Advertisements

ANG HULA NG GAPOK NA TAMBO, MITSA NA UMUUSOK SA PAGHATOL

ANG HULA SA LUMANG TIPAN

ISAIAS 42:3 Ang gapok na tambo ay hindi niya babaliin, ni ang timsim na umuusok ay hindi niya papatayin: siya’y maglalapat ng kahatulan sa katotohanan.

ANG KATUPARAN NG  HULA SA BAGONG TIPAN

Mateo 12:20 Hindi niya babaliin ang gapok na tambo.
Hindi rin niya papatayin ang mitsang umuusok,
hanggang hindi niya napagtatagumpay ang
paghatol.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: