Singco …
Kung kaya kong patunayan sayo na hindi ang sarili ng “Father” ang nakaranas ng suffering…

Tatanggapin mo na GAME OVER na? AT, TALO KA NA?

BEN’S REPLY:

OKAY DEAL TAPUSIN MO NA…….KUNG KAYA MONG BALIIN ANG NAKAHULA NA ITO..

THE DREADFUL DAY OF THE LORD NOT OUR DREADFUL DAY!!!!!

MALACHI 4:5-6

5 Behold, I will send you ELIJAH the prophet BEFORE!!!! the coming of the [[[[[[[[[[GREAT and DREADFUL day of the LORD: ]]]]]]]

6 [[[[[[[ And he shall turn the heart of the fathers to the children, and the heart of the children to their fathers]]]]]] , lest I come and smite the earth with a curse.

Ben T. Singco

Ben T. Singco SIGE Junjun Manalo Alcalde KAPAG NABALI MO ANG PROPHECY SA POST MO PANALO KA NA DALIAN MO…….TAPUSIN NA NATIN ITO!!!!!!!!!

Ben T. Singco

Ben T. Singco DEAL NA Junjun Manalo Alcalde TAPUSIN MO NA!!!!!!!!!!!!! KAPAG HINDI MO NAPATUNAYAN AT NABALI PROPHECIES NA INILAPAG KO TALO KA NA!!!!!!!!!!!!!!

Junjun Manalo Alcalde

Junjun Manalo Alcalde * Ben T. Singco
ETO… MALIWANAG na hindi ang sarili ng Ama ang nag suffer… KUNDI… Isang katawan na inihanda niya para kay Jesus.

“Ngunit ISANG KATAWAN ang sa akin ay inihanda mo.”

10:4 Sapagka’t di maaari na ang dugo ng mga baka at ng mga kambing ay makapagalis ng mga kasalanan.10:5 Kaya’t pagpasok niya sa sanglibutan, ay sinasabi, Hain at handog ay hindi mo ibig. Nguni’t isang katawan ang sa akin ay inihanda mo;10:6 Sa mga handog na susunugin at mga haing patungkol sa mga kasalanan ay hindi ka nalugod.10:7 Nang magkagayo’y sinabi ko, Narito, ako’y pumarito (sa balumbon ng aklat ay nasusulat tungkol sa akin.) Upang gawin, Oh Dios, ang iyong kalooban. Mga Hebreo

Junjun Manalo Alcalde

Junjun Manalo Alcalde * Ben T. Singco
GAME OVER! NICE TRY…

Ben T. Singco

Ben T. Singco Junjun Manalo Alcalde KAMOTE!!! NYAHAHAHA BASA..NA GAME OVER KA NG PROPHECIES AT KATUPARAN NG LUMANG TIPAN NGANGA!! SI YAHWEH DIN YAN EPAL NAGKAKATAWANG TAO NGA!!!

GAME OVER NICE TRY!!!!!!!!! NGANGA!!!!!!!!!

ANG KATUPARAN NG HULA SA AKLAT NG AWIT:

HEBREO 10:5-7 “Dahil diyan, nang si Cristo’y MANAOG sa sanlibutan,
sinabi niya sa Diyos,
“Ang mga hain at handog na mga hayop ay hindi mo ibig,
Kaya’t ihihanda mo ang aking katawan upang maging hain.
6 Hindi mo kinalugdan ang mga handog na susunugin at ang
mga handog dahil sa kasalanan.
7 Kaya’t aking sinabi, ‘Narito ako, O Diyos, upang tupdin
ang iyong kalooban’
Ayon sa nasusulat sa Kasulatan tungkol sa akin.”

ANG HULA SA LUMANG TIPAN SA AKLAT NG AWIT:

AWIT 40:6-8 Ang mga paghahandog pati mga hain,
At mga hayop na handang sunugin
Hindi mo na ibig sa dambana dalhin,
Upang yaong sala’y iyong patawarin;
Sa halip, ang iyong kaloob sa akin
Ay ang pandinig ko upang ikaw’y dinggin.
7 Kaya ang tugon ko, “Ako’y naririto;
NASA KAUTUSAN ANG MGA TURO MO.
8 Ang nais kong sundi’y iyong kalooban;
Aking itatago sa puso ang aral.”

PAUNAWA: BASAHIN ANG HEBREO 9:1-28 AT HEBREO 10:1-39

https://armandecastro.wordpress.com/…/ang-mga-hain-at…/

Ben T. Singco

Ben T. Singco YAN ANG NAPAPALA NG TATANGA TANGA SA MGA PROPHECIES AT KATUPARAN NA TINUTUPAD NG NAG-IISANG DIYOS NGANGA!! GAME OVER!!!!!!!!!!

Junjun Manalo Alcalde

Junjun Manalo Alcalde * Ben T. Singco
EPAL!!! Ano ang sabi?

Isang katawan ang sa akin ay INIHANDA MO…

INIHANDA MO…

INIHANDA MO…

SINO ANG NAGHANDA?

Ben T. Singco

Ben T. Singco KAYA NGA CONCERNING ME LANG ITO NGANGA!! ME NOT US!!

Ben T. Singco's photo.
Ben T. Singco

Ben T. Singco TUTUKAN PA NATIN Junjun Manalo Alcalde KABOBOHAN MO NYAHAHAHA!!

Ben T. Singco's photo.
Junjun Manalo Alcalde

Junjun Manalo Alcalde * Ben T. Singco
GAME OVER! NICE TRY…

Junjun Manalo Alcalde

Junjun Manalo Alcalde * Ben T. Singco…
EPAL!!! Ano ang sabi?

Isang katawan ang sa akin ay INIHANDA MO…

INIHANDA MO…

INIHANDA MO…

SINO ANG NAGHANDA?

Ben T. Singco

Ben T. Singco THANKS SA KAPALPAKAN MO Junjun Manalo Alcalde LAHAT NG PROPHECIES AT KATUPARAN NA IPINOST KO GINANAP LANG NG NAG-IISANG DIYOS YAN.. NGANGA!!

Ben T. Singco

Ben T. Singco EMMANUEL GOD IS WITH THEM SO MAY GAGANAPIN NGANGA!!

MATEO 5:17 “Huwag ninyong akalaing naparito ako upang pawalang-bisa ang KAUTUSAN at ang ARAL NG MGA PROPETA. Naparito ako, hindi upang PAWALANG-BISA kundi para “IPALIWANAG” AT “GANAPIN” ang mga iyon.

KAYA SINABI NIYA “NAGANAP NA!”” AT SUMUNOD PA.. NALAGOT ANG KANYANG HININGA..

Junjun Manalo Alcalde

Junjun Manalo Alcalde * Ben T. Singco
Hahahahah… Toinks!
Prophecy ka kasi ng prophecy.
ETO NA NGA ANG KATUPARAN:

* Ben T. Singco…
Ano ang sabi?

Isang katawan ang sa akin ay INIHANDA MO…

INIHANDA MO…

INIHANDA MO…

SINO ANG NAGHANDA?

Ben T. Singco

Ben T. Singco KUNG SINO UMAKYAT SIYA RING BUMABA NGANGA

ANG KATUPARAN SA HULA SA AKLAT NG AWIT:

EFESO 4:8 Ganito ang sinasabi ng KASULATAN:
“Nang umakyat siya sa kalangitan,
Nagdala siya ng maraming bihag,
At nagbigay ng mga kaloob sa tao.”

EFESO 4:9(Ano ang ibig sabihin ng “umakyat siya?”
Ang ibig sabihin niyan ay bumaba muna siya rito sa lupa.

EFESO 4:10 Ang bumaba ay siya rin namang umakyat
sa kaitaasan, SA KABILA NG MGA LANGIT,
upang malaganapan ng KANYANG KAPANGYARIHAN
ANG KALAHAT-LAHATAN)

PROPHECY OF OT FULFILLED

ANG HULA SA LUMANG TIPAN SA AKLAT NG AWIT:

AWIT 68:17-18 Ang kasama’y libu-libong matitibay
na sasakyan, Galing Sinai, si YAHWEH ay darating
sa dakong banal. 18 At sa dakong matataas doon siya nagpupunta,

Umaahon siya roon, mga bihag ang kasama;
Kaloob mang nagbubuhat sa tauhang nag-aalsa,
Tinatanggap nitong Diyos na doon na tumira.

https://armandecastro.wordpress.com/…/kung-sino-ang…/

Junjun Manalo Alcalde

Junjun Manalo Alcalde * Ben T. Singco …
ETO… MALIWANAG na hindi ang sarili ng Ama ang nag suffer… KUNDI… Isang katawan na inihanda niya para kay Jesus.

“Ngunit ISANG KATAWAN ang sa akin ay inihanda mo.”

10:4 Sapagka’t di maaari na ang dugo ng mga baka at ng mga kambing ay makapagalis ng mga kasalanan.10:5 Kaya’t pagpasok niya sa sanglibutan, ay sinasabi, Hain at handog ay hindi mo ibig. Nguni’t isang katawan ang sa akin ay inihanda mo;10:6 Sa mga handog na susunugin at mga haing patungkol sa mga kasalanan ay hindi ka nalugod.10:7 Nang magkagayo’y sinabi ko, Narito, ako’y pumarito (sa balumbon ng aklat ay nasusulat tungkol sa akin.) Upang gawin, Oh Dios, ang iyong kalooban. Mga Hebreo

Ben T. Singco

Ben T. Singco ISANG KATAWAN LANG NAMAN SI KRISTO HINDI NAMANG DUMAMI ANG SANGGOL NGANGA!!!!!!!

Junjun Manalo Alcalde

Junjun Manalo Alcalde * Ben T. Singco …
Hahahahah… Toinks!
Prophecy ka kasi ng prophecy.
ETO NA NGA ANG KATUPARAN:

* Ben T. Singco…
Ano ang sabi?

Isang katawan ang sa akin ay INIHANDA MO…

INIHANDA MO…

INIHANDA MO…

SINO ANG NAGHANDA?

Junjun Manalo Alcalde

Junjun Manalo Alcalde * Ben T. Singco …
ETO… MALIWANAG na hindi ang sarili ng Ama ang nag suffer… KUNDI… Isang katawan na inihanda niya para kay Jesus.

“Ngunit ISANG KATAWAN ang sa akin ay inihanda mo.”

10:4 Sapagka’t di maaari na ang dugo ng mga baka at ng mga kambing ay makapagalis ng mga kasalanan.10:5 Kaya’t pagpasok niya sa sanglibutan, ay sinasabi, Hain at handog ay hindi mo ibig. Nguni’t isang katawan ang sa akin ay inihanda mo;10:6 Sa mga handog na susunugin at mga haing patungkol sa mga kasalanan ay hindi ka nalugod.10:7 Nang magkagayo’y sinabi ko, Narito, ako’y pumarito (sa balumbon ng aklat ay nasusulat tungkol sa akin.) Upang gawin, Oh Dios, ang iyong kalooban. Mga Hebreo

Ben T. Singco

Ben T. Singco NAGHANDA EH DI SIYA RIN GALING LAHAT PROPHECY NIYA SA KANYA AT SIYA DIN TUMUTUPAD NGANGA!!!!!!!!!!!! KULIT KA PALA EH.. CONCERNING “ME” LANG YAN HINDI CONCERNING “US” NGANGA!!

Ben T. Singco's photo.
Mark Amador

Mark Amador Nauwi ang Formal dbate sa Kangkongan . . . Haha

Ben T. Singco

Ben T. Singco WALANG IBANG NAKIKIPAGTIPAN TAPOS NA PO ANG DEBATE!! MAARI NA KAYONG MAKI-JOIN!!!!!!!!!!!!

OKAY YAN ANG NAPAPALA NG WALANG NALALAMAN SA MGA HULA AT KATUPARANG TINUPAD NG PANGINOONG Y/JESUS FROM HIS BIRTH TO HIS DREADFUL DAY NA DARATING SI ELIJAH AT SA KANYANG PAGKABUHAY NA MAG-ULI AY NAKAHULA NA LAHAT..SCRIPTED NA..

https://armandecastro.wordpress.com/…/ang-mga-hula-at…/

Junjun Manalo Alcalde

Junjun Manalo Alcalde * Ben T. Singco
HUWAG KA NANG MAG DENY!
HINDI NIYA KATAWAN YUN!

KAYA NGA INIHANDA NIYA ANG “ISANG KATAWAN”…!

HINDI NIYA INIHANDA ANG “KATAWAN NIYA”…!!!

ANG DIOS AY ESPIRITU. Period.

Junjun Manalo Alcalde

Junjun Manalo Alcalde * Ben T. Singco …
ETO… MALIWANAG na hindi ang sarili ng Ama ang nag suffer… KUNDI… Isang katawan na inihanda niya para kay Jesus.

“Ngunit ISANG KATAWAN ang sa akin ay inihanda mo.”

10:4 Sapagka’t di maaari na ang dugo ng mga baka at ng mga kambing ay makapagalis ng mga kasalanan.10:5 Kaya’t pagpasok niya sa sanglibutan, ay sinasabi, Hain at handog ay hindi mo ibig. Nguni’t isang katawan ang sa akin ay inihanda mo;10:6 Sa mga handog na susunugin at mga haing patungkol sa mga kasalanan ay hindi ka nalugod.10:7 Nang magkagayo’y sinabi ko, Narito, ako’y pumarito (sa balumbon ng aklat ay nasusulat tungkol sa akin.) Upang gawin, Oh Dios, ang iyong kalooban. Mga Hebreo

Ben T. Singco

Ben T. Singco ANG DIOS AY ESPIRITU. Period.

BEN REPLY: PINASASAMBA BA KAYO NI ELI SORIANO SA ESPIRITU SANTO NGANGA!!!!!!!!!!!!!

Ben T. Singco

Ben T. Singco TAPOS NA ANG DEBATE!!!!!!!!! CLOSED !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Junjun Manalo Alcalde

Junjun Manalo Alcalde * Ben T. Singco…
HUWAG KA NANG MAG DENY!
HINDI NIYA KATAWAN YUN!

KAYA NGA INIHANDA NIYA ANG “ISANG KATAWAN”…!

HINDI NIYA INIHANDA ANG “KATAWAN NIYA”…!!!

ANG DIOS AY ESPIRITU. Period.

Ben T. Singco

Ben T. Singco PWEDE NA MGA GUSTONG MAKI-JOIN DITO!!!!!!!!!!

Like · Reply · Just now

 

Ben T. Singco SINO MANG MAY GUSTO NG KOPYA NG FORMAT DEBATE NA NAGING KANGKUNGAN STYLE NARITO KOPYA NG CCTV smile emoticon

https://armandecastro.wordpress.com/…/junjun-manalo…/

Mark Amador

Mark Amador Hebrews, 10:7 – Then I said, ‘Behold, I have come (in the scroll of the book it is written of me) to do your will, O God.'”{Psalm 40:6-8}

Mga Awit, 40:6 – Hain at handog ay hindi mo kinaluluguran; ang aking pakinig ay iyong binuksan: handog na susunugin, at handog tungkol sa kasalanan ay hindi mo hiningi.

Mga Awit, 40:7 – Nang magkagayo’y sinabi ko: Narito, dumating ako; sa balumbon ng aklat ay nakasulat tungkol sa akin:

Mga Awit, 40:8 – Aking kinalulugurang sundin ang iyong kalooban, Oh Dios ko; Oo, ang iyong kautusan ay nasa loob ng aking puso.

Junjun Manalo Alcalde

Junjun Manalo Alcalde * Ben T. Singco
GAME OVER! NICE TRY…

NEXT TIME ULI… BUMAWI KA NALANG… KUNG PABAWIIN PA KITA!

Heheheheh… Toinks! Thanks!
At, least kahit paano maginoo mong tinanggap ang pagkatalo mo… Biblically speaking.

Huwag mo i-delete yan, ha.
Historical legacy natin yan.

Ben T. Singco

Ben T. Singco GAME OVER NICE TRY TALAGA smile emoticon

Junjun Manalo Alcalde MAG-ARAL KA MUNA NG MGA PROPHECIES AT KATUPARAN NG HINDI KA GANYAN!!!

Ben T. Singco's photo.
Mark Amador

Mark Amador SINABI KO NARITO DUMATING AKO,

Unlike · Reply · 1 · 1 min
Ben T. Singco

Ben T. Singco BAKA DI NABASA

Mga Awit, 40:7 – Nang magkagayo’y sinabi ko: Narito, dumating ako; sa balumbon ng aklat ay nakasulat tungkol sa akin:

Like · Reply · 1 · 1 min
Junjun Manalo Alcalde

Junjun Manalo Alcalde * Ben T. Singco
Common, Bro… ADD ako…
Prophecy is over and done with.

Nasa mga Huling Araw na tayo… Para que pa ang “Prophecy”… diba?

Ben T. Singco

Ben T. Singco TUNGAK ANONG OVER AND DONE!! HANGGANG REVELATION MAY PROPHECY PA NYAHAHAHAA!!

Ben T. Singco

Ben T. Singco NASUSULAT SA REVELATION: MAPALAD ANG TUMUTUPAD SA HULANG LAMANG NG AKLAT NA ITO!!!!!!!!!!!! NGANGA!!!!!!!!!

Junjun Manalo Alcalde

Junjun Manalo Alcalde * Alam ko din yan!
Dumating nga siya, eh.

Isang katawan na inihanda sa kanya ang ginamit niya.

HINDI ang katawan ng Ama.

Ang Dios ay Espiritu. Period.

Ben T. Singco

Ben T. Singco ISANG ALPHA AT ISANG OMEGA
ISANG SIMULA AT ISANG WAKAS

SAGOT PA NG MAY ISIP YAN? NYAHAHAHAHA!!!

Mark Amador

Mark Amador Kong lahat ng Member ng DDA tulad ni Junjun Manalo Alcaldenakakatuwa . . . Hehe

Junjun Manalo Alcalde * Ben T. Singco
UNGAS! Prophecy sa OT.
HINDI sa Revelation ang tinutukoy ko!

Hahahahah… Toinks!

Ben T. Singco

Ben T. Singco TUNGAK ANG MGA PROPHECIES SA OT NATUTUPAD LAMANG SA NT…AT MAY MATUTUPAD PA UNGAS!!!!

Ben T. Singco

Ben T. Singco TUNGAK ANG MGA PROPHECIES SA OT NATUTUPAD LAMANG SA NT…AT MAY MATUTUPAD PA UNGAS!!!!

Mark Amador

Mark Amador Junjun Manalo Alcalde sabi mo * Alam ko din yan!
Dumating nga siya, eh.

Isang katawan na inihanda sa kanya ang ginamit niya.

HINDI ang katawan ng Ama.

Ang Dios ay Espiritu. Period.

++++++++++

Ayan Oneness kana ang Dios ay Spirit hindi ang Anak at ang Ama kundi Spirit lang . . Hehe

Unlike · Reply · 1 · Just now

Mark Amador

Mark Amador Junjun Manalo Alcalde sabi mo * Alam ko din yan!
Dumating nga siya, eh.

Isang katawan na inihanda sa kanya ang ginamit niya.

HINDI ang katawan ng Ama.

Ang Dios ay Espiritu. Period.

+++++++++

Stand mo katuparan ng propecy ei panu yan . .

Junjun Manalo Alcalde

Junjun Manalo Alcalde * Ben T. Singco
By implication… Tanong ng walang isip ang nagtanong!

EH… IKAW ANG NAGTANONG!

WALA kang isip. Kaya ang sagot… ANGKOP sa wala ding isip! YEAH! Hahahah… Toinks!

Ben T. Singco

Ben T. Singco ILAN ANG SIMULA AT WAKAS………….SAGOT ISANG SIMULA AT ISANG WAKAS NYAHAHAHAHA!!!

Ben T. Singco

Like · Reply · Just now

Junjun Manalo Alcalde

Junjun Manalo Alcalde * Ben T. Singco
Huli na naman! Eh, di… tama ang sagot ko sayo…

KATUPARAN na nakasulat sa NT.

DIBA? Boinks! Heheheh…

Ben T. Singco

Ben T. Singco Mario Navales Sylvester Buizon Papa NASAAN IPINAGYAYABANG NINYONG MABUBUGBOG AKO? NGANGA!!!!!!!!!!!!!

Ben T. Singco

Ben T. Singco Junjun Manalo Alcalde * Ben T. Singco…
Huli na naman! Eh, di… tama ang sagot ko sayo… See More

Ben T. Singco

Ben T. Singco NICE TRY!! Junjun Manalo Alcalde GAME OVER!!!!!!!! smile emoticon

Junjun Manalo Alcalde

Junjun Manalo Alcalde * Ben T. Singco
You throw the towel in the ring!
GAME OVER! NICE TRY…

Mark Amador

Mark Amador Ang masama pa nto di nya kinaya mga Cross Exam . . Hehe

Ben T. Singco

Ben T. Singco QUESTION #10 DIYOS MO BA SI JESUS? SAGOT NIYA OO!! NYAHAHAHA EH IISA LANG ANG DIYOS NYAHAHAHA!!!

Mark Amador

Mark Amador Naubusan ng Tanong . . . Hahaha

Ben T. Singco
Ben T. Singco MGA SAGOT NIYA KINAKAIN NIYA DIN HAHAHAHA!! SINO KATUPARAN NG ISAIAH 9:6 AT ISAIAH 7:14 ANG SAGOT DIYOS AT SI JESUS EMMANUEL NYAHAHAHAHA!!!
Junjun Manalo Alcalde

Junjun Manalo Alcalde * Mark Amador
Tactics my boy! Simple tactics!

Marunong ka ba nun??? Boinks! Heheheh….

Ben T. Singco

Ben T. SingcoBAKIT GINAGAMITAN BA KITA NG TACTICS? PANGLOLOKO YAN NYAHAHAHAHA NGANGA!!!!!!!! LUMALABAS MGA KULAY NINYO NA TINATAKTIHAN NINYO MGA MEMBER NINYO NGANGA!!

Junjun Manalo Alcalde

Junjun Manalo Alcalde * Ben T. Singco
Matanong kita… Bakit?
Bakit mo pinalagan ang showdown?

Be honest… Bakit nga?

Ben T. Singco

Ben T. Singco ANONG PINALAGAN EH IKAW SUMUKO PADEAL DEAL KA PA EH HINDI NAMAN NABALI PROPHECY NG DEAL MO ANG ISINAGOT MO PROPHECY AT KATUPARAN PA DIN NA TUTUPARIN NG ISANG DIYOS ANG KANYANG DUGO NA IBINUHOS SA LANGIT NGANGA!!!!!!!!

Ben T. Singco
Mark Amador

Mark Amador Tactic daw ni Junjun Manalo Alcalde gawing tanga ang kanyang sarili . . . Hahaha

Unlike · Reply · 1 · 1 min
Junjun Manalo Alcalde

Junjun Manalo Alcalde * Ben T. Singco
FYI: Since High School up to College… trained ako sa “Tactical and Blitzkrieg” Debate.

HINDI PANLOLOKO YUN…
THAT IS BATTLE OF THE WITS.

Mark Amador

Mark Amador Pati pagtatanong nahirapan . . . Hahahaha

Ben T. Singco

Ben T. Singco SEE BRACKETED WORDS

HEBREO 9:24 Sapagkat si Cristo ay hindi pumasok sa isang Dakong Banal na ginawa ng tao at larawan lamang ng tunay. [[[[[[[Sa langit]]]]]]]]]]]]] mismo siya pumasok at ngayo’y nasa harap na siya ng Diyos at namamagitan para sa atin. (WALA SIYANG KASAMA READ GALACIA 3:20)

GALACIA 3:20 Ngunit hindi nangangailangan ng tagapamagitan ang NAG-IISA — AT ANG DIYOS AY IISA.

ETO MGA HULA NA SIYA DIN YAN

ARITO ANG HULA AWIT 24:7-10

AWIT 24:7-10

7 Ang pintuang luma ay buksan nang lubos, Ang dakilang hari ay doon papasok.

8 Ang dakilang haring ito ay sino ba? Siya ay si Yahweh, dakilang talaga; Saanmang labanan tagumpay ay kanya.

9 Ang pintuang luma ay buksan nang lubos, Ang dakilang hari ay doon papasok.

10 Ang dakilang hari’y sino bang talaga? Makapangyarihang Diyos at hari siya!

AWIT 68:24 Mamamasdan ng marami ang lakad mong matagumpay,
Pagpasok ng Diyos kong hari, sa may dako niyang banal.

MIKAH 1:2-5

2 Pakingaan ninyo ito, mga bansa
Kayong TUMATAHAN sa BUONG
SANLIBUTAN.
Pakinggan ninyo ang pahayag ni YHWH laban sa inyo.
Siya’y nagsasalita buhat sa kanyang
banal na templo.

3 Lalabas si YHWH mula sa kanyang
dakong banal.
Mananaog maglalakad sa taluktok ng mga bundok.

ZACARIAS 2:13
Manahimik sa harapan ni YHWH ang lahat ng nilalang, pagkat SIYA’Y tumindig mula sa kanyang templo.

Junjun Manalo Alcalde

Junjun Manalo Alcalde * Ben T. Singco
GAME OVER! NICE TRY…
As far as I’m concerned.

Welcome to “Blitzkrieg Debate”

Ben T. Singco

Ben T. Singco Junjun Manalo Alcalde EPAL GUMAGAWA KANG SARILI MONG PALUSOT…….EH TALUNAN KA NAMAN NGANGA!!!

Junjun Manalo Alcalde

Junjun Manalo Alcalde * Ben T. Singco
IKAW ang tumanggap ng pagkatalo. Diba?

Sabi mo pa nga… “DEAL”…!

Ngayon ka pa magde-deny…
TAPOS NA ANG SUFFERING MO!

PINAIKLI KO NA PARA HINDI KA MAHIRAPAN NG TODO!

DIBA? GAME OVER! NICE TRY…

Ben T. Singco

Ben T. Singco NABALI MO BA DREADFUL DAY EH DARATING SI ELIJAH/ELIAS? NGANGA!!!!!!!! NYAHAHAHAHA!!!

OKAY DEAL TAPUSIN MO NA…….KUNG KAYA MONG BALIIN ANG NAKAHULA NA ITO..

THE DREADFUL DAY OF THE LORD NOT OUR DREADFUL DAY!!!!!

MALACHI 4:5-6

5 Behold, I will send you ELIJAH the prophet BEFORE!!!! the coming of the [[[[[[[[[[GREAT and DREADFUL day of the LORD: ]]]]]]]

6 [[[[[[[ And he shall turn the heart of the fathers to the children, and the heart of the children to their fathers]]]]]] , lest I come and smite the earth with a curse.

Ben T. Singco

Ben T. SingcoJunjun Manalo Alcalde NABALI MO BA ITO SA SAGOT MO NA EPAL? NYAHAHAHA!!!

HE DREADFUL DAY OF THE LORD NOT OUR DREADFUL DAY!!!!!

MALACHI 4:5-6

5 Behold, I will send you ELIJAH the prophet BEFORE!!!! the coming of the [[[[[[[[[[GREAT and DREADFUL day of the LORD: ]]]]]]]

6 [[[[[[[ And he shall turn the heart of the fathers to the children, and the heart of the children to their fathers]]]]]] , lest I come and smite the earth with a curse.

SI ELIJAH/ELIAS DUMATING NA SIYA SI JUAN BAUTISTA
ELIJAH/ELIAS COME ALREADY JESUS SAID!!

elijahiscomealready2

THE PATRIPASSIANISM PROPHECY THE DREADFUL DAY OF THE LORD!!

sameobjectives

Junjun Manalo Alcalde

Junjun Manalo Alcalde * Hahahahah… Toinks!
Huy! Huwag mo akong doctrinahan… HINDI ako sasanib sa “Messianic oneness”…!

Patripassianism… yun???

Ben T. Singco

Ben T. Singco KANINA KO PA IPINOPOST YAN ALAM MO PALANG DOKTRINA YAN NANGLOLOKO KA PANG DAMI MONG DALDAL EPAL!!!!!!!!

Mark Amador

Mark Amador one Down two more left bro Ben T. Singco . . Hehe

Unlike · Reply · 1 · 1 min
Junjun Manalo Alcalde

Junjun Manalo Alcalde * Eh… bakit ka naging ULOPONG…?

Junjun Manalo Alcalde

Junjun Manalo Alcalde * Sarili mong premise…
HINDI MO MAIPALIWANAG!

TAKE NOTE!

NAGPAKA ULOPONG KA NANG DAHIL LANG DIYAN!

SARILI MO ANG NILOKO MO!

Ben T. Singco

Ben T. Singco hala nababaliw na si Junjun Manalo Alcalde tumawag na kayo ng ambulansiya yuong ulupong sa katawan niya TUMATANGIS NA..

One response to this post.

  1. Posted by cris on December 20, 2015 at 5:28 am

    Magandang araw po sa lahat!!! nais ko lang pong magtanong tungkol po kay Judas? after po ng pagtataksil ni Judas kay Jesus Christ at pgpapatiwakal nya. nasaan po ang kanyang kaluluwa?

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: