Advertisements

SINASANIBAN NI SATANAS SI SAULO/PABLO KANINO ITO NAGMULA IS PABLO SON OF SATAN?

paul_sanib
 Santiago 1:13 Huwag sabihin ng sinoman pagka siya’y tinutukso,
Ako’y tinutukso ng Dios; sapagka’t ang Dios
ay hindi matutukso sa masamang bagay,
at hindi rin naman siya nanunukso sa kanino man:
START OF FB DISCUSSION

عمر عليGALING SA DEMONYO! KAY SATANAS DAHIL TINANIMAN SIYA NG ISANG TINIK SA LAMAN NG ISANG SUGO NI SATANAS!

عمر علي

عمر علي 2 Mga Taga-Corinto, 12:7 – At nang ako’y huwag magpalalo ng labis dahil sa kadakilaan ng mga pahayag, ay binigyan ako ng isang tinik sa laman, ng isang sugo ni Satanas, upang ako’y tampalin, nang ako’y huwag magpalalo ng labis.

Ben T. Singco

Ben T. Singco HUWAG NANINIWALA SA PULOT!!!

LAHAT NG TAO AY SUSUBUKIN NI SATANAS EPAL!! NAPAGTAGUMPAYAN NI PAUL YAN… PARA NGA HUWAG SIYANG MAGPALALO NG LABIS…IDINADALANGIN NIYA NA TANGGALIN YAN PERO HINAYAAN NG PANGINOONG Y/JESUS…PARA HUWAG SIYANG MAGING MAYABSee More

Ben T. Singco

Ben T. Singco KAYONG MGA ISLAM NA MAHILIG SA PULOT EH MAGBASA KAYO NG BUONG CHAPTER OF BUONG BIBLIA PARA HINDI KAYO NAKAKAPANGLOKO NG KAPWA.

عمر علي

عمر علي ikaw ang dampot kamote ulol….. anong verse yang dampot tae mo?

عمر علي

عمر علي PAANONG NAPUNTA O NAKASAMA SA VERSE NG 2CORINTO SI HESUS NA PEKE? BASAHIN MO NGA KUNG SINO ANG #TATAMPAL KAY PABLO! SI HESUS NA PEKE BA? O SI #SATANAS NA KAALYADO NIYA??? BWAHAHAHAHA!!!

عمر علي

عمر علي

2 ﻋﻤﺮ ﻋﻠﻲ Mga Taga-Corinto, 12:7 – At nang ako’y huwag magpalalo
ng labis dahil sa kadakilaan ng mga pahayag, ay binigyan ako ng
isang tinik sa laman, ng isang sugo ni #Satanas, upang ako’ySee More
Ben T. Singco

Ben T. Singco #BONGOL BASA.. UNAWAIN MO ITO BUGOK KA EH

MATTHEW 12:25-26See More

Ben T. Singco

Ben T. Singco EPAL KA LANG OMAR ALI KAMOTE MATAGAL KA NG NAKAKAHIYA EH HIHIRIT KA PA عمر علي (OMAR ALI)

عمر علي

عمر علي HOY KUPAL MATEO YAN AT HINDI KASAMA SA MGA AKLAT NI PABLONG DIYABLO!! TANGA KA!!!

عمر علي

عمر علي mag-aral ka muna sa biblical terms bugok!

عمر علي
عمر علي TSUPI…..
EPAL KA!!!

عمر علي

عمر علي hehehe!

‎عمر علي‎'s photo.
Ben T. Singco

Ben T. Singco Santiago 1:13 Huwag sabihin ng sinoman pagka siya’y tinutukso, Ako’y tinutukso ng Dios; sapagka’t ang Dios ay hindi matutukso sa masamang bagay, at hindi rin naman siya nanunukso sa kanino man:

Ben T. Singco
Write a reply…
Ben T. Singco

Ben T. Singco si peter si judas nasaniban din nganga TSUPI!!!!!!

PAG-SUBOK KAY PETER!! SANIB

Mateo 16:23 Datapuwa’t lumingon siya, at sinabi kay Pedro, Lumagay ka sa likuran ko, Satanas: ikaw ay tisod sa akin: sapagka’t hindi mo pinagiisip ang mga bagay ng Dios, kundi ang mga bagay ng tao.

Marcos 8:33 Datapuwa’t paglingap niya sa palibot, at pagtingin sa kaniyang mga alagad, ay pinagwikaan si Pedro, at sinabi, Lumagay ka sa likuran ko, Satanas; sapagka’t hindi mo pinagiisip ang mga bagay na ukol sa Dios, kundi ang mga bagay na ukol sa mga tao.

KAY JUDAS ISCARIOTE PUMASOK

Lucas 22:3 At pumasok si Satanas kay Judas, na tinatawag na Iscariote, na kabilang sa labingdalawa.

Ben T. Singco

Ben T. Singco SI PABLO LUMALABAN DAHIL KAY Y/JESUS NGANGA!!!

Ben T. Singco

Ben T. Singco EPAL KA!! BASA..

MATTHEW 23:17 Mga bulag! Mga hangal! Alin ba ang mas
mahalaga, ang ginto, o ang Templong(KATAWAN NI CHRIST)
nagpapabanal sa ginto?(GINTO TAYO)

GINTONG SUSUNUGIN?

1 PETER 1:6-9
6 Ito’y dapat ninyong ikagalak, kahit na maaaring magdanas muna kayo ng iba’t ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. 7 Ang gintong nasisira ay pinaparaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayundin naman, ang inyong pananampalataya, na higit na mahalaga kaysa ginto, ay pinaparaan sa pagsubok upang malaman kung ito’y talagang tapat. Sa gayon kayo’y papupurihan, dadakilain at pararangalan sa Araw na mahayag si Jesu-Cristo. 8 Hindi ninyo siya nakita kailanman ngunit siya’y inibig na ninyo. Hindi pa rin ninyo siya nakikita hanggang ngayon, ngunit sumasampalataya na kayo sa kanya. Dahil dito’y nag-uumapaw na sa inyong puso ang kagalakang di kayang ilarawan sa salita, 9 sapagkat tinatanggap na ninyo ang bunga ng inyong pananampalataya, ang inyong kaligtasan.

Ben T. Singco

Ben T. Singco BUTATA KA NA NAMAN Omar Ali PA-ARA-ARABIC KA PA ..NG NAME MO BUKING NAMAN ..NGANGA!!!

عمر علي

عمر علي bwahahaha! ikaw ang hangal pastor de castro! sulat ni mateo pilit mong pinaaangkin kay lolo mong si pablo! tanga!

Ben T. Singco

Ben T. Singco NGANGA!! BASA

si peter si judas nasaniban din nganga TSUPI!!!!!!

PAG-SUBOK KAY PETER!! SANIB

Mateo 16:23 Datapuwa’t lumingon siya, at sinabi kay Pedro, Lumagay ka sa likuran ko, Satanas: ikaw ay tisod sa akin: sapagka’t hindi mo pinagiisip ang mga bagay ng Dios, kundi ang mga bagay ng tao.

Marcos 8:33 Datapuwa’t paglingap niya sa palibot, at pagtingin sa kaniyang mga alagad, ay pinagwikaan si Pedro, at sinabi, Lumagay ka sa likuran ko, Satanas; sapagka’t hindi mo pinagiisip ang mga bagay na ukol sa Dios, kundi ang mga bagay na ukol sa mga tao.

KAY JUDAS ISCARIOTE PUMASOK

Lucas 22:3 At pumasok si Satanas kay Judas, na tinatawag na Iscariote, na kabilang sa labingdalawa.

Ben T. Singco

Ben T. Singco ANG TANGA MO OMAR ALI KAMOTE!!! NYAHAHAHAHA!!!

Ben T. Singco

Ben T. Singco YUONG NASA-SAIYO Omar Ali HINDI MO PA NATATANGGAL… MATAGAL NA YAN………..AT IKAPAPAHAMAK MO YAN..

SI PAUL DAHIL MANGANGARAL..SO PATULOY NA LUMALABAN…AT SIYA AY PATULOY NA NAGTATAGUMPAY..AT HINDI NAGIGING PALALO..

عمر علي

عمر علي pero itinanim sa #laman ni pablong satanas! NYAHHAHA!

Ben T. Singco

Ben T. Singco TUNGAK HINDI SATANAS SI PABLO DAHIL KAHIT SINO PWEDENG PASUKIN NI SATANAS BASA NGANGA!! UTO UTO!!!

PAG-SANIB KAY PETER NI SATANAS

Marcos 8:33 Datapuwa’t paglingap niya sa palibot, at pagtingin sa kaniyang mga alagad, ay pinagwikaan si Pedro, at sinabi, Lumagay ka sa likuran ko, Satanas; sapagka’t hindi mo pinagiisip ang mga bagay na ukol sa Dios, kundi ang mga bagay na ukol sa mga tao.

PAG-SANIB KAY JUDAS NI SATANAS

Lucas 22:3 At pumasok si Satanas kay Judas, na tinatawag na Iscariote, na kabilang sa labingdalawa.

Ben T. Singco

Ben T. Singco BOPOL KA TALAGA Omar Ali MAGTANIM KA NA LANG NG KAMOTE!!!!!!!!!!!

Ben T. Singco

Ben T. Singco

عمر علي pero itinanim sa #laman ni pablong satanas! NYAHHAHA!

BEN REPLY:

SI PABLO DAW NAGTANIM AT SATANAS NGANGA!!!!! LAHAT NG TAO SUSUBUKIN NI SATANAS NASUSULAT YAN…….AT NANALO SIYA SA INYOOmar Ali KAYA MAG-ISIP ISIP KA NA HANGGAT MAAGA. PURO PEKE CLAIM NG ISLAM.

عمر علي

عمر علي

2 ﻋﻤﺮ ﻋﻠﻲ Mga Taga-Corinto, 12:7 – At nang ako’y huwag
magpalalo ng labis dahil sa kadakilaan ng mga pahayag,
ay binigyan ako ng isang #tinik sa #laman, ng isang sugo niSee More
Ben T. Singco

Ben T. Singco EPAL!!

Ben T. Singco

Ben T. Singco BASA NGANGA LAHAT NG TAO SINUSUBOK NI TANING

PAG-SANIB KAY PETER NI SATANAS

Marcos 8:33 Datapuwa’t paglingap niya sa palibot, at pagtingin sa kaniyang mga alagad, ay pinagwikaan si Pedro, at sinabi, Lumagay ka sa likuran ko, Satanas; sapagka’t hindi mo pinagiisip ang mga bagay na ukol sa Dios, kundi ang mga bagay na ukol sa mga tao.

PAG-SANIB KAY JUDAS NI SATANAS

Lucas 22:3 At pumasok si Satanas kay Judas, na tinatawag na Iscariote, na kabilang sa labingdalawa.

Like · Reply · 1 · 1 hr
عمر علي

عمر علي Nyahahaha!

Ben T. Singco

Ben T. Singco ng isang sugo ni #Satanas, ALANGAN NAMANG SABIHING SINUSUBOK SIYA NG DIYOS BOBO!!!!!!!!!!!!!

Ben T. Singco

Ben T. Singco NASUSULAT: HUWAG NINYONG ISIPING SINUSUBOK KAYO NG DIYOS DAHIL ANG DIYOS AY HINDI NATUTUKSO NG MASAMA!!!!!!!!! NGANGA!!!!!!!!!!

Ben T. Singco

Ben T. Singco OMAR ALI UTO UTO!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ben T. Singco

Ben T. Singco Ben T. Singco ng isang sugo ni #Satanas, ALANGAN NAMANG SABIHING SINUSUBOK SIYA NG DIYOS BOBO!!!!!!!!!!!!!

BEN REPLY:See More

Like · Reply · 1 · 1 hr · Edited
Ben T. Singco

Ben T. Singco ANO Omar Ali LALABAN PA KABOBOHAN MO SA KASULATAN NAMIN? NGANGA!!!!!!!!!!!

Santiago 1:13 Huwag sabihin ng sinoman pagka siya’y tinutukso, Ako’y tinutukso ng Dios; sapagka’t ang Dios ay hindi matutukso sa masamang bagay, at hindi rin naman siya nanunukso sa kanino man:

Like · Reply · 1 · 1 hr · Edited
Ben T. Singco

Ben T. Singco TAKBOOO!!!!!!!!!!!!!!!!! SATANAS NA Omar Ali TAKBOOO!!!!!!!!!!!

Santiago 1:13 Huwag sabihin ng sinoman pagka siya’y tinutukso, Ako’y tinutukso ng Dios; sapagka’t ang Dios ay hindi matutukso sa masamang bagay, at hindi rin naman siya nanunukso sa kanino man:

France Jhael Cloue

France Jhael Cloue BANAT BRO….BEN….

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: