Advertisements

WHO IS LUKE? SINO SI LUCAS?

Mga Taga-Colosas 4:14

Binabati kayo ni Lucas, ang minamahal na manggagamot, at ni Demas.

2 Timoteo 4:11
Si Lucas lamang ang kasama ko. Kaunin mo si Marcos, at ipagsama mo; sapagka’t siya’y napapakinabangan ko sa ministerio.

Filemon 1:24

At gayon din ni Marcos, ni Aristarco, ni Demas, at ni Lucas na aking mga kamanggagawa.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: