Advertisements

ANG NAGPASUKO NG LAHAT NG BAGAY AY SI YEHUSHUA/YESHUA/JESUS DIN!

ANO BA ANG IBIG SABIHIN NG “LAHAT”? O “LAHAT NG BAGAY” MEANING ALL!!! DIBA? BASA!!

1 Corinto 15:28

At kung ang lahat ng mga bagay ay mapasuko na sa kaniya, kung magkagayo’y ang Anak rin ay pasusukuin naman sa NAGPASUKO NG LAHAT NG MGA BAGAY SA KANIYA, upang ang Dios ay maging lahat sa lahat.

 

Taga-Filipos 3:21

21 Na SIYANG magbabago ng katawan ng ating pagkamababa, upang maging katulad ng katawan ng KANYANG kaluwalhatian, ayon sa paggawa na MAIPAGPAGSUKO NIYA sa “LAHAT NG MGA BAGAY” SA KANIYA.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: